Kiropraktiikka

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Osteopathy Complete (1898) (14776506041).jpg
Ihmisen selkäranka William Cheseldenin teoksesta Osteographia, or The anatomy of the bones.

Kiropraktiikka (kreik. hiro praktikós, hoitaa käsillä) on manipulaatiohoitomuoto, jossa diagnosoidaan, hoidetaan ja ennaltaehkäistään ihmisen tuki- ja liikuntaelinten, erityisesti selkärangan, toimintahäiriöitä käsin tehtävillä tekniikoilla. Kiropraktiikan perinteisenä teoriana on ollut, että nämä toimintahäiriöt vaikuttavat ihmisen kokonaisterveyteen hermoston välityksellä.[1]

Kiropraktista hoitoa tarjotaan etenkin alaselän kiputiloihin sekä muihin tuki- ja liikuntaelinperäisiin kipuihin, kuten jännityspäänsärkyyn[2], mutta myös migreeniin, kuukautiskipuihin, ja ruuansulatushäiriöihin[3]. Tuki- ja liikuntaelinpotilaat lähetetään Norjan ja Tanskan julkisessa terveydenhuollossa ensimmäiseksi kiropraktikon suoravastaanotolle arvioitaviksi. Kiropraktikon ammattinimike suojattiin Suomessa vasta vuonna 2008.[4]

Kiropraktisen hoidon on todettu tutkimuksissa lievittävän lähinnä alaselkäkipua[5], ja sitä suositellaan eurooppalaisessa hoitosuosituksessa hoitovaihtoehdoksi sekä akuuttiin että krooniseen selkäsärkyyn potilaille, joilla ei ole vakavaa selkäsairautta tai leikkaushoidon aihetta[6].

Kiropraktiikka on vakiintunut sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuoltojärjestelmässä Kanadassa, Yhdysvalloissa (60 000 kiropraktikkoa) Australiassa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä. Kiropraktiikkaa harjoittaa arviolta 90 000 kiropraktikkoa 70 maassa ja sen asema on kehittyneissä maissa useimmiten säädeltyä.[7][8] Tanskan julkisessa terveydenhuollossa ei tarjota kiropraktista hoitoa, mutta valtio korvaa potilaille osan kiropraktisen hoidon kustannuksista[9].

Alan ammatillinen etujärjestö on Kiropraktikkojen maailmanliitto (World Federation of Chiropractic, WFC), joka on Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen järjestö. WHO on antanut kiropraktiikan peruskoulutusta ja turvallisuutta koskevat suositukset, joissa WHO toteaa kiropraktiikan olevan turvallista ja kustannustehokasta.[10]

Suomessa kiropraktikko on nimikesuojattu ammattihenkilö, ja nimikettä saa käyttää saatuaan oikeuden Valvirasta.[11][12][13][14] Suomessa oli vuonna 2005 noin 40 kiropraktikkoa,[15] ja heitä edustaa WFC:hen kuuluva Suomen Kiropraktikkoliitto.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Daniel David Palmer.
Daniel David Palmerin vuonna 1897 perustama kiropraktiikka opettava oppilatos Palmer College of Chiropractic.

D. D. Palmer kehitti kiropraktiikan 1890-luvulla, ja hänen poikansa B. J. Palmer vauhditti sen levittämistä 1900-luvulla.[16] D. D. Palmer oli itseoppinut parantaja, jolla ei ollut lääketieteellistä koulutusta. Ennen oman hoitomuotonsa kehittämistä hän oli perehtynyt parantamiseen magneettien avulla[17]. 18. syyskuuta 1895 Palmer käsitteli selkärankaa Harvey Lillardilla, joka oli ollut osittain kuuro siitä asti, kun oli tuntenut "jonkin pettävän selässään", ja käsittely vaikutti parantaneen Lillardin. Toinen Palmerin potilas kärsi sydänvaivoista ja jälleen selkärangan käsittely vaikutti poistaneen vaivan. Vuoden kuluessa tästä Palmer oli avannut jo ensimmäisen "kiropraktiikaksi" nimeämäänsä hoitomenetelmää opettavan koulun.[18]

Palmer piti kiropraktiikkaa osin uskonnollisena oppina. Vuonna 1911 lähettämässään kirjeessä hän toteaa: "meillä täytyy olla uskonnollinen johtaja, perustaja, aivan kuten Kristus, Muhammed, Jo. Smith, rouva Eddy, Martti Luther ja muut uskontojen perustajat. Minä olen tuo alkulähde. Minä olen kiropraktiikan tieteellisen, taiteellisen, filosofisen ja uskonnollisen puolen perustaja."[19]. Palmer myös väitti saaneensa henkimaailman kautta inspiraatiota kiropraktiikan filosofiasta ja käytännöistä Jim Atkinson -nimiseltä edesmenneeltä lääkäriltä.[20][21]

Palmerin ajattelu ja kirjoitukset saivat vaikutteita 1800-luvun lopun spiritualismiin ja vitalismiin pohjautuvista uskonnollis-filosofisista metafyysisistä teorioista, joista merkittävin oli H. P. Blavatskyn suosioon saattama teosofia.[22]

Aina 1800-luvun lopulta nykypäivään kiropraktiikka on ollut vastakkainasettelussa joidenkin lääketieteen harjoittajien kanssa. Subluksaatio ei perustu lääketieteeseen.[23][24] Yhdysvalloissa on kiistaa aiheuttanut myös joidenkin kiropraktikoiden torjuva suhtautuminen rokotuksiin.[25] Yhdysvaltalainen lääkäreiden ammattijärjestö American Medical Association kutsui kiropraktiikkaa "epätieteelliseksi kultiksi"[26] ja boikotoi sitä aina vuoden 1987 oikeusjuttuun saakka, jossa lääkäreiden ammattijärjestö todettiin syylliseksi järjestelmälliseen toimintaan, jolla yritettiin vaikeuttaa lääkäreiden ja kiropraktikoiden yhteistyötä.[27]

Subluksaatioteoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Daniel Palmerin 1890-luvulla kehittämän teorian mukaan niin sanottu kiropraktinen subluksaatio[28] eli nikamien virheasentojen aiheuttama selkärangan tai hermoston toimintahäiriö häiritsee elimistön toimintoja ja sitä itsesäätelyä[29], jonka avulla elimistö korjaa kudoksiaan ja sopeutuu ulkoisen tai sisäisen ympäristön muutoksiin. Palmer käytti tästä itsesäätelyjärjestelmästä termiä "kehon luontainen älykkyys".[30] Palmer uskoi, että 95 prosenttia sairauksista aiheutui selkärangan virheasennoista ja loput muiden nivelten virheasennoista.[18]

Kiropraktiikan historiaa tutkinut kiropraktikko Joseph C. Keating, Jr. kritisoi vuonna 2002 Palmerin käyttämää luontaisen älykkyyden käsitteen perustuvan tieteen sijaan uskontoon. Keating suositteli sen vuoksi, että kiropraktikot eivät käyttäisi enää kyseistä termiä.[31]

Vaikka kiropraktikoilla on erilaisia näkemyksiä, kaikkia kiropraktikoita yhdistää näkemys siitä, että selkäranka ja terveys ovat toisiinsa yhteydessä hermoston kautta[32] Vuonna 2007 Isossa-Britanniassa kiropraktikkojen keskuudessa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 76 prosenttia vastaajista piti subluksaatioteoriaa tärkeänä ja keskeisenä osana kiropraktiikkaa.[18]

T. J. Kaptchuk ja D. M. Eisenberg jakoivat kiropraktikot kahteen ryhmään 1900-luvun lopussa. Enemmistö kiropraktikoista uskoi, että subluksaatio oli vain yksi sairauksien aiheuttaja muiden joukossa. He saattoivat tarjota potilailleen manipulaatiohoidon lisäksi myös esimerkiksi fyysisiä harjoitteita, hierontaa, lisäravinteita, akupunktiota ja homeopatiaa.[33]

Pieni vähemmistö uskoi Palmerin tavoin, että subluksaatio olisi sairauksien tärkein taustatekijä. He korostivat Kaptchukin ja Eisenbergin mukaan niin sanottua vitalismia ja kehon itsesäätelyjärjestelmää. Vaikka he olivat vain pieni vähemmistö, heillä oli Kaptchukin ja Eisenbergin mukaan silti paljon vaikutusvaltaa ammattikunnan sisällä.[33]

Kiropraktinen hoito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kiropraktikon antamaa selkärangan manipulaatiohoitoa.

Kiropraktinen hoito käsittää erilaisia käsillä tehtäviä eli manuaalisia tekniikoita, nivelten ja erityisesti selkärangan manipulointia. Hoitoon voi kuulua myös liikuntaan ja elämäntapoihin liittyviä ohjeita.[34] Kiropraktisessa hoidossa potilaat aluksi haastatellaan. Haastattelun yhteydessä pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti vaivan syy ja muu terveyshistoria, kuten lääkitys, sairaudet ja mahdolliset leikkaukset. Ryhtianalyysissä etsitään mahdollisia ryhtivirheitä, jotka voivat pitkittyessään johtaa erilaisiin ongelmiin lisäksi erilaisilla testeillä tutkitaan nivelten, lihasten, nivelsiteiden ja hermoston toimintaa. Haastattelun ja tutkimusten perusteella kiropraktikko tekee potilaalle hoitosuunnitelman, joka sisältää potilaan oireiden alkuperän, hoitojen määrän ja ohjeet vaivojen ennaltaehkäisyyn. Varsinaisia kiropraktisia hoitotekniikoita on useita ja kiropraktikko valitsee niistä tilanteeseen parhaiten sopivan.[35]

Hoitoaiheet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa tehtyjen tutkimusten mukaan noin 80 % kiropraktiikasta pyrkii hoitamaan tuki- ja liikuntaelinperäistä kipua, erityisesti alaselän kiputiloja. 10 % tehdään päänsäryn ja loput 10 % erilaisten selkäydinvammojen aiheuttamien tai pahentamien sairauksien vuoksi.[2] Vuonna 2004 General Chiropractic Councilin teettämän kyselytutkimuksen perusteella brittiläisistä kiropraktikoista 97,42 % uskoi kiropraktiikan auttavan selkäkipuihin, 97,19 % niska- ja käsikipuihin, 97,19 % jalka- ja alaselkäkipuihin, 96,72 % iskiakseen, 96,6 % jännityspäänsärkyyn, 95,08 % nivelongelmiin, 90,86 % migreeniin, 90,39 % urheiluvammoihin, 63,46 % kuukautiskipuihin, 63,11 % koliikkiin, 53,98 % ruuansulatusongelmiin, 26,58 % muihin sairauksiin (vastausten joukossa oli muun muassa kasvukivut, epilepsia, jännetupintulehdus, lasten neurologiset ongelmat, skolioosi, tinnitus, fibromyalgia, masennus, korkea verenpaine, Parkinsonin tauti, aivohalvaus ja vuoteenkastelu) ja 40,52 % kaikkiin edellä mainittuihin.[3] Suomen kiropraktikkoliiton mukaan kiropraktiikalla voidaan hoitaa tehokkaasti monenlaisia vaivoja, kuten selkä- ja niskakipua, huimausta, migreeniä, käsi- ja jalkavaivoja sekä puutumisen oireita.[36][37]

Hoidon tehokkuus ja turvallisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhden nivelen manipulaatiohoidolla pystytään toisinaan poistamaan selkäkipu kokonaan. Tällöin on kyse yleensä siitä, että hoito annetaan jo aivan kivun alkuvaiheessa[38]. Vuonna 2019 julkaistun laajan tutkimuskatsauksen mukaan kiropraktisella hoidolla on alaselkäkivussa tavanomaisia hoitoja vastaavaa kipua lyhyellä aikavälillä lievittävää vaikutusta. Lisäksi sillä on hiukan muita hoitoja enemmän potilaan toimintakykyä parantavaa vaikutusta. Katsaus perustui 47 aiheesta julkaistuun tutkimukseen.[5] Vuonna 2006 ja 2011 julkaistujen tutkimusyhteenvetojen mukaan kiropraktinen hoito ei tehoa kuitenkaan valtaosaan niskakivuista, päänsäryistä, kuukautiskivuista, koliikista, astmasta tai niskaperäisistä päänsäryistä.[39][40] Kiropraktinen hoito on pääasiallisesti turvallista taitavasti ja asiallisesti käytettynä[41], vaikkakin harvoissa tapauksissa manipulaatiolla voi olla vakavia terveydellisiä komplikaatioita.[42][43] Niskan alueen manipulaatiota ei suositella, koska se voi aiheuttaa vakavia haittoja.[44]

Vuonna 2001 joukko kiropraktikkoja julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan suurimpien pohjoisamerikkalaisten kiropraktikkojärjestön potilasesitteistä 82 % sisälsi tieteellisesti todistamattomia väitteitä kiropraktiikan vaikuttavuudesta. Tutkijoiden mukaan tämä oli ongelmallista, koska se vahvisti kiropraktiikan julkista kuvaa tieteen ulkopuolella toimivana ammattikuntana.[45]

Britannian kiropraktikkoyhdistys vaati anteeksipyyntöä ja haastoi brittiläisen toimittajan ja kirjailijan Simon Singhin oikeuteen kunnianloukkauksesta tämän vuonna 2008 The Guardian -lehdessä esittämän kommentin vuoksi. Singh totesi artikkelissaan, että "vaikka nykyaikaisten kiropraktikkojen voisi olettaa rajoittuvan vain selkävaivojen hoitoon, todellisuudessa heillä on edelleen varsin pöhköjä ajatuksia". Aku Heinosen mukaan kiropraktikkoyhdistyksen tarkoituksena oli ilmeisesti "hankkia alalle positiivista näkyvyyttä nujertamalla kiropraktisten menetelmien näkyvä vastustaja". Singh kuitenkin voitti oikeusjutun ja totesi voiton jälkeen Wired-lehdelle antamassaan haastattelussa, että "..joskus jopa yksinkertaisten totuuksien esittäminen (kuten se, ettei ole olemassa luotettavaa näyttöä siitä, että kiropraktiikka hoitaisi astmaa lapsilla) herättää vihaa tieteen vastustajien joukossa".[46][47]

Kiropraktikko Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää kiropraktikon ammattinimikkeen 4–6-vuotisen yliopistotutkinnon suorittaneille. Nimikesuojattu kiropraktikko (aiemmin koulutettu kiropraktikko) katsotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamaksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi[48][12]. Kiropraktikko-ammattinimikettä saavat käyttää vain ne, jotka ovat suorittaneet Valviran hyväksymän koulutuksen ja jotka sen jälkeen on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin eli Terhikkiin[12]. Kiropraktikot eivät ole sairausvakuutusasetuksen 5 § mukaan sairausvakuutuslaissa tarkoitettuja asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneita henkilöitä, koska tällaisena pidetään henkilöä, jonka terveydenhuollon oikeusturvakeskus on sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, kätilönä, fysioterapeuttina, laboratorionhoitajana tai erikoishammasteknikkona merkinnyt terveydenhuoltohenkilöstöstä pitämäänsä luetteloon.[49]

Ensimmäiset Doctor of Chiropractic -tutkinnon suorittaneet kiropraktikot tulivat Suomeen 1920-luvulla ja työskentelivät pääsääntöisesti Pohjanmaalla, jossa väestö oli siirtolaisuuden kautta tutustunut kiropraktiikkaan. Suomen Kiropraktikkoliitto perustettiin 2. marraskuuta 1977 ajamaan ammattikunnan asemaa.[50] Suomen Kiropraktikkoliitto hyväksyy jäsenikseen vain kansainvälisen, CCE-akreditoidun koulun, myöntämän tutkinnon suorittaneita kiropraktikkoja.[51] Suomessa toimivat kiropraktikot ovat valmistuneet Euroopassa tai Yhdysvalloista. Kiropraktikoksi voi valmistua kuudesta eurooppalaisesta yliopistosta, joista kaksi sijaitsee Britanniassa ja yksi Sveitsissä, Ranskassa, Tanskassa ja Norjassa kussakin.[52]

Opiskelu ja koulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kiropraktikon koulutus kestää keskimäärin viisi vuotta. Täysipäiväisen opiskelun, tenttien sekä hyväksytyn lopputyön lisäksi koulutus edellyttää vuoden pituisen klinikkaharjoittelun. Koulutus vastaa ensimmäisen 2-3 vuoden osalta lääkärikoulutuksen vaatimuksia pääaineina muun muassa anatomia, fysiologia, patologia ja radiologia. Esimerkiksi Tanskassa Odensen yliopistossa kiropraktiikan opiskelu tapahtuu kolmen ensimmäisen vuoden aikana yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Suomalaisilta hakijoilta sisäänpääsyvaatimuksena kyseisessä yliopistossa on ylioppilastutkinto ja kielikoe, joiden lisäksi voidaan vaatia henkilökohtaista haastattelua.lähde?

Koulutettu kiropraktikko voi hoitaa potilasta ilman lääkärin lähetettä. Hoitokoulutus keskittyy tuki- ja liikuntaelinvaivojen manuaalisiin hoitoihin.

Kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Joidenkin mielestä kiropraktiikka on näennäistieteellinen hoitomuoto. Esimerkiksi Skepsis niputtaa sen yhteen henkiparannuksen ja enkelienergian kanssa.[53] Osa lääketieteen ammatinharjoittajista nimittää kiropraktiikkaa täydentäväksi hoitomuodoksi tai uskomuslääkinnäksi.[54] Kiropraktikkojen keskuudessa ei hyväksytä kiropraktiikan luokittelua vaihtoehtohoidoksi.[55]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Nelson CF, Lawrence DJ, Triano JJ et al. (2005). "Chiropractic as spine care: a model for the profession". Chiropr Osteopat 13: 9. 
 2. a b David Chapman-Smith LL.B. (Hons.): The Chiropractic Profession - Basic Facts, Independent Evaluations, Common Questions Answered. The Chiropractic Report, syyskuu 2008, 2008. vsk, nro Vol. 22 No. 5. verkkoversio (pdf) Viitattu 2.6.2009. (englanniksi)
 3. a b Consulting the Profession: A Survey of UK Chiropractors, 2004. General Chiropractic Council, 2004. Teoksen verkkoversio (pdf) (viitattu 2.6.2009). (englanniksi)
 4. Kiropraktikot Suomessa www.terve.fi. 28.11.2016. Viitattu 9.4.2022.
 5. a b Sidney M. Rubinstein, Annemarie de Zoete, Marienke van Middelkoop, Willem J. J. Assendelft, Michiel R. de Boer, Maurits W. van Tulder: Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, 13.3.2019, nro 364. PubMed:30867144. doi:10.1136/bmj.l689. ISSN 0959-8138. Artikkelin verkkoversio. en
 6. Olavi Airaksinen. Onko manipulaatio hoito vaikuttavaa? Duodecim 2005;121:1707–1708, s. 1707.
 7. Tetrault, M.: Global professional strategy for chiropractic (PDF) 2004. Chiropractic Diplomatic Corps.
 8. Facts on Chiropractic The Chiropractic Report. Viitattu 2.6.2009. (englanniksi)
 9. Alice Kongsted, Peter Kent, Lise Hestbaek, Werner Vach: Patients with low back pain had distinct clinical course patterns that were typically neither complete recovery nor constant pain. A latent class analysis of longitudinal data. The Spine Journal, 1.5.2015, nro 5, s. 885–894. PubMed:25681230. doi:10.1016/j.spinee.2015.02.012. ISSN 1529-9430. Artikkelin verkkoversio. English
 10. WHO:n kiropraktiikan peruskoulutusta ja turvallisuutta koskevat suositukset (pdf) suomenkiropraktikkoliitto.fi. Viitattu 18.4.2009.
 11. Mitä kiropraktiikka on? Chiropractic Finland. Viitattu 17.4.2009.
 12. a b c Ammattioikeudet, Valvira.fi
 13. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus viitattu 18.4.2009
 14. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 15. Olavi Airaksinen: Manipulaatiohoito lääkärin työvälineenä (Lääkäripäivät 2005) laakariliitto.fi. 11.1.2005. Viitattu 17.4.2009.
 16. Martin SC (1993). "Chiropractic and the social context of medical technology, 1895–1925". Technol Cult 34 (4): 808–34. 
 17. Excerpt fromThe Text-Book of the Science, Art and Philosophy of Chiropractic Excerpt from The Text-Book of the Science, Art and Philosophy of Chiropractic (englanniksi)
 18. a b c What you should know about chiropractic. Edzard Ernst, 29 May 2009, 2009. vsk, nro 2710. Artikkelin verkkoversio Viitattu 2.6.2009. (englanniksi)
 19. D. D. Palmer's Religion of Chiropractic - Letter from D. D. Palmer to P. W. Johnson, D. C., 4.5.1911
 20. Palmer D.D. (1994). "History of chiropractic theories", The Chiropractor, reprint, Health Research Books, 5. ISBN 0-787-30652-5. 
 21. Faulty Logic & Non-skeptical Arguments in Chiropractic - Keating C. Joseph Jr, Los Angeles College of Chiropractic, 1997
 22. Leach Robert A. (2003). "History of chiropractic theories", The chiropractic theories: a textbook of scientific research, 4th, Lippincott Williams & Wilkins, 14. ISBN 0-683-30747-9. .
 23. {{{Otsikko}}}Chiropractic: a critical evaluation. Journal of Pain Symptom Manage, {{{Vuosi}}}. Tarkasta komennot {{lehtiviite}}.
 24. Keating JC Jr, Cleveland CS III, Menke M: Chiropractic history: a primer (PDF) 2005. Association for the History of Chiropractic. ”A significant and continuing barrier to scientific progress within chiropractic are the anti-scientific and pseudo-scientific ideas (Keating 1997b) which have sustained the profession throughout a century of intense struggle with political medicine. Chiropractors' tendency to assert the meaningfulness of various theories and methods as a counterpoint to allopathic charges of quackery has created a defensiveness which can make critical examination of chiropractic concepts difficult (Keating and Mootz 1989). One example of this conundrum is the continuing controversy about the presumptive target of DCs' adjustive interventions: subluxation (Gatterman 1995; Leach 1994).” Viitattu 16.6.2008.
 25. Busse J. W., Morgan L, Campbell J. B. (2005). "Chiropractic antivaccination arguments". J Manipulative Physiol Ther 28 (5): 367–73. 
 26. Johnson C, Baird R, Dougherty PE et al. (2008). "Chiropractic and public health: current state and future vision". J Manipulative Physiol Ther 31 (6): 397–410. 
 27. Cooper RA, McKee HJ (2003). "Chiropractic in the United States: trends and issues". Milbank Q 81 (1): 107–38. 
 28. engl. vertebral subluxation
 29. engl. innate intelligence)
 30. Joseph C. Keating, Jr., Keating JC Jr (2005). "A brief history of the chiropractic profession", in Haldeman S, Dagenais S, Budgell B et al. (eds.): Principles and Practice of Chiropractic, 3rd, McGraw-Hill, 23–64. ISBN 0-07-137534-1. 
 31. Joseph C. Keating, Jr., PhD. Commentary: The Meanings of Innate. J Can Chiropr Assoc 2002; 46(1)
 32. Gay R. E., Nelson C. F. (2003). "Chiropractic philosophy". in Wainapel SF, Fast A (toim.). Alternative Medicine and Rehabilitation: a Guide for Practitioners. New York: Demos Medical Publishing. ISBN 1-888799-66-8.
 33. a b Kaptchuk TJ, Eisenberg DM (1998). "Chiropractic: origins, controversies, and contributions". Archive of Internal Medeicine 158 (20): 2215–24. PMID 9818801. 
 34. Mootz RD, Shekelle PG (1997). "Content of practice", in Cherkin DC, Mootz RD (eds.): Chiropractic in the United States: Training, Practice, and Research. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, 67–91. Viitattu 2008-10-10.  AHCPR Pub No. 98-N002.
 35. Mitä vastaanotolla tapahtuu Suomen kiropraktikkoliitto ry. Viitattu 9.7.2009.
 36. Millaisia potilaita kiropraktikko hoitaa? Suomen kiropraktikkoliiton. Viitattu 22.4. 2009.
 37. Tapauskertomuksia Suomen kiropraktikkoliiton. Viitattu 22.4. 2009.
 38. Mitä tarkoittaa nikamalukko? www.terve.fi. 14.10.2016. Viitattu 9.4.2022.
 39. E Ernst, P H Canter: A Systematic Review of Systematic Reviews of Spinal Manipulation. Journal of the Royal Society of Medicine, 1.4.2006, nro 4, s. 192–196. doi:10.1177/014107680609900418. ISSN 0141-0768. Artikkelin verkkoversio. en
 40. Paul Posadzki, Edzard Ernst: Spinal manipulation: an update of a systematic review of systematic reviews. The New Zealand Medical Journal, 12.8.2011, nro 1340, s. 55–71. PubMed:21952385. ISSN 1175-8716. Artikkelin verkkoversio.
 41. Maailman terveysjärjestö
 42. Ernst E (2007). "Adverse effects of spinal manipulation: a systematic review". Journal of the Royal Society of Medicine 100 (7): 330–8. Lay summary – Med News Today (2007-07-02). 
 43. Anderson-Peacock E, Blouin JS, Bryans R et al. (2005). "Chiropractic clinical practice guideline: evidence-based treatment of adult neck pain not due to whiplash" (PDF). Journal of Canadian Chiropractic Association 49 (3): 158–209. 
  Anderson-Peacock E, Bryans B, Descarreaux M et al. (2008). "A clinical practice guideline update from The CCA•CFCREAB-CPG" (PDF). J Can Chiropr Assoc 52 (1): 7–8. 
 44. Olavi Airaksinen, dosentti, ylilääkäri: Onko manipulaatiohoito vaikuttavaa?. (Pääkirjoitus) Duodecim, , 2005. vsk, nro 121, s. 1707–8. Artikkelin verkkoversio Viitattu 21.4.2009.
 45. Jaroslaw P. Grod, DCa, David Sikorski, DCb, Joseph C. Keating Jr, PhDc: Unsubstantiated claims in patient brochures from the largest state, provincial, and national chiropractic associations and research agencies. J Manipulative Physiol, October 2001, 2001. vsk, nro 2001;24, s. 514-519. tiivistelmä Viitattu 2.6.2009. (englanniksi)
 46. Aku Heinonen: Simon Singh ja erävoitto pseudotieteestä Suomen Kuvalehti. 10.9.2010. Suomenkuvalehti.fi. Viitattu 13.9.2010.
  • ”You might think that modern chiropractors restrict themselves to treating back problems, but in fact they still possess some quite wacky ideas.”
  • ”Such is the state of science, where sometimes even stating simple truths (like the fact that there’s no reliable evidence chiropractic can alleviate asthma in children) can bring the wrath of the antiscience crowd.”
 47. Robert Capps: Author Simon Singh Puts Up a Fight in the War on Science Wired.com. August 30, 2010. Condé Nast Digital. Viitattu 13.9.2010. (englanniksi)
 48. TEO.fi: Terveydenhuollon ammattihenkilöt
 49. Sairausvakuutusasetus 22.1.2004 Finlex. 1.11.1963. Edita Publishing Oy.
 50. Historiaa Suomen Kiropraktikkoliitto. Viitattu 3.6.2009.
 51. Kiropraktikon koulutus Suomen Kiropraktikkoliitto. Viitattu 3.6.2009.
 52. Kiropraktikon koulutus Suomen kiropraktikkoliitto. Viitattu 3.6.2009.
 53. Risto K. Järvinen: Miksi ihmeessä käytämme uskomushoitoja? Skepsis-lehti
 54. Chapman-Smith DA, Cleveland CS III (2005). "International status, standards, and education of the chiropractic profession", in Haldeman S, Dagenais S, Budgell B et al. (eds.): Principles and Practice of Chiropractic, 3rd, McGraw-Hill, 111–34. ISBN 0-07-137534-1. 
 55. Daniel Redwood, Cheryl Hawk, Jerrilyn Cambron, Sivarama Prasad Vinjamury, Jennifer Bedard: Do Chiropractors Identify with Complementary and Alternative Medicine? Results of a Survey. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, toukokuu, 2008. vsk, nro 14(4), s. 361-368. artikkelin verkkoversio Viitattu 2.6.2009. (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Kiropraktiikka.