Dementia

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Dementia (F00-F03) on oireyhtymä, jossa muistiongelmat ja kognitiivisten kykyjen lasku alentavat potilaan kykyä selviytyä normaaleista arjen toiminnoista. Dementia johtuu aivojen kuorikerroksen useita kehittyneitä toimintoja häiritsevästä aivosairaudesta kuten Alzheimerin taudista[1].

Dementialla tarkoitetaan älyllisten toimintojen heikentymistä aiemmasta tasosta. Jos dementiaoireet johtuvat esimerkiksi älyllisestä kehitysvammaisuudesta, ei potilaalle aseteta erillistä dementiadiagnoosia, mutta jos potilaan dementiaoireet lisääntyvät jossain vaiheessa elämää, hän voi saada myös dementiadiagnoosin.[2]

Dementiaa esiintyy tavallisimmin vanhoilla ihmisillä, mutta sitä saattaa esiintyä jopa alle 35-vuotiailla liittyen esimerkiksi lapsuusiän dementiaan, Rettin oireyhtymään, myrkytys- ja puutostiloista aiheutuviin dementian muotoihin (mm. alkoholi- ja lääkedementia) sekä eräille urheilijoille kehittyvään dementia pugilisticaan. Dementia praesenilis on tarkoittanut taudinkuvaa ennenaikaisesti eli ennen 65 ikävuotta.

Oireet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dementiaan liittyy tiedonkäsittelyn ja muistamisen vaikeuksia sekä tunne-elämän ailahtelevuutta, ärtyisyyttä, apatiaa tai sosiaalisen käyttäytymisen karkeutumista. Dementia hidastaa ajattelua ja vaikeuttaa päättelyä sekä sisään tulevan informaation käsittelyä. Dementiaa sairastavan on tämän vuoksi usein vaikea kiinnittää huomiota useampaan kuin yhteen ärsykkeeseen samanaikaisesti, kuten esimerkiksi ottaa osaa keskusteluun usean henkilön kanssa tai pysyä keskustelussa mukana, kun aihe vaihtelee. Dementia vaikeuttaa myös uuden informaation mieleenpainamista ja aiemmin opitun mieleenpalauttaminen saattaa olla vaikeaa.[3]

Dementiadiagnoosin asettaminen edellyttää jokapäiväiseen elämään liittyvien henkilökohtaisten toimintojen häiriintymistä vähintää kuuden kuukauden ajan muistin ja ajattelun heikentymisen vuoksi. Oppimisen heikkenemistä pitää esiintyä sekä kielellisissä että ei-kielellisissä asioissa.[3]

Lievässä dementiassa muistin heikkeneminen haittaa jokapäiväisiä toimintoja, muttei estä itsenäistä elämistä. Potilaan on vaikea havaita, säilyttää muistissa ja palauttaa mieleen jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita kuten tavaroiden säilytyspaikkoja, sosiaalisia sitoumuksia tai perheenjäsenten hiljan esille tuomia asioita.[3]

Keskivaikea dementia vaikeuttaa vakavasti itsenäistä elämää. Vain hyvin opittu tai erittäin tuttu muistiaines on tallella. Uusi informaatio tallentuu muistiin vain ajoittain ja hyvin lyhytaikaisesti. Keskivaikeasta dementiasta kärvisä potilas ei pysty muistamaan, missä hän on, mitä hän on viime aikoina tehnyt tai minkä nimisiä tutut ihmiset ovat.[3]

Vaikealle dementialle on tyypillistä täydellinen kyvyttömyys painaa mieleen uutta informaatiota. Aiemmin opitusta asioista on jäljellä enää katkelmia. Potilas ei tunnista enää edes läheisiä sukulaisiaan.[3]

Dementiassa esiintyy myös muiden älyllisten toimintojen heikkenemistä, jolle on luonteenomaista esimerkiksi suunnittelu- ja järjestelykyvyn sekä yleisen informaation käsittelykyvyn heikkeneminen. Lievässä heikkenemisessä älyllisten kykyjen lasku aiheuttaa heikkenemistä jokapäiväisestä elämästä selviämisessä siten, että potilas ei pysty enää selviytymään monimutkaisista päivittäisistä tehtävistä tai vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista.[3]

Keskivaikea älyllisten toimintojen heikkeneminen tekee henkilöstä kyvyttömän selviytymään arkielämästä ilman muiden apua mukaan lukien kaupassakäynti ja raha-asioiden hoitaminen. Potilas selviytyy kotona vain yksinkertaisista askareista.[3]

Vaikealle älyllisten toimintojen heikkenemiselle on luonteenomaista älyllisen ajattelun täydellinen tai lähes täydellinen puuttuminen.[3]

Dementian liitännäissairaudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dementiapotilailla esiintyy usein myös uni- ja valverytmin häiriöitä[4].

Syyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tavallisimmat dementiaa aiheuttavat sairaudet ovat Alzheimerin tauti (noin 60 prosenttia tapauksista) ja vaskulaariset dementiat (20–30 prosenttia tapauksista). Muita aiheuttajia ovat muun muassa eräiden ravintoaineiden kuten jodin tai niasiinin puute, eräät sairaudet (muun muassa HIV, kuppa, Lymen borrelioosi sekä Huntigtonin ja Creutzfeldt-Jakobin taudit) sekä alkoholin, eräiden lääkeaineiden tai huumeiden pitkäaikainen käyttö.[5] Yksi dementoiva sairaus on myös Lewyn kappale -tauti johon kuuluu monesti myös todentuntuisia näköharhoja ja Parkinsonin taudin kaltaisia oireita.

Epidemiologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

65–74-vuotiaista noin 4 prosenttia, 75–84-vuotiaista runsaat 10 prosenttia ja yli 85-vuotiaista noin kolmasosa kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta dementiasta.[6]

ICD-10[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: ICD-10-pääluokka F

ICD-10-luokituksessa dementia kuuluu F-luokkaan eli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin. Dementialle on neljä luokkaa:

 • F00–F03 Dementia
 • F00 Alzheimerin tautiin liittyvä dementia
 • F01 Verisuoniperäinen dementia
 • F02 Muualla luokiteltuihin muihin sairauksiin liittyvä dementia
 • F03 Määrittämätön dementia

Dementoituneen oikeudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dementoituneen 12 oikeutta:

 1. Saada tietää, mikä sairaus aiheuttaa hänelle dementiaoireen
 2. Saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa sairauteensa
 3. Säilyttää toimintakykynsä suunnitelmallisen ja yksilöllisen avun turvin niin pitkään kuin mahdollista
 4. Tulla kohdelluksi aikuisena
 5. Tuntea, että hänet otetaan vakavasti
 6. Olla ilman rauhoittavaa lääkitystä aina, kun se on mahdollista
 7. Asua tutussa, turvallisessa ympäristössä, jossa hänen erityistarpeensa otetaan huomioon
 8. Olla sellaisten ihmisten seurassa, jotka tuntevat hänen elämänkulkunsa ja tottumuksensa
 9. Käydä säännöllisesti kodin tai hoitoyhteisön ulkopuolella
 10. Saada ohjausta mielekkääseen, aikuiseen minä-kuvaan tukevaan toimintaan joka päivä
 11. Kosketukseen: halauksiin, hellyyteen ja toisen ihmisen läheisyyteen
 12. Hoitoon, jota toteuttaa ammattitaitoinen, dementoituneen ihmisen hoitoon perehtynyt henkilökunta

(Virginia Bell & David Troxel 1994)

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Psykiatrian luokituskäsikirja. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sivu 13. https://www.julkari.fi/handle/10024/90815
 2. Psykiatrian luokituskäsikirja. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sivut 14-15. https://www.julkari.fi/handle/10024/90815
 3. a b c d e f g h Psykiatrian luokituskäsikirja. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sivut 13-14. https://www.julkari.fi/handle/10024/90815
 4. Vanhustenhoidon selvitys. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry, kehittämisyksikkö 2001. S. 4. http://www.superliitto.fi/datafiles/userfiles/File/selvitykset/vanhustyo_selvitys.pdf.
 5. ICD10 Tautiluokitus
 6. Terveyskirjasto

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]