Katupartiot Suomessa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Katupartioksi kutsutaan ulkona liikkuvaa vapaaehtoisten joukkoa, joka tarkkailee ympäristöä järjestyshäiriöiden varalta. Katupartio ilmoittaa tarvittaessa laittomuuksista poliisille tai puuttuu asioihin yleisen kiinniotto-oikeuden nojalla. Katupartion voi perustaa kuka tahansa siihen kykenevä. Katupartio on laillinen, jos sen yksittäiset jäsenet eivät riko lakia[1]. Katupartiotoimintaa on ollut paljon Yhdysvalloissa ja se käynnistyi myös Kemissä joidenkin vanhempien väitettyä sosiaalisessa mediassa, että turvapaikanhakijat olisivat kuvanneet nuoria tyttöjä koulujen edustalla.[2].

Äärioikeistolaiset, maahanmuuttoa vastustavat katupartiot nousivat Suomessa puheenaiheeksi vuoden 2016 alussa[3]. Ne huomattiin myös ulkomailla. Nationalistien perustamat partiot ilmoittivat toimivansa lain puitteissa. Poliisi, muut viranomaiset ja monet poliitikot suhtautuivat kuitenkin niihin kielteisesti[4][5]. Myös osa tavallisesta kansasta vastusti katupartioita[6]. Vastustajat pelkäsivät ylilyöntejä ja väkivaltaa. Tämä johtui joidenkin katupartioiden jäsenten rikostaustoista ja äärinationalistien valtion vastaisesta jyrkästä ideologiasta ja toimintatavasta[7].

Oikeudet ja velvollisuudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katupartioiden toiminta on poliisiylijohdon mukaan laillista,[8] elleivät sen jäsenet syyllisty rikoksiin[9]. Poliisihallituksen mukaan laillisesti toimivan katupartion jäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin kansalaisilla. Katupartion tulee ainoastaan tehdä havaintoja ja tukea viranomaisia[10].

Katupartion voi perustaa kuka tahansa ilman erityislupaa, ilman järjestyksenvalvojan tai poliisin pätevyyttä. Perustuslaki ei kiellä maahanmuuttokriittisen henkilön osallistumista katupartioon[6]. Yhdistysten perustaminen ja liikkuminen on kaikille vapaata. Katupartio saa kävellä joukkona kaupungilla. Kiinniottotilanteessa katupartion jäsen saa käyttää mahdollisimman varovaisesti tilanteen vaatimia voimakeinoja, tarvittaessa esimerkiksi kaataa kiinniotettavan. Kiinniotettu on välittömästi luovutettava poliisille. Katupartion jäsenillä ei saa olla voimankäyttövälineitä. Myös toistuva ihmisten seuraaminen voi olla rikos. Jos katupartio esimerkiksi kysyy henkilön nimeä, sen voi kertoa, mutta sitä ei ole pakko kertoa[11].

Ylen haastattelemat kaksi oikeustieteen professoria katsoivat 14. tammikuuta 2016, että valtiovalta voi kieltää rasistiset katupartiot, eikä silloin voi vedota kokoontumisvapauteen.[12][13]

Kansalaisten mielipide[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansalaiset sekä puolustavat että vastustavat katupartioita.[14][15] Suomen Kuvalehden 8.–11. tammikuuta 2016 tekemän internet-kyselyn mukaan noin neljäsosa vastanneista hyväksyi katupartioinnin, noin puolet vastusti niitä ja loput eivät ottaneet asiaan kantaa. 36 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi turvapaikanhakijoiden heikentäneen Suomessa turvallisuustilannetta. 62 prosenttia sanoi, etteivät turvapaikanhakijat ole muuttaneet Suomea turvattomammaksi[16]. 57 prosenttia Iltalehden kyselyyn vastanneista sanoi 17. tammikuuta mennessä, ettei katupartioita tule kieltää.[17] MTV:n 17. tammikuuta 2016 julkaiseman ajanjaksona 12.–15. tammikuuta 2016 toteutetun kyselyn mukaan 39 prosenttia suomalaisista hyväksyi katupartiot, jotka kertoivat suojaavansa kantasuomalaisia ja vastaajista 45 prosenttia ei hyväksynyt. Vastaajista 15 prosenttia ei ilmoittanut kantaansa; kyselyyn vastasi noin 1 400 täysi-ikäistä suomalaista verkkopaneelissa.[18]

Poliitikkojen kanta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Poliitikot kiistelivät tammikuun alussa 2016 katupartioista ja kannanotoista niihin. He antoivat alussa epäselviä ja ristiriitaisia lausuntoja[19]. Pääministeri Juha Sipilä sanoi 12. tammikuuta 2016, että keskustelu katupartioista on paisunut liikaa[20].

Puolueissa oltiin yhtä mieltä siitä, ettei katupartioilla ole poliisin valtuuksia. Puolueiden sisällä oli eriäviä näkemyksiä. Eniten katupartioita kannattavia ääniä kuului perussuomalaisten piiristä. Vasemmistopuolueet vastustivat jyrkimmin katupartioita. Myös kokoomuslaiset suhtautuivat niihin yleensä kielteisesti.[21]

Perussuomalaistaustainen ulkoministeri Timo Soini puolsi katupartiointia, mutta tuomitsi rasismin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan väkivallan jyrkästi. Silti perussuomalaisista monet puolsivat katupartioita,[22] toiset olivat varauksellisempia[23]. Perussuomalaiset Nuoret tukivat katupartioita[24].

Valtiovarainministeri Alexander Stubb ilmoitti 13. tammikuuta 2016, että hallitus kokoontuu keskustelemaan siitä, missä oikeudellinen rajapinta on. Stubbin mukaan hallitus voi kieltää rasistiset katupartiot.[25]

Viranomaisten mielipide[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Poliisit antoivat katupartioista ristiriitaisia lausuntoja,[26] useimmiten kielteisiä. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi, että katupartiot ovat hyväksyttäviä, jos ne eivät leiki poliisia ja riko lakia. Oikeusministeri Jari Lindström ei pitänyt ongelmana joidenkin katupartioiden jäsenten väkivaltarikostaustaa. Näistä lausunnoista nousi kova väittely sosiaalisessa mediassa. Katupartioiden vastustajat katsoivat Kolehmaisen sietävän rasistisia katupartioita[27].

Muun muassa sisäministeri Petteri Orpo piti Kolehmaisen lausuntoa tulkinnanvaraisena. Orpo halusi tiukempaa linjaa, koska katupartiotoiminnassa on piirteitä, jotka eivät lisää yleistä turvallisuutta[28]. Kolehmainen täsmensi kantaansa, että rasistiset tai rikolliset katupartiot ovat eri asia kuin vaikkapa nuorten toimintaa valvovat tai yleisestä turvallisuudesta huolehtivat katupartiot. Kolehmaisen mukaan turvattomuutta aiheuttavasta katupartiosta voi vaikkapa soittaa poliisille, ja että katupartiointi ei saa aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyötyä[29].

Suojelupoliisi huolestui katupartioista ja seurasi niitä.[30] Joensuun poliisin mukaan yleinen turvallisuus ja järjestys kuului poliisille[31] ja kaupungin johto tuomitsi katupartioinnin. Monet muutkaan poliisit eivät pitäneet katupartioita tarpeellisina[32] tai toivoneet niitä[33] ja suhtautuivat niihin negatiivisesti[34][35]. Paikalliset poliisit myös pyrkivät seuraamaan katupartioita[36]. Poliisi piti katupartiotoiminnan laajuutta liioiteltuna[37].

Katupartioiden puolesta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katupartioita pidettiin tervetulleena, koska poliisin resurssit olivat pienet. Säästöt olivat pienentäneet niitä[38]. Myös pakolaisten harjoittamaa rikollisuutta pelättiin[39]. Tästä yksi esimerkki oli ulkomaalaisten harjoittama naisten ahdistelu[40][41]. Jo vuosia toiminut Pihtiputaan ”Yöpyövelit”-vartiointi oli saanut paikkakunnalla tapahtuvaa omaisuusrikollisuutta vähennettyä[42].

Katupartioita vastaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katupartioiden sanottiin lisäävän poliisin töitä, kun poliisi joutuu valvomaan katupartioita.[43] Lisäksi polisin työtaakkaa lisää se, että poliisi juoksee niiden antamien vihjeiden perässä[44].

Katupartioita arvosteltiin ammattitaidon puutteesta. Ylilyöntejä ja oikeuden ottamista omiin käsiin pelättiin. Katupartioihin osallistui paljon äärioikeistolaisina pidettyjä maahanmuuttovastaisia henkilöitä[45].

Lähinnä äärioikeistolaisten katupartioissa oli väkivaltarikostaustan omaavia henkilöitä.[46] Itsenäiset paikallisryhmät olivat maltillisempia ja niissä oli vähemmän rikostaustan omaavia henkilöitä.[47]

Niinpä äärioikeistoon kytkeytyvät katupartiot herättivät suuren yleisön keskuudessa myös huolta ja pelkoa[48]. Katupartoita vastustavat naiset perustivat Joensuussa vuoden 2016 alussa ”Kyllikin siskot”[49].

Maahanmuuttoa vastustavat katupartiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa on toiminut eri lähtökohdista erilaisia maahanmuuttoa vastustavia katupartioita.

Avoimen kansallissosialistinen Suomen vastarintaliike perusti ensimmäisenä Suomessa katupartioita[50][51]. Lokakuussa 2015 SVL:n katupartio ja antifasistit ottivat yhteen Kiasman edustalla[52].

Äärioikeistolainen Soldiers of Odin loi katupartion Kemiin lokakuussa 2015, sitten Joensuuhun tammikuussa 2016[53]. Tähän reagoiden tiedotusvälineissä palautettiin mieliin 1990-luvun Joensuun skinit, jotka hyökkäilivät ulkomaalaisten kimppuun muun muassa steroidien voimalla[54][55][56]. Myös Suomen Sisun ja Combat 18:n jäsenet ovat osallistuneet Suomessa katupartitoimintaan, samoin kuin jotkut perussuomalaiset[57][58]. Suomen Sisun katupartiointiin on osallistunut eri puolilla maata kymmeniä ihmisiä[59].

Soldiers of Odinin johtaja Mika Ranta on myös Suomen vastarintaliikkeen jäsen, ja hänellä on Pohjolan Sanomien ja Lapin Kansan mukaan taustassaan rikostuomio ulkomaalaiseen kohdistuneesta pahoinpitelystä[60].

Irakilainen mies kertoi, että Soldiers of Odinin asuihin pukeutuneet olivat pahoinpidelleet häntä kesällä 2016[61].

Alussa nationalistien katupartiot olivat Oulun poliisilaitoksen päällikön mukaan vain monikulttuurisuuden vastustajien trollausta, propagandaa[62]. Eduskunnan hallintovaliokunnan jäsenen, keskustalaisen Antti Kurvisen mukaan poliittiset pienryhmät koettivat katupartioiden avulla värvätä uusia jäseniä[63].

Monien katupartioiden toiminta hiipui tai loppui keväällä-kesällä 2016. Kaduilla ei tapahtunut turvapaikanhakijoiden tekemiä rikoksia[64]. Street Patrol -katupartiosta hyppäsi väkeä Soldiers of Odiniin[65]. Suurimman katupartion, Soldiers of Odinin toiminta supistui[66]. Silti eri järjestöt perustivat vuoden 2016 lopuillakin uusia katupartioita joillekin paikkakunnille[59]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Poliisiylijohtajan kanta katupartioista ymmärrettiin heti väärin: ”En ole sanonut, että Kolehmainen hyväksyy natsipartiot” Ilta-Sanomat. 5.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 2. Lehdet: Kulttuurien kohtaaminen toi Kemiin ”sotureiden” katupartion – poliisi jyrkkänä MTV.fi. 9.10.2015. Viitattu 10.1.2016.
 3. Poliisi paimentaa katupartioita: Joensuussa kuljetaan aivan iholla Ilta-Sanomat. 8.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 4. Äärioikeiston katupartiot liikkeellä useassa kaupungissa – poliisi: ”Ei voi hyväksyä” Iltalehti. 10.12.2015. Viitattu 18.1.2016.
 5. Suojelupoliisi huolestui: Katupartionti ei välttämättä lisää turvallisuutta Ilta-Sanomat. 5.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 6. a b Näkökulma: Kuka saa valvoa kadulla? Iltalehti. 11.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 7. Demarien valtuutettu tukee uusnatsien katupartioita Kalevassa: ”Natsismi ei saa olla esteenä” Kansan Uutiset. 31.7.2015. Viitattu 11.1.2016.
 8. Katupartiot: hyvä vai huono asia? Näin poliisikansanedustajat vastasivat Ilta-Sanomat. 9.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 9. Vastarintaliikkeen katupartio iltakävelyllä Lahdessa - Poliisi: ei tarvetta Etelä-Suomen Sanomat. 9.11.2015. Viitattu 10.1.2016.
 10. Katupartiot tulivat Suomeen – Nyt puhuu poliisien pomo Uusi Suomi. 5.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 11. Jos katupartio kysyy jotakin, voit viitata sille kintaalla – Tampereella partioita ei vielä ole (arkistoitu linkki) Aamulehti. 12.1.2016. Viitattu 13.1.2016.
 12. Hakanen, Yrjö: Odinin soturit, poliisi ja oikeusministeri Uusi Suomi. 8.1.2016. Viitattu 15.1.2016.
 13. Yle: Professorien mukaan katupartiot voidaan kieltää Iltalehti. 14.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 14. Etelä-Saimaan verkkokeskustelijat ovat vähintään kahta mieltä katupartioista Etelä-Saimaa. 10.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 15. Katupartiot hämmentävät Joensuussa: ”Tyttären äitinä olen välillä huolissani” – ”En usko, että tästä puhutaan kesällä” Helsingin Sanomat. 10.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 16. Suomen Kuvalehden kysely: Joka neljäs suomalainen hyväksyy katupartiot MTV.fi. 14.01.2016. Viitattu 14.1.2016.
 17. Gråsten, Hanna: Enemmistö kansasta sallisi katupartiot Iltalehti. 17.1.2016. Viitattu 17.1.2016.
 18. Kysely: Lähes 40 prosenttia hyväksyy katupartiot – kolmannes ei luota poliisin turvaan MTV.fi. 17.01.2016. Viitattu 17.1.2016.
 19. Katupartiot herättäneet ristiriitaisia kommentteja – näin hallitus on ottanut kantaa Yle Uutiset. 13.1.2016. Viitattu 13.1.2016.
 20. Pääministeri Sipilä katupartioista: Keskustelu saanut liian suuret mittasuhteet Yle Uutiset. 12.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 21. Hallituspuolueista perussuomalaiset vetää omaa linjaansa katupartioista: ”Kaikilla oikeus kulkea kadulla” Ilta-Sanomat. 13.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 22. Perussuomalaisten kansanedustaja katupartioista: ”Onhan poliitikoillakin rikostaustaa” Yle Uutiset. 8.1.2016. Viitattu 11.1.2016.
 23. Perussuomalaisten kansanedustaja torjuu katupartiokutsun lltalehti. 13.10.2014. Viitattu 18.1.2016.
 24. PS-Nuoret tukee katupartioiden perustamista Verkkouutiset. 11.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 25. Stubb: Hallitus keskustelee katupartioiden kieltämisestä Yle Uutiset. 13.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 26. Kallio, Henripekka: Viranomaiset ottivat katupartiot jatkuvaan seurantaan – vie resursseja turvallisuudelta Aamulehti.fi. 8.1.2016. Alma Media. Viitattu 10.1.2016.
 27. Rautio, Yrjö: Suomen poliisi tuhoaa itse luotettavuutensa Hs.fi. 7.1.2016. Sanoma Media Finland. Viitattu 15.1.2016.
 28. SK: Ministeri Orpo pettyi poliisin katupartiolausuntoon – ”Jätti tulkinnanvaraa” MTV.fi. 5.1.2016. MTV. Viitattu 18.1.2016.
 29. Poliisiylijohtaja ihmeissään: ”Yllätyin, minkä käänteen tämä sai” Uusisuomi.fi. 5.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 30. Poliisiylijohto hyväksyy kansalaisten katupartioinnin – suojelupoliisi seuraa ilmiötä huolestuneena Helsingin Sanomat. 5.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 31. ”Valkoisen Suomen puolesta taisteleva järjestö” aloitti katupartioinnin Joensuussa Yle Uutiset. 4.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 32. Aktivistien katupartio liikkuu Oulussa – poliisi seuraa, mutta ei puutu asiaan tässä vaiheessa Yle Uutiset. 28.7.2015. Viitattu 18.1.2016.
 33. Etelä-Karjalassa ei ole nähty katupartioita eikä poliisi niitä toivo Etelä-Saimaa. 10.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 34. Poliisi: Siviilit katuvalvontaan vain poliisin ohjauksessa Yle Uutiset. 8.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 35. Ex-poliisiylijohtaja tyrmää rasistiset katupartiot Iltalehti. 7.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 36. Katupartioryhmä kerää jäseniä Kuopiossa – Poliisi: ”Ylilyöntien mahdollisuus käsin kosketeltavaa” Yle Uutiset. 11.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 37. Poliisijohto: Katupartiotoiminnan laajuutta liioiteltu MTV.fi. 8.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 38. Säästöt voivat selittää poliisin katupartiopuheita Helsingin Sanomat. 8.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 39. ”Autetaan kaikkia ihonväristä riippumatta” – Kemin katupartio on sekä tervetullut että pelätty Yle Uutiset. 9.10.2015. Viitattu 18.1.2016.
 40. Uudenvuoden ahdistelukohu hetki hetkeltä – Helsingin apulaispoliisi­päällikkö: Kirkkonummen ja Helsingin tapahtumat liittyvät yhteen Helsingin Sanomat. 8.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 41. Heikki Peltokangas: Etelä-Pohjanmaan katupartio etsii riveihinsä lisää miehiä (html) Ilkka. 18.01.2016. Ilkka. Viitattu 19.1.2016.
 42. Yöpyövelit partioi Pihtiputaalla: Murrot vähentyneet katupartion myötä MTV.fi. 5.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 43. IL: Orpo tuomitsee katupartiot rasistisina – vievät poliisin resursseja Kouvolan Sanomat. 14.1.2016. Viitattu 17.1.2016.
 44. Helsingin poliisipäällikkö Ylellä: Katupartiot voivat jopa lisätä poliisin töitä Helsingin Uutiset. 9.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 45. Tikka, Juha-Pekka: ”Kun katupartiolla on jo kielteinen asenne maahanmuuttajiin, mikä on tuotetun turvan laatu?” Verkkouutiset. 8.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 46. Kaikilla Joensuussa partioivan Soldiers of Odin -ryhmän pomoilla useita rikostuomioita MTV.fi. 5.01.2016. Viitattu 10.1.2016.
 47. Katupartioiden johdossa useita väkivaltarikoksista tuomittuja Helsingin Sanomat. 5.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 48. Poliisi: Kansalaiset pelkäävät enemmän katupartioita kuin maahanmuuttajia Yle Uutiset. 5.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 49. Kiihkoisänmaallisia katupartioijia on Joensuussa jo kymmeniä – kaupunkilaiset vastarintaan Yle Uutiset. 7.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 50. Suomen Vastarintaliike partioi kaduilla – ”turvaa kantasuomalaisten viikonlopun vietolle” Keskisuomalainen. 13.12.2015. Viitattu 15.1.2016.
 51. Savolainen, Jani: Vastarintaliike perusti katupartion Ouluun – jäljitti ”ulkomaalaista ahdistelijaa” MTV.fi. 29.7.2015. Viitattu 10.1.2016.
 52. Kansallissosialistit ja antifasistit ottavat yhteen Helsingin kaduilla – luvassa sovittuja tappeluita? Yle Uutiset. 22.10.2014. Viitattu 15.1.2016.
 53. Kyllikin siskot haastaa Soldiers of Odinin katupartiot rakkauden sanomalla Yle Uutiset. 7.1.2016. Viitattu 10.1.2016.
 54. Ei kai taas? – 90-luku, skinit ja Joensuun rasistinen maine nousivat jälleen esille katupartioiden myötä Yle Uutiset. 8.1.2016. Viitattu 15.1.2016.
 55. Näkökulma: Skinit pahoinpitelivät ja riehuivat – Joensuussa nyt rauha maassa Yle Uutiset. 15.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 56. Joensuu 90-luvulla: skinit toimivat steroidien voimalla, uhrit pelkäsivät todistaa oikeudessa Yle Uutiset. 15.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 57. Suomen Sisu vaikuttaa kaduilla ja kabineteissa Iltalehti. 17.1.2016. Viitattu 17.1.2016.
 58. Katupartiointi lässähti pannukakuksi Aamulehti. 11.12.2015. Viitattu 16.1.2016.
 59. a b Suomen Sisu perusti katupartion - "Välttelemme fyysistä kontaktia" iltalehti.fi. Viitattu 22.11.2016.
 60. Osa katupartiointiryhmistä toteuttaa poliittista ideologiaa kaduilla Iltalehti. 5.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 61. Ibrahim ei enää nuku – ”Katupartio mursi sormet, rasistinen naapuri ampui kohti” - Satakunnan Kansa Satakunnan Kansa. 7.10.2016. Viitattu 22.11.2016.
 62. Oulun poliisi: Uusnatsien katupartiot todennäköisesti pelkkää propagandaa Yle Uutiset. 21.8.2015. Viitattu 18.1.2016.
 63. Pohjanmaan poliisilla tiukka linja katupartiointiin – rasistiseen toimintaan puututaan heti Yle Uutiset. 7.1.2016. Viitattu 18.1.2016.
 64. Oululainen katupartio Katuhaukat lopettaa – ”Ei ole todellista tarvetta” kp24.fi. Viitattu 22.11.2016.
 65. Street Patrol -katupartio vaikuttaa flopilta mvlehti.net. Viitattu 22.11.2016.
 66. Ibrahim ei enää nuku – ”Katupartio mursi sormet, rasistinen naapuri ampui kohti” - Satakunnan Kansa Satakunnan Kansa. 7.10.2016. Viitattu 22.11.2016.