PHP

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
PHP
PHP-logo.svg
Paradigma olio, proseduraalinen
Tyypitys heikko
Muistinhallinta automaattinen
Julkaistu 1995
Kehittäjä The PHP Group
Vakaa versio 7.1.3 (16. maaliskuuta 2017)
Vaikutteet C, Perl
Verkkosivu php.net
Uutisryhmä comp.lang.php

PHP (lyhenne sanoista PHP: Hypertext Preprocessor) on Perlin kaltainen ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti Web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa.[1] Ohjelmointikielen lisäksi PHP-ympäristössä on laaja luokkakirjasto. PHP on komentosarjakieli, jossa ohjelmakoodi tulkitaan vasta ohjelman suoritusvaiheessa. PHP:tä voidaan käyttää useilla eri alustoilla ja käyttöjärjestelmillä.

PHP:n ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1995, ja nykyisin PHP on vertailuissa johtava dynaamisten web-palveluiden tuottamiseen tarkoitettu kieli.[2][3]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1994 tanskalais-grönlantilainen Rasmus Lerdorf kirjoitti pienen kokoelman C-kielisiä CGI-skriptejä[4] nimellä Personal Home Page Tools. Lerdorf julkisti työkalut GPL-lisenssillä 8. kesäkuuta 1995 nimellä PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter). [5]

PHP/FI 2.0 julkaistiin marraskuussa 1997 ja sillä oli useita tuhansia käyttäjiä ympäri maailmaa. Ohjelma oli asennettu noin 50 000:een domainiin (yksi prosentti kaikista Internetin domaineista) ja useat ihmiset osallistuivat sen kehittämiseen. Projekti oli yhä Rasmus Lerdorfin päävastuulla.

Andi Gutmans ja Zeev Suraski totesivat PHP/FI 2.0:n riittämättömäksi Internet-kauppasovelluksen tarpeisiin. He kirjoittivat lähes koko lähdekoodin alusta asti uudelleen ja julkaisivat sen kesäkuussa 1998 nimellä PHP 3. Lyhenteen uudeksi merkitykseksi valittiin rekursiivinen PHP: Hypertext Preprocessor.

Talvella 1998 Gutmans ja Suraski aloittivat PHP:n ytimen uudelleen kirjoittamisen. Heidän tavoitteenaan oli ydin, joka tukisi kolmansien osapuolten ohjelmointirajapintoja. Uusi ydin julkaistiin vuonna 1999 nimellä Zend Engine (yhdistelmä nimistä Zeev ja Andi) ja maaliskuussa 2000 julkaistu PHP 4 käyttää sitä ytimenään.[6]

PHP 5 julkaistiin heinäkuussa 2004. Sen ytimenä on Zend Engine II, joka muun muassa tukee olio-ohjelmointia ja sisältää sisäänrakennetun tietokantamoottorin (SQLite). Uusin versio (PHP 5.6.7) julkaistiin 19. maaliskuuta 2015.[7] PHP 4:n virallinen tuki päättyi 8. elokuuta 2008.[8][9]

Syntaksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PHP:tä käytetään yleisimmin upotettuna HTML-sivujen sisälle. PHP-koodin aloitus- ja lopetustunnisteet ovat <?php ja ?>.:[10]

 <html>
 <head>
 <title>PHP-testi</title>
 </head>
 <body>

 <?php echo '<p>Hei maailma!</p>'; ?>

 </body>
 </html>

Kun sivujen käyttäjän selain lähettää pyynnön yllä olevasta sivusta, palvelin käyttää koodin PHP-tulkille. Tulkki ei käsittele mitään tekstiä, joka on aloitus- ja lopetustunnisteiden ulkopuolella. Se palauttaa valmiin sivun palvelimelle, joka lähettää sen edelleen selaimelle:[10]

 <html>
 <head>
 <title>PHP-testi</title>
 </head>
 <body>

 <p>Hei maailma!</p>

 </body>
 </html>

Koodiesimerkkejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tekstin tulostaminen PHP-kielellä:

<?php
// Jokainen allaolevista riveistä tulostaa saman tekstin.
echo "Huomenta Wikipedistit!";
echo("Huomenta Wikipedistit!");
print "Huomenta Wikipedistit!";
print("Huomenta Wikipedistit!");
?>

(Sulut eivät ole pakolliset metodissa echo, print, include, require ja return.)

Tiedoston lukeminen PHP:llä:

<?php
$file=fopen("tiedosto.txt", "r");
$content=fgets($file);
fclose($file);
?>

Tiedostoon kirjoittaminen PHP:llä:

<?php
$file=fopen("tiedosto.txt", "w");
$content=fgets($file);
fclose($file);
?>

Ehtolauseet PHP:ssä:

<?php
if($a > $b) {
 echo "a on isompi kuin b";
} elseif($a < $b) {
 echo "a on pienempi kuin b";
} else {
 echo "a on yhtäsuuri kuin b";
}

PHP-koodin tulostuksen kuolettaminen:

<?php
die();
?>

Muuttujat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PHP:n muuttujat ovat heikosti tyypitettyjä, eli ne voivat saada minkä tahansa tyyppisen arvon riippuen kontekstista. Muuttujatyyppejä ovat totuusarvo (boolean), kokonaisluku (integer(int)), liukuluku (float(double)), merkkijono (string), taulukko tai matriisi (array), olio (object), ulkoinen resurssi (resource) ja tyhjä (NULL).[11]

Muuttujat merkitään dollarimerkillä $ nimen alussa. Muuttujat voivat sisältää kirjaimia a–z, numeroita tai alaviivoja. Muuttujan nimi ei saa alkaa numerolla. [12]

Oliot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PHP 4:ssa oli perustoiminnot luokkien ja olioiden käsittelyyn, mutta toiminto kirjoitettiin täysin uusiksi PHP 5:een. PHP 5:n olio-ominaisuuksissa on muun muassa julkisia (public), yksityisiä (private) ja suojattuja (protected) muuttujia ja funktioita, abstrakteja luokkia ja funktioita, luokkien periytyminen ja poikkeusten käsittely.

Olion julkisia muuttujia voi lukea ja kirjoittaa vapaasti mikä tahansa ohjelman osa ja julkisia metodeja voi kutsua mistä tahansa ohjelman osasta. Yksityisiä metodeja voidatan lukea ja kirjoittaa vain luokan metodeista ja yksityisiä metodeja voi kutsua vain luokan metodit. Suojatut metodit ja muuttujat ovat julkisia alaluokille ja yksityisiä kaikille muille ohjelman osille. Luokka viittaa itseensä avainsanalla this.

Esimerkki:

<?php
class piste
 {
 private int $x;
 private int $y;

 //Metodi joka ajetaan kun luokalle tehdään ilmentymä.
 public function piste()
 {
 this->$x = 1;
 this->$y = 1;
 }

 public function set($x, $y)
 {
 this->$x = $x;
 this->$y = $y;
 }
 public function getx()
 {
 return this->$x;
 }
 public function gety()
 {
 return this->$y;
 }
 }

$piste_a = new piste(); //Tekee luokalle piste ilmentymän piste_a
$piste_a->set(10, 40); //Asettaa ilmentymän piste_a arvoiksi $x=10 ja $y=40
echo "Luokan piste_a X=" . $piste_a->getx() . " ja Y=" . $piste_a->gety();
?>

Abstraktilla luokalla on abstrakteja metodeja, jotka ovat tyhjiä. Abstraktia luokkaa voidaan käyttää jos halutaan paljon luokkia, mutta halutaan että ne ovat saman luokan alaluokkia ja että niissä on samannimiset metodit ja muuttujat. Abstraktille metodille tosin voi luoda alaluokkia ja niissä metodit voi määrittää.

Esimerkki:

<?php
abstract class verotus
 {
 protected int $alv;
 protected int $kansa;
 
 public verotus($alv = 0)
 {
 this->$alv = $alv;
 this->$kansa = 1000;
 }

 public function get()
 {
 echo "ALV: " . this->$alv."<br>";
 echo "Väkiluku: " . this->$kansa;
 }

 public abstract function set();
 }

public class kansa_poistuu extends verotus
 {
 public function set()
 {
 // Määritetään verotus-luokasta perityille muuttujille uudet arvot
 $this->alv++;
 $this->kansa--;
 // Kutsutaan verotus-luokan metodia get()
 $this->get();
 }
 }

// Luodaan kansa_poistuu -luokan uusi ilmentymä
$verottaja = new kansa_poistuu();
for($i=0; $i<150; $i++)
 {
  // Kutsutaan $verottaja-olion set-metodia
  $verottaja->set();
 }
?>

Luokkakirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: PHP:n luokkakirjastot

PHP:ssä on laaja luokkakirjasto. Luokkakirjastoja on useille eri toiminta-alueille kuten merkkijonojen ja päivämäärien käsittelyyn, HTTP-protokollalle, useiden eri tiedostotyyppien muokkaukseen ja ulkoisille tietokannoille. PHP on tukenut versiosta 3 lähtien kolmansien osapuolien ohjelmointirajapintoja.

Tietokantakohtaiset luokkakirjastot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PHP:ssa on tietokantatuki muun muassa MySQL, PostgreSQL, SQLite ja Oracle-tietokannoille. ODBC-luokkakirjastossa on yhtenäinen rajapinnan muun muassa Adabas D, IBM DB2, iODBC, Solid, ja Sybase SQL Anywhere -tietokantoihin.

Kritiikkiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PHP:ta on kritisoitu muun muassa seuraavista asioista:

 • Vanhemmissa versioissa oli oletusarvoisesti päällä toiminto, jolla loppukäyttäjät pystyivät syöttämään muuttujia suoraan PHP-skriptiin (register_globals). Toiminto on oletusarvoisesti poissa päältä versiosta 4.2.0 lähtien,[9] mutta moni vanhempi ohjelmisto on kehitetty oletuksella, että register_globals -valinta on käytössä. register_globals toiminto poistettiin kokonaan versiossa 5.4.0 [13]
 • PHP:n sisäinen yhtenäisyys on hataraa. Jotkin kirjastofunktiot hyväksyvät argumentit eri järjestyksessä kuin toiset. Lisäksi PHP:ssa on useita toiminnaltaan identtisiä funktioita. Valmiiden funktioiden nimet ovat myös usein poikkeavia liitteiltään. Kuten esimerkiksi str_rot13(); ja strlower();
 • PHP-ohjelmissa ei ole sisäänrakennettua tapaa käsitellä säikeitä, mikä tekee suurten tietomäärien käsittelystä yhden PHP-skriptin sisällä vaikeaa.

PHP:n sisarprojektit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PHP:lla on kolme sisarprojektia:

 • PEAR (PHP Extension and Application Repository)
 • PECL (PHP Extension Community Library)
 • PHP-GTK

Tunnettuja projekteja jotka hyödyntävät PHP:tä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Rantala, Ari: Web-ohjelmointi. Docendo, 2005. ISBN 951-846-264-X.
 • Gilmore, W. Jason: Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional, Second Edition. Apress, 2006. ISBN 1-59059-552-1. Myös suomeksi: Gilmore, W. Jason: PHP & MySQL 5 Tehokas hallinta. Gummerus, 2006. ISBN 952-5592-11-1.
 • Tatroe, Kevin & Lerdorf, Rasmus & MacIntyre, Peter: Programming PHP. O’Reilly Media, 2006. ISBN 0-596-00681-0. (englanniksi)

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. PHP käsikirja, johdanto The PHP Group. Viitattu 6.3.2007. (englanniksi)
 2. TIOBE: TIOBE Programming Community Index TPCI. Viitattu 1.2.2007. (englanniksi)
 3. Usage of server-side programming languages for websites 30.1.2011. W3Techs. Viitattu 30.1.2011.
 4. Lerdorf, Rasmus: Re:There ARE other scriping languages besides PHP 15.9.2006. slashdot.org. Viitattu 6.3.2007. (englanniksi)
 5. Lerdorf, Rasmus: Announce: Personal Home Page Tools (PHP Tools) 8.6.1995. Uutisryhmät. Viitattu 6.3.2007. (englanniksi)
 6. PHP käsikirja, History of PHP and related projects The PHP Group. Viitattu 6.3.2007. (englanniksi)
 7. http://www.php.net/ChangeLog-5.php (englanniksi)
 8. http://php.net/#2007-07-13-1 (englanniksi)
 9. a b http://www.php.net/ChangeLog-4.php
 10. a b PHP: PHP manuaali: perussyntaksi The PHP Group. Viitattu 7.3.2007.
 11. PHP: PHP manuaali: perussyntaksi The PHP Group. Viitattu 7.3.2007. (englanniksi)
 12. PHP: PHP manuaali, luku 12: Variables The PHP Group. Viitattu 7.3.2007. (englanniksi)
 13. PHP: Using Register Globals - Manual php.net. Viitattu 30.3.2017. (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikibooks