Mandatum-konserni

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Mandatum Life)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Mandatum on Sampo-konserniin kuuluva suomalainen finanssiyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingin Bulevardilla. Mandatum tarjoaa omaisuuden- ja varainhoidon, sijoittamisen ja säästämisen, palkitsemisen sekä henkilövakuuttamisen palveluita. Mandatumilla on noin 300 000 henkilöasiakasta ja noin 20 000 yritysasiakasta. Yhtiön palveluksessa on yli 600 työntekijää. Yhtiön toimitusjohtajana on vuodesta 2001 toiminut Petri Niemisvirta.[1]


Mandatum
Mandatumin logo.png
Mandatumin pääkonttori Helsingin Bulevardilla
Mandatumin pääkonttori Helsingin Bulevardilla
Perustettu 1997
Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta
Kotipaikka Helsinki, Suomi
Toimiala Finanssi- ja vakuutusala
Tuotteet Omaisuudenhoito, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palvelut
Tilikauden tulos Nousua 247 milj. € (2021) [1]
Henkilöstö 638 (2021) [1]
Emoyhtiö Sampo Oyj
Tytäryhtiöt Mandatum Life
Mandatum Asset Management
Kotisivu https://www.mandatumlife.fi

Yhtiörakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandatum-konserni koostuu kahdesta yhtiöstä, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöstä (Mandatum Life) ja Mandatum Asset Management Oy:stä (MAM), sekä niiden tytäryhtiöistä.[1]

Mandatum-konsernin yhtiörakenne
Mandatumin yhtiörakenneEmoyhtiö Sampo Oyj[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandatumin koko osakekannan omistaa pörssiyhtiö Sampo Oyj. Sampo-konserniin kuuluvat Mandatumin lisäksi emoyhtiö Sampo Oyj ja sen tytäryhtiöt If Vahinkovakuutus, Hastings ja Topdanmark.[2] Nykymuotoinen Sampo Oyj muodostettiin vuonna 2000, kun vakuutusyhtiö Sampo Oyj ja Leonia Oy (entinen Postipankki) yhdistyivät vuodenvaihteessa 2000–2001 Sampo-Leoniaksi. Sampo-konsernin hallituksen puheenjohtajana toimii Björn Wahlroos ja konsernijohtajana 1.1.2020 alkaen Torbjörn Magnusson. Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta on Sampo Oyj:n johtoryhmän jäsen.[1]

Palvelut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandatum-konsernin toimialaan kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta, henkivakuutus ja omaisuudenhoito. Niiden lisäksi yhtiö tarjoaa palkitsemisen palveluita yrityksille. Mandatum Life tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum Asset Management tarjoaa mandaattivarainhoitoa, konsultoivaa varainhoitoa ja sijoitustuotteita vaativimmille sijoittajille.[3]

Vastuullisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandatumin vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden muodostavat kolme avainteemaa: vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen Mandatumin omassa työyhteisössä. Näihin teemoihin liittyy useita eri asioita:

 • Toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta huolehtiminen kaikissa markkinatilanteissa
 • Tietojenkäsittelyn turvallisuus
 • Työllistäminen ja verojen maksu
 • Yhteistyöhankkeet
 • Oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen
 • Vastuulliset hankinnat [4]

Mandatum on ilmoittanut sitoutuvansa edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG).[4] YK:n toimintaohjelma Agenda 2030 ja sen 17 päätavoitetta tähtäävät kestävään kehitykseen, jossa huomioidaan kattavasti ympäristö, talous ja ihmiset. Vuonna 2020 Mandatum kartoitti omia vaikutuksiaan suhteessa YK:n tavoitteisiin, ottaen huomioon arvoketjun, johon sen sijoitustoiminta liittyy. Selvityksen tuloksena yhtiö valitsi kolme YK:n tavoitetta, jotka ovat Mandatumin toiminnan ja vaikutusten kannalta erityisen olennaisia:

 1. Terveys ja hyvinvointi
 2. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 3. Ilmastotekoja

Kansainvälinen sijoittajayhteistyöorganisaatio PRI (Principles for Responsible Investment) arvioi vuosittain jäsentensä sijoitustoimintaa. Mandatumille myönnettiin paras arvosana (A+) sijoittamisen strategiasta ja hallinnosta sekä kiinteistösijoituksista. Mandatumia arvioitiin yhdeksässä eri kategoriassa, joissa se saavutti mediaaniarvosanaa vastaavan tai sitä paremman tuloksen kaikissa kategorioissa.[4]

Mandatumin sijoitusten hiilijalanjälki pieneni vuonna 2020. Osakesijoitustemme hiilijalanjälki rahoitetuilla päästöillä mitattuna oli jopa 51 prosenttia alle markkinaindeksien tason.[4]

Mandatum on valittu Great Place to Work® -instituutin tutkimuksen suurten yhtiöiden sarjassa parhaaksi työpaikaksi vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2021 Mandatum oli myös Euroopan 17. paras työpaikka, päästen maanosan parhaiden listalle jo toista vuotta peräkkäin.[5]


Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mandatum Life, aiemmin Henki-Sampo, perustettiin vuonna 1997 silloiseen vahinkovakuutuskonserni Sampoon. Sammon henkivakuutusliiketoiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1874, jolloin Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö Kaleva perustettiin. Kaleva vastasi pitkään Sammon asiakkaille tarjottavista henki- ja eläkevakuutustuotteista.

Vuonna 1997 Kalevan vakuutuskannasta siirrettiin osa juuri perustettuun uuteen henkivakuutusyhtiöön Henki-Sampoon. Henkivakuutusyhtiö Nova yhdistettiin Henki-Sampoon vuonna 1999. Nova perustettiin vuonna 1987. Yhteistyössä Varman kanssa se tarjosi yrityksille ryhmäeläkevakuutuksia.

Kaleva jatkaa edelleen toimintaansa keskinäisenä yhtiönä läheisessä yhteistyössä Sammon kanssa mutta ei kuulu Sampo-konserniin. Yhtiö on yhteistyössä If Vahinkovakuutuksen kanssa erikoistunut vakuuttamaan ammattiliittojen ja toimihenkilöjärjestöjen jäseniä. Kalevan toimitusjohtaja on Timo Laitinen.[6]

Vakuutuskonserni Sampo ja pankkikonserni Leonia yhdistyivät finanssikonserni Sampo-Leoniaksi vuoden 2000 lopussa. Samalla Henki-Sampoon fuusioitiin vuonna 1995 perustettu Leonia Henkivakuutus. Vuonna 2001 Mandatum Pankki liitettiin osaksi Sampo-Leonia-konsernia, ja Björn Wahlroosista tuli Sammon konsernijohtaja. Konsernin nimeksi muutettiin Sampo Oyj. Pörssiin Sampo oli listautunut vuonna 1988.[7]

Vuonna 2007 Sampo Oyj myi Sampo Pankki -konsernin Danske Bank A/S:lle, ja Henki-Sampo aloitti jakeluyhteistyön Danske Bankin kanssa.

26.8.2008 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo muutti nimensä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöksi. Nimenvaihdokseen liittyi merkittävä strategiamuutos, kun perinteisen henkivakuutustoiminnan rinnalle päätettiin perustaa vahvaksi toiseksi kivijalaksi vakuutuksellinen Varainhoito. Mandatum Life syntyi ja uusi strategia kiteytettiin muotoon "Rahat ja henki". Mandatum Lifen toimitusjohtajana on vuodesta 2001 toiminut Petri Niemisvirta.

Vuonna 2011 Mandatum Life osti Silta Oy:lta eläke- ja henkilöstörahastopalvelujen liiketoiminnot. Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy aloitti toimintansa heinäkuussa 2011. Yrityksen nimi muuttui Innova Palvelut Oy:ksi, joka yhdistyi vuonna 2017 Mandatum Life Palvelut Oy:ön.[8] Yrityksen asiakkaita ovat henkilöstörahastot, yritykset, sekä eläkesäätiöt ja -kassat. Yhtiö on Mandatum Lifen tytäryhtiö. Vuonna 2013 Innova osti palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja viestintään erikoistuneen Alexander Pay Management Oy:n liiketoiminnat. Vuonna 2014 Mandatum Life ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (Suomi-yhtiö) sopivat Suomi-yhtiön laskuperustekorkoisen ryhmäeläkekannan luovutuksesta Mandatum Lifelle.[9]

Syyskuussa 2017 Mandatum Life tiedotti sopineensa Fourton Oy:n kanssa liiketoimintakaupasta, jossa Mandatum Life ostaa Fourtonin keskieurooppalaisiin yhtiöihin sijoittavat Stamina- ja Odysseus -rahastot. Huhtikuussa 2018 Mandatum Life ilmoitti sopineensa vakuutusten myyntiä ja hoitoa koskevan yhteistyösopimuksen jatkamisesta Danske Bankin kanssa.

Huhtikuussa 2019 avattiin Tanskalaisen Saxo Bankin teknologiaan perutuva Trader-kaupankäyntipalvelu [10].[11] Mandatum Life vastaa Traderin suomenkielisestä asiakaspalvelusta, asiakkaan tunnistamisesta ja palvelun markkinoinnista. Saxo Bank vastaa palvelun kaupankäynnistä, viranomaisraportoinnista ja arvopaperien säilytyksestä. Kaupankäyntipalvelussa yksityishenkilöt ja yritykset voivat käydä kauppaa eri sijoituskohteilla ympäri maailmaa. Tammikuusta 2020 lähtien Traderissä on voinut avata myös osakesäästötilin.[12]

Kesäkuussa 2020 Mandatum Life toi markkinoille Digitaalisen varainhoidon palvelun [13]. Sen avulla asiakas voi sijoittaa varojaan viiteen erilaiseen sijoituskoriin, joita hoitavat Mandatumin ammattisalkunhoitajat.[14]

Kesäkuussa 2021 Mandatum Life allekirjoitti sopimuksen Baltian henkivakuutusliiketoimintojensa myynnistä liettualaiselle Invalda INVL ­konsernille. Kaupan yhteydessä koko Mandatum Lifen Baltian henkivakuutusliiketoiminta, mukaan lukien sen työntekijät, siirtyvät Invalda INVL ­konsernille. Tavoitteena on saattaa kauppa päätökseen vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.[15]

Mandatum Asset Management (MAM) perustettiin vuonna 2021, kun Pohjoismaiden menestyksekkäimpiin ja suurimpiin institutionaalisiin sijoittajiin kuuluvan Sampo-konsernin omaisuudenhoitotoiminnot yhdistettiin vuonna 2021 omaksi liiketoiminnokseen Mandatum-konserniin.[16] Perustamisen yhteydessä Sampolta siirtyi noin 40 työntekijää Mandatumille.

Vuonna 2021 Mandatum osti Nordhaven Corporate Financelta sen osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan, joka toimii nykyään nimellä Mandatum Incentives Oy. Mandatum Asset Management osti vuonna 2021 kiinteistörahastoja hallinnoivan Trevian Rahastot AIFM Oy:n koko osakekannan ja yhtiö siirtyi osaksi Mandatum-konsernia nimellä Mandatum AM AIFM Oy.[17]


Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e Mandatumin vuosikertomus 2021 5.4.2022. Sampo Oyj. Viitattu 8.4.2022.
 2. Sampo: tietoa meistä Sampo Oyj. Viitattu 8.4.2022.
 3. Mandatum: tietoa yhtiöstä Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 4. a b c d Mandatumin yritysvastuuraportti 2021 Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 5. Suomen Parhaat Työpaikat 2021 Great Place to Work. Viitattu 8.4.2022.
 6. Kaleva: tietoa meistä Kaleva Vakuutus. Viitattu 8.4.2022.
 7. Sampo: tietoa meistä, historia Sampo Oyj. Viitattu 8.4.2022.
 8. Mandatum: Innova Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 9. Mandatum Lifelle Suomi-yhtiön ryhmäeläkevakuutuskanta Sampo Oyj. Viitattu 8.4.2022.
 10. Trader-kaupankäyntipalvelu
 11. Mandatum Life avaa arvopapereiden välityspalvelun Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 12. Osakesäästötili nyt avattavissa Saxo Bankin Trader-kaupankäyntipalvelussa Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 13. Digitaalisen varainhoidon palvelu
 14. Mandatum Life avaa digitaalisen varainhoidon palvelun Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 15. Invalda INVL -konserni ostaa Mandatum Lifen Baltian liiketoiminnot Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 16. Mandatum Asset Management: About Us Mandatum. Viitattu 8.4.2022.
 17. Mandatum ostaa Nordhavenin osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan Mandatum. Viitattu 8.4.2022.


Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

https://www.mandatumlife.fi/

https://www.mandatumam.com/

https://www.sampo.com/fi/