Wikipedia:Merkityt versiot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ilmoitus, joka tulee kun sivulla on silmäilemättömiä muokkauksia
Tuoreet muutokset -lista
Silmäilykäyttöliittymä
FlaggedRevs lisäosan sivun vakautuskäyttöliittymä

Merkityt versiot (FlaggedRevs) on vuonna 2008 julkaistu MediaWiki-ohjelmiston laajennus. Laajennus antaa keinon määritellä eri artikkeliversioille erilaisia laatutasoja, jolloin lukijat ja muokkaajat saavat enemmän tietoa siitä, mitkä artikkelin versiot on hyväksytty laadukkaiksi tai vähintään silmäilty pahimman vandalismin varalta ja mitkä ovat tarkistamatta.

Tällä hetkellä työn alla ovat seuraavat asiat:

 • Artikkelien ensiarvioinnit (Miten?)
 • "Ensiarvioimaton"-boksi näkyy mobiilisivuilla kaikille. Todennäköisesti myös se, että sivulla on odottavia muutoksia.

Toimintaperiaate[muokkaa wikitekstiä]

Laajennuksen toimintaperiaate on seuraava. Kun artikkelia muokataan, niin sen muokkausversion yhteyteen merkitään tieto sen tilasta jolla se merkitään esimerkiksi vapaaksi sotkuista tai vertaisarvioiduksi. Mikäli artikkelia muokannut käyttäjä on merkitty luotettavaksi käyttäjäksi niin tieto siitä, että artikkeli on sotkuton periytyy automaattisesti myös hänen tekemäänsä artikkeliversioon. Jos taas artikkelia on muokannut sisäänkirjautumaton käyttäjä, niin hänen tekemänsä artikkeliversio pitää erikseen merkitä vapaaksi sotkuista.

Lukijoille artikkelien versiomerkinnät näkyvät siten, että sisäänkirjautumattomille käyttäjille voidaan näyttää artikkelista merkitty artikkeliversio tuoreimman artikkeliversion sijaan. Huomattava on, että vaikka tunnuksettomille käyttäjille näytettäisiin artikkelista merkitty versio, niin he voivat aina halutessaan katsoa myös tuoreimman version.

Ylipäätänsä merkittyjä versioita voidaan teknisessä mielessä käyttää monitahoisempaan arviointiin kuin pelkkään tarkistustiedon periyttämiseen. Työkalua voidaan käyttää esimerkiksi artikkelien sisällön merkitsemiseen hyvin lähteistetyksi tai sen merkitsemiseen, että artikkelin sisällön ovat käyneet läpi omalla nimellä kirjoittavat luotettavina pidetyt käyttäjät. Yhteisön kuitenkin on itse päätettävä, millä tavalla se haluaa käyttää laajennusta.

Mitä hyötyä Merkityistä versioista on?[muokkaa wikitekstiä]

Merkityt versiot antavat lukijoille selvästi näkyvän merkinnän artikkelin laatutasosta.

Merkityt versiot -tekniikalla voidaan varmistaa, että artikkelien laatu on asianmukainen, koska joku luotettava käyttäjä on joko kirjoittanut artikkeliin tehdyn lisäyksen tai tarkistanut sen asianmukaisuuden. Tämä voidaan toteuttaa käytännössä siten, että ainoastaan tarkistettu (arvioitu) versio näytetään lukijalle.

Yleisesti tämä tekniikka voi antaa yhteisölle tehokkaan työkalun uusien muokkausten tarkistamiseen, ja tuoreiden muutosten seuranta paranee seuraavasti:

 1. Uusi muokkaus pitää silmäillä vandalismin varalta vain kerran.
 2. Useita muokkauksia voidaan arvioida (tarkistaa) samalla kertaa, ikään kuin yhtenä joukkona.
 3. Jos artikkelia oli ensin ehditty vandalisoida ja sen jälkeen luotettava käyttäjä teki siihen muutoksia, huonosti havaittava vandalismi jäi aiemmin usein piiloon. Tämä ei enää ole mahdollista uudessa tekniikassa.
 4. Yhtään uutta muokkausta ei jää tarkistamatta vahingossa.
 5. Useimmat käyttäjät kykenevät helposti löytämään muutokset, joita ei ole arvioitu.

Yhdistettynä tekniikan erilaisiin arviointikategorioihin, tekniikka voi olla hyvin tehokas sisällönarviointijärjestelmä, koska eri Wikipedian projektit saavat mahdollisuuden valvoa kaikkea sisältöä tai osaa siitä. Tekniikka tarjoaa hyödyllisen keinon antaa eri artikkeliversioille erilaisia laatutasoja, jolloin lukijat ja muokkaajat saavat enemmän tietoa siitä, mitkä artikkelin versiot on hyväksytty laadukkaiksi tai vähintään silmäilty pahimman vandalismin varalta ja mitkä ovat tarkistamatta.

Ehdotukset suomenkielisessä Wikipediassa[muokkaa wikitekstiä]

 1. Suomenkielisessä Wikipediassa laajennuksen käyttöönottoa ehdotettiin ensin tammi–helmikuussa 2010 sivulla Wikipedia:Kahvihuone (käytännöt)/Keskustelu merkittyjen versioiden käyttöönotosta.
 2. Asiasta käytiin toinen keskustelu maalis–huhtikuussa 2011. Katso täältä.
 3. Merkityt versiot -tekniikka tuli koekäyttöön joulukuussa 2011. Ensimmäinen keskustelu asiasta löytyy täältä.

Tiivistelmä kevään 2011 keskustelusta[muokkaa wikitekstiä]

Suomenkielisessä Wikipediassa käytiin vuonna 2011 keskustelu Merkittyjen versioiden käyttöönotosta kokeiluajaksi. Alla on tiivistelmä eräistä keskustelussa (maalis–huhtikuu 2011) esitetyistä näkökannoista.

 • Otetaan käyttöön käyttäjäryhmä "seulojat" jotka silmäilevät artikkeleita sotkemisen varalta ja "automaattiseulojat" joiden muokkauksia pidetään automaattisesti kunnollisina. Käyttäjäryhmien on tarkoitus pitää sisällään lähes kaikki suomenkielisen Wikipedian aktiivikirjoittajat.
 • Artikkelin laatutasona otetaan käyttöön "silmäilty" artikkeli, joka tarkoittaa sitä että artikkeli katsottu vapaaksi sotkuista.
 • Merkittyjä versioita on tarkoitus käyttää sekä artikkelien suojaamiseen että pelkästään artikkelin versionhallinnan tukena.
 • Suojatuissa artikkeleissa sisäänkirjautumattomat käyttäjät näkevät artikkelin sotkuista vapaaksi todetun version tuoreimman version sijaan.
 • Kokeilu kohdistuu rajalliseen artikkelijoukkoon
 • Kokeilun pituus on puoli vuotta, jonka jälkeen tehdään arviointi onko järjestelmä hyvä.

Käyttäjäryhmät suomenkielisessä Wikipediassa[muokkaa wikitekstiä]


Käyttäjäryhmien luottamustasot[muokkaa wikitekstiä]

Taulukot käyttäjäryhmien luottamustasoista on siirretty 9. lokakuuta 2014 mielipidekirjoitukseksi sivulle Wikipedia:Käyttäjäryhmien luottamustasot.


Arviointitasot[muokkaa wikitekstiä]

Merkittyjen versioiden koekäytössä olevat järjestelmätVersio 1[muokkaa wikitekstiä]

Keväällä 2011 tehty tilaus bugzillassa, toteutettu 30. marraskuuta 2011 (2011-11-29 23:57:53 EET).

Koekäytössä 30. marraskuuta 2011 – 25. joulukuuta 2011
Taso Arviointitaso
Paikkansapitävyys
Flag
Accuracy
Laatutaso/Marker Merkintä 1
(versioiden väliset erot)
Merkintä 2
(sivuhistoriassa)
Käyttäjätaso Muuta Action
1
Silmäilty Sighted Silmäilty/
Checked
[silmäilty versio]
[katsonut NN] tai
[version hyväksynyt NN]
[automaattisesti katsottu]

Seuloja
Automaattiseuloja
[katsonut NN] 30.11.—7.12.
[version hyväksynyt NN] 8.12.—26.12.
[automaattisesti katsottu] 30.11. alkaen
review
autoreview
0
(Puutteellinen) Inadequate Uusin versio/
Pending changes
[odottaa arviointia]
[odottaa arviointia] Arviointia odottavat muutokset.
(ei arvioitu) Arvioimaton/
Unchecked
[katsastamaton versio]
[arvioimaton versio]
[katsastamaton versio] 30.11.–5.12.
[arvioimaton versio] 6.12. alkaen


Versio 2[muokkaa wikitekstiä]

Bugzillassa pyydetty laittamaan Flagged Revisions oletusasetukset päälle 10.12.2011, pyyntö toteutettu 25.12.2011 (2011-12-25 21:35:58 EET).
Nämä ovat Merkittyjen versioiden oletusasetukset:


Koekäytössä 25. joulukuuta 2011 — 21. tammikuuta 2012.
Taso Arviointitaso
Paikkansapitävyys
Flag
Accuracy
Laatutaso/Marker Merkintä 1
(versioiden väliset erot)
Merkintä 2
(sivuhistoriassa)
Käyttäjätaso Muuta Action
2
Tarkistettu Accurate Sisältö tarkastettu/
Quality
[version sisältö on tarkastettu]
[sisällön tarkastanut NN]
[automaattisesti hyväksytty]
Sisällöntarkastaja Yleinen sisällöntarkastus (käsin valittu taso).
Hylkäämisen yhteydessä automaattinen tarkastus.
validate
1
Silmäilty Sighted Silmäilty/
Checked
[silmäilty versio]
[version katsonut NN]
[version katsonut NN]
[automaattisesti katsottu]
Sisällöntarkastaja
Seuloja
Automaattiseuloja
Sisällöntarkastajan valittavissa myös silmäily.
Ainoa seulojan käytössä oleva arviointitaso.
Automaattiseulontataso.
review
autoreview
0
(Puutteellinen) Inadequate Uusin versio/
Pending changes
[odottaa arviointia]
[odottaa arviointia] Arviointia odottavat muutokset.
(ei arvioitu) Arvioimaton/Unchecked
[arvioimaton versio]
Kokonaan arvioimattomat sivut/versiot.


Versio 3[muokkaa wikitekstiä]

Seuraavanlaista koekäyttöön otettavaa arviointitasojärjestelmää pyydettiin bugzillassa 27. joulukuuta 2011. Pyyntö toteutettu 21. tammikuuta 2012 kello 21.19 EET (2012-01-21 19:19:44 UTC).
Lisäksi seulonnan vakiotasot on eriytetty kahdeksi tasoksi paikallisella javascript-tekniikalla 8. helmikuuta 2012 kello 23.10 (EET) alkaen.
Suomenkieliset termit:
Tämän lisäksi translate-wikiin tehtiin erikseen muutoksia järjestelmän käyttämiin termeihin 21.–22. tammikuuta 2012. Nämä käännökset tulivat käyttöön 22. tammikuuta 2012.
Käytettyjä termejä on edelleen muutettu translate-wikissä ja paikallisesti. Termien muutoksia on tehty 5. , 10. , 13. ja 21. helmikuuta 2012.

Koekäytössä 21. tammikuuta 2012 alkaen.
Nämä termit käytössä 21. helmikuuta 2012 alkaen.
Taso Arviointitaso
Tila [H 1]
Flag
Accuracy
Laatutaso/Marker Merkintä 1
(versioiden väliset erot)
Merkintä 2
(sivuhistoriassa)
Käyttäjätaso Muuta Action
3
Hyvin lähteistetty
 [H 2]
Well sourced Laadukas [H 3]
Quality
[laadukas versio]
[hyväksynyt NN]
[hyväksynyt NN]
[automaattisesti hyväksytty]
(Sisällöntarkastaja)
Seuloja
(botti)

validate
review (3)
 
2
Tarkistettu
Katsastettu
Kunnossa [H 4]
Accurate Katsottu [H 5]
Checked
[katsottu versio]
[katsonut NN]
[katsonut NN]
[automaattisesti katsottu]
(Sisällöntarkastaja)
Seuloja
Automaattiseuloja
Seulojien tekemän ensiarvioinnin vakiotaso
9.2.2012 – 21.2.2012 oli "katsastettu", kun monitasoinen
arviointikäyttöliittymä oli piilotettuna seulojilta.

review (2)
autoreview
1
Silmäilty Sighted Katsottu [H 5]
Checked
[katsottu versio]
[katsonut NN]
[katsonut NN]
[automaattisesti katsottu]
(Sisällöntarkastaja)
Seuloja
Automaattiseuloja

Odottavien muutosten seulonnan vakiotaso
9.2.2012 alkaen on "silmäilty".

review (1)
autoreview
0
Inadequate Uusin versio/
Pending changes
[odottaa arviointia]
[odottaa arviointia] Arviointitasoa "puutteellinen" ei voi käsin asettaa,
koska järjestelmä antaa tason odottaville muutoksille.
(ei arvioitu) Arvioimaton/Unchecked
[arvioimaton versio]
Kokonaan arvioimattomat sivut/versiot.
Huomautukset
 1. Käytössä "Tila" 13. helmikuuta 2012 (klo 03.57) alkaen. | Arviointitason entinen nimi oli "Paikkansapitävyys" 30.11.2012 – 12.2.2012.
 2. Käytössä 21.1.2012 alkaen. | Väliaikaisesti terminä oli "laatu arvioitu" ajalla 10.2. – 12.2.2012.
 3. Käytössä 22. tammikuuta 2012 alkaen. | Entinen laatutason kuvaus oli Sisältö tarkastettu (25.12.2011 – 21.1.2012).
 4. Käytössä 21. helmikuuta 2012 alkaen. | Entiset termit olivat a) "Tarkistettu" (25.12.2011 – 4.2.2012) ja b) "Katsastettu" (5.2.2012 – 21.2.2012 klo 13.26 EET).
 5. a b Käytössä 5. helmikuuta alkaen. | Entinen laatutason kuvaus oli Silmäilty (30.11.2011 – 4.2.2012).


Vakautustasot[muokkaa wikitekstiä]

Merkittyjen versioiden sivujen vakautustasot.

Vakautusasetukset ja sivun suojaus[muokkaa wikitekstiä]

Vakautusasetuksilla ja sivun suojaamisella saadaan aikaan seuraavat näkyvyys-, muokkaus- ja seulontaoikeudet.

Vakautuksen ja suojauksen vaikutus
  Rekisteröitymättömät käyttäjät Autom. hyväksytyt
(autoconfirmed)
Automaattiseulotut
käyttäjät
Seulojat Ylläpitäjät
A0–S0–V0
Arvioimattomat sivut
ei suojausta – ei vakautusta
Voivat muokata kaikkia sivuja.
Sivuun tehdyt muutokset ovat heti näkyvissä kaikille.
Omat muokkaukset eivät odota arviointia, koska sivua ei ole lainkaan arvioitu.
Eivät voi arvioida sivua. Voivat ensiarvioida sivun.
Arvioidut sivut Rekisteröitymättömät Autom. hyväksytyt Automaattiseulotut Seulojat Ylläpitäjät
A1–S0–V0
Arvioidut sivut [H 1]

Ei suojausta
Ei vakautusta
Voivat muokata kaikkia sivuja.
Muutokset ovat heti näkyvissä kaikille.[H 2]
Sivun uusin versio näytetään ensin kaikille. Katsottu versio näytetään erillisellä "Lue"-välilehdellä.
Omat muokkaukset jäävät odottamaan (seulojien tekemää) arviointia, mutta ne näkyvät heti Uusin versio -välilehdellä, joka näytetään kaikille vakiona ensimmäiseksi.
(Vakaan version, jossa arviointia odottavat muutokset eivät ole näkyvillä, voi sen sijaan erikseen vaihtaa näkymään valitsemalla välilehden Lue.)
Omat muokkaukset merkitään automaattisesti katsotuiksi,
ja ne näkyvät suoraan sivulla ilman erillisiä välilehtiä,
mikäli muokkausta edeltävä versio on arvioitu.
Eivät voi arvioida sivuja tai sivuun tehtyjä odottavia muutoksia. Voivat arvioida sivuja ja sivuun tehtyjä muutoksia.
Vakautusasetukset
vakaa versio
Rekisteröitymättömät
Luottamustaso 0
Autom. hyväksytyt
Luottamustaso 1
Automaattiseulotut
Luottamustaso 2
Seulojat
Luottamustaso 3
Ylläpitäjät
Luottamustaso 4
A1–S0–V2
Arvioidut sivut

Vakautus:
 * Vakaa versio
 * Ei seulontarajoituksia

Ei suojausta
Voivat muokata kaikkia sivuja.
Muutokset näkyvät eri välilehdellä.
Sivun vakaa versio näytetään ensin. Uusimman version voi valita erikseen.
Muutokset ovat heti näkyvissä.
Sivun uusin versio näytetään ensin.
Vakaan version voi valita erikseen.
Omat muokkaukset jäävät odottamaan (seulojien tekemää) arviointia ja näkyvät erillisellä Uusin versio -välilehdellä, joka pitää erikseen valita. Omat muokkaukset eivät näy sivun vakaassa (vakautetussa) versiossa. Omat muokkaukset merkitään automaattisesti katsotuiksi,
ja ne näkyvät heti sivun vakaassa versiossa.
Eivät voi arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia. Voivat arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia.
A1–S0–V4 Vakaa
Arvioidut sivut

Vakautus:
 * Vakaa versio
 * Seulontarajoitus: Vain ylläpitäjät

Ei suojausta
Voivat muokata kaikkia sivuja.
Muutokset näkyvät eri välilehdellä.
Sivun vakaa versio näytetään ensin. Uusimman version voi valita erikseen.
Muutokset ovat heti näkyvissä.
Sivun uusin versio näytetään ensin.
Vakaan version voi valita erikseen.
Omat muokkaukset jäävät odottamaan (ylläpitäjien tekemää) arviointia ja näkyvät erillisellä Uusin versio -välilehdellä, joka pitää erikseen valita. Ne eivät näy vakaassa versiossa, joka on vakautettu rajoituksella Vain ylläpitäjät. Omat muokkaukset merkitään automaattisesti katsotuiksi,
ja ne näkyvät heti sivun vakaassa versiossa.
Eivät voi arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia. Voivat arvioida odottavia muutoksia.
Vakautusasetukset
uusin versio
Rekisteröitymättömät
Luottamustaso 0
Autom. hyväksytyt
Luottamustaso 1
Automaattiseulotut
Luottamustaso 2
Seulojat
Luottamustaso 3
Ylläpitäjät
Luottamustaso 4
A1–S0–V4 Uusin
Arvioidut sivut

Vakautus:
 * Uusin versio
 * Seulontarajoitus: Vain ylläpitäjät

Ei suojausta
Voivat muokata kaikkia sivuja.
Muutokset ovat heti näkyvissä.
Sivun uusin versio näytetään ensin.
Omat muokkaukset jäävät odottamaan arviointia, mutta ne näkyvät heti Uusin versio -välilehdellä. Omat muokkaukset merkitään automaattisesti katsotuiksi, ja ne näkyvät heti.
Eivät voi arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia. Voivat arvioida odottavia muutoksia.
Osittainen suojaus Rekisteröitymättömät
Luottamustaso 0
Autom. hyväksytyt
Luottamustaso 1
Automaattiseulotut
Luottamustaso 2
Seulojat
Luottamustaso 3
Ylläpitäjät
Luottamustaso 4
A1–S1V0
Arvioidut sivut
Osittainen suojaus
(semi-protected)

Ei vakautusta.
Eivät voi muokata sivua. Voivat muokata osittain suojattuja sivuja.
Muiden tekemät muutokset ovat heti näkyvissä. Sivun uusin versio näytetään ensin. Muutokset ovat heti näkyvissä kaikille.[H 2]
Sivun uusin versio näytetään ensin kaikille. Katsottu versio näytetään erillisellä "Lue"-välilehdellä.
Omia muokkauksia ei voi tehdä. Omat muokkaukset jäävät odottamaan arviointia. Omat muokkaukset merkitään automaattisesti katsotuiksi.
Eivät voi arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia. Voivat arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia.
A1–S1–V2
Arvioidut sivut
Osittainen suojaus
(semi-protected)

Vakautus:
 * Vakaa versio
 * Ei seulontarajoituksia
Eivät voi muokata sivua. Voivat muokata osittain suojattuja sivuja.
Muutokset näkyvät eri välilehdellä.
Sivun vakaa versio näytetään ensin. Uusimman version voi valita erikseen.
Muutokset ovat heti näkyvissä.
Sivun uusin versio näytetään ensin.
Vakaan version voi valita erikseen.
Omia muokkauksia ei voi tehdä. Omat muokkaukset jäävät odottamaan arviointia. Omat muokkaukset merkitään automaattisesti katsotuiksi.
Eivät voi arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia. Voivat arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia.
A1–S1–V4
Arvioidut sivut
Osittainen suojaus
(semi-protected)

Vakautus:
 * Vakaa versio
 * Seulontarajoitus: Vain ylläpitäjät
Eivät voi muokata sivua. Voivat muokata osittain suojattuja sivuja.
Muutokset näkyvät eri välilehdellä.
Sivun vakaa versio näytetään ensin. Uusimman version voi valita erikseen.
Muutokset ovat heti näkyvissä.
Sivun uusin versio näytetään ensin.
Vakaan version voi valita erikseen.
Omia muokkauksia ei voi tehdä. Omat muokkaukset jäävät odottamaan arviointia. Omat muokkaukset merkitään automaattisesti katsotuiksi.
Eivät voi arvioida sivuun tehtyjä odottavia muutoksia. Voivat arvioida muutoksia.
Täysi suojaus Rekisteröitymättömät
Luottamustaso 0
Autom. hyväksytyt
Luottamustaso 1
Automaattiseulotut
Luottamustaso 2
Seulojat
Luottamustaso 3
Ylläpitäjät
Luottamustaso 4
A1S4V0
Täysi suojaus
(fully protected)
Eivät voi muokata täysin suojattua sivua. Voivat muokata;
heti näkyvissä
Ylläpitäjien tekemät muutokset ovat heti näkyvissä kaikille. Sivun uusin versio näytetään ensin.
Omia muokkauksia ei voi tehdä. Automaattisesti katsottu.
Huomautukset
 1. Arvioidut sivut = sivut, jotka on ensiarvioitu ja jotka tälla tavalla ovat tulleet seulonnan piiriin.
 2. a b Muutoksilla tarkoitetaan tässä sekä omia muokkauksia että muiden käyttäjien tekemiä muokkauksia.
 • Koodien selitys
Koodi Selitys Tarkennus
A0 sivua ei ole ensiarvioitu tällainen sivu voidaan suojata, mutta sitä ei voida vakauttaa
A1 ensiarvioitu sivu sivu voidaan vakauttaa ja suojata
S0 sivua ei ole suojattu kaikki voivat muokata sivua vapaasti
S1 sivu on osittain suojattu luottamustasolla 1 olevat (hyväksytyt käyttäjät) voivat muokata sivua
S4 sivu on täysin suojattu vain luottamustasolla 4 olevat (ylläpitäjät) voivat muokata sivua
V0 sivua ei ole vakautettu kaikki muokkaukset näkyvät sivulla kaikille heti
V2 sivu on vakautettu ilman erityisiä rajoituksia  vain tasolla 2 olevat (automaattiseulotut käyttäjät) saavat muokkauksensa näkyviin ilman seulontaa
V4 sivu on vakautettu sallittuna vain ylläpitäjille  vain tasolla 4 olevat (ylläpitäjät) saavat muokkauksensa näkyviin välittömästi

Koekäytön asetuksia[muokkaa wikitekstiä]

Asetusversio 1[muokkaa wikitekstiä]

Asetukset 30. marraskuuta 2011 alkaen:

$wgFlagRestrictions = array(
  'accuracy' => array( 'review' => 1, 'autoreview' => 1 ),
);

$wgGroupPermissions['autoconfirmed']['movestable'] = true; 
$wmfStandardAutoPromote = $wgFlaggedRevsAutopromote; 
$wgFlaggedRevsAutopromote = false;
$wgGroupPermissions['sysop']['stablesettings'] = false; 

$wgFlaggedRevTags = array( 'accuracy'=>2 );
$wgFlaggedRevsAutoReview = true;
$wgFlaggedRevsAutoReviewNew = true;
$wgFlaggedRevsOverride = false;


Asetusversio 2[muokkaa wikitekstiä]

Muutokset 5. joulukuuta 2011 kello 22.24.07 EET

Lisätty rivi:

 
$wgSimpleFlaggedRevsUI = false;


Asetusversio 3[muokkaa wikitekstiä]

Muutokset 8. joulukuuta 2011 kello 19.43.23 EET

Lisätty rivit:

$wgGroupPermissions['sysop']['review'] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']['stablesettings'] = true;

$wgGroupPermissions['editor']['rollback'] = true;


Asetusversio 4[muokkaa wikitekstiä]

Muutokset 25. joulukuuta 2011 kello 21.35.58 EET

Poistettu rivi:

//$wgFlaggedRevTags = array( 'accuracy'=>2 ); 

Yllä olevan rivin takia seuraavat oletusasetukset tulivat voimaan:

  $wgFlaggedRevTags = array(
    'accuracy' => array( 'levels' => 2, 'quality' => 2, 'pristine' => 4 ),
  );
  $wgFlagRestrictions = array(
    'accuracy' => array( 'review' => 1, 'autoreview' => 1 ),
  );

Lisätty rivit:

$wgGroupPermissions['sysop']['unreviewedpages'] = true;
$wgGroupPermissions['editor']['rollback'] = true;


Asetusversio 5[muokkaa wikitekstiä]

Muutokset 21. tammikuuta 2012 kello 21 EET:

Lisätty rivit:

$wgFlaggedRevTags = array(
  'accuracy' => array( 'levels' => 3, 'quality' => 3, 'pristine' => 4 ),
);
$wgFlagRestrictions = array(
  'accuracy' => array( 'review' => 3, 'autoreview' => 2 ),
);


"Antique White" FA EB D7 Not reviewed
oranssi FF EE AA Pending review
"Alice Blue" F0 F8 FF Reviewed and checked
vaaleanvihreä E1 FF E1 Reviewed and approved

Tehtyjä arviointeja voi seurata logimerkinnöillä, Wikimedia API:lla tai tietokantadumpeista.

Parametrit
 • log_type='review'
 • 'action' on arviointityyppi
 • 'log_page' sisältää sen artikkelin version johon arviointi kohdistuu.
Arviointityypit
 • review/approve ja review/approve2 = uudelleenarviointi
 • review/approve-i ja review/approve2-i = ensiarviointi
 • review/approve-a ja review/approve2-a = automaattinen arviointi
 • review/approve-ia ja review/approve2-ia = automaattinen ensiarviointi
 • review/unapprove ja review/unapprove2 = arvioinnin poisto
Tietoja voi lukea

Tämän sivun alasivut[muokkaa wikitekstiä]

Muut liittyvät sivut[muokkaa wikitekstiä]

 • Testisivut seulonnan kokeilemiseen
 • Wikipedia:Merkityt versiot/Tekninen toteutus (poistettu vanhentuneena ja sen sisältö arkistoitu varastoon)
 • Wikipedia:Merkityt versiot/Eri kieliversioiden toteutukset (poistettu vanhentuneena ja sen sisältö arkistoitu varastoon)

Aiheesta muualla[muokkaa wikitekstiä]