Ilmastonmuutoskeskustelu

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ilmastonmuutoskeskustelu käsittelee ilmaston lämpenemistä: ilmiön olemassaoloa, voimakkuutta, syitä, seurauksia ja tärkeyttä.

Vaikka ilmaston lämpenemisestä ja ihmisen osallisuudesta siihen vallitsee tiedeyhteisössä konsensus[1], pieni vähemmistö on esittänyt kritiikkiä tehtyjä johtopäätöksiä kohtaan väittäen, ettei muutos johdu ihmisen toimista, lämpötilan kasvu ei ole merkittävää, muutos johtuu luonnollista syistä, tai että ilmaston lämpenemisellä on myönteinen kokonaisvaikutus ihmiselle ja ympäristölle.

Kritisoijat ovat kyseenalaistaneet IPCC:n esittämän tuhannen viime vuoden lämpötilakäyrän. Lämpötilakäyrä perustuu 12 lämpötilamalliin. Näistä Michael Mannin vuosina 1998–1999 tekemään tutkimukseen perustuvaa mallia on väitetty ristiriitaisiksi aikaisempiin tutkimustuloksiin nähden. Väitösten mukaan mallista puuttuvat aiempien lämpötilarekonstruktioiden tuntemat pieni jääkausi ja keskiajan lämmin kausi. Viisi itsenäistä tutkimusryhmää ovat väittäneet löytäneensä ongelmia Mannin työstä.[2] Stephen McIntyre ja taloustieteilijä Ross McKitrick väittivät Mannin perusteettomasti typistäneen ja ekstrapoloineen alkutietoja, käyttäneen vanhentuneita tietoja, tehneen vääriä laskelmia ja yhdistäneen mittaustietoja väärien paikkatietojen kanssa. [2][3] Nature-lehti ei julkaissut McIntyren ja McKitrickin artikkelia perustellen hylkäystä tutkimuksen saamilla negatiivisilla arvioilla. [4] Artikkeli julkaistiin vertaisarvioimattomassa ja lähes tuntemattomassa Energy and the Environment -lehdessä.

Taloustietelijät David Chapman, Marshall Bartlett ja Robert Harris (Geophysical Research Letters, 2004) väittivät Mannin perusteettomasti jättäneen käyttämättä jääkairaustietoja, sanoivat hänen tutkimusmenetelmiään "huonoksi tieteeksi" ja tutkimustulosten olevan valikoivia ja sopimattomalla tavalla esitettyjä.[2] Maantietelijät Jan Esper, David Frank ja Robert Wilson [5] jatkoivat arvostelua: heidän mukaansa suurin virhe lämpötilarekonstruktioissa oli pitkäaikaisten lämpötilatrendien esittämisessä. He esittivät Mannin tilastollisten menetelmien sopimattomalla tavalla poistavan pitkäaikaisia trendejä.[2]

Patrick J. Michaels ja Robert Balling ovat arvostelleet IPCC:tä väittäen, että sen raporttien pääkirjoittajista vain noin 33 prosenttia on ilmastotieteilijöitä, sen kirjoitukset eivät ole käyneet läpi akateemista vertaisarviointia ja että se puolustaa tutkimusten vastaisia kantoja [6]. Toisaalta Patrick J. Michaelsin tieteellinen uskottavuus on asetettu usein kyseenalaiseksi ilmastontutkijoiden piirissä. Muun muassa Harvardin professori tohtori John Holdren mukaan "Michaels on yksi muutamista yhdysvaltalaisista ilmastonmuutosskeptikoista. Hän ei ole julkaissut juuri mitään ammatikirjallisuudessa, vaan on tunnettu taidostaan kirjoittaa kärkeviä mielipidekirjoituksia ja systemaattisesta ilmastontutkimuksen tuloksien tuomitsemisesta". Tohtori Tom Wigley, joka on toiminut muun muassa monien IPCC:n raporttien pääkirjoittajana, totesi kirjassaan The Heat is On, että "Michaelsin lausunnot [ilmaston tietokonemalleista] ovat joukko virheellisiä tulkintoja ja harhaanjohtamista – – Monet hänen faktuaalisiksi väitetyistä lausunnoistaan ovat virheellisiä tai vakavasti harhaanjohtavia". [7] Michaels on saanut huomattavan osan rahoituksestaan hiili- ja energiateollisuudesta (115 000 dollaria vuosina 1991–1995).[8]

Joidenkin satelliitti- ja luotauspallomittausten mukaan lämpötila ei ole noussut, tai se on peräti laskenut, eräissä ilmakehän kerroksissa ja osissa etelämannerta. Kolme itsenäistä, arvostetussa Science-aikakauslehdessä 2005 julkaistua tutkimusta [9] [10] kuitenkin osoittivat, että kyseiset havainnot ovat johtuneet virheellisestä datasta ja että todellisuudessa lämpötila on noussut myös kyseisissä ilmakehän kerroksissa ja etelänavalla. Päiväntasaajan maissa taas näyttää siltä, että vedenpinta olisi laskenut eikä noussut, vaikka luulisi, että sulavat jäätiköt aiheuttaisivat merenpinnan nousua. Yksi mahdollinen selitys vedenpinnan laskulle on se, että lämpötila on alueella noussut ja vettä haihtuu enemmän.

Tanskan avaruustutkimuskeskuksen tutkija Henrik Svensmark ja hänen kollegansa ovat esittäneet teorian, jonka mukaan auringon aktiivisuuden vaihtelu aiheuttaa jatkuvaa vaihtelua maapallon lämpötilaan. Auringon aktiviteetin ollessa suurimmillaan sen magneettikenttä vähentäisi kosmista säteilyä maapallon ilmakehään, jolloin ilmakehän partikkelit ionisoituisivat vähemmän ja muodostuisi vähemmän pilviä. Syksyllä 2006 Svensmarkin tutkimusryhmä sai kokeellista näyttöä teorialleen.[11] Nykyisin käytössä olevat ilmastomallit olettavat pilvisyyden pysyneen vakiona. 1900-luvun ilmaston lämpenemisestä yli puolet olisi selitettävissä tällä ilmiöllä.[12]

Julkinen keskustelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koska ilmastolla ja päästörajoituksilla on suuria taloudellisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia vaikutuksia, esitetään ilmastonmuutoksen tieteellinenkin perusta usein arvovärittyneesti tai jopa propagandistisesti. Etenkin ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta paljon hyötyvillä tai kärsivillä poliitikoilla, virkamiehillä, tutkijoilla, aktivisteilla ja yrityksillä on kaikilla omat intressinsä ajettavanaan.

Merkittävin kritiikki ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan on se, että ongelman torjuminen tulisi liian kalliiksi ja vähentäisi talouskasvua. Esimerkiksi Yhdysvalloissa George W. Bushin hallinto kieltäytyi tällä perusteella kaikista Kioton sopimuksen kaltaisista päästöjen rajoittamisyrityksistä, vaikka samalla se myönsikin ilmastonmuutoksen "vakavaksi haasteeksi"[13] ja ongelmaksi, johon täytyy puuttua.[14]

Suurempana uhkana ilmastonmuutoksen torjumistoimia, kuin sen seurauksia ovat Euroopassa pitäneet Tšekin presidentti Václav Klaus ja entinen Espanjan pääministeri José María Aznar. Heidän mukaansa päästöjen rajoitusyritykset "rajoittavat vapautta" ja he ovat nimittäneet niiden puolesta kamppailijoita "fundamentalisteiksi" ja "kommunisteiksi."[15]

East Anglian yliopiston ilmastontutkimusyksikön sähköpostien hakkerointitapaus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Marraskuun lopulla 2009 brittiläisen East Anglian yliopiston ilmastontutkimusyksikkö CRU:n palvelimelta hakkeroitiin sähköpostiviestejä ja tiedostoja. Tuntemattomat henkilöt varastivat ja levittivät muutamia tuhansia sähköposteja ja muita dokumentteja 13 vuoden ajalta. Sähköpostiviesteissä ilmastotieteilijät keskustelivat esimerkiksi siitä, miten saisivat oman näkemyksensä mukaisia tutkimustuloksia julkaistuksi ja estetyksi vastakkaisten tulosten julkaisua. Lisäksi viesteissä pohdittiin, miten keskinäiset erimielisyydet voitaisiin silotella yhtenäiseksi näkemykseksi.[16] Kohu sai lempinimen Climategate.

Brittiläinen sanomalehti Daily Telegraph uutisoi 22.12.2009 englanninkielisen Wikipedian olevan korruptoitunut. Cambridgeläinen tutkija ja vihreän puolueen aktivisti William Connolley oli ottanut kontrollin ja uudelleenkirjoittanut vuodesta 2003 lähtien Wíkipedian ilmastoasioista. Connelley oli uudelleenkirjoittanut ja luonut yhteensä 5428 uniikkia Wikipedian artikkelia ollessaan sivuston ylläpitäjä. Hänen tiedetään myös poistaneen ja hävittäneen yli 500 artikkelia, joista hän ei itse pitänyt.

Syyskuussa 2009 Wikipedian sovittelukomitea peruutti Connellyn ylläpitostatuksen saatuaan selville, että hän oli väärinkäyttänyt oikeuksiaan liittyen ilmantonmuutoskeskusteluun[4].[17]

Syytettyjen tieteilijöiden mielestä syytökset pohjautuivat valikoituihin ja asiayhteydestään irrotettuihin otteisiin. Professori Philip Jonesin lainattiin kirjoittaneen ”tempusta” jolla ”piilottaa lasku” lämpötilakäyrissä. Jones sanoi, että tämä lainaus oli otettu asiayhteydestään ja esitetty huonossa valossa. Hänen mukaansa skeptikkojen tarkoituksena oli näin sabotoida joulukuun 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksen neuvotteluja.[18] Jonesin mukaan "lasku" viittasi niin sanotusta proxy-datasta (esimerkkinä puiden kasvurenkaat) päätellyn lämpötilahistorian 1900-luvun puolivälistä lähtien tapahtuneeseen erkanemiseen mitatusta lämpötilasta.[19]

24. marraskuuta East Anglian yliopisto ilmoitti, että se nimittäisi riippumattoman tutkimusryhmän selvittämään tapahtunutta. Jones luopui CRU:n johtajan tehtävistään tutkimuksen ajaksi.[19][20]

Climategate 2.0[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

22. marraskuuta 2011 kävi ilmi, että yli 5000 ilmastoaiheista sähköpostiviestiä on vuodettu julkisuuteen[21]. Kohu sai pian nimekseen Climategate 2.0[22].

Keskustelu Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa yleiset käsitykset ilmaston lämpenemisestä ja sen syistä vastaavat suurelta osin tiedeyhteisön käsitystä. Ajatuspaja e2:n loppuvuodesta 2006 tekemän asennetutkimuksen mukaan 76 % suomalaisista on kiinnostunut ilmastonmuutoksesta ja 90 % pitää sitä todellisena ilmiönä. [23] [24] 65 % pitää ilmastonmuutosta vakavimpana ihmiskunnan koskaan kohtaamana ympäristöongelmana. Vain 19 % piti puhetta ilmastonmuutoksesta liioiteltuna. 84 % piti ilmastonmuutosta ainakin pääosin ihmisen aiheuttamana. Nämä näkemykset ovat tulleet esille osittain myös poliitikkojen kannanotoissa. Esimerkiksi pääministeri Matti Vanhanen on todennut, että ilmastonmuutoksen vähättely on lopetettava.[25] Erimielisyyttä vallitsee lähinnä tavoista, joilla ilmastonmuutokseen on puututtava niiden keskuudessa jotka siihen uskovat. Keskustelua onkin käyty muun muassa ydinvoiman käyttökelpoisuudesta hiilidioksidipäästöjä vähennettäessä.

Keskustelu Yhdysvalloissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erityisesti Yhdysvalloissa ilmastonmuutokseen skeptisesti suhtautuvien etujärjestöjen, älykkään suunnittelun kannattajien ja niin sanotun kristillisen oikeiston välillä on paljon yhteistyötäkenen mukaan?. Institute on Religion and Democracy -järjestön vuotaneen muistion mukaan sen kolmanneksi tärkein prioriteetti seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten ja kristittyjen ahdingon helpottamisen jälkeen on tehdä epäuskottavaksi ”liberaali lainsäädäntö, joka nojaa Kioton ilmastosopimukseen ja todistamattomiin maailmanlopun ennustuksiin”. Howard Fieldstead Ahmanson, joka on myös lahjoittanut 1,5 miljoonaa dollaria älykästä suunnittelua edistävälle järjestölle Discovery Institutelle, on tukenut huomattavilla rahasummilla järjestöjä, jotka vastustavat Kioton ilmastosopimusta ja kritisoivat ilmastomuutostutkimusta (muun muassa Science & Environmental Policy Project). [26].

Yhdysvaltalainen huolestuneiden tiedemiesten liitto (Union of Concerned Scientist) julkaisi tammikuussa 2007 raportin, jonka mukaan ExxonMobil oli käyttänyt vuosien 1998–2006 välisenä aikana tupakkateollisuudesta tunnettua toimintatapaa ja rahoittanut ilmastonmuutokseen skeptisesti suhtautuvia järjestöjä yhteensä 16 miljoonalla dollarilla. Useat ilmastonmuutosskeptikot on yhdistetty useisiin ExxonMobilen tukemiin järjestöihin kuten esimerkiksi Patrick Michaels, jonka kirjan julkaissut C. Marshall Institute sai yhtiötä tukea 630 000 Yhdysvaltain dollaria. Michaels kuuluu yhteensä 11:een ExxonMobilen tukemaan järjestöön.[27]

Oregonin vetoomus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Oregon Petition

Oregon Petition (engl. Oregonin vetoomus) on yleinen nimitys vuosina 1998–2001 järjestetylle vetoomukselle, joka vastusti Kioton sopimusta ja piti väitteitä ihmisperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuvista "katastrofaalisista" seuraamuksista vailla vakuuttavia tieteellisiä todisteita.[28] Vetoomuksen tekstiä on monesti tulkittu väärin tarkoittamaan koko ilmaston lämpenemistä koskevan tieteellisen konsensusnäkemyksen vastustamista. Vetoomukseen kerättiin 19 700 nimeä, joista vetoomuksen järjestäjien mukaan on riippumattomasti varmennettu 17 800.[29] Vetoomusta ja sen esitystapoja on kritisoitu harhaanjohtavina ja toimintatavoiltaan epäilyttävinä.


Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Keskitalo, Sanna: Pallon tulevaisuus hämärtyi. Turun Sanomat, 22.5.2011, s. 19-20. "99 prosenttia ilmastotieteen tutkijoista on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on tapahtuva tosiasia." (Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalo)
 2. a b c d Breaking the "Hockey Stick". NCPA 2004viitattu 11.12.2009
 3. (Energy and the Environment, 2003)
 4. [1], [2]
 5. (EOS Transactions of the American Geophysical Union, 2004)
 6. [The Satanic Gases, 2000]
 7. http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/HoldrenRPCClimateComments.pdf
 8. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Pat_Michaels
 9. http://www.livescience.com/environment/050811_global_warming.html
 10. http://www.sci-tech-today.com/story.xhtml?story_id=37741
 11. http://www.spacedaily.com/reports/Exploding_Stars_Influence_Climate_Of_Earth_999.html
 12. http://www.sciencebits.com/CosmicRaysClimate
 13. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6293259.stm
 14. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4647383.stm
 15. Aznar dice que la ecología es el nuevo comunismo y duda del calentamiento El País. Viitattu 12.12.2008.
 16. Hakkerit julkaisivat tuhansia ilmastotutkijoiden dokumentteja netissä Aamulehti.fi. 23.11.2009. Viitattu 13.2.2010.
 17. Ilmastoprofessori Phil Jones katuu tietojen salailua HS.fi. 13.2.2010. Viitattu 13.2.2010.
 18. Harrabin, Roger: 'Climategate' expert Jones says data not well organised 13.2.2010. BBC News. Viitattu 13.2.2010. (englanniksi)
 19. a b East Anglian yliopiston tiedote 24. marraskuuta 2009 Viitattu 14.2.2010
 20. Professor at centre of climate change email row stands down temporarily Telegraph.co.uk. Viitattu 14.2.2010.
 21. http://www.bbc.co.uk/news/world-15840562
 22. http://www.businessinsider.com/climategate-20-emails-leaked-2011-11
 23. Onpa ilmoja pidellyt. Ajatuspaja e2 29.1.2007 [3]
 24. Suomalaiset ja ilmastonmuutos Ajatuspaja e2:n lehdistötiedote 29.1.2007
 25. Vanhanen: Ilmastonmuutoksen vähättely on lopetettava heti HS 2.2.2007
 26. New Scientist, 8 October 2005: Enemy at the gates
 27. UCS: Scientists' Report Documents ExxonMobil’s Tobacco-like Disinformation Campaign on Global Warming Science – Oil Company Spent Nearly $16 Million to Fund Skeptic Groups, Create Confusion
 28. Global Warming Petition OISM. Viitattu 25. heinäkuuta 2007. (englanniksi)
 29. Explanation OISM. Viitattu 25. heinäkuuta 2007. (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kriittisiä sivuja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]