Sundqvist-jupakka

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sundqvist-jupakka on nimitys tapahtumasarjalle 1990-luvulla, jossa toinen valtiovarainministeri Arja Alho (sd) hyväksyi STS-pankin entisen pääjohtajan Ulf Sundqvistin (sd) vahingonkorvausvelvoitteen leikkaamisen murto-osaan korkeimman oikeuden määräämästä yli 15 miljoonasta markasta. Neuvottelutuloksena valtion omistama Arsenal-Silta luopui 13,8 miljoonan markan vahingonkorvauksesta korkoineen.

Velan sovittelu johtui luultavastikenen mukaan? siitä, että Sundqvist oli tietoinen sopimuksesta, jolla valtio myisi Arsenal-pankin ongelmalliset saamiset ulkomaiselle perintätoimistolle vain 2 % arvolla velkojen määrästä, eikä tätä tietoa haluttu silloin julkisuuteen.

Tämä sopimus velkojen myymisestä ulkomaille tuli julkisuuteen vasta 2008, jolloin "Sundqvist-jupakka" tuli jälleen julkisuuteen. Samaan aikaan tuli Suomessa voimaan laki, jolla tietyn aikaa ulosotossa olleet vanhemmat velat vanhenevat, melkein kaikille.

SDP:n entisen puoluejohtajan kanssa tehty sovittelusopimus johti ministeri Alhon eroon ja uuden esitutkinnan käynnistämiseen Sundqvistin velallisen epärehellisyyttä koskeneessa asiassa. Ulf Sundqvist tuomittiin Helsingin hovioikeudessa 22. kesäkuuta 2000 lainvoimaisella päätöksellä törkeästä velallisen epärehellisyydestä kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja korvauksiin.[1][2] Hovioikeuden päätöksen johdosta eduskunnan tarkastusvaliokunta otti vuonna 1997 tehdyn sovittelusopimuksen uuteen harkintaan.[3] Valtion vakuusrahaston toimiohjelautakunta kuitenkin päätti 8. kesäkuuta 2001, ettei valtio ryhdy hakemaan sovittelusopimukseen muutoksia.[4]

Tapahtumat aikajärjestyksessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liiketoimintajärjestelyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oikeudenkäynnit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Joulukuu 1993Siltapankki Oy:n oikeudenkäynnit STS-pankin entisiä johtokunnan jäseniä vastaan alkavat. Siltapankki hakee kahdella kanteella (Wayup-ryhmän ja Sandnäs-ryhmän luototukset) vahingonkorvauksia muun muassa pankin entiseltä pääjohtajalta Ulf Sundqvistilta.
 • 27. toukokuuta 1994 – Siltapankin hakemuksesta Sundqvistin varallisuus selvitetään ulosottoselvityksessä.
 • 17. tammikuuta 1995 – Helsingin käräjäoikeus tuomitsee Sundqvistin ja viisi muuta henkilöä korvaamaan Siltapankille vahinkoja eriasteisesti yhteisvastuullisina yhteensä 26 miljoonaa markkaa sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 2,4 miljoonaa markkaa, 16 prosentin korolla tammikuusta 1994 alkaen. Sundqvist ja neljä muuta vastaajaa valittavat tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, ja yhden korvausvelvollisuudesta sovitaan.
 • 24. toukokuuta 1995 – Siltapankki tekee valtion vakuusrahaston esityksestä poliisille tutkintapyynnön siitä, onko Sundqvist joko antamalla ulosottoselvityksessä 27. toukokuuta 1994 väärän kuvan varallisuusasemastaan syyllistynyt velallisen petokseen tai hävittämällä omaisuuttaan, lahjoittamalla tai muuten luovuttamalla omaisuuttaan ulkomaille Siltapankin ulottumattomiin syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen.
 • 13. heinäkuuta 1995 – Sundqvist toimittaa toiselle valtiovarainministerille Arja Alholle kirjeen, jossa hän luetteloi "henkilökohtaiseen asemaansa liittyviä ilmiöitä". Kirje on myöhemmän esitutkintapöytäkirjan 6070/RTO/R/151977/97 liitteenä 11.
 • 22. elokuuta 1995 – Sundqvistin tulojen ulosmittausmenettely alkaa.
 • 23. lokakuuta 1995 – Poliisi tutustuttaa velallisen petokseen tai epärehellisyyteen liittyvässä asiassa asianomistajana kuultavan Siltapankin toimitusjohtaja Jarmo Matinlassin poliisin laatimaan 11.10.1995 päivättyyn tarkastuskertomukseen Sundqvistin tuloista ja menoista ajalta 1990 - 94.
 • 10. marraskuuta 1995 – Valtion vakuusrahaston johtokunta käsittelee em. tarkastuskertomusta ja esittää Siltapankille esitutkintapyynnön ja rangaistusvaatimuksen peruuttamista.
 • 21. marraskuuta 1995 – Toimitusjohtaja Matinlassi peruuttaa asianomistajana tutkintapyynnön ja rangaistusvaatimuksen.
 • 23. marraskuuta 1995 – Poliisi keskeyttää esitutkinnan, koska on käynyt selville, ettei rikosta ole tehty ja asianomistaja on peruuttanut rangaistusvaatimuksensa 21. marraskuuta 1995.
 • 23. marraskuuta 1995 – Helsingin hovioikeus pysyttää käräjäoikeuden ratkaisut vahingonkorvausasiassa. Siltapankki sopii korvausvelvollisuudesta yhden vastaajan kanssa. Sundqvist ja kolme muuta vastaajaa saavat valitusluvan korkeimpaan oikeuteen.
 • Marraskuu 1995 – Kansallis-Osake-Pankki myy Siltapankin osakkeet yhden markan kauppahinnasta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:lle.
 • Joulukuu 1995 – Siltapankki muuttuu omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:ksi.
 • 1. toukokuuta 1996 – Valtion vakuusrahasto siirtyy eduskunnan alaisuudesta valtiovarainministeriön alaisuuteen.
 • 2. toukokuuta 1997 – Valtiovarainministeriön vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen laatii Alholle muistion "Selvitys mahdollisuuksista linjanmuutoksiin säästöpankkioikeudenkäynneissä" käytettäväksi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Muistiota ei kuitenkaan esitetä valiokunnalle.
 • 4. heinäkuuta 1997 – Korkein oikeus velvoittaa kahdella tuomiolla (2361 ja 2362/1997) Sundqvistin ja kaksi muuta valittajaa sekä sovinnon tehneet kaksi henkilöä eriasteisesti yhteisvastuullisina yhteensä 9 miljoonan markan vahingonkorvauksiin ja maksamaan oikeudenkäyntikuluja 2,4 miljoonaa markkaa, 16 prosentin korolla tammikuusta 1994 alkaen. Aiemman korvausmäärän sovittelu sisältyy tuomioon. Vastaajien omaisuuteen kohdistuvat takavarikot määrätään peruutettavaksi kahden kuukauden kuluessa tuomiosta. STS-Pankin johtokunnan varajäsen vapautetaan korvausvelvollisuudesta.

Sovittelusopimuksen valmistelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Heinäkuu 1997 – Pääministeri Paavo Lipposen aloitteesta ministeri Alho tiedustelee apulaisoikeuskansleri Jukka Pasaselta, onko korkeimman oikeuden vahingonkorvauksista mahdollista tehdä sovittelusopimusta.
 • 11. elokuuta 1997 – Valtion vakuusrahaston asioita käsittelevistä virkamiehistä finanssineuvokset Jarmo Väisänen ja Jarmo Kilpelä sekä vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen ja Arsenal-Sillan toimitusjohtaja Jarmo Matinlassi pitävät vahingonkorvaustuomioista kokouksen valtiovarainministeriössä. Kokouksessa päätettiin panna tuomiot täytäntöön ja palata korvauksiin 18. elokuuta 1997.
 • Elokuu 1997 – Sundqvist ehdottaa Matinlassille puhelimitse sovittelua. Hän olisi valmis miljoonan markan kertakorvaukseen.
 • 18. elokuuta 1997 – Sundqvist ja Matinlassi tapaavat. 11. elokuuta 1997 kokoontunut virkamiesryhmä käsittelee sovintoehdotusta. Asiaan päätetään hakea ministeri Alhon kanta.
 • 28. elokuuta 1997 – Alho tavoittelee apulaisoikeuskansleria, mutta ei tavoita häntä ja sopii tapaamisen oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Klaus Helmisen kanssa. Alho pitää tuomion mukaisia vahingonkorvauksia mahdottomina ja tiedustelee, onko valtion oikeudellisista syistä perittävä vahingonkorvaukset kokonaan. Tapaamisen jälkeen Alho keskustelee asiasta pääministeri Paavo Lipposen (sd) kanssa.
 • 29. elokuuta 1997 – Ministeri Alho, ministeriön virkamiehet Väisänen ja Nuutinen sekä Arsenal-Sillan Matinlassi tapaavat valtiovarainministeriössä. Tapaamisessa todetaan Sundqvistin ulosottokertymä vähäiseksi. Alho ilmoittaa, että sovintoratkaisu voidaan tehdä ja korvausmääräksi pyritään neuvottelemaan 1,5 miljoonaa markkaa. Alho valtuuttaa Matinlassin neuvottelemaan Sundqvistin kanssa. Nuutinen ehdottaa ulosottoseikkojen tarkempaa selvittämistä. Tapaamisen jälkeen hän ilmoittaa virkatovereilleen, ettei hän enää halua osallistua asian käsittelyyn.
 • 1. syyskuuta 1997 – Matinlassi ilmoittaa Sundqvistille ministeriön kannan. Sundqvist ilmoittaa harkitsevansa esitystä ja selvittävänsä rahoitusta.
 • 1. syyskuuta 1997 – Uusi ulosottoselvitys Sundqvistin tuloista ja varallisuudesta alkaa. Sundqvistin omaisuus on edelleen 27. toukokuuta 1994 tehdyn ulosottoselvityksen mukainen. Omaisuus ulosmitataan, ja sen arvoksi arvioidaan noin 70 000 markkaa pankkisaamisten jälkeen. Sundqvistiä pyydetään toimittamaan 12. syyskuuta 1997 mennessä lisäselvityksenä toimeksiantajaluettelonsa vuodelta 1996 ja alkuvuodelta 1997 sekä yhteenveto aiemmista 1990-luvun alun osakeomistuksistaan. Sundqvistin ulosmitattu henkilöauto sovitaan tuotavaksi Helsingin ulosottoviraston autotalliin 12. syyskuuta 1997.
 • 10. syyskuuta 1997 – Paavo Lipposen avustajan Jorma Westlundin pyynnöstä Alho käskee Matinlassia keskeyttämään Sundqvistiä koskevan täytäntöönpanon ulosottovirastossa sovintoneuvottelujen käymisen ajaksi. Matinlassi varmistaa päätöksen erikseen ministeriön finanssineuvos Kilpelältä. Arsenal-Silta pyytää ulosottoviranomaisia pidättymään ulosoton täytäntöönpanotoimista 26. syyskuuta 1997 saakka.[5]
 • 11. syyskuuta 1997 – Sundqvist ilmoittaa Matinlassille puhelimitse kykenevänsä ulkopuolisella rahoituksella suorittamaan 1,2 miljoonaa markkaa. Matinlassi ilmoittaa asian ministeriön finanssineuvos Väisäselle.
 • 16. syyskuuta 1997 – Väisänen ilmoittaa Matinlassille puhelimitse Alhon hyväksyvän tarjouksen. Keskustelijat sopivat, että Arsenal-Silta esittää asian valtiovarainministeriölle/valtion vakuusrahastolle.
 • 17. syyskuuta 1997 – Matinlassi laatii Arsenal-Sillan esityksen, jossa todetaan mm. "Ulf Sundqvist suorittaa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:lle vahingon- ja oikeudenkäyntikulukorvausta yhteensä miljoona kaksisataatuhatta (1.200.000) markkaa ja on enemmästä korvausvelvollisuudesta vapaa. Sundqvistin omaisuutta ja tuloja koskeva ulosottoviranomaisille tehty täytäntöönpanopyyntö peruutetaan." "Korvausmäärä on yksityishenkilölle huomattavan suuri ja samalla määrä, josta Sundqvist ilmoituksensa mukaan pystyy enimmillään suoriutumaan. Saadun vahvistuksen mukaan korvauksen suorittaminen tapahtuu ulkopuolisella rahoituksella. Pakkotäytäntöönpanossa kertymä jäisi muutamaan kymmeneen tuhanteen markkaan."
 • 18. syyskuuta 1997 – Valtiovarainministeriö hyväksyy neuvotellut sopimukset ministeri Alhon finanssineuvos Kilpelän esittelystä tekemällä päätöksellä. Alho antaa vastaavan lainmukaisen toimiohjeen Arsenal-Sillalle. Samana päivänä Alho ilmoittaa Lipposelle 1,2 miljoonan markan korvaussopimuksen syntyneen.
 • 22. syyskuuta 1997 – Arsenal-Sillan hallitus päättää Alhon antaman toimiohjeen mukaisesta menettelystä.
 • 23. syyskuuta 1997 – Arsenal-Sillan ja Sundqvistin välinen sopimus allekirjoitetaan. Sundqvist suorittaa korvaussumman. Arsenal-Silta pyytää ulosottovirastolta Sundqvistiä koskevan täytäntöönpanon ja ulosmittauksen välitöntä peruuttamista.

Sovittelusopimus julkisuudessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. PeVM 6/1998 vp - M 1/1997 vpEduskunta
 2. Ulf Sundqvistille tuomio velallisen epärehellisyydestäMTV3-STT 22. kesäkuuta 2000[vanhentunut linkki]
 3. KKO ei myöntänyt Sundqvistille valituslupaa – MTV3 10. huhtikuuta 2001[vanhentunut linkki]
 4. Arsenalin tarkastusvaliokunta: Sundqvist-sopimus uuteen harkintaan – MTV3 24. huhtikuuta 2001[vanhentunut linkki]
 5. VuosikertomusValtakunnansyyttäjänvirasto 1998
 6. Sundqvistiltä tutkintapyyntö herjauksesta – STT-MTV3 28. syyskuuta 1998[vanhentunut linkki]
 7. Sundqvist-sopimusta ei pureta – Suomen Sillan uutisviikko 23/2001[vanhentunut linkki]
 8. Alho: Sundqvist-sopu lähti Lipposen aloitteesta – MTV3 29. syyskuuta 1998[vanhentunut linkki]