Metsäalan kymmenluokittelu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Metsäalan kymmenluokittelu (FDC) on Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälinen liiton (IUFRO) ylläpitämä kirjastoluokittelu.

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations]) käynnisti metsäbibliografian ja siihen liittyvän luokittelun valmistelutyön jo vuonna 1903. IUFRO otti luokittelun käyttöön 1933 ja siitä käytettiin UDC-luokittelussa tunnusta 634.9F, koska sen jaottelu poikkesi hieman UDC:n jaottelusta. Luokittelua kutsuttiin ns. metsäalan Flury-systeemiksi, koska suuren osan valmistelusta teki sveitsiläinen Philipp Flury.

Tieteenalan kehityksestä johtuen luokittelun uudistustyö käynnistyi lähes välittömästi ja uudistettu luokitus esiteltiin 1948 Zürichissä pidetyssä kokouksessa. Tämän version valmistelutyöstä suuri osa tehtiin Commonwealth Forestry Bureaussa (CFB) Englannissa.

1950-luvulla IUFRO ja FAO perustivat yhteisen bibliografisen komitean uudistamaan luokittelua. Tämän komitean puheenjohtajana toimi Helsingin yliopiston professori Eino Saari. Uusi versio julkaistiin IUFROn kongressissa Roomassa 1953 ja CABI julkaisi tämän ns. Oxfordin metsäalan kymmenluokittelun 1954 (Oxford System of Decimal Classification for Forestry, ODC).

Vuosina 1981-1989 luokittelua täydennettiin kahdeksalla lisävihkolla. Vuonna 1990 IUFRO julkaisi päivitetyn lyhennetyn kolmikielisen (englanti, ranska, saksa) version luokittelusta ja täydellisenä saksaksi 1992.

Yleinen kymmenluokittelu UDC[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

FDC muodostaa käytännössä tarkennetun jaottelun yleisen kymmenluokittelun UDK-luokkaan 630. Kymmenluokittelussa aihe jaetaan kymmeneen luokkaan, jotka voidaan edelleen jakaa kymmeneen jne. Kutakin luokkaa kuvataan numerosarjalla. Luokan tunnisteen numeroiden määrä ei kuitenkaan kerro hierarkiatasoa eli samalla numeromäärällä voidaan kuvata hyvin eri tasoisia aihekokonaisuuksia.

GFDC[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

IUFRO julkaisi keväällä 2006 World Series -julkaisusarjassaan uuden täydellisen englannin- ja saksankielisen version FDC-luokittelusta nimellä Global Forest Decimal Classification. Luokitteluun sisältyy myös hakemisto.

Pääluokat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Main headings

GFDC number Title
0 Forests, forestry and the utilization of forests products
1 Factors of the environment. Biology
2 Silviculture
3 Work science (work studies). Harvesting of wood: Logging and Transport. Forest engineering
4 Forest injuries and protection
5 Forest mensuration. Increment; Development and Structure of Stands. Surveying and Mapping
6 Forest management. Business Economics of Forestry. Administration and Organization of Forest Enterprises
7 Marketing of forest products. Economics of Forest Transport and the Wood Industries
8 Forest products and their utilization
9 Forests and forestry from the national point of view. Social Economics of Forestry

Huom. Luokka 0 on yleinen eikä sitä pidä jakaa alaluokkiin paitsi lisänumeroiden avulla eli luokat 01/09 ovat kiellettyjä, mutta yhdistelmät, kuten 0--011 (= metsäterminologia) ja 0(031) (= metsätietosanakirjat) ovat sallittuja. Lisänumerot on julkaistu luokittelun liitteenä. Myös UDK-lisänumeroita voidaan käyttää.

GFDC suomeksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Helsingin yliopiston Metsäkirjasto, sittemmin Viikin kampuskirjasto on julkaissut lyhennettyjä versioita Metsäalan kymmenluokituksesta. FDC luokitusta ei ole aiemmin käännetty, mutta GFDC-luokittelusta ilmestyy suomenkielinen käännös vuonna 2016. Käännöksen luonnos on saatavilla Luonnonvarakeskuksen kirjastosta.

GFDC tunnus Luokka Luokittele tähän
0 METSÄT, METSÄTALOUS JA METSÄTUOTTEIDEN KÄYTTÖ. METSÄKIRJALLISUUS, YLEISTÄ, SANAKIRJAT, BIBLIOGRAFIAT, KATSAUKSET (tätä luokkaa käytetään lähinnä kirjastokokoelman hyllyluokituksessa)
1 YMPÄRISTÖTEKIJÄT. BIOLOGIA Ilmastonmuutos. Kasvupaikkatekijät: ilmasto, ilmastonmuutos; sijainti, maaperä, hydrologia. Yleinen biologia. Ekologia. Ekosysteemit. Biodiversiteetti. Eläinekologia. Riista- ja kalatalous; Metsästys ja kalastus. Kasvit. Systemaattinen kasvitiede. Kasvifysiologia. Dendrologia. Kasviekologia. Kasvillisuustyypit. Metsätyypit. Metsämaatiede. Ravinteet. Myrkyt.
2 METSÄNHOITO Hoitotavat. Metsikön koostumus; Metsikkömuodot. Metsiköiden uudistaminen ja perustaminen. Lajinvalinta. Jalostus. Taimitarhat. Metsänviljely. Metsän käsittely. Metsiköiden ja puiden hoito. Harvennushakkuut. Rikkakasvien  torjunta.  Vesakot. Suojametsät. Metsänparannus. Ojitus. Lannoitus. Suometsätiede. Agroforestry. Kaupunkimetsät. Metsänhoito sivutuotteita varten – kasvatus ja keruu (joulupuut, jäkälä, hedelmät, mahla, pihka ym., marjat, sienet).
3 METSÄTYÖ. TYÖTIEDE (TYÖNTUTKIMUS). PUUNKORJUU: HAKKUU JA KULJETUS. METSÄTEKNOLOGIA. Hakkuujätteet. Raivaus. Koneet ja laitteet. Metsäautotiet.
4 METSÄTUHOT. METSÄTUHOJEN TORJUNTA Metsänsuojelu. Metsäpalot. Metsätuholaiset. Torjunta-aineet. Abioottiset tuhot. Ihmisen aiheuttamat tuhot. Korjuuvauriot.
5 METSÄN MITTAUS. KASVU. METSIKÖIDEN KEHITYS JA RAKENNE. MAANMITTAUS JA KARTOITUS Metsänarviointi. Tuotostutkimus. Muuntotaulukot. Metsiköiden kehitys ja rakenne. Kasvupaikan laadun määritys. Puutavaran mittaus. Ilmakuvaus. Kaukokartoitus.
6 METSÄTALOUDEN ORGANISAATIO. METSÄTALOUDEN LIIKETIEDE. METSÄYHTIÖIDEN JOHTO JA ORGANISAATIO. METSÄEKONOMIA Metsätalous. Metsäsuunnittelu. Metsätaloussuunnitelmat. Hakkuuarviot. Kestävä metsätalous. Metsäalan liiketaloustiede. Puunkorjuukustannukset. Metsäyritysten hallinto ja organisointi.
7 METSÄTUOTTEIDEN MARKKINOINTI. METSÄTUOTTEIDEN KULJETUKSEN JA METSÄTEOLLISUUDEN TALOUS Sisältää vähäiset metsätuotteet, jolloin haluttaessa ristiinviittaus kyseiseen tuotteeseen
8 METSÄTUOTTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ Puutiede. Puun työstö. Puuteollisuus. Puun käsittely. Puun viat. Sahatavara. Massan ja paperin valmistus. Bioenergia. Puuta korvaavat materiaalit. Marjat ja sienet.
9 METSÄT JA METSÄTALOUS KANSALLISELTA KANNALTA. YHTEISKUNNALLINEN METSÄTALOUSTIEDE Kansantaloudellinen metsäekonomia. Metsätilastot. Metsävarat. Metsähistoria. Luonnonsuojelu. Virkistyskäyttö. Maankäyttö. Metsityspolitiikka. Metsänomistus. Säädökset. Lainsäädäntö. Valtion tuet. Vakuutus. Verotus. Ohjaus. Neuvonta. Koulutus. Tutkimus. Organisaatiot. Metsätyövoima. Kansainvälinen metsäpolitiikka.

Huom. 2. Sekä 2 Silviculture että 6 Forest management voidaan molemmat kääntää suomeksi termillä metsänhoito. Ensiksi mainittu painottuu puiden ja metsien käsittelyyn, kun taas jälkimmäinen metsänhoitotyön suunnitteluun ja organisointiin. Tässä käytetään jälkimmäiselle termiä metsätalous.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]