Smarty

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Smarty on PHP-kielellä kirjoitettu mallinejärjestelmä. Smarty erottaa PHP:n ja HTML:n toisistaan ja sen tarkoitus on lähinnä tuottaa HTML-sisältöä, erillisten Smarty-tarkkeiden ja näytönohjauslogiikan avulla.

Sallittuja tarkkeita ovat esimerkiksi muuttujat kuten {$muuttuja} ja joukko loogisia ja ohjausoperaattoreita, kuten {if}...{else}...{/if}.

Smartya käytetään useimmiten PHP-sovelluksissa erottamaan toimintalogiikka esityslogiikasta. Tämän avulla koodi saadaan selkeämmäksi ja helpommin muokattavaksi. Sovelluksen ulkoasua on varsin helppo muuttaa koskematta varsinaiseen toimintalogiikkaan tai PHP-koodiin. Smarty on kuitenkin yleispätevämpi ja sillä voi generoida tarvittaessa muitakin kieliä kuin HTML:ää.

Smarty mahdollistaa näyttölogiikan ohjaamisen

ja monella muulla tavalla. Myös monet muut mallinejärjestelmät tukevat vastaavia toimintoja.

Käännetyt mallineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Smarty poikkeaa useista muista PHP-mallinejärjestelmistä siten, että Smarty tarkastaa aina mallineen lukiessaan, onko siitä saatavilla tuore käännetty versio. Jos tällaista ei löydy, Smarty kääntää mallineen puhtaaksi PHP-koodiksi ja sijoittaa koodin käännetyt-hakemistoon. Jos tuore käännetty versio taas löytyy, Smarty käynnistää sen. Näin malline toimii erittäin nopeasti, koska PHP:n ei tarvitse suorittaa lukuisia etsi-korvaa -toimintoja sijoittaessaan sisältöä muuttujiin. Myös ohjausrakenteet (toistot, ehtorakenteet) kääntyvät optimoiduksi PHP-koodiksi.

Smartyssa on myös lukuisia laajennuksia, esimerkiksi select_date, joka luo halutulla tavalla esitetyn päiväyskentän pudotuslistojen avulla. Laajennusten rakenne on yksinkertainen ja niitä on helppo laatia lisää.

Alkeisesimerkki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koska Smarty erottaa PHP HTML:stä, tarvitaan kaksi tiedostoa. Luodaan aluksi malline basic.tpl

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<!-- tiedosto basic.tpl, tallennettu hakemistoon ./templates -->
<html>
<head>
  <title>{$otsikko}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>

<body>

<p>{$sisalto}</p>

</body>
</html>


Toimintalogiikan hoitavassa koodissa Smarty määritellään käyttämään edellistä mallinetta:

<?php
// basic.php
define('SMARTY_DIR', 'smarty-2.6.9/' );
require_once(SMARTY_DIR . 'Smarty.class.php');
// luodaan Smarty-olio ja alustetaan ase
$smarty = new Smarty;
$smarty->config_dir = SMARTY_DIR;
$smarty->template_dir = './template';
$smarty->compile_dir = './template/compiled';
$smarty->compile_check = TRUE;
$smarty->debugging = FALSE;

// Siirretään muuttujiin haluttu sisältö
$smarty->assign('otsikko', 'Tämä on otsikko!');
$smarty->assign('sisalto', 'Tämä on assign-toiminolla lisätty sisältö');
// Näytetään malline
$smarty->display('basic.tpl');
?>

Esimerkki toiston ja ehdon sisältävästä rakenteesta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavassa esimerkissä on kommentti, {if ...}- ja {section...}-toistorakenne.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<!-- tiedosto menu.tpl, tallennettu hakemistoon ./templates -->
<html>
<head>
  <title>{$otsikko}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>

<body>
 <table>
 {*
  käydään läpi taulukon 'valikkotekstit' kaikki alkiot ja
  käytetään indeksinä muuttujaa 'idx', jolla voidaan poimia
  myös muiden saatujen synkronistan taulukoiden alkioita
 *}
 {section name=idx loop=$valikkotekstit}
  <tr><td>
  {if $linkit[idx] ne ''}
   <a href='{$linkit[idx]}'>{$valikkotekstit[idx]}</a>
  {else}
   {$valikkotekstit[idx]} <!-- väliosikko -->
  {/if}
  </td></tr>
 {/section}
 </table>

</body>
</html>

Mallineen näyttävä PHP-koodi voisi olla seuraavanlainen:

<?php
// basic.php
define('SMARTY_DIR', 'smarty-2.6.9/' );
require_once(SMARTY_DIR . 'Smarty.class.php');
// luodaan Smarty-olio ja alustetaan se
$smarty = new Smarty;
$smarty->config_dir = SMARTY_DIR;
$smarty->template_dir = './template';
$smarty->compile_dir = './template/compiled';
$smarty->compile_check = TRUE;
$smarty->debugging = FALSE;

// Luodaan rinnakkaiset taulukot linkit/tekstit, tyhjä linkki tarkoittaa väliotsikkoa
$linkit=array('','http://fi.wikipedia.org','http://www.google.com','http://www.php.net');
$valikkotekstit = array('Päävalikko','Wikipedia','Google','PHP-ohjelmointikieli');

// Siirretään muuttujiin haluttu sisältö
$smarty->assign('otsikko', 'Tämä on otsikko!');
$smarty->assign('linkit',$linkit);
$smarty->assign('valikkotekstit',$valikkotekstit);

// Näytetään malline
$smarty->display('menu.tpl');
?>

Sisäkkäiset toistorakenteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toistorakenteet pääsevät oikeuksiinsa esimerkiksi näytettäessä tietokannasta haettuja rivejä. Seuraava toistorakenne näyttää kaikki HTML-taulukossa kaikki rivit ja luo automaattisesti oikean määrän sarakkeita:

... sivun alku...
<table>
{section name=rivinro loop=$data}
 <tr>
 {section name=sarakenro loop=$data[rivinro]}
  <td>{$data[$rivinro][$sarakenro]}</td>
 {/section}
 </tr>
{/section}
{/table}
... sivu jatkuu ...

Tiedot siirretään PHP:sta seuraavasti:

<?php
 // kantayhteys avattu, kysellään tietoja
 $kysely = "SELECT * FROM asiakas ORDER BY nimi";
 $tulos = mysql_query($kysely);
 // luodaan tiedoista kaksiulotteinen taulukko
 while($rivi=mysql_fetch_row($tulos){
  foreach($rivi as $arvo]{
   $tiedot[][] = $tieto;
  }
 }
 // smarty-olio luotu aiemmin.... siirretään tiedot oliolle
 $smarty->assign('data',$tiedot);
 $smarty->display('taulukko.tpl');
?>


Smartyn avulla rakennettuja www-sovelluksia ja -ympäristöjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Virallinen Smarty-resurssisivu (Arkistoitu – Internet Archive).

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]