Luettelo Yhdistyneisiin kansakuntiin liittyvistä lyhenteistä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Yhdistyneisiin kansakuntiin liittyvistä lyhenteistä

Siirry kirjaimeenA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
ABLOS Advisory Board on the Law of the Sea YK:n merioikeuden neuvoa-antava lautakunta
ABM Anti-Ballistic Missile Treaty Ohjustorjuntajärjestelmiä rajoittava ABM-sopimus
ACABQ Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions Hallinto- ja budjettiasioiden neuvoa-antava komitea
ACASTD Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development
ACC Administrative Committee on Coordination YK:n hallinnollinen koordinointikomitea
ACC/SCN ACC Subcommittee on Nutrition ACC:n ravitsemusasioiden alakomitea
ACC/SOCA ACC Subcommittee on Oceans and Coastal Areas ACC:n meri- ja rannikkoalueiden alakomitea
ACC/SSA ACC Subcommittee on Statistical Activities ACC:n tilastotoimintojen alakomitea
ACCAD WMO Advisory Committee on Climate Applications and Data
ACFE FAO Advisory Committee on Forestry Education FAO:n metsänhoidollisen koulutuksen neuvoa-antava komitea
ACFR FAO Advisory Committee on Fishery Research FAO:n kalastustutkimuksen neuvoa-antava komitea
ACIR ESCAP Advisory Council for Industrial Research
ACMRR FAO Advisory Committee on Marine Resources Research FAO:n merentutkimuksen neuvoa-antava komitea
ACOMR WMO Advisory Committee on Oceanic Meteorological Research WMO:n meteorologisen tutkimuksen neuvoa-antava komitea
ACW African Centre for Women
ADB African Development Bank Afrikan kehityspankki*
ADB Asian Development Bank Aasian kehityspankki*
AETF African Emergency Task Force
AFICS Association of Former International Civil Servants
AGFFA Advisory Group on Financial Flows to Africa Afrikan taloudellisen tuen neuvoa-antava ryhmä
AGFUND Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations
AGGG Advisory Group on Greenhouse Gases SEI:n kasvihuonekaasuja käsittelevä neuvoa-antava ryhmä
AMCD Audit and Management Consulting Division
ASG Assistant Secretary-General Apulaispääsihteeri*
ATT Arms Trade Treaty Kansainvälinen asekauppasopimus

B[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
BCUN Business Council for the United Nations
BIOLAC United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean YK-yliopiston biotekniikkaohjelma Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella
BMVC Baghdad Monitoring Verification Centre UNSCOM:in tarkkailu- ja valvontakeskus Bagdadissa
BONUCA United Nations Peace-Building Office in the Central African Republic YK:n rauhantoimisto Keski-Afrikan tasavallassa
BRSP Bureau for Resources and Strategic Planning
BTWC Biological and Toxin Weapons Convention Biologisten aseiden kieltosopimus

C[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
CAS Commission on Atmospheric Sciences Ilmakehäntutkimuskomissio
CASA Coordinating Actions on Small Arms
CAT Committee Against Torture YK:n kidutuksen vastainen komitea*
CBD Convention on Biological Diversity Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus*
CBFA WTO Committee on Budget, Finance and Administration
CCAQ Consultative Committee on Administrative questions YK:n hallinnollisia kysymyksiä käsittelevä neuvoa-antava komitea*
CCAQ (FB) Consultative Committee on Administrative Questions (Financial and Budgetary Questions) YK:n hallinnollisia kysymyksiä käsittelevä neuvoa-antava komitea*
CCAQ (PER) Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions) YK:n hallinnollisia kysymyksiä käsittelevä neuvoa-antava komitea*
CCD Convention to Combat Desertification Yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa*
CCI Commission for Climatology
CCISUA Coordinating Committee of International Staff Unions and Associations of the United Nations System
CCPISA Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimus*
CCPCJ Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Rikostentorjuntaa ja rikosoikeutta käsittelevä toimikunta
CCPOQ Consultative Committee on Programme and Operational Questions
CCSQ Consultative Committee on Substantive Questions
CCSQ (OPS) Consultative Committee on Substantive Questions (Operational Activities)
CCSQ (PROG) Consultative Committee on Substantive Questions (Programme Matters)
CCW Convention on Certain Conventional Weapons Eräitä tavanomaisia aseita koskeva yleissopimus
CD Conference on Disarmament Aseidenriisuntakonferenssi
CD Committee on Disarmament Aseidenriisuntakomitea
CDP Committee for Development Policy Kehityspoliittinen komitea
CDR Centre for Documentation and Research
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women Naisten syrjinnän poistamista koskevaa sopimusta valvova komitea*
CEPA Committee of Experts on Public Administration Julkishallintoa käsittelevä asiantuntijakomitea
CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination Rotusyrjinnän poistamista valvova komitea*
CERF Central Emergency Response Fund Keskitetty hätäapurahasto
CESCR Convention on Economic, Social and Cultural Rights Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus*
CFA Committee on Food Aid Policies and Programmes WFP:n elintarvikeapuneuvosto
CFE Treaty on Conventional Armed Forces in Europe Tavanomaiset aseet Euroopassa (TAE) -sopimus
CFS Committee on World Food Security Maailman elintarviketurvallisuuskomitea
CHR Commission on Human Rights Ihmisoikeuskomissio*
CHS Commission on Human Settlements Ecosocin asuinyhdyskuntakomitea
CHy Commission for Hydrology WMO:n hydrologiakomissio
CICP Centre for International Crime Prevention ODCCP:n kansainvälinen rikoksenehkäisykeskus
CIMO Commission for Methods of Observation (WMO) WMO:n (sää)havaintomenetelmien komissio
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Sopimus uhanalaisten eläinten ja kasvien kansainvälisestä kaupasta*
CLCS Commission on the Limits of the Continental Shelf YK:n mannerlaattojen rajoja koskeva komissio
CLOUT Case Laws on UNCITRAL Texts UNCITRAL-tekstejä koskevat oikeustapaukset
CND Commission on Narcotic Drugs Huumausainetoimikunta*
COAG Committee on Agriculture WTO:n maatalouskomitea
COD Country Operations Division
COFI Committee on Fisheries (FAO) FAO:n kalatalousasioiden komitea
COFO Committee on Forestry (FAO) FAO:n metsäasioiden komitea
COLREG Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä *[1][2]
CONGO Conference on Non-Governmental Organizations YK:n vapaaehtoisjärjestökokous
COP Conference of the Parties Sopimukseen liittyneiden maiden kokous
COPUOS Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Ulkoavaruuden rauhanomaisen käytön komitea
CPA Comprehensive Plan of Action
CPC Committee for Programme and Coordination YK:n ohjelma- ja koordinaatiokomitea*
CPD Comprehensive Programme on Disarmanent YK:n aseidenriisunnan kokonaisohjelma*
CPR Committee of Permanent Representatives YK:n pysyvien edustajien komitea
CRC Convention on the Rights of the Child Lapsen oikeuksien sopimus*
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus
CSD Commission on Sustainable Development YK:n kestävän kehityksen toimikunta*
CSD Commission for Social Development YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunta*
CSDT Centre for Science and Technology for Development UNCTADin tieteen ja teknologian kehityksen keskus
CSTD Commission on Science and Technology for Development Tieteen ja teknologian kehitykselle tuomia hyötyjä käsittelevä toimikunta
CSW Commission on the Status of Women YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta*
CTBT Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Sopimus täydellisestä ydinkoekiellosta*
CWC Chemical Weapons Convention YK:n kemiallisten aseiden kieltosopimus*

D[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
DAW Division for the Advancement of Women Naisten aseman parantamista käsittelevä yksikkö*
DC Developed Countries Teollisuusmaat
DDA Department for Disarmament Affairs YK:n aseidenriisunta-asioiden osasto
DEPOLIB United Nations Depository Library System YK:n tallekirjastojen järjestelmä
DESA Department of Economic and Social Affairs Taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto
DESIPA Department for Economic and Social Information and Policy Analysis
DGO United Nations Development Group Office
DGAACS Department of General Assembly Affairs and Conference Services Yleiskokousasiain ja kokouspalvelujen toimisto
DHA United Nations Department of Humanitarian Affairs Humanitaaristen asioiden osasto
DHL Dag Hammarskjöld Library Dag Hammarskjöld -kirjasto
DIMA Division of Information Management and Analysis
DITC Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities UNCTADin tavaran ja palvelujen kansainvälisen kaupan osasto
DITE Division on Investment, Technology and Enterprise Development UNCTADin sijoituksia, teknologiaa ja yritysten kehittämistä koskeva osasto
DM Department of Management Hallinnollinen osasto
DMFAS Debt Management and Financial Analysis System UNCTADin velanhallinta ja finanssi­analyysin järjestelmä
DOALOS Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea OLA:n meriasioiden ja merioikeuden osasto
DPA Department of Political Affairs Poliittisten asiain osasto*
DPI Department of Public Information Tiedotusosasto*
DPKO Department of Peacekeeping Operations Rauhanturvaamistoiminnan osasto*
DRM Division for Resources Mobilization
DRPC Division for Resources Planning and Coordination UNDP:n resurssisuunnittelu- ja koordinaatio-osasto
DSD Division for Sustainable Development DESA:n kestävän kehityksen osasto
DSPD Division for Social Policy and Development Sosiaalipolitiikan ja kehitystyön osasto
DSRSG Deputy Special Representative of the Secretary-General Pääsihteerin erityisedustajan sijainen

E[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
EAO Executive and Administrative Office DESA:n hallintotoimisto
ECA Economic Commission for Africa Afrikan talouskomissio
ECDC Economic Cooperation among Developing Countries Kehitysmaiden välinen taloudellinen yhteistyö*
ECE Economic Commission for Europe Euroopan talouskomissio
ECLAC Economic Commission for Latin America and the Carebbean Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden talouskomissio*
ECLAC/LAIA Latin American Integration Association ECLAC:in Latinalaisen Amerikan yhdentymisliitto
ECOMOG Economic Community of West African States’ Monitoring Observer Group ECOWAS:in tarkkailuryhmä
ECOSOC Economic and Social Council YK:n talous- ja sosiaalineuvosto*
ECOWAS Economic Community of West African States Länsiafrikkalaisten valtioiden talousyhteisö
ECU Emergency Coordination Unit FAO:n yksikkö kriisien koordinoimiseksi Pristinassa
EFA Education for All Koulutusta kaikille
EMG Environment Management Group Ympäristöasioiden hallintoryhmä*
EMP Environmental Planning and Management (UNEP) UNEP:in ympäristösuunnittelu ja -hallinto
ENMOD Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques Yleissopimus ympäristönmuuttamismenetelmien sotilaallisen tai vihamielisen käytön kieltämisessä*
ENVP Division for Environmental Programmes UNOPS:in ympäristöohjelman osasto
EOSG Executive Office of the Secretary-General Pääsihteerin toimisto
EPA UNOPS’ Expanded Programme of Assistance UNOPS:in laajennettu avustusohjelma
EPAU UNHCR’s Evaluation and Policy Analysis Unit UNHCR:n arviointi- ja käytäntöanalyysiyksikkö
EPI Expanded Programme on Immunization (WHO) WHO:n laajennettu rokotusohjelma
EPPG UNHCR’S Emergency Prevention and Preparedness Group UNHCR:n onnettomuuksien ehkäisy- ja valmiusryhmä
EPRS UNHCR’s Emergency Preparedness and Response Section UNHCR:n onnettomuusvalmiusosasto
EPTA Expanded Programme of Technical Assistance Laajennettu teknisen avun ohjelma
ERD Emergency Response Division UNDP:n onnettomuusvalmiusosasto
ESAF Enhanced Structural Adjustment Facility IMF:n laajennettu rakennesopeutusrahasto*, nyk. PRGF
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio
ESCAP/CCOP Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and South East Asia
ESCAP/POC Pacific Operations Centre ESCAP:in Tyynenmeren toimintojen keskus
ESCAP/SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific ESCAP:in Aasian ja Tyynenmeren alueen tilastolaitos
ESCWA Economic and Social Commission for West Asia Länsi-Aasian talous- ja sosiaalikomissio
ETR United Nations Education and Training Programme YK:n koulutus- ja harjoitteluohjelma
EXCOM UNHCR’s Executive Committee UNHCR:n toimeenpaneva komitea

F[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
FALD United Nations Field Administration and Logistics Division YK:n kenttätyön hallinnon ja logistiikan osasto
FAO Food and Agriculture Organization YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö*
FCA Division for Finances, Control and Administration UNOPS:in talous-, tarkastus ja hallinto-osasto
FCCC Framework Convention on Climate Change YK:n ilmastonmuutosta koskeva kehyssopimus
FCTC Framework Convention on Tobacco Control YK:n tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus
FGM Female Genital Mutilation Naisten sukuelintin silpominen
FTR Family Tracing and Reintegration  
FUND International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage Kansainvälinen sopimus öljypäästöjen aiheuttamien vahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta
FUNSA Federation of Staff Association of the United Nations and its Specialized Agencies
FWCW United Nations Fourth World Conference on Women YK:n neljäs maailman naiskokous

G[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
GA General Assembly YK:n yleiskokous
GATT General Agreement on Tariffs and Trade Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus
GAW Global Atmosphere Watch WMO:n maapallon ilmakehän valvonta
GCOS Global Climate Observing System WMO:n maapallon ilmastontarkkailujärjestelmä
GEF Global Environmental Facility Maailman ympäristörahasto*
GEMS Global Environment Monitoring System UNEP:in maailman ympäristövalvontajärjestelmä
GEMS/WATER Global Water Quality Monitoring Programme UNEP:in maailman veden laadun valvontaohjelma
GEO Global Environment Outlook Report UNEP:in maailman ympäristövalvonnan raportti
GESAMP Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection UNEP:in meriympäristön suojelun teknisten näkökohtien asiantuntijaryhmä
GIS Geographical Information Systems UNEP:in maantieteellinen informaatiojärjestelmä
GIWA Global International Waters Assessment UNEP:in kansainvälinen vedentutkimusaitos*
GOOS Global Ocean Observing System WMO:n maailman merentarkkailujärjestelmä
GPML Global Programme Against Money Laundering UNDCP:n maailmanlaajuinen ohjelma rahanpesun estämiseksi
GRID Global Resource Information Database UNEP:in maailman ympäristötietokanta
GSTP Global System of Trade Preferences UNCTADin maailmanlaajuinen kaupan etuusjärjestelmä
GTOS Global Terrestrial Observing System WMO:n maailmanlaajuinen maan tarkkailujärjestelmä
GWG Gender Working Group UNCTADin tasa-arvotyöryhmä

H[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
HABITAT (UNCHS) United Nations Centre for Human Settlements Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma
HC Humanitarian Coordinator Humanitaarinen koordinaattori
HDI Human Development Index UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksi
HDR Humanitarian Daily Ration WFP:n suositus päivittäiseksi ravinnon määräksi
HDRO Human Development Report Office UNDP:n inhimillisen kehityksen raportointitoimisto
HEP UNHCR/IOM Humanitarian Evacuation Programme UNHCR/IOM:n evakuointiohjelma
HIPC Heavily Indebted Poor Countries Maailmanpankin ja IMF:n aloite velkojen helpotuksiksi erityisen velkaantuneille maille
HPI Human Poverty Index UNDP:n köyhyysindeksi
HPS Headquarters Procurement Section Päämajan hankintaosasto (OCSS)
HR Human Rights Ihmisoikeudet
HRC Human Rights Committee YK:n ihmisoikeuskomitea
HRFOR High Commissioner for Human Rights Field Operation in Rwanda YK:n Ruandan ihmisoikeuksia koskevan kenttäoperaation pääkomissaari
HST Health Statistics WHO:n terveystilasto
HWRP Hydrology and Water Resources Programme WMO:n hydrologian ja vesivarantojen ohjelma

I[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
IACSD Inter-agency Committee on Sustainable Development ACC:n kestävän kehityksen koordinoitu komitea
IACWGE Inter-Agency Committee on Women and Gender Equity ACC:n koordinoitu naisten ja tasa-arvon komitea
IAEA International Atomic Energy Agency Kansainvälinen atomienergiajärjestö*
IAG International Advisory Group Kansainvälinen neuvontaryhmä
IAPSO Inter-Agency Procurement Services Office YK:n kehitysohjelman hankintatoimisto eli Järjestöjen välinen UNDP:n hankintapalvelutoimisto*
IAS United Nations University Institute of Advanced Studies YK-yliopiston jatko-opintojen instituutti
IASC Inter-agency Standing Committee Pysyvä yhteistyökomitea
IBE International Bureau of Education Kansainvälinen koulutustoimisto
IBRD International Bank for Reconstruction and Development Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki*
ICAO International Civil Aviation Organization Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö*
ICC International Criminal Court Kansainvälinen rikostuomioistuin*
ICDAIT International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficing
ICDB International Children's Day of Broadcasting
ICDC UNICEF's International Child Development Centre Unicefin kansainvälinen lasten kehityksen keskus
ICFY International Conference on the Former Yugoslavia YK:n kansainvälinen Jugoslavia-kokous
ICGFI International Consultative Group on Food Irradiation FAO:n kansainvälinen konsultoiva elin­tarvikkeiden säteilytys­ryhmä
ICJ International Court of Justice Kansainvälinen tuomioistuin*
ICPD International Conference on Population and Development Kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi*
ICS Information Centres Service DPI:n tiedotus­palvelukeskus
ICS International Centre for Science and High Technology Tieteen ja korkean teknologian kansainvälinen keskus
ICSAB International Civil Service Advisory Board YK:n kansainvälinen siviilihallinnon neuvoa-antava toimisto
ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus
ICSC International Civil Service Commission YK:n Kansainvälinen virkamiestoimikunta*
ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda Ruandan kansainvälinen sotarikostuomioistuin
ICTY International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Entisen Jugoslavian kansainvälinen sotarikostuomioistuin
IDA International Development Association Kansainvälinen kehitysjärjestö*
IDB Industrial Development Board YK:n teollistamisneuvosto*
IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction Kansainvälinen katastrofivuosikymmen*
IDP Internally Displaced Person Kotimaassaan pakkosiirretty henkilö
IDS International Development Strategy YK:n kansainvälinen kehitysstrategia*
IEFR International Emergency Food Reserve WFP:n kansainvälinen elintarvikkeiden varasto kriisien varalle
IETC International Environmental Technology Centre UNEP:in kansainvälinen ympäristöteknologinen keskus
IFAD International Fund for Agricultural Development Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto*
IFC International Finance Corporation Kansainvälinen rahoitusyhtiö*
IFOR Implementation Force Nato-johtoinen monikansallinen rauhanturvajoukko Bosnia ja Hertsegovinassa
IFUP International Forum on Urban Poverty
IGE Intergovernmental Group of Experts YK:n hallitustenvälinen asiantuntijaryhmä
IGO Intergovernmental Organization Valtioidenvälinen järjestö
IHP International Hydrological Programme Unescon kansainvälinen hydrologia­ohjelma
IIST United Nations University International Institute for Software Technology YK-yliopistollinen ohjelmisto­teknologian instituutti
ILANUD United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders YK:n rikosten torjunnan ja kriminaalihuollon Latinalaisen Amerikan instituutti
ILC International Law Commission Kansainvälisen oikeuden toimikunta
ILO International Labour Organization Kansainvälinen työjärjestö*
IMF International Monetary Fund Kansainvälinen valuuttarahasto*
IMO International Maritime Organization Kansainvälinen merenkulkujärjestö*
INC Intergovernmental Negotiating Committee
INCB International Narcotics Control Board Kansainvälinen huumausainevalvontalautakunta*
INFOTERRA UNEP International Environment Information System UNEP:in kansainvälinen ympäristö­tieto­järjestelmä
INIA International Institute on Ageing Kansainvälinen ikääntymistä tutkiva laitos
INMARSAT Convention on the International Mobile Satellite Organization Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskeva yleissopimus*
INRA United Nations University Institute for Natural Resources in Africa YK-yliopiston Afrikan luonnonvarojen instituutti
INSARAG International Search and Rescue Advisory Group Kansainvälinen neuvoa-antava ryhmä etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä
INSTRAW International Research and Training Institute for the Advancement of Women Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi*
INTECH United Nations University Institute for New Technologies YK-yliopiston uuden teknologian instituutti
INWEH United Nations University International Network on Water, Environment and Health YK-yliopiston kansainvälinen vesi-, ympäristö- ja terveysverkosto
IOC Intergovernmental Oceanographic Commission Unescon hallitustenvälinen valtameritoimikunta*
IPC Integrated Programme for Commodities Integroitu perushyödykeohjelma
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change YK:n hallitustenvälinen ilmastomuutospaneeli
IPCS International Programme on Chemical Safety WHO:n kansainvälinen kemikaali­turvallisuus­ohjelma
IPDC International Programme for the Development of Communications Unescon tiedotuksen kehittämisen kansainvälinen ohjelma*
IPEC ILO International Programme for the Elimination of Child Labour ILO:n kansainvälinen lapsityön poistamiseen tähtäävä ohjelma
IPTF United Nations International Police Task Force YK:n kansainväliset poliisijoukot
IRIN Integrated Regional Information Network YK:n integroitu alueellinen tiedotusverkko
ISA International Seabed Authority Kansainvälinen merenpohjajärjestö
ISBA International Seabed Area Kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella sijaitseva merenpohja-alue
ISMUN International Student Movement for the United Nations YK:n kansainvälinen opiskelijaliike
ITC International Training Centre of the ILO ILO:n kansainvälinen koulutuskeskus
ITC International Trade Centre UNCTAD/WTO:n kansainvälinen kauppakeskus*
ITLOS International Tribunal for the Law of the Sea Kansainvälinen merioikeustuomioistuin
ITSD Information Technology Services Division
ITU International Telecommunication Union Kansainvälinen televiestintäliitto
IUC Information Unit for Conventions UNEP:in tiedotusyksikkö
IWY International Women’s Year Kansainvälinen naisten vuosi (1975)
IYC International Year of the Child Kansainvälinen lapsen vuosi (1979)
IYCP International Year for the Culture of Peace Kansainvälinen rauhankulttuurin vuosi (2000)
IYDP International Year of Disabled Persons Kansainvälinen vammaisten vuosi (1981)
IYF International Year of the Family Kansainvälinen perheen vuosi (1994)
IYO International Year of the Ocean Kansainvälinen valtamerten vuosi (1998)
IYOP International Year of Older Persons Kansainvälinen ikäihmisten vuosi (1999)
IYV International Year of Volunteers Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan vuosi (2001)
IYSH International Year of Shelter for the Homeless Kansainvälinen asunnottomien vuosi (1987)

J[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
JECFA Joint Expert Committee on Food Additives (FAO/WHO) FAO/WHO:n yleinen elintarvikkeiden lisäaineiden asiantuntijakomitea
JIU Joint Inspection Union YK:n yhteinen tarkastusyksikkö*
JPO Junior Professional Officer YK:n apulaisasiantuntija*
JRPU UNDP/UNHCR Joint Reintegration Programming Unit
JUNIC Joint UN Information Committee YK:n yleinen tiedotuskomitea

K[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
KFOR Kosovo Force Rauhanturvaoperaatio Kosovon tasavallassa

L[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
LAC Division for Latin America and the Caribbean
LDC Least Developed Countries Vähiten kehittyneet maat
LOS Law of the Sea Merioikeus
LPA Local Plans of Action Paikalliset toimintasuunnitelmat
LPD Library and Publications Division
LTP Long-Term Plan(ning) Pitkän aikavälin suunnittelu

M[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
MACC Mine Action Coordination Centre Miinanraivauksen koordinointikeskus
MAB Man and the Biosphere Programme Unescon ihminen ja biosfääri -ohjelma
MAG Mine Advisory Group
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä*
MBS Monthly Bulletin of Statistics YK:n tilastollinen kuukausiraportti
MD Media Division
MDBs Multilateral Development Banks Alueelliset kehityspankit
MDGD Management Development and Governance Division
MICAH International Civilian Support Mission in Haiti
MICIVIH United Nations/Organization of American States International Civilian Mission in Haiti
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency Monenkeskinen investointitakauslaitos
MINUGUA United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala
MINURCAT United Nations Mission in the Central African Republic and and Chad YK:n rauhanturvaoperaatio Keski-Afrikan tasavallassa ja Tšadissa
MINURSO United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara YK:n Länsi-Saharan kansanäänestyksen tarkkailujoukot
MINUSAL Mission of the United Nations in El Salvador YK:n tarkkailujoukot El Salvadorissa
MINUSTAH United Nations Stabilization Mission in Haiti YK:n vakauttamisoperaatio Haitissa
MIPONUH United Nations Civilian Police Mission in Haiti YK:n siviilipoliisijoukot Haitissa
MONUA United Nations Observer Mission in Angola YK:n Angolan tarkkailijaryhmä
MONUC United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo YK:n rauhanturvaoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa
MOU Memorandum of Understanding Yhteistoimintapöytäkirja
MSD Medical Services Division

N[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
NADAF United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s YK:n uuden Afrikan kehityksen agenda 1990-luvulle
NGLS United Nations Non-governmental Liaison Service
NGO Non-Governmental Organization Vapaaehtoisjärjestö
NIC Newly Industrialized Countires
NPA National Plans of Action
NPEP National Poverty Eradication Plan
NPT Non-Proliferation Treaty Ydinsulkusopimus
NUSS Nuclear Safety Standards Ydinturvallisuutta koskeva säännöstö

O[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
OASG Office of the Assistant Secretary-General Apulaispääsihteerin toimisto
OB Office of Budget UNDP:n budjettoimisto
OC Organizational Committee of the ACC
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Humanitaaristen asiain koordinointitoimisto
ODA Official Development Assistance Virallinen kehitysavustus
ODCCP United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention Huumevalvonta- ja rikollisuudentorjuntaohjelma
ODPR Office for Displaced Persons and Refugees YK:n pakkosiirrettyjen henkilöiden ja pakolaisten toimisto
ODS Office of Development Studies
OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto
OHR Office of Human Resources UNDP:n henkilöstöosasto
OHRM Office of Human Resources Management YK:n henkilöstöosasto (DM)
OILPOL International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil Kansainvälinen yleissopimus öljyn aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä*
OIOS Office of Internal Oversight Services Sisäinen tarkastusvirasto
OIP Office of the Iraq Programme Irak-ohjelmasta vastaava toimisto
OLA Office of Legal Affairs Oikeudellisten asiain toimisto
OLS United Nations Operation Lifeline Sudan YK:n avustus­operaatiot Sudanissa
ONUC United Nations Operation in the Congo YK:n operaatio Kongossa
ONUCA United Nations Observer Group in Central America YK:n Keski-Amerikan tarkkailuryhmä
ONUMOZ United Nations Operation in Mozambique YK:n operaatio Mosambikissa
ONUSAL United Nations Observer Mission in El Salvador YK:n tarkkailujoukot El Salvadorissa
OOSA Office for Outer Space Affairs Ulkoavaruusasioiden toimisto
OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Kemiallisten aseiden kieltojärjestö*
OPRC International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operaatio Kansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä*
OSG Office of the Secretary-General Pääsihteerin toimisto
OSSG Office of the Spokesman for the Secretary-General Pääsihteerin puhemiehen toimisto
OUSG Office of the Under-Secretary-General Alipääsihteerin toimisto

P[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
PAHO Pan American Health Organization Panamerikkalainen terveysjärjestö
PBC Peacebuilding Commission YK:n rauhanrakentamiskomissio
PCA Permanent Court of Arbitration Pysyvä välitystuomioistuin
PCB UNAIDS/Programme Coordination Board YK:n AIDS-ohjelman (UNAIDS) koordinointikomitea
PCNICC Preparatory Commission for the International Criminal Court
PCPB Post-Conflict Peace-Building Konfliktin jälkeinen rauhanrakentaminen
PD Procurement Division YK:n hankintaosasto
PFA Platform for Action Pekingin toimintasopimus
PIC Prior Informed Consent Ilmoitettu ennakkosuostumus (Kiellettyjen tai ankarasti säädeltyjen kemikaalien vienti-ilmoitusmenettely)
PIP Peace Implementation Programme UNRWA:n rauhanturvaohjelma
PIU Public Inquiries Unit DPI:n tiedotusyksikkö
PKO Peace-Keeping Operation Rauhanturvaoperaatio
POC Pacific Operations Centre ESCAP:n operaatiokeskus Tyynellämerellä
POPIN United Nations Population Information Network YK:n väestötiedon tietoverkko
PPBA Office of Programme Planning, Budget and Accounts
PPBD Programme Planning and Budget Division
PPI Division for Planning and Public Information
PTD Procurement and Transportation Division

R[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
RBM Roll Back Malaria Unicefin, WHO:n, UNDP:n ja maailmanpankin kumppanuusohjelma malarian taltuttamiseksi
RCNYO United Nations Regional Commissions New York Office YK:n alueellisten kommissioiden New Yorkin toimisto
RDD Research and Development Division HABITAT:n tutkimus- ja kehitysosasto
RDMHQ Rapidly Deployable Mission Headquarters YK:n nopean toiminnan joukkojen päämaja
RMTC WMO Regional Meteorological Training Centres WMO:n alueellinen meteorologinen koulutuskeskus
ROA UNEP’s Regional Office for Africa UNEP:in Afrikan aluetoimisto
ROLAC UNEP’s Regional Office for Latin America and the Carribean UNEP:in Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluetoimisto

S[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
SALVAGE International Convention on Salvage Kansainvälisen meripelastusyleissopimus*
SAR International Convention on Maritime Search and Rescue Kansainvälinen yleissopimus etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä*
SARD Sustainable Agriculture and Rural Development Maatalouden ja maaseudun kestävä kehitys
SC Security Council Turvallisuusneuvosto*
SCP Sustainable Cities Programme UNEP:in ja HABITAT:n kaupunkiympäristöohjelma
SDNP Sustainable Development Networking Programme UNEP:in kestävän kehityksen verkko-ohjelma
SEED Division for Sustainable Energy and Environment UNDP:n kestävän energian ja ympäristön osasto
SEPED Social Development and Poverty Elimination Division UNDP:n sosiaalisen kehityksen ja köyhyyden poistamisen osasto
SEPHA Special Emergency Programme for the Horn of Africa Afrikan sarvea koskeva erityinen kriisiohjelma
SFOR Stabilization Force YK:n Nato-johtoiset monikansalliset vakauttamisjoukot Bosnia-Hertsegovinassa
SG Secretary-General Pääsihteeri*
SHD Sustainable Human Development Kestävä inhimillinen kehitys
SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific ESCAP:n Aasian ja Tyynenmeren alueen tilastoinstituutti
SIDS Small Island Developing States Pienet saarikehitysmaat
SIDSPOA Small Island Developing States Programme of Action YK:n pienten saarikehitysmaiden toimintaohjelma
SIGHT Summary Information on Global Health Trends WHO:n yhteenveto maailman terveystilanteen kehityssuunnista
SITE Division for Services Infrastructure for Development and Trade Efficiency
SMF/LDC Special Measures Fund for the Least Developed Countries YK:n vähiten kehittyneiden maiden erityistoimenpiteiden rahasto
SNA System of National Accounts Kansantalouden tilinpitojärjestelmä
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä*
SOPAC South Pacific group of countries Eteläisen Tyynenmeren maat (Australia, Mikronesia, Fidži, Marshallsaaret, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi-Guinea, Vanatu ja Länsi-Samoa)
SPA Worlds Bank Special Programme of Assistance for Sub-Saharan Africa Maailmanpankin Saharan eteläpuolisen Afrikan erikoisohjelma
SPAW Strategic Plan for the Advancement of Women Naisten aseman parantamista koskeva strateginen suunnitelma
SPAW Specially Protected Areas and Wildlife UNEP:in luonnon- ja erityissuojelualueet
SPD Division for Special Programmes Development
SPDC Special Political and Decolonization Committee Poliittisten erityiskysymysten ja siirtomaakysymysten komitea
SPFS Special Programme for Food Security FAO:n elintarviketurvallisuutta koskeva ertyisohjelma
SPLOS State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen sopimusvaltiot
SRDC Subregional Development Centre YK:n subregionaalinen kehityskeskus
SRSG Special Representative of the Secretary-General Pääsihteerin erityisedustaja
SSD Specialist Services Division
SSOD Special Session on Disarmament Aseidenriisuntaa käsittelevä erityisistunto
START Strategic Arms Reduction Talks Strategisten aseiden supistamista koskevat neuvottelut
STAT Statistical Division DESA:n tilasto-osasto
STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva yleissopimus*
STCW-F International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel Kansainvälinen kalastusalusten miehistön koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva yleissopimus
SUA Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva yleissopimus*
SUTCDC Special Unit for Technical Cooperaatio Among Developing Countries UNDP:n kehitysmaiden keskinäisen teknisen yhteistyön erityisyksikkö

T[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
TA Technical Advisers UNDP:n tekniset neuvonantajat
TC Trusteeship Council Huoltohallintoneuvosto
TCDC Technical Cooperaatio Among Developing Countries Kehitysmaiden välinen tekninen yhteistyö
TCO WMO Technical Cooperaatio Programme WMO:n teknisen yhteistyön ohjelma
TCPC Technical Committee for Programme and Coordination
TDB Trade and Development Board
TED Translation and Editorial Division YK:n käännös- ja toimitusyksikkö
TOGA Tropical Ocean and Global Atmosphere Programme WMO:n trooppisten valtamerten ja maapallon ilmakehän ohjelma
TOKTEN Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals UNDP:n tiedonsiirtoa ulkomailla asuvien kansalaisten verkostojen kautta koskeva ohjelma
TREAS Treasury Division UNDP:n finanssiosasto
TRIPS WTO/UNCTAD Trade-Related Aspects of Intellectuel Property Rights WTO:n sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista
TSD Technology Services Division UNDP:n teknisten palvelujen osasto
TT Travel and Transport Service YK:n matkustus- ja kuljetuspalevelu

U[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
UDHR Universal Declaration of Human Rights Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
UMP Urban Management Programme HABITAT:n kaupunkien hallintaa koskeva ohjelma
UN United Nations Yhdistyneet kansakunnat*
UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business YK:n kaupan ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen keskus
UNA United Nations Association YK-liitto
UNAFRI United Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders YK:n rikosten torjunnan ja kriminaalihuollon Afrikan instituutti
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS YK:n AIDS-ohjelma
UNAIDS/PCB Programme Coordination Board YK:n AIDS-ohjelman koordinointikomitea
UNAMA United Nations Assistance Mission to Afghanistan YK:n rauhanturvajoukot Afganistanissa
UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia YK:n Kambodžassa oleva etukomennuskunta
UNAMID United Nations African Union Mission in Darfur YK:n ja Afrikan unionin rauhanturvaoperaatio Darfurissa, Sudanissa
UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda YK:n rauhanturvajoukot Ruandassa
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone YK:n rauhanturvajoukot Sierra Leonessa
UNARDOL United Nations Assistance for the Reconstruction and Development of Lebanon YK:n Libanonin uudelleenrakennuksen ja kehityksen avustusohjelma
UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer Group YK:n tarkkailuryhmä Aouzoun kaistalla
UNAT United Nations Administrative Tribunal YK:n hallintotuomioistuin
UNAVEM United Nations Angola Verification Mission YK:n tarkkailijaryhmä Angolassa
UNBISnet United Nations Bibliographic Information System YK:n bibliografinen tietojärjestelmä
UNCA United Nations Correspondents Association YK-kirjeenvaihtajien yhdistys
UNCC United Nations Compensation Commission YK:n korvauskomissio
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification YK:n yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa*
UNCCP United Nations Conciliation Commission for Palestine Yhdistyneiden kansakuntien Palestiinan tilanteen sovittelukomissio
UNCDF United Nations Capital Development Fund YK:n pääomakehitysrahasto
UNCED United Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit) YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi (ns. Rion kokous)
UNCHR United Nations Commission on Human Rights YK:n ihmisoikeuskomissio*
UNCHS (HABITAT) United Nations Centre for Human Settlements YK:n asuinyhteisökeskus*
UNCIP United Nations Commission for India and Pakistan YK:n Intian ja Pakistanin komissio
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta
UNCIVPOL United Nations Civilian Police YK:n siviilipoliisi
UNCJIN United Nations Crime and Justice Information Network
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus*
UNCOPUOS United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space YK:n ulkoavaruuden rauhanomaisen käytön komitea
UNCPCJP United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme
UNCRD United Nations Centre for Regional Development YK:n alueellisen kehityksen keskus
UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia YK:n operaatio luottamuksen palauttamiseksi Kroatiassa
UNCSAT United Nations Conference on Science and Technology YK:n tiede- ja teknologiakonferenssi
UNCSTD United Nations Conference on Science and Technology for Development YK:n tieteen ja teknologian kehityksen kokous
UNCSW United Nations Commission on the Status of Women YK:n naiskomissio
UNCT United Nations Country Team YK:n maatiimi
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestö
UNCTAD X Tenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development YK:n kymmenes kauppa- ja kehityskokous
UNCTC United Nations Commission for Transnational Corporations YK:n monikansallisia yhtiöitä tutkiva toimikunta
UNCUEA United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance YK:n kiireellisen ympäristöavun keskus
UNCURK United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea YK:n Korean yhdentymisen ja jälleenrakentamisen kommissio
UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination YK:n katastrofien arviointi- ja koordinaatiojärjestelmä
UNDAF United Nations Development Assistance Framework YK:n kehitysavun puiteasiakirja
UNDAW United Nations Division for the Advancement of Women YK:n naisten aseman parantamista käsittelevä yksikkö
UNDC United Nations Disarmament Commission YK:n aseidenriisuntatoimikunta
UNDCP United Nations International Drug Control Programme YK:n kansainvälinen huumevalvontaohjelma
UNDEF UN Democracy Fund YK:n demokratiarahasto
UNDG United Nations Development Group YK:n kehitysryhmä
UNDHL United Nations Dag Hammarskjölds Library YK:n Dag Hammarskjöld-kirjasto
UNDMT United Nations Disaster Management Team YK:n katastrofien hallinnan johtoryhmä
UNDOC United Nations Documents Index YK:n dokumenttihakemisto
UNDOC United Nations Office on Drugs and Crime YK:n huume- ja rikosvirasto
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force YK:n loitontamista tarkkailevat joukot Israelissa ja Syyriassa
UNDP United Nations Development Programme YK:n kehitysohjelma
UNDP/GEMS UNDP Global Environment Monitoring System UNDP:n maailman ympäristövalvontajärjestelmä
UNDRO United Nations Disaster Relief Office YK:n hätäavun toimisto
UNECE United Nations Economic Commission for Europe YK:n Euroopan talouskomissio
UNEF United Nations Emergency Force YK:n valvontajoukot Lähi-idässä
UNEP United Nations Environment Programme YK:n ympäristöohjelma*
UNEO United Nations Emergency Operation YK:n hätäapuohjelma
UNEP/ROA UNEP’s Regional Office for Africa UNEP:in Afrikan aluetoimisto
UNEP-IE United Nations Environment Programme Industry and Environment Centre UNEP:in teollisuus- ja ympäristökeskus
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNESCO/IHP International Hydrological Programme Unescon kansainvälinen hydrologiohjelma
UNESCO/IOC Intergovernmental Oceanographic Commission Unescon hallitustenvälinen meritieteellinen komissio
UNESCO/IPDC International Programme for the Development of Communications Unescon viestinnän kehityksen kansainvälinen ohjelma
UNESCO/WDCD Intergovernmental Committee for the World Decade for Cultural Development
UNFALD United Nations Field Administration and Logistics Division YK:n kenttätyön hallinnon ja logistiikan osasto
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus
UNFDAC United Nations Fund for Drug Abuse Control YK:n huumeiden väärinkäytön valvontarahasto
UNFF UN Forum on Forests YK:n metsäfoorumi
UNFICYP United Nations Force in Cyprus YK:n Kyproksella olevat valvontajoukot
UNFIP United Nations Fund for International Partnerships YK:n kansainvälisiä kumppanuuksia tukeva rahasto
UNFPA United Nations Population Fund YK:n väestörahasto*
UNFSTD United Nations Fund for Science and Technology for Development YK:n tieteen ja teknologian kehityksen rahasto
UNGA United Nations General Assembly YK:n yleiskokous
UNGASS Special Session of the General Assembly Yleiskokouksen erityisistunto
UNGCI United Nations Guards Contingent in Iraq YK:n joukot Pohjois-Irakissa
UNGEGN United Nations Group of Experts on Geographical Names YK:n paikannimiasiantuntijoiden ryhmä [3]
UNGIWG United Nations Geographic Information Working Group YK:n paikkatietotyöryhmä
UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan YK:n tarkkailijaryhmä Afganistanissa ja Pakistanissa
UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights YK:n ihmisoikeusvaltuutettu
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu*
UNHCR Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the UN Refugee Agency YK:n pakolaisjärjestö
UNHHSF United Nations Habitat and Human Settlements Foundation YK:n asuinyhteisörahasto
UNHQ United Nations Headquarter YK:n päämaja
UNHRC United Nations Human Rights Council YK:n ihmisoikeusneuvosto
UNHSP United Nations Human Settlements Programme YK:n asuinyhdyskuntaohjelma
UNIC United Nations Information Centre YK:n tiedotustoimisto*
UNICC United Nations International Computer Centre YK:n kansainvälinen tietokonekeskus
UNICEF United Nations Children’s Fund YK:n lastenrahasto
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta
UNICPO United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Ocean Affairs YK:n meriasioita käsittelevä avoin epävirallinen konsultaatioprosessi
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute YK:n alueidenvälinen rikos- ja oikeustutkimuslaitos
UNIDCP United Nations International Drug Control Programme YK:n kansainvälinen huumeidenvalvontaohjelma
UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research YK:n aseidenriisunnan tutkimuslaitos
UNIDO United Nations Industrial Development Organization YK:n teollistamisjärjestö
UNIFD United Nations Industrial Development Fund YK:n teollisuuden kehitysrahasto
UNIFEM United Nations Development Fund for Women YK:n naisten kehitysrahasto
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon YK:n Libanonissa olevat valvontajoukot
UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group YK:n sotilastarkkailijaryhmä Iranissa ja Irakissa.
UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission YK:n tarkkailujoukot Irakissa ja Kuwaitissa
UNIPOM United Nations India-Pakistan Observation Mission YK:n tarkkailujoukot Intiassa ja Pakistanissa
UNIPTF United Nations International Police Task Force YK:n kansainväliset poliisijoukot
UNIS United Nations International School YK:n kansainvälinen koulu
UNIS United Nations Information Service YK:n tiedotuspalvelu
UNISPACE United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space YK:n ulkoavaruuden tutkimista ja rauhanomaista käyttöä käsitelevä konferenssi
UNISPAL United Nations Information System on the Question of Palestine YK:n Palestiina-kysymystä koskeva tietojärjestelmä
UNISTE United Nations International Symposium on Trade Efficiency YK:n kaupankäynnin tehokkuutta koskeva kansainvälinen symposiumi
UNITAR United Nations Institute for Training and Research YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos
UNITeS United Nations Information Technology Service Corps of Volunteers YK:n informaatioteknologialaitoksen vapaaehtoisjoukot
UNJSPB United Nations Joint Staff Pension Board YK:n työntekijöiden eläkerahaston johtokunta
UNJSPF United Nations Joint Staff Pension Fund YK:n työntekijöiden eläkerahasto
UNL Universal Networking Language YK:n kielenkääntämisen tietokonevälikieli
UNLB United Nations Logistic Base YK:n logistiikkakeskus Brisindissä Italiassa
UNMA United Nations Mission in Angola YK:n rauhanturvajoukot Angolassa
UNMACC United Nations Mine Action Coordination Centre YK:n miinanraivauksen koordinointikeskus
UNMAS United Nations Mine Action Service YK:n miinanraivaustoimisto
UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea YK:n rauhanturvaoperaatio Etiopiassa ja Eritreassa
UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina YK:n rauhanturvajoukot Bosnia-Hertsegovinassa
UNMIG United Nations Observer Mission in Georgia YK:n tarkkailijaryhmä Georgiassa
UNMIH United Nations Mission in Haiti YK:n tarkkailujoukot Haitissa
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo YK:n siirtymähallinto Kosovossa
UNMIL United Nations Mission in Liberia YK:n Liberiassa oleva tarkkailijaryhmä
UNMIS United Nations Mission in Sudan YK:n rauhanturvaoperaatio Sudanissa
UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor YK:n tukioperaatio Itä-Timorissa
UNMLT United Nations Military Liaison Team in Cambodia YK:n sotilaallinen tarkkailijaryhmä Kambodžassa
UNMO United Nations Military Observers YK:n sotilastarkkailijat
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan YK:n sotilastarkkailijaryhmä Intiassa ja Pakistanissa
UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka YK:n tarkkailuryhmä Prevlakassa
UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan YK:n tarkkailijaryhmä Tadžikistanissa
UNMOVIC United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission YK:n asevalvonta- ja tarkastuskomissio
UN-NADAF United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s YK:n uuden Afrikan kehityksen agenda 1990-luvulle
UNOB United Nations Office in Burundi YK:n toimisto Burundissa
UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs YK:n humanitaaristen asiain koordinointitoimisto
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto
UNOG United Nations Office at Geneva YK:n Geneven toimisto
UNOGBIS United Nations Peace-Building Support Office in Guinea-Bissau Yhdistyneiden kansakuntien rauhanrakentamisen tukitoimisto Guinea-Bissaussa
UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon YK:n tarkkailusryhmä Libanonissa
UNOHCI United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq YK:n humanitäärisen koordinoinnin toimisto Irakissa
UNOL United Nations Peace-Building Support Office in Liberia Yhdistyneiden kansakuntien rauhanrakentamisen tukitoimisto Liberiassa
UNOMA United Nations Observer Mission in Angola YK:n tarkkailujoukot Angolassa
UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia YK:n tarkkailujoukot Georgiassa
UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia YK:n tarkkailujoukot Liberiassa
UNOMSA United Nations Observer Mission in South Africa YK:n vaalitarkkailijat Etelä-Afrikassa
UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone YK:n tarkkailujoukot Sierra Leonessa
UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda YK:n tarkkailujoukot Uganda-Ruandassa
UNON United Nations Office at Nairobi YK:n Nairobin toimisto
UNOOSA United Nations Office for Outer Space Affairs YK:n ulkoavaruusasioiden toimisto
UNOPS United Nations Office for Project Services YK:n projektipalvelujen toimisto*
UNOSOM United Nations Observers in Somalia YK:n tarkkailijat Somaliassa
UNOV United Nations Office at Vienna YK:n Wienin toimisto
UNOVER United Nations Observer Mission to Verify the Referendum in Eritrea YK:n vaalitarkkailijaryhmä Eritreassa
UNPA United Nations Postal Administration YK:n postihallinto
UNPA United Nations Protected Area YK:n suojeluksessa oleva alue
UNPD United Nations Population Division YK:n väestöosasto
UNPD United Nations Procurement Division YK:n hankintaosasto
UNPF United Nations Peace-Force YK:n rauhanturvajoukot
UNPF-HQ United Nations Peace-Force Headquarters YK:n rauhanturvajoukkojen päämaja
UNPOB United Nations Political Office in Bougainville YK:n poliittinen toimisto Bougainvillessä
UNPOS United Nations Political Office for Somalia YK:n poliittinen toimisto Somaliassa
UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force YK:n valvontajoukot Makedonissa
UNPROFOR United Nations Protection Force YK:n rauhanturvaoperaatio entisessä Jugoslaviassa
UNPAAERD United Nations Programme of Action for African Economic Recovery and Development YK:n toimintaohjelma Afrikan talouden elvyttämiseksi
UNRCPDA United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa YK:n rauhan ja aseidenriisunnan alueellinen keskus Afrikassa
UNREO United Nations Rwanda Emergency Office YK:n kriisitoimisto Ruandassa
UNRFNRE United Nations Revolving Fund for Natural Resources Exploration YK:n luonnonvarainrahasto
UNRIC United Nations Regional Information Centre for Western Europe YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus
UNRISD United Nations Research Institute for Social Development YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos
UNROAP United Nations Regional Office for Asia and the Pacific YK:n Aasian ja Tyynenmeren alueen aluetoimisto
UNROCA UN Register of Conventional Arms YK:n tavanomaisten aseiden rekisteri
UNROD United Nations Relief Operation in Dacca YK:n avustusoperaatio Daccassa
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Agency YK:n avustus- ja jälleenrakennuselin (UNHCR:n edeltäjä)
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelin
UNSAS UN Standby Arrangements System YK:n valmiusjoukkojärjestelmä
UNSC United Nations Staff College YK-henkilökunnan koulutusinstituutti
UNSC United Nations Security Council YK:n turvallisuusneuvosto*
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation YK:n ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea
UNSCO Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East YK:n Lähi-idän erityinen yhteensovitusvirasto
UNSCOM United Nations Special Commission for the Elimination of Iraq’s Weapons of Mass Destruction YK:n Irak-erikoiskomissio joukkotuhoaseiden eliminoimiseksi
UNSD United Nations Statistic Division YK:n tilastoyksikkö
UNSECOORD Office of the United Nations Security Coordinator YK:n turvatoimien koordinaattorin toimisto
UNSF United Nations Security Force in West New Guinea YK:n turvallisuussjoukot i Läntisessä Uudessa Guineassa
UNSG United Nations Secretary-General YK:n pääsihteeri
UNSIA United Nations Special Initiative on Africa
UNSMA United Nations Special Mission to Afghanistan YK:n erikoisoperaatio Afganistanissa
UNSMIH United Nations Support Mission in Haiti YK:n tukijoukot Haitissa
UNSO United Nations Sudano-Sahelian Office YK:n toimisto Sudanin-Sahelin alueella
UNSSC United Nations System Staff College YK:n henkilöstön koulutuskeskus
UNSSOD United Nations General Assembly’s Special Session on Disarmament YK:n yleiskokouksen aseidenriisuntaa käsittelevä erityisistunto
UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia YK:n siirtymähallinto Kambodžassa
UNTACDA United Nations Transport and Communications Decade in Africa YK:n liikenne- ja viestintävuosikymmen Afrikassa
UNTAES United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium YK:n siirtymähallinto Itä-Slavoniassa, Baranjassa ja Länsi-Sirmiumissa
UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor YK:n siirtymähallinto Itä-Timorissa
UNTAG United Nations Transition Assistance Group YK:n itsenäistymisvalvontaoperaatio Namibiassa
UNTEA United Nations Temporary Executive Authority
UNTOP United Nations Tajikistan Office for Peace-Building YK:n rauhanrakentamisen toimisto Tadžikistanissa
UNTMIH United Nations Transitional Mission in Haiti YK:n siirtymäjoukot Haitissa
UNTPDC United Nations Trade Point Development Centre YK:n kauppa-asiain kehityskeskus
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization in Palestine YK:n Palestiinassa oleva asevalvontakomissio
UNU United Nations University YK-yliopisto
UNU/BIOLAC United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean YK-yliopiston biotekniikkohjelma Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla
UNU/IAS United Nations University/ Institute of Advanced Studies YK-yliopiston jatko-opintojen instituutti
UNU/ILA United Nations University Leadership Centre Academy YK-yliopiston johtajuusakatemia
UNU/INRA United Nations University Institute for Natural Resources in Africa YK-yliopiston Afrikan luonnonvarojen instituutti
UNU/INTECH United Nations University Institute for New Technologies YK-yliopiston uuden teknologian instituutti
UNU/INWEH United Nations University/ International Network on Water, Environment and Health YK-yliopiston kansainvälinen vesi-, ympäristö- ja terveysverkosto
UNU/WIDER United Nations University World Institute for Development Economic Research

YK-yliopiston taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälinen instituutti*

UNV United Nations Volunteers YK:n vapaaehtoisohjelma
UN Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women YK:n tasa-arvojärjestö
UNVFVT United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture YK:n kidutuksen uhrien vapaaehtoisrahasto
UNYOM United Nations Yemen Observation Mission YK:n tarkkailujoukot Jemenissä
UNZAP United Nations Zambia Assistance Programme YK:n Sambian avustusohjelma
UPU Universal Postal Union Maailman postiliitto
USG Under-Secretary-General YK:n alipääsihteeri

V[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
VEEP Village Employment and Environment Programme UNDP:n maaseudun työllistämis- ja ympäristöohjelma

W[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
WAASE Division for Western Asia, Arab States and Europe UNOPS:in Länsi-Aasian, arabimaiden ja Euroopan osasto
WBG World Bank Group Maailmanpankki
WCC World Climate Conference WMO:n maailman ilmastokokous
WCDMP World Climate Data and Monitoring Programme Maailman ilmaston tieto- ja valvontaohjelma
WCEFA World Conference on Education For All Unescon koulutus kaikille -maailmankokous
WCP World Climate Programme WMO:n Maailman ilmasto-ohjelma
WCRP World Climate Research Programme WMO:n maailman ilmastotutkimusohjelma
WFC World Food Council Maailman elintarvikeneuvosto
WFP World Food Programme Maailman elintarvikeohjelma*
WFUNA World Federation of UN Associations YK-liittojen maailmanjärjestö
WGEID United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä työryhmä
WHA World Health Assembly Maailman terveyskokous
WHD World Habitat Day Maailman asumisen päivä
WHO World Health Organization Maailman terveysjärjestö*
WHO/AFRO WHO Regional Office for Africa WHO:n Afrikan aluetoimisto
WHO/EMRO WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean WHO:n Itäisen Välimeren alueen aluetoimisto
WHO/EURO WHO Regional Office for Europe WHO:n Euroopan aluetoimisto
WHO/SEARO WHO Regional Office for South-East Asia Region WHO:n Kaakkois-Aasian aluetoimisto
WHO/SIGHT WHO Summary Information on Global Health Trends WHO:n maailman terveystrenditietojen yhteenveto
WHO/WPRO WHO Western Pacific Regional Office WHO:n Läntisen Tyynenmeren aluetoimisto
WHYCOS World Hydrological Cycle Observing System WMO:n maailman hydrologisen kierron havaintojärjestelmä
WIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research YK-yliopiston alainen taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälinen instituutti*
WIPO World Intellectual Property Organization Maailman henkisen omaisuuden järjestö*
WMO World Meteorological Organization Maailman ilmatieteellinen järjestö*
WMU World Maritime University Maailman merenkulkuyliopisto*
WRC World Radiocommunication Conference ITU:n maailman radioviestintäkonferenssi*
WTO World Trade Organization Maailman kauppajärjestö*
WTO/TCPC Technical Committee for Programme and Coordination WTO:n tekninen ohjelma- ja koordinointikomitea
WTO/TPRB Trade Policy Review Body WTO:n kauppapolitiikan tarkastuselin
WTO World Tourism Organization Maailman matkailujärjestö*
WWC World Water Conference Maailman vesikokous
WWW World Weather Watch WMO:n Maailman säävalvonta (ohjelma)

Y[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhenne Nimi Suomeksi (epävir.)
YK United Nations Yhdistyneet kansakunnat* (suomenkielinen lyhenne)

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]