Lääkekannabis

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nestemäistä Cannabis indica -uutetta sisältävä lääkepullo vuodelta 1906.

Lääkekannabis on lääkinnällisissä tarkoituksissa käytettyä, hampusta saatavaa kannabista. Kannabiksen vaikutus perustuu siinä oleviin kannabinoideihin[1], joita on löydetty kasvista ainakin 85 kappaletta[2] sekä terpeeneihin, joita on löydetty kasvista yli 200 kappaletta.[3][4]

Vaikuttavat ainesosat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabinoidiyhdisteiden määrät ja suhteet vaihtelevat eri kannabislajikkeissa, minkä takia niillä voi olla hyvin erilaisia vaikutuksia. Eri lajikkeilla on täten erilainen potentiaali auttaa tiettyyn vaivaan.[5] Lääkekäytön kannalta kasvin kannabinoideista merkittävimpiä on kannabidioli (CBD), jonka on osoitettu eläinkokeissa lievittävän levottomuutta.[6] Eläinkokeiden perusteella kannabidioli vaikuttaa myös tulehduksia hillitsevästi, sillä se heikentää immuunivastetta.[7] Kannabidiolista johdettujen yhdisteiden on myös havaittu laboratoriokokeissa hillitsevän ihmisen syöpäsolujen jakautumista.[8] GW Pharmaceuticals toi vuonna 2013 Yhdysvalloissa markkinoille 98% CBD:ia sisältävän Epidiolex-lääkkeen käytettäväksi vaikeisiin lasten epilepsiaoireyhtymiin.[9][10]

Sativex sisältää kahta kasviperäisiä kannabinoidia, tetrahydrokannabinolia (THC) ja CBD:ia. Yhdessä suihkauksessa Sativexia on 2,7mg THC:ia ja 2,5 mg CBD:ia[11] eli suhde on lähes 1:1. Kasvimateriaalivalmisteista Bedrocan sisältää 22 % THC:ia ja alle 1 % CBD:ia ja Bediol noin 6,3 % THC:ia ja noin 8 % CBD:ia.[12] Näitä käytetään höyrystimellä hengittämällä tai kuumavesiuutteena. Lisäksi on olemassa suun kautta otettavia kapseleita, jotka eivät ole kasviperäisiä, vaan sisältävät jotain yksittäistä synteettistä kannabinoidia.[13]

Lääkekannabiksen käyttö maailmalla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabiksen käyttö lääkkeenä on vanha ilmiö: sitä on käytetty lääkkeenä Kiinassa yli 2700 vuotta ennen ajanlaskun alkua.[14] Alankomaat hyväksyi kannabiksen käytön reseptilääkkeenä ensimmäisenä maailmassa syyskuussa 2003 syöpäkivun, HIV:n ja MS-taudin jäykkyyden hoitoon.[15] Nykyään varsinkin Yhdysvallat, Britannia, Alankomaat ja Australia tekevät lääkekannabistutkimusta. Yhdysvalloissa lääkekannabis on sallittu 22 osavaltiossa[16][17]. Israel on myös maailman johtavia maita lääkekannabiksen tutkimuksessa ja käytössä. Israelin terveysministeriö on myöntänyt erityisluvan noin 20 000 potilaalle MS-taudin, ALS:n, epilepsian, Alzheimerin, Touretten oireyhtymän, traumaperäinen stressihäiriön, unettomuuden, diabeteksen, neurologisten häiriöiden, hermostollisen kivun, fibromyalgian ja aidsin hoitoon.[18] Kanadassa sillä voidaan hoitaa hermo- ja syöpäkipua.[19] Portugali hyväksyi lääkekannabiksen käytön 15. kesäkuuta 2018[20]

Lääkekannabiksen käyttö Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaporisaattori, jota käytetään kannabiksen höyrystämiseen.

Suomessa lääkekannabiksen käyttö on ollut lääkärin määräämänä sallittua pienelle potilasryhmälle vuodesta 2008 alkaen.[16] käytetään Suomessa MS-taudin lihasjäykkyyteen, elleivät muut hoidot tehoa.[19] Sen käyttö on ollut lääkärin määräämänä sallittua pienelle potilasryhmälle vuodesta 2008 alkaen.[16]Suomessa on käytössä viisi lääkekannabisvalmistetta. Sativex-kannabislääkevalmiste sai myyntiluvan Suomessa vuonna 2012 MS-tautia sairastavien lihasjäykkyyden hoitoon. Tämä tarkoittaa ettei Sativexille tarvita erityislupaa vaan neurologian erikoislääkärin tai neurologian alan sairaalayksikön lääkärin kirjoittama resepti riittää.[21] Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean erityisluvalla voi saada valmisteita, jotka sisältävät kuivattua kannabiskasvin kukintoa. Lupa myönnetään vuodeksi kerrallaan.[22] Sativex-lääkevalmisteeseen oli ennen myyntiluvan myöntämistä myönnetty 25 erityislupaa ja lääkekannabiskukkavalmisteisiin noin 80 lupaa.[23] Vuonna 2014 erityislupia myönnettiin 223 kappaletta.[24] Vuonna 2016 erityislupia myönnettiin 263 kappaletta 234:lle potilaalle.[25]

Lupa myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 miehelle, joka kärsi onnettomuudesta johtuvista selän hermovaurioista ja opiaattijohdannaiset kipulääkkeet olivat aiheuttaneet sivuoireita. Lääkelaitos hylkäsi alun perin luvan, mutta hallinto-oikeus kumosi päätöksen.[26][27] Suomessa lääkekannabisreseptejä on kirjoitettu muun muassa henkilöille, jotka sairastavat MS-tautia, Parkinsonin tautia, vaikeaa reumaa, aidsia, syöpää tai kroonistunutta migreeniä.[28]

Lääkekannabiksen vasta-aiheita ovat psykoottiset sairaudet, merkittävät psyykkiset häiriöt lukuun ottamatta perussairauteen liittyvää masennusta, yliherkkyys kannabinoideille, raskaus (ellei sikiöön mahdollisesti kohdistuvien riskien katsota olevan pienempiä kuin hoidosta saatava hyöty) ja imetys (ottaen huomioon merkittävän kannabinoidipitoisuuden erittyminen rintamaitoon ja tästä johtuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset lapsen kehitykseen).[29][30]

Lääketieteellinen tutkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääkekannabista.

Vuonna 2015 JAMA-lehdessä julkaistun tieteellisen katsauksen mukaan kannabinoidien tehosta kroonisen kivun ja lihasjäykkyyden hoidossa oli kohtalaisen tasoista näyttöä. Tehosta kemoterapian aiheuttaman pahoinvoinnin, HIV-infektion aiheuttaman painonnousun, unihäiriöiden ja Touretten syndrooman hoidossa oli matalatasoista näyttöä.[31][32]

Aivotärähdys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabinoidien on tutkittu vähentävän aivotärähdyksestä johtuvia vammoja ja nopeuttavan niiden paranemista.[33][34]

ADHD[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ADHD oireisiin lääkekannabiksen teho on kiistantalaista[35][36][37] Kannabista on käytetty ADHD-oireita lievittävänä itselääkintänä.[38]

Alzheimerin tauti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eräässä tutkimuksessa kannabiksen vaikuttavan aineen THC:n todettiin vähentävän riskiä sairastua Alzheimerin tautiin sekä hidastavan taudin etenemistä tehokkaammin kuin perinteiset lääkkeet.[39] Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa THC:n väitetään puhdistavan hermosoluista beeta-amyloidin muodostamaa amyloidiplakkia ja vähentävän sen aiheuttamaa tulehdusvastetta, joka on yhteydessä hermosolujen kuolemaan.[40]

Diabetes[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tutkimuksen mukaan kannabiksen säännöllinen käyttö saattaa vähentää riskiä diabetekseen sairastumiseen.[41]

Epilepsia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

CBD:lla on epilepsiakohtauksia estävää (ns. antiepileptistä) vaikutusta. Tutkimuksissa noin puolella kannabidiolia käyttäneistä kohtaukset ovat vähentyneet noin puoleen. CBD:n tarkkaa antiepileptistä vaikutusmekanismia ei tunneta.[42]

Glaukooma[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Glaukooman eli silmänpainetaudin (vanha nimitys viherkaihi) hoidosta on julkaistu tapausselostuksia, joissa kannabis on laskenut silmänsisäistä painetta, kun muut hoitotoimenpiteet ovat olleet tehottomia. Eläinkokeissa ja kliinisissä pilottitutkimuksissa silmänpainetta laskevaa vaikutusta on havaittu olevan erityisesti THC:lla, mutta vaikka vaikutusmekanismia ei varmuudella tunneta nykyisin, sen arvellaan olevan CB1-reseptorivälitteinen. [43][44][45]

Kipu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabiksen kipua lievittävät vaikutukset on tunnettu jo tuhansia vuosia.lähde? Kannabinoidien ja kivun moderni tieteellinen tutkiminen alkoi 1971 Russel Noyes Jr:n tutkimuksesta, jossa huomattiin että useat eri tyyppiset kiputilat ovat hoidettavissa kannabiksen tai THC:n avulla. Yksi kliininen kysely osoitti jälkimmäisen yltävän kivunlievityksessä kodeiinin tasolle. Kipua lievittävässä vaikutuksessa on eroja riippuen kivun luonteesta ja sen syntymekanismista. Akuuttiin kipuun teho on eräiden tutkimusten mukaan heikompi kuin krooniseen kivuun. Sen vuoksi kannabista ei toistaiseksi käytetä yleiskipulääkkeenä[46].

Kanadalaisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 21 kipupotilasta, kolmesti päivässä poltettu kannabisannos lievensi kroonisista neuropaattisista kipua, auttoi nukahtamaan ja vähensi heräilyä.[47]

HYKS:n kipuklinikalla lääkekannabista on kokeiltu kymmenelle potilaalle. Näistä kahdelle lääkkeestä oli apua. Muille lääkkeistä ei ollut apua tai sitä ei voitu käyttää sivuvaikutusten takia.[48]

Korvaushoito päihderiippuvuudessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääkekannabista muovipussissa

Kannabista on tutkittu korvaushoitomuotona alkoholismiin ja huumeriippuvuuteen. Kannabiksen eduiksi katsottiin käytöstä aiheutuvat vähäisemmät sivuvaikutukset, oireiden parempi hallittavuus ja pienempi vieroitusoirepotentiaali.[49][50][51] Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa aloitetaan kokeilu, jossa 300:lle kokaiiniriippuvaiselle annetaan kannabista korvaavaksi aineeksi osana ohjelmaa johon kuuluu mm. neuvontaa, työhön opastamista ja hätämajoitusta.[52] Myös Brasiliassa[53] ja Jamaikalla[54] on tehty vastaavia kokeiluja. Rottakokeissa CB2-tyypin kannabinoidireseptoriagonistit vähensivät rottien kokaiininkäyttöä, kokaiinin liikkumista lisäävää vaikutusta ja kokaiinin lisäämää solujen ulkopuolisen dopamiinin kertymistä.[55] Toisessa kokeessa CB2-tyypin kannabinoidireseptoriagonisti ei vähentänyt rottien nikotiininkäyttöä.[56]

Masennus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaikka aihe onkin kiistanalainen, joukko lääkäreitä on sitä mieltä, että kannabis voi auttaa masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, ahdistuksen ja vastaavien sairauksien tai tunnetilojen hoidossa.[57][58]lähde? McGillin yliopistossa tehtyjen eläinkokeiden perusteella kannabis on tehokas antidepressantti pienillä annoksilla. Ero lääkkeen ja huumeen välillä on annoksen koko. Tutkimuksen mukaan suuremmat annokset pahensivat masennusoireita, kun taas pienet annokset lievittivät niitä. Lisäksi McGillin yliopiston tutkimuksen tehneen psykiatri Gabriella Gobbin mukaan käytännön kokemusten perusteella liiallinen kannabiksen käyttö altistaa masentuneet potilaat korkealle riskille joutua psykoosiin ja tästä syystä he keskittyvät tutkimuksessaan aivojen omien endokannabinoidien vaikutusta tehostavien lääkkeiden kehittämiseen.[59]

Migreeni[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa on määrätty kroonistuneeseen migreeniin tietyissä tapauksissa lääkekannabista, kun muut lääkkeet eivät ole auttaneet.[28]

MS-tauti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääkekannabiksen jakelupiste Los Angelesissa, Yhdysvalloissa.

Brain-lehden heinäkuun 2003 numerossa Lontoon neurologisen instituutin University Collegen tutkijat raportoivat, että synteettisen kannabisagonistin WIN 55,212-2 käyttö toi "huomattavaa neurologista suojausta" multippeliskleroosin eläinmalleissa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä, koska ne viittaavat siihen, että oireiden hallinnan lisäksi "... kannabis voi myös hidastaa neurodegeneratiivisia prosesseja, jotka lopulta johtavat MS-taudin krooniseen invaliditeettiin ja todennäköisesti muihin tauteihin", tutkijat sanoivat loppupäätelmissään.[60]

Tutkijat Alankomaiden Vrija University Medical Centerin neurologian osastolta raportoivat myös ensimmäistä kertaa vuonna 2003, että THC:n oraalinen käyttö voi vahvistaa MS-potilaiden immuniteettijärjestelmää. "Nämä tulokset viittaavat kannabinoidien tulehdusta poistaviin lääkinnällisiin mahdollisuuksiin MS-taudissa", kertoivat tutkijat loppuyhteenvedossaan.[61]

Britannian hallitus sponsoroi tällä hetkellä kolmen vuoden kliinistä koetta, jonka tarkoituksena on arvioida kannabinoidien pitkäaikaisvaikutuksia sekä MS-taudin oireiden että taudin etenemisen hallinnassa. Health Canada on myös äskettäin hyväksynyt kannabisekstraktien reseptikäytön MS-tautiin liittyvän neuropaattisen kivun hoitoon.[62] Suomessa on Finohta julkaissut lyhennelmän kysymyksessä olevan Sativexin vaikutuksia koskevista tutkimuksista.[63]

Niveltulehdukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabidiolin kyky lievittää tulehdusta ja vaikuttaa immuunijärjestelmään on herättänyt kiinnostusta autoimmuunisairauksien hoidon saralla. Vuonna 2000 New Yorkissa tutkittiin kannabidiolin vaikutusta nivelreumaisella hiirellä.[64]

Psykoosi ja skitsofrenia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabiksen vaikuttavien ainesosien THC:in[65][66] ja kannabidiolin[67][68][69][70] vaikutuksia on tutkittu myös skitsofrenian hoidossa.

Suolistosairaudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabiksesta saattaa olla apua Crohnin tautiin ja krooniseen koliittiin (IBD-sairaudet) brittiläistutkimuksen mukaan. Suoliston alueelta löytyi CB1-tyypin kannabinoidireseptoreita, joiden tehtävän arveltiin liittyvän vaurioiden korjaamiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että tutkittaville annetut synteettisesti tuotetut kannabinoidit auttoivat vaurioitunutta suolta parantumaan. Lisäksi IBD-sairaiden suolistosta löytyi CB2-tyypin kannabinoidireseptoreita, joita terveillä ei havaittu. Näillä reseptoreilla on yhteys immuunijärjestelmään ja tulehduksen vähentämiseen.[71]

Syöpä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalifornialainen lääkekannabiksen laillisen hankkimisen ja hallussapidon oikeuttava kortti.

Espanjalaiset tutkijat totesivat Nature medicine -nimisessä lehdessä, että THC toimisi keuhko- ja aivosyöpälääkkeenä.[72] Useissa tutkimuksissa on saatu näyttöä kannabinoidien syöpäsoluja tuhoavasta vaikutuksesta ja mahdollisesti normaaleja soluja tervehdyttävästä vaikutuksesta.[73][74][75][76][77]

CBD:n on havaittu laboratorio- ja eläinkokeissa sammuttavan monien syöpälajien etenemisestä vastuussa olevan ID1-geenin.[78]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Cannabinoid Profiles - THC, THCA, THCV, CBD, CBG, CBN, CBC & Terpenes
 2. El-Alfy, Abir T. et. al. "Antidepressant-like effect of [Delta]9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L." Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2010 Jun;95(4). ISSN 0091-3057
 3. Terpenoids, ‘minor’ cannabinoids contribute to ‘entourage effect’ of cannabis-based medicines O’Shaughnessy’s The Journal of cannabis in clinical Practice. Autumn 2011.
 4. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects Ethan B Russo. Br J Pharmacol. 2011 August; 163(7): 1344–1364.
 5. Leafly. Lajiketietokanta
 6. Joan T. Pickens: Sedative activity of cannabis in relation to its delta'-trans-tetrahydrocannabinol and cannabidiol content. British Journal of Pharmacology, 1981, 72. vsk, nro 4, s. 649–656. Artikkelin verkkoversio (pdf).
 7. Raphael Mechoulam et al.: Cannabidiol - Recent Advances, s. 1684
 8. Raphael Mechoulam et al.: Cannabidiol - Recent Advances, s. 1682
 9. New drug Epidolex by GW Pharmaceuticals gets FDA cinical trial approval for pediatric epilepsy United Kingdom Cannabis Social Clubs 1.12.2013.
 10. GW Pharmaceuticals Receives Orphan Drug Designation by FDA for Epidiolex® in the Treatment of Lennox-Gastaut Syndrome gwpharm.com. Viitattu 26.9.2014.
 11. almirall Sativex
 12. Tuotteet Bedrocan International. Viitattu 28.2.2018.
 13. Kannabiksesta apua kipuihin? Näin lääkekannabista käytetään Suomessa Studio55.fi 13.1.2013
 14. Medical Marijuana: A History
 15. Suramo, Ari: Mitä Missä Milloin 2005, s. 13. Kustannusosakeyhtiö Otava, 2004. ISBN 951-1-19469-0.
 16. a b c Lääkekannabiksen käyttö puhuttaa 30.3.2010. Yle. Viitattu 24.11.2010.
 17. 22 Legal Medical Marijuana States and DC medicalmarijuana.procon.org. Viitattu 18.6.2014.
 18. Lääkekannabiksen käyttö yleistyy Israelissa – lapsipotilaille on huumaamattomia kannabiskarkkeja Helsingin Sanomat 15.3.2015.
 19. a b Jaana Laitinen, Miten lääkekannabis eroaa pössyttelykannabiksesta? Helsingin Sanomat 10.1.2013.
 20. Portugalin parlamentti laillisti lääkekannabiksen. Ylen uutiset 15.6.2018
 21. Lääkekannabis saamassa myyntiluvan Suomessa 24.11.2012. Yle Uutiset. Viitattu 24.11.2012.
 22. Lääkekannabiksen käyttö räjähti 8.7.2013. Turun sanomat. Viitattu 8.7.2013.
 23. Lääkekannabisresepti on Suomessa tiukassa Kaleva 17.6.2013
 24. Kannabista lääkkeenä käyttävä Pedro: Vihdoin kivut helpottivat Savon Sanomat 2.3.2015.
 25. Teppo Koskinen: Lääkekannabikselle aiempaa vähemmän erityislupia Etelä-Suomen Sanomat. 4.11.2017. Viitattu 9.12.2017.
 26. Suomalaismies sai luvan käyttää kannabista kivunlievitykseen 12.12.2006. Helsingin sanomat. Viitattu 17.3.2015.
 27. Tuomola, Salla: Lääkekannabikseen liittyvää lainsäädäntöä ryhdytään selvittämään, Suomalaismies sai erityisluvan käyttää kannabista kivunlievitykseen 12.12.2006. Turun sanomat. Viitattu 17.3.2015.
 28. a b Eeron kivut helpottuivat lääkekannabiksella Studio55.fi 6.2.2014.
 29. Cannabis sativa L., folium cum flore:sta (kannabiksen lehti- ja kukka) valmistettuja sakeita uutteita - Sativex, sumute suuonteloon, GW Pharma Sic! - Fimea 8.1.2013.
 30. Sativex valmisteyhteenveto Fimea 22.11.2012.
 31. Lääkekannabista käytetään paikoin heppoisin tieteellisin perustein Yle uutiset 25.6.2015.
 32. Cannabinoids for Medical UseA Systematic Review and Meta-analysis, Abstract, Jama
 33. Cannabinoids and brain injury: therapeutic implications Trends in Molecular Medicine Vol.8 No.2 February 2002.
 34. Cannabinoids as neuroprotective agents in traumatic brain injury Curr Pharm Des. 2004;10(18):2177-83.
 35. Science/Human: Successful therapy of treatment resistant adult ADHD with cannabis in a case series with 30 patients (. Eight patients continued to take stimulants and combined them with cannabis, but 22 patients used it only) cannabis-med.org. Viitattu 17.1.2016. (englanniksi)
 36. Larry Maucieri Ph.D., ABPP-CN: ADHD and Weed: What’s the Draw? (many patients with ADHD mention its positive impact on focus as part of the draw in using it.) 15 helmikuuta 2015. Viitattu 17.1.2016. (englanniksi)
 37. Kannabis lääkekäytössä webcache.googleusercontent.com. 23.1.2009. Viitattu 17.1.2016.
 38. Päivi Hietaharju, Mervi Nuuttila: Käytännön mielenterveystyö, s. 161. Helsinki: Sanoma Pro, 2012. ISBN 978-951-31-5466-0.
 39. Marijuana's Active Ingredient Shown to Inhibit Primary Marker of Alzheimer's Disease: Discovery Could Lead to More Effective Treatments 9.9.2006. The Scripps Research Institute. Viitattu 6.10.2006. (englanniksi)
 40. Marihuana toimii Alzheimeria vastaan, väittää tutkimus Suomen Kuvalehti 23.8.2016.
 41. Cannabis linked to prevention of diabetes 15.5.2013. The Independent. Viitattu 20.5.2013.
 42. Kymmenen kysymystä kannabiksesta Epilepsialiitto 7.4.2017.
 43. Kannabis ja sen terveysvaikutukset Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 20/1998.
 44. Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study. ncbi.nlm.nih.gov. Viitattu 26.9.2014.
 45. Järvinen T, Pate DW, Laine K. Cannabinoids in the treatment of glaucoma. Pharmacol Ther. 2002 Aug;95(2):203-20. Ncbi.nlm.nih.gov. Viitattu 26.9.2014.
 46. McCarberg BH. Cannabinoids:their role in pain and palliation. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2007;21(3):19-28.. ncbi.nlm.nih.gov. Viitattu 26.9.20144.
 47. Kannabiksen polttaminen lievittää kipua 8.10.2010 Uutispalvelu Duodecim, Terve.fi
 48. Hertta Vierula: Lääkekannabiksesta ei odoteta ihmeitä - Suomen Lääkärilehti - Finlands Läkartidning 20.9.2012. Suomen Lääkärilehti. Viitattu 3.11.2012.
 49. Cannabis as a Substitute for Alcohol: A Harm-Reduction Approach Journal of Cannabis Therapeutics Volume 4, Issue 1, 2004
 50. Cannabis as a substitute for alcohol and other drugs 3.12.2009
 51. Cannabis as a substitute for alcohol and other drugs: A dispensary-based survey of substitution effect in Canadian medical cannabis patients 20.11.2012
 52. Colombia’s controversial cure for coke addicts: Give them marijuana The Star 3.6.2013
 53. Therapeutic Use of Cannabis by Crack Addicts in Brazil Journal of Psychoactive Drugs 31 (4) October-December 1999.
 54. Crack Heads and Roots Daughters - The Therapeutic Use of Cannabis in Jamaica Journal of Cannabis Therapeutics, 2(3-4), 121-133 2002.
 55. Brain cannabinoid CB₂ receptors modulate cocaine's actions in mice. Nature neuroscience 2011 Jul 24;14(9):1160-6. doi: 10.1038/nn.2874.
 56. Effects of a Selective Cannabinoid CB2 Agonist and Antagonist on Intravenous Nicotine Self Administration and Reinstatement of Nicotine Seeking 26.1.2012
 57. Is medical marijuana an effective treatment for depression, bipolar disorders, anxiety, and similar mood disorders?
 58. Medical Marijuana - Depression
 59. Cannabis: Potent Anti-Depressant In Low Doses, Worsens Depression At High Doses
 60. Cannabinoids inhibit neurodegeneration in models of multiple sclerosis Brain (2003) 126 (10): 2191-2202. 22.7.2003.
 61. Immunomodulatory effects of orally administered cannabinoids in multiple sclerosis J Neuroimmunol. 2003 Apr;137(1-2):140-3.
 62. Sativex – Novel cannabis derived treatment for MS pain now available in Canada by prescription Bio-based news 27.6.2005.
 63. Eeva Mäkinen: Sativex multippeliskleroosin (MS) oireiden hoidossa 14.2.2007. Finohta. Arkistoitu 10.2.2015. Viitattu 9.2.2008.
 64. pnas.org
 65. Science: THC effective in the treatment of schizophrenia in four case reports
 66. Synthetic [DELTA-9-Tetrahydrocannabinol (Dronabinol) Can Improve the Symptoms of Schizophrenia]
 67. Marijuana Compound Treats Schizophrenia with Few Side Effects: Clinical Trial
 68. The new strain of cannabis that could help treat psychosis The Guardian 16.11.2014.
 69. GW Pharmaceuticals Announces Positive Proof of Concept Data in Schizophrenia GW Pharmaceuticals 15.9.2015.
 70. Tutkimus: Kannabiksen sisältämä kannabidioli voi toimia psykoosilääkkeenä, vaikuttaa aivojen kolmeen osaan Yle 31.8.2018.
 71. New Scientist
 72. Science: THC destroys brain cancer in animal research 5.3.2000. IACM. Viitattu 7.5.2007. (englanniksi)
 73. Anti-tumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma 25.5.2006.
 74. Pot's Active Ingredient Halts Lung Cancer Growth, Study Says NORML 19.4.2007
 75. Cannabinoids selectively inhibit proliferation and induce death of cultured human glioblastoma multiforme cells. Elokuu 2005
 76. Cannabinoids: Potential anticancer agentsNature Reviews, Lokakuu 2003.
 77. 20 Medical Studies That Prove Cannabis Can Cure Cancer, Collective evolution. Elokuu 2013
 78. Marijuana And Cancer: Scientists Find Cannabis Compound Stops Metastasis In Aggressive Cancers. Huffington Post 19.9.2012

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Lääkekannabis.