Ympäristöestetiikka

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ympäristöestetiikka on filosofisen estetiikan ja ympäristöfilosofian osa-alue, joka tutkii erityisesti luonnon esteettistä arvottamista. Kuten muutenkin estetiikassa, kyse on jonkin kohteen arvottamisesta kauniina. Tässä tapauksessa kohteena voi olla jokin kohde, joka on luonnossa, esimerkiksi maisema. Kuitenkin myös jotakin yksittäistä luonnossa olevaa yksikköä, kuten kasvia tai eläintä voidaan arvottaa kauniina.

Ympäristöestetiikan tutkimuksen historiaa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luontoa on tutkittu filosofian historian aikana jo kaukaisista ajoista lähtien. Jo Platon tutki luontoa erityisesti dialogissaan Timaios. Luonnon kauneutta on tutkittu myös jo hyvin kauan. Kuitenkin nykyistä keskustelua silmällä pitäen tärkeimmät luonnon esteettistä arvottamista kehitelleet filosofit ovat olleet 1700-luvulla Immanuel Kant (1724–1804) sekä skotlantilainen filosofi David Hume (1711–1776) ja englantilainen poliitikko, esteetikko ja filosofi Lordi Shaftesbury (1671–1713).

Luonnon esteettisen arvottamisen kannalta tärkeitä käsitteitä ovat olleet ylevän käsite ja pyyteetön arvostelma. Pyyteettömyydellä tarkoitetaan yleisesti sitä, että esteettiseen arvostelmaan ei saisi liittyä minkäänlaista intressiä kyseistä kohdetta kohtaan, vaan arvostelman tulisi olla jollakin tavoin välitön. Tämä ajatus, joka on tuttu varsinkin Immanuel Kantilta on kuitenkin ongelmallinen. Ylevän käsite taas liittyy maisemantutkimukseen esimerkiksi vuoristoissa, aiheuttaen kunnioitusta.

Muutamia esimerkkejä aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  • Brady, Emily: Aesthetics of the Natural Environment, Edinburgh University Press: Edinburgh, 2003.
  • Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Ilmestynyt alun perin kahtena hieman erilaisena editiona vuosina 1790 ja 1793. Englanniksi Critique of the Power of Judgment. Edited by Guyer, Paul (translated by Guyer, Paul & Matthews, Eric), Cambridge University Press: New York, 2000.
  • Väyrynen, Kari: Ympäristöfilosofian historia: maaäitimyytistä Marxiin, Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere, 2006.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]