ADR-ajolupa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

ADR-ajolupa (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) oikeuttaa autonkuljettajia kuljettamaan vaarallisia aineita yli vapaarajan. Se on voimassa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin kuljetuksissa. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta sekä hyväksytysti suoritettua ajolupakoetta. Ajolupa on voimassa viisi vuotta, ja sen uusiminen edellyttää hyväksytysti suoritettua täydennyskurssikoetta. Virallisesti Suomessa käytetään termiä vaarallisten aineiden kuljettaja (VAK) .[1]

ADR-ajolupa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ADR-ajoluvat lajitellaan viiteen luokkaan seuraavalla tavalla:[2]

 1. Perusajolupa, jolla voidaan kuljettaa muita kuin luokkien 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset) aineita yli vapaarajan.
 2. Yhdistetty perusajolupa, jonka saa perusajoluvan, räjähdeajoluvan ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vastaavan kokeen suoritettuaan.
 3. Säiliöajolupa, jolla voidaan kuljettaa vaarallisia aineita yli 3000 litran säiliöissä.
 4. Räjähdeajolupa, jolla voidaan kuljettaa luokan 1 vaarallisia aineita yli vapaarajan.
 5. Radioaktiivisten aineiden ajolupa, jolla voidaan kuljettaa luokan 7 vaarallisia aineita yli vapaarajan.

Alkukoulutukset on jaettu seuraavalla tavalla:

Kurssi Kurssin pituus Ajolupa
Peruskurssi P 3 päivää/18 tuntia ja harjoitukset Perusajolupa
Säiliökurssi ES Peruskurssi/Yhdistetty peruskurssi + 2 päivää/12 tuntia ja harjoitukset Säiliöajolupa
Erikoiskurssi E1 Peruskurssi + 1 päivä/8 tuntia Räjähdeajolupa
Erikoiskurssi E7 Peruskurssi + 1 päivä/8 tuntia Radioaktiivisten aineiden ajolupa
Yhdistetty peruskurssi YP 4 päivää/26 tuntia ja harjoitukset Yhdistetty perusajolupa

Ajolupaa uusittaessa on ajoluvan haltijan suoritettava täydennyskurssi viimeistään ajoluvan päättymiseen mennessä, aikaisintaan kuitenkin 12 kk ennen ajoluvan vanhenemista. Tällöin ajolupa on voimassa jälleen seuraavat 5 vuotta. Täydennyskurssit on jaettu seuraavalla tavalla:

Kurssi Kurssin pituus Ajolupa
Täydennyskurssi perus TP 1 päivä/9 tuntia sisältäen harjoitukset Perusajolupa
Säiliökurssi ES TP/YT + 6 tuntia Säiliöajolupa
Täydennyskurssi luokka 1 T1 TP + 4 tuntia Räjähdeajolupa
Täydennyskurssi luokka 7 T7 TP + 4 tuntia Radioaktiivisten aineiden ajolupa
Yhdistetty täydennyskurssi YT 2 päivää/16 tuntia sisältäen harjoitukset Yhdistetty perusajolupa

Vaaralliset aineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaarallisiksi aineiksi katsotaan sellaiset aineet, jotka ominaisuuksiensa johdosta voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi räjähdys-, palo- tai säteilyherkkyys, myrkyllisyys ja syövyttävyys. Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään luokkaan:

Lipuke, joka kertoo kuljetettavan aineen olevan ympäristölle vaarallista.
Lipuke, josta ilmenee vaarallisuusluokka (Räjähteet) sekä luokan numero (1).
Vaarallisten aineiden kuljetuksissa, joissa vapaaraja ylittyy, on kuljetusyksikkö merkittävä keulasta ja perästä nk. oranssikilvellä.
Eräissä ADR-kuljetuksissa, kuten säiliökuljetuksissa, aineen vaarallisuusluokkanumero (30) sekä aineen YK-numero (1202) kerrotaan oranssikilvessä kuljetusyksikön edessä ja takana.
Luokka Luokan nimi Tyypillinen aine luokassa
1 Räjähteet Ampumatarvikkeet
2 Kaasut Nestekaasu
3 Palavat nesteet Bensiini
4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet Rikki
4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet Organometallinen aine
4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja Kalium
5.1 Hapettavat aineet Natriumkloraatti
5.2 Orgaaniset peroksidit Peroksietikkahappo
6.1 Myrkylliset aineet Fenoli
6.2 Tartuntavaaralliset aineet Sairaalajätteet
7 Radioaktiiviset aineet Koboltti
8 Syövyttävät aineet Suolahappo
9 Muut vaaralliset aineet ja esineet Asbesti

Vapaaraja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vapaarajalla tarkoitetaan sitä vaarallisen aineen määrää, jonka ylitettyään vaarallisen aineen kuljetukseen vaaditaan ADR-ajolupa. Alle vapaarajan kuljetuksiin ei siis tarvita erillisiä ajolupia. Vapaaraja riippuu aineen kuljetuskategoriasta, joita on yhteensä viisi kappaletta. Aineet on lajiteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuutensa perusteella. Säiliökuljetuksissa ei sovelleta vapaarajaa, vaan tyhjänkin säiliön kuljettaminen vaatii ADR-ajoluvat ja erityisesti säiliöajoluvat.

Kuljetuskategoriat ovat seuraavat: lähde?

Kuljetuskategoria Esimerkkiaineita Vapaaraja kg/litraa
0 Massaräjähteet, nitroglyseroliseos, syaanivetyhappo, uraaniheksafluoridi 0
1 Myrkylliset kaasut, muuntogeeniset organismit, keskivaaralliset räjähteet 20, kerroin 50
2 Palavat kaasut, patruunat, peroksietikkahappo, bensiini 333, kerroin 3
3 Palamattomat kaasut, dieselöljy, nesteakut, 1000, kerroin 1
4 Tulitikut, turvavyön esikiristimet Rajoituksetta

Vapaaraja tarkistetaan kahdella tavalla:

 • Yksittäisille aineille vapaaraja voidaan katsoa suoraan taulukon kohdasta vapaaraja. Yksikkönä on tällöin joko kilogramma tai litra. Esimerkiksi bensiini kuuluu kuljetuskategoriaan 2 ja sen vapaaraja on 333, joten bensiiniä voidaan kuljettaa enintään 333 litraa ilman vapaarajan ylittymistä. Vastaavasti aseen patruunoita, jotka kuuluvat samaan kuljetuskategoriaan, voidaan kuljettaa 333 kg. Kuljetuskategorian 0 aineita ei saa kuljettaa yhtään ilman ADR-ajolupaa ja toisaalta kuljetuskategorian 4 aineita voidaan kuljettaa rajattomasti.
 • Jos kuormassa on monia vaarallisia aineita, tarvitaan mukaan kertoimet. Kun aineen tilavuus litroina tai massa kilogrammoina kerrotaan kuljetuskategorian kertoimella, saadaan indeksiluku. Vapaarajan indeksi on 1000. Jos esimerkiksi kuljetuskategorian 1 aineita kuljetetaan 10 kg, kertoimella 50 tulee indeksiluvuksi 500, joka on alle 1000, joten vapaaraja ei ylity. Jos taas kuljetetaan 400 litraa kuljetuskategorian 2 aineita, on kerroin 3 ja indeksiluvuksi tulee 1200. Tällöin vapaaraja ylittyy.

Kaikissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa tulee täyttyä seuraavat vaatimukset:

 • Kuljetusyksikössä tulee olla vähintään 2 kg:n sammutin
 • Ajoneuvossa on oltava rahtikirja
 • On noudatettava tietyille ainetyypeille ominaisia kuljetusvaatimuksia, kuten tuuletusta ja avotulen tekokieltoa
 • On noudatettava valvontavaatimuksia
 • On noudatettava henkilöstön tiedostavan koulutuksen vaatimusta
 • On noudatettava aineiden yhteenkuormauskieltoja.

Vapaarajan ylittävissä vaarallisten aineiden kuljetuksissa tulee täyttyä seuraavat vaatimukset:

 • Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ADR-ajolupa
 • Ajoneuvossa on oltava rahtikirja, joka on asianmukaisesti täytetty, kirjalliset turvallisuusohjeet, ADR-hyväksymistodistus, jokaisella miehistön jäsenellä kuvalla varustettu henkilötodistus
 • Kuljetusyksikkö on merkittävä oranssikilvillä edestä ja takaa sekä tiettyjen aineiden kuljetuksissa varustettava vaaralipukkein sivuista ja takaa
 • Kuljetusyksikössä tulee olla silmänhuuhtelunestettä, ajoneuvon kokonaismassasta riippuva määrä sammuttimia, kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä ja jokaista ajoneuvoa kohti yksi pyöräkiila
 • Jokaisella miehistön jäsenellä on lisäksi oltava varoitusliivi, irrallinen valaisin, suojakäsineet ja silmäsuojaimet
 • Tiettyjä aineita kuljetettaessa on mukana oltava myös hengityssuojain, lapio, viemärisuoja sekä keräysastia
 • Kuljetuksen aikana ajoneuvossa ei saa olla ylimääräisiä matkustajia
 • Kuljetus on suoritettava sellaisilla teillä, jotka eivät ole erikseen kiellettyjä vaarallisten aineiden kuljetukseen.

ADR-sopimukseen liittyneet valtiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavat valtiot ovat tällä hetkellä liittyneet ADR-sopimukseen:

Alankomaat, Albania, Andorra, Azerbaidžan, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kazakstan, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Marokko, Moldova, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Tunisia, Ukraina, Unkari, Valko-Venäjä, Venäjä, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry: Kuljettajan käsikirja. Helsinki, 2011. ISBN 978-951-9294-10-0.
 • 401/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. ADR (Suomessa käytetyn VAK-termin voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä.) trafi.fi. Arkistoitu 24.7.2018. Viitattu 24.7.2018.
 2. ADR-koulutukset | Koulutuskeskus Brahe www.brahe.fi. Viitattu 18.9.2023.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]