Hiilijalanjälki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Hiilidioksidipäästöt henkilöä kohden eri maissa vuonna 2017.

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy[1]. Toisinaan hiilijalanjäljellä viitataan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen sijaan pelkkiin hiilidioksidipäästöihin[2].

Hiilijalanjäljen ja ilmastokuorman käsitteet on kehitetty mittariksi, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Hiilijalanjälki mittaa, paljonko kasvihuonekaasuja esimerkiksi autolla ajaminen tai juuston syöminen aiheuttaa. Tilannetta, jossa nettohiilijalanjälki on nolla, kutsutaan hiilineutraaliksi: toiminta ei vaikuta ilmaston lämpenemiseen lainkaan.

Mittaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toisin kuin ekologinen jalanjälki, hiilijalanjälki ilmoitetaan massana eikä pinta-alana. Hiilijalanjäljen yksikkönä käytetään tapauksesta riippuen tonnia, kilogrammaa tai grammaa. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina, joskus kuitenkin pelkkänä hiilidioksidin määränä.[3] Hiilidioksidiekvivalentit lasketaan kaikista kasvihuonekaasuista ottamalla huomioon niiden ilmastoa lämmittävä vaikutus verrattuna hiilidioksidiin.

Suorat ja epäsuorat päästöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuluttajan hiilijalanjälki voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Suorat päästöt syntyvät välittömästi kuluttajan oman toiminnan, esimerkiksi autolla ajamisen seurauksena. Joukkoliikennevälineillä matkustamisen taas katsotaan aiheuttavan epäsuoria päästöjä, jotka jaetaan kaikkien matkustajien kesken henkilökilometrien suhteessa. Kuluttajan epäsuoriin päästöihin luetaan myös kuuluviksi hyödykkeiden ja palvelujen tuotannon, myynnin ja mahdollisen käytöstä poiston yhteydessä syntyvät päästöt.[3]

Englanninkielisessä kirjallisuudessa viitataan suoriin ja epäsuoriin päästöihin "Scope"-termin avulla.[4] Erityisesti yritykset ja organisaatiot voivat luokitella päästönsä näiden mukaan. Scope 1 päästöt viittaavat organisaation suoriin päästöihin, esim. organisaation oma energiantuotanto ja muut polttoprosessit sekä organisaation omien ajoneuvojen käyttö. Scope 2 päästöt viittavat epäsuoriin energiantuotannon päästöihin, esim. organisaation ostama sähkö- ja lämpöenergia. Scope 3 päästöt viittaavat organisaation muihin epäsuoriin päästöihin, esim. työmatkaliikenne ja työmatkustaminen, hankinnat, rakentaminen sekä vesi- ja jätehuollon päästöt. Scope 3 päästöt eivät ole suoraan organisaation hallinnassa, mutta ovat suoraa vaikutusta organisaation toiminnoista.[4]

Rakennusten hiilijalanjälki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rakennuksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan niitä päästöjä, joita rakennus tuottaa koko olemassaolonsa aikana, alkaen sen rakennustuotteiden valmistuksesta päättyen rakennuksen purkamiseen.[5] Nykyisin suurin osa rakennuksen hiilijalanjäljestä aiheutuu energiankulutuksesta.

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta on tulossa osaksi Suomen rakentamismääräyksiä 2020-luvulla.[6]

Yksilön hiilijalanjäljen jakautuminen ja vähennyskeinot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa taulukossa on jaoteltu yksilön hiilijalanjälki neljään osa-alueeseen, määritelty suomalainen keskiarvo-osuus päästöistä ja otettu esimerkki miten hiilijalanjälkeä voi osa-alueen osalta pienentää.[7]

Yksilön hiilijalanjälki
Kulutuksen tyyppi Prosenttiosuus suomalaisen keskiarvoisesta jalanjäljestä Esimerkkikeino pienentää hiilijalanjälkeä
Asuminen 33 % Maalämpö, ilmalämpöpumppu asumisen lämmitysmuotona
Tavarat ja muu kulutus 25 % Vähempi uusien tavaroiden ostelu, tavaroiden pidempi käyttöikä, kierrätys
Liikenne ja matkailu 22 % Julkisen liikenteen tai polkupyörän käyttö yksityisautoilun sijaan, junamatkustus lentämisen sijaan, biokaasuauto bensiinikäyttöisen sijaan
Ruoka 20 % Kasvissyönti, ruokahävikin minimointi

Hiilikädenjälki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hiilikädenjäljeksi lasketaan tuotteen, prosessin tai palvelun positiivinen ilmastovaikutus eli päästövähennyspotentiaali käyttäjälle. Valtion, yrityksen, yhdistyksen tai yksittäisen ihmisen tuottaessa hiilikädenjälkeä ”asiakkaalleen”, asiakkaan oma hiilijalanjälki alenee. Hiilikädenjälki ilmaisee tulevaisuuden myönteiset päästövaikutukset: suuri hiilikädenjälki on hyvä asia.[8][9]

Esimerkiksi rakennuksen hiilikädenjälki tarkoittaa rakentamisesta aiheutuvia myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita ei syntyisi ilman rakennuksen rakentamista. Näitä ovat esimerkiksi puupohjaisiin rakenteisiin sitoutunut hiili ja rakennustuotteiden kierrätys.[10]

Hiilipäästöjen verottaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hiilivero eli päästömaksu voidaan periä päästöjä tuotettaessa, esimerkiksi mittaamalla tai estimoimalla päästöt. Fossiilisista polttoaineista aiheutuvia päästöjä voidaan kuitenkin usein helpommin verottaa jo polttoainetta tuotettaessa/maahantuotaessa, polttoaineen hiilipitoisuuden perusteella.[11]

Vaikka hiilijalanjäljen vero on hiilipäästömaksua epätarkempi ja subjektiivisempi haittavero, sitä on ehdotettu käytettäväksi tuontituotteille maista, joissa hiiliveroa ei ole.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuren mukaan yksittäisille ruoka-aineille ei voi laskea selkeää hiilijalanjälkeä, mikä tekee ongelmalliseksi ruoan päästöperusteisen verotuksen.[12]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Anu Nousiainen: HS.fi avasi hiilijalanjälkimittarin (Archive.org) 7.11..2008. Helsingin Sanomat. Viitattu 23.11.2008.
 2. Syöjälle on jo tarjolla tietoa ruuan hiilidioksidipäästöistä. Riitta Vainio. Helsingin Sanomat 4.3.2009, A5ja
 3. a b What Is A Carbon Footprint? Carbon Footprint Ltd. (englanniksi)
 4. a b A Corporate Accounting and Reporting Standard The Greenhouse Gas Protocol. (englanniksi)
 5. Mikä hiilijalanjälki? Vesitaito. Viitattu 17.4.2019.
 6. Ymparistoministerio > Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiili www.ym.fi. Viitattu 17.4.2019.
 7. Suomi voisi nollata päästönsä, mutta mitä se vaatii? (digilehden tilaajille) Helsingin Sanomat. Viitattu 19.1.2019.
 8. Hiilikädenjälki Tulevaisuussanasto. 31.8.2018. Sitra. Viitattu 28.7.2021.
 9. Hiilikädenjälki: Uusi ympäristömittari tuotteiden positiivisten ilmastovaikutusten arviointiin (Lehdistötiedote) 11.12.2018. VTT. Viitattu 28.7.2021.
 10. Mikä hiilikädenjälki? Vesitaito. Viitattu 17.4.2019.
 11. Environmental tax issues (sivut 13-14 ja 24) 2.4.2019. Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. (englanniksi)
 12. Puolueet haluavat suomalaiset syömään vähemmän lihaa ja enemmän kasviksia (digilehden tilaajille) Helsingin Sanomat. 29.3.2019.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]