Väike väin

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Väike väin-salmi (Piensalmi)
vir. Väike väin
Väike väin-salmen pato, 8. heinäkuuta 2007
Väike väin-salmen pato, 8. heinäkuuta 2007

{{{alt}}}
Väike väin
Sijainti Muhun ja Saarenmaan kunta, Saaren maakunta
Valtio Viro Viro
Merialue Väinämeri
Vesialue vesipinta-alaa yhteensä 12 112 ha:
eteläosa 5285 (ha)[1]
(vee3328040)
keskiosa 2321 (ha)[2] (vee3328030)
pohjoisosa 4021 (ha)[3](vee3328010)
Kaistu lõpp-lahti 202 (ha)[4](vee3328060)
Laedemäealune-lahti 99 (ha)[5](vee3328020)
ja Pädastelahti 184 (ha)[6](vee3328050)
KKR (Viron ympäristörekisterin) koodi
vee3237000
GeoNames-tietokannassa 587909
Saaria 83 nimetöntä saarta + Ablusekare, Argikare, Illiklaid, Juudikselaid, Kapussaare nasu, Kindalaid, Kõinastu laid, Kõpussaare nasu, Laasikse laid, Lambakare, Muhu, Muhukare, Neolaid, Olevikare, Parbukare Poistekare, Pärnakare, Pätukare, Päälukare, Saapakare, Saaremaa, Sepakare, Sääreots, Umbnasu
Suurin syvyys alle 3[7] m
Keskisyvyys 1[7] m

Väike väin tai Piensalmi (vir. Väike väin)[8] on Länsi-Viron vesistö- ja Läänesaarten alavesistöalueeseen kuuluva salmi Saarenmaan ja Muhun saarten välissä Saarenmaa maakunnassa, Länsi-Virossa.[9][10]

Ensimmäinen maininta salmesta on vuodelta 1458.[11] Nykyisin Piensalmi on Saarenmaan ja Muhumaan välinen merialue, jonka korkea tiepato Väinatamm jakaa kahteen osaan. Suur väin-salmen kanssa lähes yhdensuuntainen Väike väin on suhteellisen kapea, kahdesta neljään kilometriä leveä vesiväylä.[12] Piensalmi ei ole koskaan ollut kovin syvä vesistö, sillä syvyyttä on yleensä alle kolme metriä ja sen oletetaan madaltuneensa 20–25 cm verran 1900-luvulta alkaen noin 110 vuoden aikana ja sen keskisyvyys on suunnilleen yhden metrin.[7]

Väinatamm-tiepato[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Väinatamm

Vaikka vesi voi syysmyrskyjen aikana nousta jopa padon yli, Väike väin itse asiassa ei ole salmi tämän padon rakentamisen jälkeen.[13][14][15] Useiden lähteiden mukaan salmen ekologinen tila on heikentynyt tämän 1800-luvun lopulla vuosina 1894–1896 rakennetun padon vuoksi ja alue lasketaan olevan kriittisessä tilanteessa. Yli vuosisadan käytössä ollut pato on muuttanut Väike väinan kahdeksi erilliseksi vesistöksi, joiden vedessä, luonnontilassa ja elinympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia virtaamattomuuden vuoksi. Nämä tekijät ovat johtaneet salmen ekosysteemin huonontumiseen.[16][17]

Salmen luokittelu, ekologia ja kalakanta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Väike väin-salmi on moniosainen salmi, koska se koostuu etelä-[1], keski-[2] ja pohjoisosan[3] lisäksi Kaistu lõpp-[4], Laedemäealune-[5] ja Pädastelahdesta.[6] Vesipinta-alaltaan 12 112 hehtaarin kokoinen salmi on Väinämeren vesialuetta, jossa on 83 nimettömän lisäksi paljon nimellisiä saaria, luotoja ja riuttoja. Niistä suurimmat ovat Kindalaid (30,4 ha), Kõpussaare nasu (15,6 ha) ja Illiklaid (5,5 ha).[11]

Vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) (vir. Veepoliitika Raamdirektiivi, (VRD)) mukaan Väike väin luokitellaan VRD VI:n, matalaksi ja kausiluonteisesti kerrostuvaksi rannikkovedeksi (Liivi laht (VI)). Salmi ja kaikki sen osat luokitellaan limnologisesti mesohaliiniseksi (vir. mesohaliinne) murtovesikategoriaan kuuluvaksi merivesialueeksi, jolloin luonnollisen vesimuodostuman suolapitoisuus on alhainen tai keskisuuri joko 3–16[18] tai 5–18 ‰.[1][2][3][6][5][4]

Koska Väinatammesta johtuva vesisulku on kestänyt yli vuosisadan, sedimenttejä on kertynyt patorakennelmiin molemmin puolin. Vedenpinnan pysyessä matalana ja voimakkaiden länsi- tai itätuulten vallitessa salmen keskiosassa paljastuvat rantaviivasuuntaisia satoja metrejä, joskus useita kilometrejä pitkiä hiekkaharjanteita vuorotellen jommallakummalla puolella patoa. Syvemmät alueet ovat säilyneet lähellä sekä Saarenmaan että Muhun rantaa. Vesi on matala ja siksi salmi voi syksyllä jäähtyä nopeastikin. Useimpina talvina Väike väin e. Piensalmi on jään peitossa. Vain Tillunire-ojan suistossa on sulaa vettä ja keväällä vapautuvat jääpeitteestä ojan lähialueet nopeammin muita. Ennen padon rakentamista salmi oli kalarunsasta merialuetta.[16] Nykyisin Piensalmen kalakannassa on enemmän samankaltaisuutta eutrofisissa järvissä esiintyvän kanssa: siinä löytyy sorvaa, salakkaa, pasuria, hopearuutanaa ja säynettä, kevään kutukaudella myös runsaasti särkeä ja haukea. Salmen entiset kuuluisat merisiikojen kutupaikat ovat padon ansiosta pääosin tuhoutuneet, sillä hiekkapohjaiset alueet ovat lähes kadonneet ja virtaamattomuudesta johtuvasti veden keskilämpötila on liian korkea siian onnistunutta kutua varten. Merennisäkkäistä salmessa elävät sekä norppa että harmaahylkeet.[19]

Nykyisin salmen ekologista tilannetta pidetään melko huonona ja joidenkin lähteiden mukaan ei ole saatu toistaiseksi tukea, jotta padon läpi kulkevat ojat voidaan puhdistaa. Jo 5. helmikuuta 1908 ”Päewaleht” kirjoitti padon huonosta ekologisesta vaikutuksesta: ”Wäikse Wäinan varrella Uuemõisan ja Maasiwallan rahwalaiset valittivat usein, että Wäikse Wäinan sillan rakentamisen jälkeen kalastus ei ole vain vähentynyt, waan on melkein kadonnut. Länsirannikon entiset kuuluisat kalastusrannat - Kõpu, Orissaare, Maasi, Lubjaahu, Pullipank ja monet muut ovat saattaneet menettää entisen maineensa. Entiset kalastajat, joilla oli ympärivuotisesti ruuaksi omalle perheelle monta lajia, niin tuoretta, kuivattua kuin suolakalaa ja saattoivat sitä myydäkin, ovat nyt jättäneet pyydystämisen ja ostavat Muhumaalta tynnyrittäin suolattua silakkaa. Sen vuoksi siellä asuvien kalastajien joukossa on lisääntynyt kaipaus, jotta Wäinan sillalle voitaisiin rakentaa kauttakulkupaikkoja, sillä silloin kalat alkaisivat taas läpi Wäinan liikkua.[20]

Vasta vuosina 1948–1951 rakennettiin kalakäytäviä, mutta ei kalastajayhdistysliitto eikä kalatalousministeriö halunneet maksaa tehdystä työstä.[21][22] väike väin- eli Piensalmen seuran aloitteesta ja lahjoitetuilla rahoilla Tillunire puhdistettiin uudelleen alkukeväällä 2017. Kyse on vuonna 1949 paikallisen kalastajakolhoosin aloitteesta rakennetusta ojasta, joka yhdistää salmen kaksi puolta Muhun rannalla. Vuosikymmeniä oja oli täynnä ruokoa ja sedimenttiä, joten siinä sekä pysähtyi veden virtaus että estyi kalojen liikkuminen. Tämä hevosenkengän muotoinen yhdysoja on erinomainen esimerkki siitä, että sellaiset läpikulut varmistavat erittäin hyvän vedenvaihdon salmen erotettujen osien välillä. Puhdistetun Tilluniren virtaavassa vedessä kalat liikkuvat ympäri vuoden, vaikka salmi on jääpeiton alla.[19] Toinen yhdysoja, Tohlun oja sijaitsee Väike Väin-salmen padon päässä Saarenmaan rannalla. Seuran aloitteesta ja lahjoitusvaroilla keväällä vuonna 2018 osa siitäkin ojasta puhdistettiin ja lokakuussa vuonna 2021 alettiin etsiä sopivaa lisäratkaisua Tohlu-ojan esillekaivamiseen. Tohlu-oja on melkein kadonnut maankohoamisesta johtuvasti ja luonnossa sen voi tunnistaa vain osittaisesta ruokokaistaleesta. Viron ympäristöviraston (vir. keskonnaametin) näkemyksen mukaan kaloista luultavasti ahven, hauki ja kuha hyötyisivät eniten ojan ruoppauksesta ja käyttäisivät tätä muuttoreittiä.[23]

Vesistön alue on tärkeä väylä sekä monille muuttolintulajeille että matala salmi, sen tasanko- ja rantaniityt ja niitä ympäröivät pellot ovat erityisesti tuhansien vesilintujen pysähdys- ja pesintäpaikka. Alueella arvioitaan lentävän päivittäin noin 3 000–4 000 lintua.[24] Sekä joutsenille että muille lintulajeille[25] ovat joskus vaikeasti havaittavissa Väinatammella olevan Risti–Kuressaare-valtatien vartisissa kahdeksassa pylväässä roikkuvat voimalinjat ja lintutieteilijöiden mukaan niihin sotkeutuessa kuolee vuosittain 500–250 lintua. Ensimmäisen Väike Väin-salmeen lasketun vedenalaisen kaapelin ansiosta saattoi lokakuuhun mennessä v. 2020 irrottaa ilmajohtojen kolme alempaa kerrosta.[24] Jäänneiden osalta Viron valtion omistama sähkönsiirtoverkkoja hoitava yhtiö Elering aloitti jo v. 2016 yhteistyön ornitologien kanssa varoituskylttien ja lintupelättimien sijoittamiseksi niiden lentoreitille.[26] Eleringillä sanotaan olevan suunnitelmissa voimajohtojen kokonainen purku seuraavan viiden vuoden aikana.[24] Rannikkoväestön toiveena onkin, että poistetaan Väike väin-salmen suojelualueen lintuja tappavat ilmajohdot ja saarten väliset sähkökaapelit siirretään kokonaan salmen pohjaan. Erittäin vilkkaan liikenteen padolle pitää rakentaa saastuneen veden keräysjärjestelmät estämään talven sulfidien, rengasjätteiden, kumipölyn, raskasmetallien ja muun epäpuhtauden pääsyn salmen vesiin.[17]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c Veekogu andmete kuvamine. Veekogu: Väikese väina lõunaosa VEE3328040 (Vesistötiedot. Vesistö: Väike väin-salmen eteläosa VEE3328040) Keskkonnaagentuuri infoleht Eelis. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 2. a b c Veekogu andmete kuvamine. Veekogu: Väikese väina keskosa VEE3328030 (Vesistötiedot. Vesistö: Väike väin-salmen keskiosa VEE3328030) Keskkonnaagentuuri infoleht Eelis. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 3. a b c Veekogu andmete kuvamine. Veekogu: Väikese väina põhjaosa VEE3328010 (Vesistötiedot. Vesistö: Väike väin-salmen pohjoisosa VEE3328010) Keskkonnaagentuuri infoleht Eelis. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 4. a b c Veekogu andmete kuvamine. Veekogu: Kaistu lõpp VEE3328060 (Vesistötiedot. Vesistö: Kaistu lõpp-lahti VEE3328060) Keskkonnaagentuuri infoleht Eelis. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 5. a b c Veekogu andmete kuvamine. Veekogu: Laedemäealune laht VEE3328020 (Vesistötiedot. Vesistö: Laedemäealune-lahti VEE3328020) Keskkonnaagentuuri infoleht Eelis. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 6. a b c Veekogu andmete kuvamine. Veekogu: Pädaste laht VEE3328050 (Vesistötiedot. Vesistö: Pädaste-lahti VEE3328050) Keskkonnaagentuuri infoleht Eelis. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 7. a b c C.A. Brebbia, V. Popov: Water Resources Management V (Vesivarojen hallinta V) 21.8.2009. books.google. Viitattu 21.1.2022. (englanniksi)
 8. Eksonyymit. Eksonyymi (suomenkielinen nimi) Piensalmi ~ Väike väin (endonyymi) Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 21.1.2022.
 9. Veekogu andmete kuvamineVeekogu: Väike väin VEE3328000 (Vesistötiedot. Vesistö: Väike väin VEE3328000) Keskkonnaagentuuri infoleht Eelis. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 10. Väike Väin (Väike Väin-salmi) wikimapia.org. Viitattu 21.1.2022. (englanniksi)
 11. a b Väike väin (Väike väin-salmi) Üldentsüklopeedia. Eesti Entsüklopeedia. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 12. Väike Väin /Saaremaa (Väike väin-salmi, Saarenmaa) getamap.net. Viitattu 21.1.2022. (englanniksi)
 13. Väinatamm Üldentsüklopeedia. Eesti Entsüklopeedia. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 14. Linnuse küla (Muhu vald) (Linnuse-kylä (Muhun kunta)) eestigiid.ee. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 15. Saarenmaan - matkailu-reitit 06.01.2021. issuu.com. Viitattu 21.1.2022.
 16. a b Katrin ja Janek Jõgisaar: Väikese väina tamm andis ühenduse ja võttis kalad (Piensalmen pato antoi yhteyden ja otti kalat) 16.07.2016. bioneer.ee Eesti esimene rohelise elu portaal. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 17. a b Heiki Hanso: Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest! (Pienen salmen elinympäristön parantamisen puolesta!) 06.05.2016. rahvaalgatus.ee. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 18. Mesohaline water (Mesohaliininen vesi) futura-sciences. Viitattu 21.1.2022. (englanniksi)
 19. a b Andres Hanso: Väike väin: kelle meri ja kelle mure? (Piensalmi: kenen meri ja kenen huolenaihe?) Toukokuu, 2019. Eesti Loodus: populaarteaduslik ajakiri : ilmunud 1933. aastast, nr. 5. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 20. Väinatamm häirib kalamehi (1908) (Salmen pato häiritsee kalastajia (1908)) 03.11.2010. (Päewaleht, 5. veebruar 1908) Orissaare Ajaloo Toimkond. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 21. Tammi ehitamise rahastamine ja probleemid (Padon rakentamisen rahoittaminen ja ongelmat) 15.10.2010. Orissaare Ajaloo Toimkond. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 22. Väinatammi ava ehitamine aastatel 1948 - 1951 (Väinatammeen avauksen rakentaminen vuosina 1948 - 1951) 08.04.2015. Orissaare Ajaloo Toimkond. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 23. Andri Küüts: Väikesel väinal soovitakse hoolduses pärandniidule luua kaladele läbipääs (Pienessä salmessa pyritään luomaan kaloille kulkuväylä niittyperinnöille) 27.10.2021. Keskkonnaamet. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 24. a b c Väike Strait overhead lines to be removed by October (Piensalmen ilmajohdot poistetaan lokakuuhun mennessä) 16.07.2020. Eesti Rahvusringhääling. Viitattu 21.1.2022. (englanniksi)
 25. Kristiina Tilk: Kevadine luigesadu: Väinatammi kohal kõrguvad õhuliinid hukutavad linde (Kevään joutsensade: Salmen yläpuolelle nousevat ilmajohdot tuhoavat lintuja) 14.05.2019. Õhtuleht. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)
 26. Allan Rajavee: Vakra: Väinatammi kõrgepingeliinile paigaldatakse lindudele hoiatusmärgised (Vakra: Väinatammen suurjännitejohdolle asennetaan varoituskyltit linnuille) 19.03.2018. Eesti Rahvusringhääling. Viitattu 21.1.2022. (viroksi)