Luettelo Suomen teekkarikilloista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on Luettelo Suomen teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien teekkarikilloista. Luettelossa on esitettynä kaikki teknillisten yliopistojen ylioppilaskuntien ja teknillisten tiedekuntien teekkariyhdistysten killoiksi hyväksymät rekisteröidyt yhdistykset ja alayhdistykset.

Aalto-yliopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aalto-yliopistossa toimii 14 kiltaa, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, sekä osakunta, joka on lailla ja asetuksella säädetty julkisoikeudellinen yhteisö.[1]

 • Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta (SIK) – sähkötekniikan kilta, kotisivu
 • Arkkitehtikilta (AK) – arkkitehtuurin kilta, kotisivu
 • AS – automaatio- ja systeemitekniikan kilta, kotisivu
 • Inkubio – bioinformaatioteknologian kilta, kotisivu
 • Fyysikkokilta (FK) – teknillisen fysiikan ja matematiikan kilta, kotisivu
 • Athene – informaatioverkostojen kilta, kotisivu
 • Kemistikilta (KK) – kemiantekniikan kilta, kotisivu
 • Koneinsinöörikilta (KIK) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Maanmittarikilta (MK) – rakennetun ympäristön kilta, kotisivu
 • Puunjalostajakilta (PJK) – puunjalostustekniikan kilta, kotisivu
 • Rakennusinsinöörikilta (IK) – rakennustekniikan kilta, kotisivu
 • Tietokilta (TiK) – tietotekniikan kilta, kotisivu
 • Prodeko – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Vuorimieskilta (VK) – materiaalitekniikan kilta, kotisivu
 • Teknologföreningen (TF) – ruotsinkielisten opiskelijoiden osakunta, kotisivu

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston kahdeksan teekkarikiltaa toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä[2].

 • Armatuuri – energiatekniikan kilta, kotisivu
 • Cluster – tietotekniikan kilta, kotisivu
 • Kaplaaki – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Kemiantekniikan kilta (Ketek) – kemiantekniikan kilta, kotisivu
 • Koneenrakennuskilta (KRK) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Lateksii – laskennallisen tekniikan kilta, kotisivu
 • Pelletti – ympäristötekniikan kilta, kotisivu
 • Sätky – sähkötekniikan kilta, kotisivu

Oulun yliopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oulun yliopiston teekkareiden keskuselimenä toimii Oulun Teekkariyhdistys[1]. Sen yhteydessä on seitsemän rekisteröitynä yhdistyksenä toimivaa teekkarikiltaa.[3] Myös jotkin muut Oulun yliopiston ainejärjestöt käyttävät kilta-nimitystä.

 • Oulun Tuotantotalousteekkarit (OPTIEM) – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Oulun Arkkitehtikilta – arkkitehtuurin kilta, kotisivu
 • Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta (Konekilta) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Oulun yliopiston Prosessikilta – prosessitekniikan kilta, kotisivu
 • Oulun Tietoteekkarit (OTiT) – tietotekniikan ja informaatioverkostojen kilta, kotisivu
 • Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta – ympäristötekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kilta, kotisivu
 • Sähköinsinöörikilta (SIK) – sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kilta, kotisivu

Tampereen yliopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tampereen yliopistossa toimivien 13 killan keskuselimenä toimii nykyään Tampereen Teekkarit ry, aikaisemmin Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta.[4]

 • Tampereen arkkitehtikilta (TamArk) – arkkitehtuurin kilta, kotisivu
 • Automaatiotekniikan kilta (Autek) – automaatiotekniikan kilta, kotisivu
 • Bioteekkarikilta (Bioner) – biotekniikan kilta, kotisivu
 • Indecs – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Koneenrakentajakilta (KoRK) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Materiaali-insinöörikilta (MIK) – materiaalitekniikan kilta, kotisivu
 • Tampereen rakentajakilta (TARAKI) – rakennustekniikan kilta, kotisivu
 • Sähkökilta (Skilta) – sähkötekniikan kilta, kotisivu
 • Hiukkanen – teknis-luonnontieteellinen kilta, kotisivu
 • Tietojohtajakilta (Man@ger) – tietojohtamisen kilta, kotisivu
 • Tietoteekkarikilta (TiTe) – tietotekniikan kilta, kotisivu
 • Ympäristöteekkarikilta (YKI) – ympäristötekniikan kilta, kotisivu
 • Porin teekkarit (PoTka) – Porissa TAU:n sivuyksikössä opiskelevien teekkareiden kilta, kotisivu

Turun yliopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Turun yliopistossa on kaksi diplomi-insinööriopiskelijoiden kiltaa, joitten yhdyselimenä toimii Turun suomen- ja ruotsinkielisten teekkarien epävirallinen Teekkarikomissio[5].

 • Digit – tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kilta, kotisivu
 • Nucleus – biotekniikan kilta, kotisivu

Vaasan yliopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaasan yliopiston ainoan teknillis-tieteellisen koulutusohjelman aineyhdistys Tutti ry. toimii sekä kiltana että teekkariyhdistyksenä.[6]

Åbo akademi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Åbo akademissa on kaksi teekkariyhdistystä, joista molemmat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.[7]

 • Kemistklubben, katsoo edustavansa kaikkia yliopiston teekkareita sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian opiskelijoita, kotisivu[8]
 • Datateknologerna vid Åbo Akademi, edustaa tietotekniikan opiskelijoita, mutta hyväksyy myös jäsenikseen "teknisesti suuntautuneita" tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoita, kotisivu[9]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]