Nivel

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli kertoo ihmisen nivelistä. Kasvien nivelistä on oma artikkeli.
Lonkkanivel

Nivel (lat. junctura) on kahden tai useamman luun välinen liitos, joka voi olla joko kiinteä tai liikettä salliva.

Niveltyypit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nivelet on jaoteltu nykyään kolmeen eri ryhmään niiden rakenteen mukaan. Aiemmin käytössä on ollut useita erilaisia jaotteluja ja ne aiheuttavat edelleen sekaannuksia. Side- ja rustoliitoksia kutsuttiin aiemmin yhteisnimellä synartroosit ja synoviaaliniveliä nimellä diartroosit.

Sideliitos (junctura fibrosa)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sideliitoksessa luut ovat kiinnittyneet toisiinsa sidekudoksen välityksellä. Tällainen liitos on yleensä suhteellisen jäykkä ja liikkumaton.

Suurin osa sideliitoksista löytyy kallosta, jossa luusaumoja kutsutaan sutuuroiksi. Luita ympäröivät ja yhdistävät kapeat sidekudosnauhat ovat jäänne alkuaan jatkuvasta kalvosta, johon ilmestyy sikiönkehityksen aikana luutumiskeskuksia muodostaen kallon luut. Nuorella yksilöllä sutuurat ovat tärkeitä rakenteita, sillä ne mahdollistavat kallon kasvun luiden kasvaessa. Aikuisella sutuurat häviävät vähitellen, kun luutuminen jatkuu kasvun loputtua sidekudoskalvon yli. Sutuuroita on käytetty joskus iänmääritykseen, mutta tämä menetelmä on varsin epätarkka.

Toinen sideliitostyyppi on syndesmoosi, jossa sidekudos yhdistää kahta melko kaukana toisistaan olevaa luuta sidekudosligamenteilla. Esimerkki tällaisesta liitoksesta on kyynärluun (ulna) ja värttinäluun (radius) liittyminen toisiinsa. Syndesmoosiksi lasketaan myös hampaan ja hammaskuopan välinen liitos juurikalvon välityksellä (kutsutaan myös nimellä gomphosis).

Rustoliitos (junctura cartilaginea)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rustoliitoksessa luut ovat liittyneet toisiinsa rustokudoksen välityksellä.

Suurin osa rustoliitoksista on tyypiltään synkondrooseja, joista useimmat ovat väliaikaisia ja häviävät kasvun loputtua, kun rusto korvautuu luukudoksella (esimerkiksi sikiön pitkien luiden epifyysin ja diafyysin välinen rustoliitos). Eräs harvoista pysyvistä synkondrooseista on kallon ja kieliluun välinen nivel.

Symfyysi on rustoliitoksen kehittyneempi muoto. Siinä syyrustoinen levy yhdistää luiden pinnat tiiviisti toisiinsa. Erityisesti symfyysillä tarkoitetaan häpyliitosta (lat. symphysis pubica) eli vasemman ja oikean häpyluun välissä olevaa, näitä luita yhdistävää rustolevyä. Muita symfyysejä ovat nikamasolmujen väliset liitokset (lat. symphysis intervertebralis) sekä rintalastan rungon (lat. corpus sterni) ja rintalastan kahvan (lat. manubrium sterni) välinen liitos (lat. symphysis manubriosternalis), joka on lapsella synkondroosi, mutta aikuisella symfyysi.

Synoviaalinivel (junctura synovialis, articulatio)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Synoviaalinivel on varsinainen kahden luun välinen liikkeitä salliva liitos, jolle on ominaista kummassakin luussa oleva rustoinen nivelpinta ja niveltä ympäröivä nivelpussi. Luiden väliin jää nivelnesteen täyttämä tila, nivelontelo.

Tavallisimmin synoviaalinivel sisältää seuraavat osat:

 • Nivelpinta (lat. facies articularis): luun nivelensisäisen osan pinta, ohuen nivelrustonkerroksen peittämä. Nivelrusto on useimmiten pinnaltaan sileää, lasimaista hyaliinirustoa (joissakin poikkeustapauksissa syyrustoa tai jopa tiheää sidekudosta)
 • Nivelpussi l. nivelkapseli (lat. capsula articularis): niveltä ympäröivä, niveltyvästä luusta toiseen ulottuva umpinainen sidekudospussi
  • Nivelkalvo (lat. membrana synovialis): nivelpussin sisäpintaa verhoava poimuttunut kalvo, joka tuottaa nivelnestettä eli nivelvoidetta
  • Syykalvo (lat. membrana fibrosa): nivelpussia ulkopuolelta ympäröivä kollageenisyinen kalvo
  • Nivelside l. ligamentti (lat. ligamentum): nivelpussin paikallinen, selkeästi erillinen paksuuntuma, joka yhdistää nivelen luita toisiinsa
 • Nivelontelo (lat. cavitas articularis): nivelpussin sisällä oleva umpinainen, nivelnesteen täyttämä tila
  • Nivelneste l. nivelvoide (lat. synovia): kananmunan valkuaista muistuttavaa nestettä, jonka tehtävä on ravita nivelrustoja ja voidella niveltä

Eräät nivelet on varustettu lisärakenteilla, joista tässä esitelty muutamia:

 • Nivelkierukka l. meniski (lat. meniscus): polvinivelen sisällä sijaitseva appelsiininlohkon muotoinen rusto (kaksi kummassakin polvessa), joka on päistään kiinni sääriluun yläpinnassa ja reunoistaan nivelpussissa; parantavat nivelpintojen yhteensopivuutta
 • Nivellevy (lat. discus articularis): nivelontelon sisällä sijaitseva, koko nivelen läpi ulottuva rustolevy; esimerkiksi leukaluun ja kallon välissä
 • Nivelkuopan reunus (lat. labrum articulare): syyrustoinen rengas, joka ympäröi eräiden nivelten nivelpintoja laajentaen ja syventäen niitä; esimerkiksi lonkkamaljan reunus (lat. labrum acetabuli)

Synoviaalinivelet jaotellaan edelleen alaluokkiin sen mukaan, mihin suuntiin luut pystyvät nivelessä liikkumaan:

 • Tasonivel: kahden litteän nivelpinnan muodostama nivel, jossa liikkumisvara on vähäinen (esimerkiksi kämmenluiden väliset nivelet)
 • Lieriönivel (lat. articulatio cylindrica): nivel joka sallii luiden kiertymisen akselinsa ympäri (esimerkiksi kahden ensimmäisen kaulanikaman välinen nivel)
 • Kiertonivel eli tappinivel (lat. articulatio trochoidea): nivel joka sallii kiertoliikkeen yhdessä tasossa (esimerkiksi ylempi värttinä-kyynärluunivel)
 • Sarananivel (lat. ginglymus): yksiakselinen nivel, jossa luun lieriömäinen niveltappi kiertyy toisen luun syvennyksessä (esimerkiksi kyynärnivel, articulatio cubiti)
 • Satulanivel (lat. articulatio sellaris): kaksiakselinen nivel, jonka satulanmuotoinen nivelpinta sallii kahdensuuntaisen liikkeen (esimerkiksi peukalon kämmennivel)
 • Munamainen nivel l. soikea nivel (lat. articulatio ellipsoidea): kaksiakselinen nivel, jonka soikea nivelnasta sallii kahdensuuntaisen liikkeen (esimerkiksi ylempi rannenivel)
 • Pallonivel (lat. articulatio sphaeroidea): kolmiakselinen nivel, jonka pallomainen nivelpinta sallii joka avaruussuuntaan kohdistuvan liikkeen (esimerkiksi olkanivel)

Synoviaaliniveltä, johon liittyy kaksi luuta, kutsutaan yksinkertaiseksi niveleksi. Jos niveleen liittyy useampi kuin kaksi luuta, sitä kutsutaan yhdistetyksi niveleksi.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]