Palestiinan pakolaisuus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Palestiinan pakolaisia vuonna 1948.

Palestiinan pakolaisuus (al-Hijra al-Filasteeniya) syntyi Israelin itsenäisyyssodan (1948-1949) ja sitä edeltäneen sisällissodan (1947-1948), kun noin 0,7 miljoonaa Palestiinan brittiläisen mandaatin arabia pakeni sotaa tai karkotettiin. Osa onnistui palaamaan ja saamaan Israelin kansalaisuuden, mutta suurimmalta osalta vasta perustettu Israelin valtio esti paluun. Ainoastaan noin kymmenen prosenttia Israelin haltuunsa ottamien alueiden arabeista oli jäänyt asuinsijoilleen. Edelleen väitellään siitä, kuinka moni pakeni itse sotatapahtumia ja kuinka moni karkotettiin.[1][2]

YK:n arvion mukaan pakolaisia oli aluksi noin 711 000 ja Israelin mukaan 500 000.[3] Vuonna 2023 heitä oli jo 5,9 miljoonaa,[4] sillä YK:n alainen Palestiinan pakolaisjärjestö UNRWA laskee toisin kuin yleensä brittiläisen mandaatin pakolaisiksi myös pakolaismiesten omat ja adoptoidut lapset ja näiden jälkeläiset.[5] Muuten heidän lukumääränsä olisi 2020-luvulla jo lähellä nollaa.

UNRWA:n henkilökuntaan kuuluu yli 28 000 ihmistä. Järjestön palveluihin kuului vuoden 2020 lopussa 710 koulua, joissa oli 20 000 opettajaa. Terveydenhuoltohenkilökuntaa oli noin 3000 ja sosiaalityöntekijöitä 800.[6] UNRWA toimii kansainvälisellä rahoituksella, ja sen vuotuinen budjetti vuonna 2021 oli hieman yli miljardi dollaria. Noin 90 % varoista tulee YK:n jäsenvaltioilta, Euroopan unionilta ja näiden jäsenvaltioilta.[7]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bayt Jibrinin arabikylän rauniot vihreällä vyöhykkeellä Hebronista länteen.

Israelin itsenäisyyssodan vaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palestiinan pakolaisuudessa on puhuttanut erityisesti se, tapahtuiko pako vapaaehtoisesti vai liittyikö siihen karkotuksia. Molempia tapahtui.[8] Propagandataistelu paon syistä alkoi heti sodan jälkeen. Arabitulkinnan mukaan kaikki Palestiinan arabit karkotettiin sionistien alkuperäissuunnitelman mukaisesti. Näyttöä ei ole siitä, että karkotukset olisivat perustuneet poliittisiin päätöksiin.[9] Israelin mukaan ihmiset lähtivät kodeistaan arabijohtajien ja arabimaiden kehotuksesta.[10] Monet paikalliset johtajat todella kehottivat arabeja mieluummin lähtemään kuin jäämään juutalaisten alaisuuteen. [11] Egyptiläisen sanomalehden mukaan Jerusalemin suurmufti olisi heti Israelin itsenäisyysjulistuksen jälkeen 15.5.1948 kehottanut arabeja lähtemään Palestiinasta antaakseen arabiarmeijalle tilaa taistella.[12]

Ensimmäinen pakolaisaalto alkoi sodan alettua vuonna 1947. Pakenijat olivat Israelin haltuun kaavailtujen kaupunkien koulutettua arabiväestöä ja arabiyhteisön johtajia. Ensimmäisen selvän karkotuksen teki Hagana helmikuussa 1948 Caesareassa.[11]

Varsinainen massapako alkoi huhtikuussa 1948, kun Palestiinan juutalaisyhteisö Yishuv muutti sodankäyntinsä hyökkääväksi. Sitä seurasi arabien vastarinnan nopea romahdus. Suurin yksittäinen massapakoon vaikuttanut tapahtuma oli huhtikuussa Deir Yassinin kylässä lähellä Jerusalemia tapahtunut arabien joukkomurha.[13] Arabit käyttivät tapausta propaganda-aseena, mutta uutisointi herättikin siviiliväestössä pelkoa ja lisäsi arabien spontaania pakoa sota-alueilla olevista kylistä.[14]

Benny Morrisin mukaan siviilien pako johtui sekä karkotusmääräyksistä että pelosta joutua keskelle barbaarisia sotatoimia. Siihen vaikutti myös arabijohdon kyvyttömyys hoitaa hallintoa brittien poistuttua maasta. Maasta poistui oma-aloitteisesti etenkin koulutettu palestiinalainen eliitti, joka oli ollut Britannian romahtaneen mandaattihallinnon palveluksessa.[8] Arabijohdon ei tiedetä antaneen kehotuksia pakoon, mutta paikallisesti sitä tapahtui.[13] Niinpä kun Hagana aloitti huhtikuun 22. päivä hyökkäyksen Haifaan, paikallinen arabijohto kehotti arabiväestöä pakenemaan. Niitä jotka jäisivät juutalaisten alaisuuteen kohdeltaisiin uskostaan luopuneina. Kansainvälisen reaktion pelossa juutalaisviranomaiset yrittivät aluksi jopa estellä arabien lähtöä, kuitenkin ilman tulosta. Ennen sotaa Haifassa asui 65 000 arabia, mutta toukokuussa 1948 enää 6 500.[15] Israelin tiedustelupalvelun raportin mukaan arabijohdon määräyksillä ei kokonaisuudessaan ollut suurta merkitystä arabiväestön pakoon, vaikka naisia ja lapsia kehotettiinkin väistymään taistelujen tieltä.[1]

Palestiinalainen katsoo koulua pakolaisleirissä, 1948.

Vuoden 1948 huhti-toukokuusta lähtien pakoon lähtijät olivat pääasiassa arabikylistä. Suurin yksittäinen karkotus tapahtui Lyddan ja Ramlen kaupungeista, mistä häädettiin 60 000 asukasta.[16] Israelin komentaja Moshe Karmel antoi lokakuussa 1948 Pohjois-Galilean tyhjennysmääräyksen. [1]

Kesäkuun 16. päivänä 1948 Israelin hallitus ilmoitti, ettei se salli pakolaisten paluuta Israelin valtion alueelle ainakaan ennen konfliktin päättymistä. Israel pyrki myös tekemään paluuta mahdottomaksi aloittamalla tyhjentyneiden arabikylien ja viljelysten hävittämisen. Eri väestöryhmiä kohdeltiin eri tavoin siten, että druusikylillä oli parempi mahdollisuus säilyä kuin arabikylillä.[1][16]

Kansainväliset vaatimukset pakolaisten paluusta muotoiltiin 11. joulukuuta 1948 YK:n päätöslausumassa nro. 194. Sen mukaan paluuoikeus tulee antaa niille pakolaisille, jotka haluavat ”elää rauhassa naapureidensa kanssa”.[17]

Itsenäisyyssota päättyi 20. heinäkuuta 1949. Kesällä 1949 Israel oli valmis ottamaan vastaan 70 000 pakolaista. Sionistiselle liikkeelle arabiväestön siirtäminen oli kuitenkin tärkeää juutalaisenemmistöisen valtion luomiseksi. Muuten uhkana olisi ollut maan sisäinen laaja juutalaisille vihamielinen arabiväestö.[17] Laajat väestönsiirrot olivat Euroopassa olleet myös tavallisia ja poliittisesti hyväksyttyjä vielä toisen maailmansodan jälkinäytöksissäkin.[18] Esimerkiksi 12–14 miljoonaa saksalaista karkotettiin Itä-Euroopasta suurvaltojen vahvistaessa siirrot.[19]

Arabien omaisuus ei siirtynyt suoraan israelilaisille sodan ja valloitusten seurauksena. Maahan perustettiin virasto hallinnoimaan ”hylättyä omaisuutta”, eikä sen päätöksistä ollut valitusoikeutta. Maatalousministeriölle annettiin valtuus vuokrata takavarikoitua maata yksityisille henkilöille. Palestiinalaisille ei maksettu kompensaatiota menetyksistään. Arviot menetetyn omaisuuden arvosta vaihtelevat Yhdistyneiden kansakuntien sovittelukomission arvioimasta sadasta miljoonasta punnasta Arabiliiton esittämään kahteen miljardiin puntaan.[20]

Kuuden päivän sodan vaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuuden päivän sodassa vuonna 1967 Israelia vastassa olivat Egypti, Jordania, Syyria ja Irak. Sota päättyi Israelin nopeaan voittoon, missä Israel valtasi Gazan, Siinain niemimaan, Länsirannan ja Golanin kukkulat. Samalla Israelin miehityksen alaisuuteen jäi toista miljoonaa arabia. Arviolta 200 000 tai 250 000 arabia Gazasta, Länsirannalta, Itä-Jerusalemista ja Golanilta pakeni sodan aikana arabimaihin, ja tuntematon osa lähti Israelin karkottamana. Heitä ei kuitenkaan lueta UNRWA:n tarkoittamiin Palestiinan pakolaisiin. Sodan jälkeen Israel hyväksyi 17 000 henkilön paluun, kun hakemuksia oli 120 000. Miehitetyillä alueilla olleet palestiinalaiset jäivät Israelin sotilashallinnon alaisuuteen. Miehitetyn ja periaatteessa Israeliin liitetyn Itä-Jerusalemin asukkaat saivat ”pysyvän asukkaan” statuksen, mikä oikeutti heidät äänestämään kunnallisvaaleissa, mutta ei valtiollisissa vaaleissa.[21]

Vuoden 1948 jälkeen eri maiden alaisuuteen jääneet Gazan, Länsirannan ja Israelin arabit olivat nyt yhden valtion alaisuudessa, mikä vahvisti palestiinalaista nationalismia. Siihen vaikutti myös pettymys muiden arabimaiden taholta saatuun tukeen ja niiden häviöön sodassa. Palestiinan arabien järjestö PLO nousi yleisesti hyväksytyksi palestiinalaisten etujen ajajaksi.[21]

Vuonna 1977 Israel vetäytyi Siinailta ja vuonna 2005 Gazasta. Vuonna 2007 terroristijärjestö Hamas kaappasi vallan Gazan kaistalla.

Palestiinan pakolaisten nykytilanne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rekisteröityjen Palestiinan pakolaisten lukumäärä 1950–2008.

YK:n pakolaisjärjestö Palestiinan pakolaisille (UNRWA) määrittelee Palestiinan pakolaiseksi ”henkilön, jonka normaali asuinpaikka oli Palestiina aikavälillä 1. kesäkuuta 1946 – 15. toukokuuta 1948 ja joka menetti kotinsa ja toimeentulonsa vuoden 1948 konfliktin jälkeen.” Määritelmää on täydennetty siten, että myös Palestiinan miespuolisten pakolaisten jälkeläiset, adoptiot mukaan lukien, ovat pakolaisia. [22]

UNRWA arvioi, että vuonna 2021 palestiinalaispakolaisia on 5,9 miljoonaa, ja määrä kasvaa. [4][6] Virallisista pakolaisista 2,3 miljoonaa asuu Jordaniassa, 570 000 Syyriassa ja 480 000 Libanonissa. Gazan kaistalla asuu 1,5 miljoonaa ja Länsirannalla 870 000.[23] Noin miljoonalla Palestiinan pakolaisella ei ole muuta henkilöllisyyspaperia kuin YK:n Palestiinan pakolaisjärjestön myöntämä henkilökortti.[24]

Uskonnollisuus ja suhde Israeliin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palestiinalaisista noin 93 % on muslimeja[25] ja vertailun mukaan hyvin uskonnollisia. Kansainvälinen kysely vuonna 2012 osoitti, että palestiinalaiset olivat kaikista muslimeista useimmin sitä mieltä, että šarian tulisi olla yleinen laki yhteiskunnassa (89 %),[26] ja 81 % kannatti kivityskuolemaa haureuden johdosta %.[27] Palestiinan muslimit antoivat vahvan tuen terroriteoille. Heistä 40 % hyväksyi terroriteot ”usein tai joskus”, ja vain kolmannes tuomitsi ne kaikissa tilanteissa.[28]

Palestiinan arabit kutsuvat Israelin itsenäistymistä nimellä katastrofi (al-nakba). Sana tarkoittaa ”hävitystä”, ”katastrofia” tai ”tuhoa”[29][30][31] ja viittaa arabien häviöön Israelin itsenäisyyssodassa. Palestiinalaisten kalenterissa Israelin itsenäisyyspäivän jälkeistä päivää (15. toukokuuta) vietetään Nakban muistopäivänä (arabiaksi: يوم النكبة Jawm al-Nakba). Israelissa juhlan järjestäminen on kielletty ja järjestäjät saavat sakkoja.[32]

YK:n Palestiinan pakolaisjärjestö UNRWA[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

UNRWA:n mukaan Palestiinan brittiläisen mandaatin pakolaiset elävät jatkuvan kriisin oloissa, jota luonnehtii köyhyys ruoan puutetta myöten. Nuorten työttömyys on erittäin korkea ja toimeentulon vaikeudet ovat sääntö. Pakolaisten uhkana ovat myös aseelliset konfliktit.[33] UNRWA toimii kansainvälisen rahoituksen varassa, ja sen henkilökuntaan kuuluu lähes 28 000 henkilöä, joista valtaosa on Palestiinan pakolaisia. UNRWA:n kouluissa on yli puoli miljoonaa oppilasta, terveyspalveluissa on vuosittain 8,4 miljoonaa käyntikertaa, sosiaalipalvelujen asiakkaita on lähes 300 000 vuosittain.[33] UNRWA:n vuosibudjetti vuonna 2021 oli hieman yli miljardi dollaria. [34]

Elokuvia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 500 Dunam on the Moon: Rachel Leah Jonesin dokumentti kertoo Ayn Hawdin palestinalaisesta kylästä, jonka Israelin joukot valtasivat ja tyhjensivät vuoden 1948 sodassa.
 • The Palestinian Catastrophe 1948: Benny Brunnerin ja Alexandra Janssen dokumentti, joka seuraa Palestinan pakolaisongelmaan liittyviä tapahtumia.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d Hannu Juusola. Israelin synty (1948) uudessa tutkimuksessa 17.10.2002
 2. Juusola, 2014, s. 73-78
 3. Juusola, 2014, s. 72
 4. a b Palestine Refugees UNRWA. Viitattu 21.1.2021.
 5. WHO WE ARE (Palestine refugees, defined as “persons whose normal place of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict.” The descendants of Palestine refugee males, including legally adopted children, are also eligible for registration.) UNRWA. Viitattu 2.12.2022.
 6. a b UNRWA: We provide assistance and protection for some 5,7 million Palestine refugees United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Viitattu 21.1.2021.
 7. How we are funded 2021. UNRWA. Viitattu 22.5.2021.
 8. a b Morris, Benny (1987) The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947–49. Cambridge University Press
 9. Morris, 2004, s. 588, 597
 10. Juusola, 2014, s. 73
 11. a b Juusola, 2014, s. 74
 12. Spencer, 2019, s.83
 13. a b Juusola, 2014, s. 74
 14. Morris, 2008, s. 125–128
 15. Juusola, 2014, s. 74-75: Spencer, 2019, s. 82
 16. a b Juusola, 2014, s. 76
 17. a b Juusola, 2014, s. 77
 18. Juusola, 2014, 78
 19. Kaija Virta: Suurvallat hyväksyivät "väestönsiirrot" Helsingin Sanomat. Ulkomaat. Tausta. 24.4.2002.
 20. Abu-Lughod, Ibrahim (toim.): The Transformation of Palestine, s. 137–138. Evanston: Northwestern University Press, 1971. ISBN 0-8101-0345-1. Teoksen verkkoversio.
 21. a b Juusola, 2014, s. 140-141
 22. Palestine Refugees UNRWA. Viitattu 21.1.2021.
 23. UNRWA IN FIGURES 2020-2021 6.9.2021. UNRWA. Viitattu 3.12.2022.
 24. (Bowker, 2003, pp. 61–62)
 25. Are all Palestinians Muslim? 2013. Institue of Middle East Understanding. Arkistoitu 13.4.2014. Viitattu 3.12.2022.
 26. Pew Research Center, 2013
 27. Pew Researc Center, 2013, Complete Report PDF s. 221
 28. Pew Researc Center, 2013, Complete Report PDF s. 216
 29. Ha'aretz (Arkistoitu – Internet Archive) 13 May 2008 Palestinian refugees, Israeli left-wingers mark Nakba By Yoav Stern
 30. BadilNakba 60 (Arkistoitu – Internet Archive)
 31. A History of the Modern Middle East by William L. Cleaveland, 2004, p. 270 Termi "Nakba" käyttöön vaikutusvaltaisten arabien puheessa vuoden 1948 sodan yhteydessä Constantine Zureiq.
 32. Initiative: 'Nakba law' to be softened, Ynet
 33. a b About UNRWA UNRWA. Viitattu 22.5.2021.
 34. Core program budget UNRWA. Viitattu 22.5.2021.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]