Ylioppilastutkinto Suomessa

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Kompensaatio)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Äidinlyyra on koru, jonka ylioppilaaksi tulevat lukiolaiset perinteen mukaan lahjoittavat äidilleen.

Ylioppilastutkinto on lukion päättövaiheessa suoritettava tutkinto, jonka tarkoituksena on selvittää, ”ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.[1] Ylioppilastutkinto on toisen asteen tutkinto. Tutkinnon suorittamista varten lukioissa järjestetään kahdesti vuodessa ylioppilaskokeet, jotka läpäissyt ja lukion oppimäärän suorittanut henkilö on ylioppilas.

Ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta. Ylioppilastutkinnon suorittanut hankkii yleensä merkiksi saavutuksesta ylioppilaslakin. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syys-lokakuussa. Vuosittain Suomessa pääsee ylioppilaaksi noin 35 000 henkilöä, joista noin 30 000 valmistuu keväällä.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varhaisvaiheet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylioppilasunivormua käytettiin ajoittain 1800-luvulla.
Somerolaisen Oskar Konsinin ylioppilastutkintotodistuksen on allekirjoittanut Helsingin yliopiston rehtori Adolf Edvard Arppe 11.12.1858.

Suomalainen ylioppilastutkinto on saanut alkunsa Turun akatemian ja sittemmin Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston pääsykuulusteluista, joiden tarkoituksena oli selvittää, hallitseeko oppilas yliopisto-opintoihin vaadittavat perustiedot. Kuulustelut olivat aluksi ainoastaan suullisia, mutta vuonna 1853 niihin sisällytettiin myös kaksi kirjallista koetta: äidinkielinen kirjoitus sekä käännös äidinkielestä vieraalle kielelle (yleensä latinaksi). Vuotta 1853 pidetäänkin nykymuotoisten ylioppilaskirjoitusten syntymävuotena.

Vuonna 1874 ylioppilaskirjoitukset uudistettiin ja siirrettiin pääosin yliopistolta lukioille. Tuolloin määrättiin, että lukion on järjestettävä valmistuville oppilailleen kirjallinen koe suomen kielessä, ruotsin kielessä, vieraassa kielessä (saksa, ranska, venäjä tai latina) ja matematiikassa. Vuonna 1901 otettiin lisäksi käyttöön erilliset pitkän ja lyhyen matematiikan kokeet. Yliopiston sensorit laativat ja tarkastivat koekysymykset. Läpäistyään kirjalliset kokeet oppilaat osallistuivat yliopiston järjestämiin suullisiin kuulusteluihin. Sekä kirjallisissa että suullisissa kokeissa hyväksytyt saivat luvan kirjautua yliopiston opiskelijoiksi ja käyttää ylioppilaan arvonimeä.

Naiset saivat alun perin osallistua ylioppilaskirjoituksiin vain erityisluvalla. Ensimmäinen ylioppilastutkintoon tarvittavat tentit suorittanut nainen oli Wilhelmina Sofia af Gadolin (1802–1845), mutta vasta vuonna 1870 Maria Tschetschulin sai erityisluvan suorittaa varsinaisen tutkinnon, mutta hänen ei annettu käyttää ylioppilaslakkia, vaan hänen oli tyydyttävä ylioppilasjuhlissaan pelkkään lyyraan, jonka hän oli kiinnittänyt valkoiseen rusettiin kampauksessaan. Hänen jälkeensä seuraava naisylioppilas oli vuonna 1873 ylioppilaaksi valmistunut Emma Irene Åström, joka uhmasi kieltoa ja käytti lakkia. Se herätti pahennusta ja hän ei saanut pitää ylioppilaslakkia ulkona.[2] Åström jatkoi yliopisto-opintoja ja valmistui ensimmäiseksi naismaisteriksi. Vuoden 1874 uudistuksissa naisten osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin vapautettiin, mutta yliopistossa opiskelua varten naiset tarvitsivat erityisluvan vuoteen 1901 asti.

Nykymuotoiset ylioppilaskirjoitukset (1921–)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalainen ylioppilaslakki.

Suomen itsenäistyttyä Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto muuttui Helsingin yliopistoksi. Vuonna 1921 voimaan tulleessa uudessa ylioppilastutkintoasetuksessa tutkinnon järjestäminen siirrettiin kokonaan lukioiden vastuulle. Yliopiston järjestämät suulliset kokeet lakkautettiin ja tilalle tulivat kouluissa kevätlukukauden aikana järjestettävät suulliset kuulustelut. Käytännöksi tuli, että lukion ylimmällä luokalla varsinainen koulutyö lopetettiin jo helmikuussa (jolloin ylioppilaskokelaat alkoivat viettää penkinpainajaisia); kevätlukukauden loppuosan aikana pidettiin vain ylioppilaskirjoitukset ja suulliset kuulustelut. Samalla tutkinnon kokeiden laatiminen ja korjaaminen siirtyi yliopistolta erilliselle Ylioppilastutkintolautakunnalle.

Vuoden 1921 asetuksessa ylioppilastutkintoon kuului viisi pakollista koetta: äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja matematiikan rinnalle tuli reaalikoe, jolla mitattiin kokelaan tietoja luonnontieteellisissä aineissa (fysiikka, kemia, biologia ja maantieto) sekä historiassa ja uskonnossa.

Paitsi keväällä, pidettiin ylioppilaskirjoitukset jo tuolloin myös syksyllä. Silloin niihin kuitenkin osallistuivat vain ne, jotka kevään kirjoituksissa oli jossakin aineessa hylätty tai jotka eivät sairastumisen vuoksi voineet osallistua johonkin kevään kokeeseen. Myöhemmin tehtiin lisäksi mahdolliseksi korottaa keväällä saatuja hyväksyttyjäkin arvosanoja syksyn kirjoituksissa tai täydentää silloin tutkintoa ylimääräisillä kokeilla.

Vanha periaate, jonka mukaan jokaisella ylioppilastutkinnon suorittaneella oli vapaa pääsy yliopistoon, eli vielä jonkin aikaa 1900-luvulla. Ylioppilaiden määrän nopean kasvun vuoksi yliopisto otti kuitenkin asteittain käyttöön erilliset pääsykokeet.

Toisen maailmansodan aikana järjestettiin rintamalla palvelleille nuorukaisille ns. sotilasylioppilaskirjoituksia, joissa oli ainoastaan kolme ainetta: äidinkieli, vieras kieli sekä joko matematiikka tai reaali. Vuosina 1940 ja 1942 tutkintoa ei lainkaan järjestetty, vaan silloin lukion viimeisen luokan oppilaat julistettiin ylioppilaiksi päästötodistuksen arvosanojen perusteella.

Sodan jälkeen annetussa vuoden 1947 asetuksessa pakollisten kokeiden määrä pudotettiin neljään, jolloin matematiikasta ja reaalista tuli vaihtoehtoisia. Samalla sallittiin enintään kahden ylimääräisen kokeen suorittaminen. Tämän jälkeen usean vuosikymmenen ajan ylioppilastutkinnon paras mahdollinen tulos olikin kuusi laudaturia. 1970-luvulla tuli mahdolliseksi täydentää tutkintoa ylimääräisillä kokeilla, joista kokelas sai erillisen todistuksen. Laudatureita saattoi siten kertyä samalle henkilölle enemmän kuin kuusi, mutta ei samaan todistukseen.

1990-luvun ja 2000-luvun alun aikana ylioppilaskirjoitukset on uudistettu perusteellisesti. Vuonna 1994 sallittiin tutkinnon suorittaminen hajautettuna korkeintaan kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle. Se voidaan suorittaa yhtä hyvin syksyllä kuin keväälläkin. Vuonna 2005 otettiin koko maassa käyttöön uusi tutkintorakenne, jota oli testattu kokeilulukioissa vuodesta 1996. Uudessa tutkintorakenteessa on kirjoitettava vähintään neljä koetta, joista ainoastaan äidinkieli on kaikille pakollinen, ja loput kolme saa valita toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalin joukosta. Uudistuksen yhteydessä keskustelua herätti etenkin se, että toisen kotimaisen kielen kokeen pakollisuus poistui. Vuonna 2006 vanha reaalikoe lakkautettiin ja jaettiin erillisiin ainereaaleihin. Keväästä 2007 lähtien otsikko- ja aineistoaineen kirjoittamisen sijaan äidinkielessä suoritetaan esseekoe ja tekstitaidon koe.[3]

Nykymallisessa yo-tutkinnossa voi teoriassa kirjoittaa äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja matematiikan lisäksi kolme pitkää vierasta kieltä (yhtenä kirjoituskertana voi kirjoittaa ainoastaan yhden pitkän vieraan kielen), kuusi lyhyttä kieltä (yhdellä kirjoituskerralla voi kirjoittaa samalla kertaa kaksi lyhyttä vierasta kieltä) sekä kuusi reaalikoetta (yhdellä kirjoituskerralla voi kirjoittaa kaksi ainetta). Samasta aineesta ei voi kirjoittaa sekä lyhyen että pitkän oppimäärän koetta (esimerkiksi ei voi kirjoittaa sekä lyhyttä että pitkää matematiikkaa).

Tähän mennessä eniten laudatureja on kirjoittanut Tornion yhteislyseon lukion oppilas vuonna 2010 kirjoittaen eximian pitkästä matematiikasta sekä yksitoista laudaturia kemiasta, maantieteestä, historiasta, yhteiskuntaopista, biologiasta, fysiikasta, äidinkielestä, pitkästä ruotsista, pitkästä englannista sekä lyhyestä espanjasta ja ranskasta.[4]

Nykymuotoisen yo-tutkinnon suorittaminen on tarkoitus muuttaa asteittain sähköiseksi vuoteen kevääseen 2019 mennessä.[5] Sähköistäminen alkanee syksyllä 2016, jolloin saksan kielen, maantieteen ja filosofian kokeet suoritettaisiin tietokoneella. Viimeisenä, keväällä 2019, sähköistettäisiin matematiikan koe.[6]

Ylioppilastutkinnon rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nykyään ylioppilastutkinnon suorittaakseen osallistujan on kolmen perättäisen kerran aikana hyväksyttävästi suoritettava vähintään neljä pakollista koetta, joista yhden on oltava äidinkieli (suomi, ruotsi tai saame tai ulkomaalaisille joko suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä (svenska som andraspråk) -koe). Kolme muuta pakollista ainetta kokelas saa valita itse joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe tai reaali­aineen koe. Yksi näistä pitää olla pitkään oppimäärään perustuva koe: vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai matematiikka. Yleisin pitkään oppimäärään perustuva koe on A1-englanti. Vapaaehtoisia kokeita saa tehdä niin monta kuin haluaa. Opiskelija valitsee kokeen pakollisuuden ilmoittautuessaan tutkintoon.[7]

Nykyisin vain noin kuudennes kokelaista suorittaa tutkintonsa yhdellä kertaa, noin 70 % kahdella, kymmenesosa kolmella ja noin prosentti useammalla; keväällä kirjoitetaan keskimäärin neljä koetta ja syksyllä kaksi.[8] Tutkinnon suoritettuaan kokelas voi täydentää tutkintoaan vapaaehtoisilla aineilla tai korottamalla jo kirjoitettuja aineita vailla aikarajoitusta. Mikäli kokelas reputtaa jonkin pakolliseksi määritellyistä kokeista eikä saa arvosanaa korotettua, hänestä ei lähtökohtaisesti tule ylioppilasta (ks. kompensaatio).

Ennen reaaliuudistusta keväällä 2006 äidinkielen lisäksi kolmeksi muuksi pakolliseksi aineeksi oli valittava joko toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi), vieras kieli, reaalikoe tai matematiikka.

Ylioppilastutkinto arvostellaan arvosanoin (alimmasta ylimpään) improbatur, approbatur, lubenter approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Ylioppilastutkintolautakunta pyrkii pitämään arvosanojen suhteelliset osuudet samoina: L 5 %, E 15 %, M 20 %, C 24 %, B 20 %, A 11 % ja I 5 %. Osuudet voivat kuitenkin vaihdella eri tutkintokerroilla ja eri kokeissa.[9]

Suomalaisista nuorista huomattavan suuri osa suorittaa ylioppilastutkinnon. Suomen lisäksi ylioppilastutkinto suoritetaan ainakin Saksassa ja Tanskassa. Ruotsissa ei ylioppilaskirjoituksia ole järjestetty sitten 1960-luvun uudistuksen.

Kokeiden rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylioppilaskokeet tehdään ns. reaaliaineista, matematiikasta ja kielistä.

Reaaliaineita ovat uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, terveystieto, kemia, matematiikka, biologia, maantiede, psykologia, fysiikka, historia ja yhteiskuntaoppi. Näin ollen niiden vastaukset ovat pääsääntöisesti reaalivastauksia eli esseemuotoisia kokonaisuuksia. Reaaliaineet jakautuvat kahteen koepäivään jokaisella tutkintokerralla. Toisena päivänä on mahdollista kirjoittaa psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia, ja toisena päivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Samana päivänä saa suorittaa vain yhden reaaliaineen kokeen.

Kokeissa on 10–13 tehtävää aineesta riippuen, joista vastataan 6–8 kysymykseen. Mikäli kokelas vastaa useampaan kysymykseen kuin sallittu, muodostuu kokonaispistemäärä huonoimmista vastauksista. Tehtävistä annetaan vain kokonaisia pisteitä.

Jokaisessa reaaliaineen kokeessa on n. 1–4 ns. oppiaineen rajojen ylittäviä tehtäviä (tavallinen tai jokeritehtävä), jotka vaativat laajempaa tietämystä kurssien ulkopuolelta. Esimerkiksi biologia on hyödyllinen maantieteessä, terveystiedossa ja kemiassa. Kuitenkaan muiden aineiden kurssien käyminen ei sekään aina riitä.

Tutkinnon sähköistymisen myötä tehtävien määrä muuttuu ja myös tehtävistä saatava pistemäärä. Kaikissa sähköisissä reaaliaineiden kokeissa maksimipistemäärä tulee olemaan 120.

Kokeet kestävät kuusi tuntia.

Vuodesta 2016 alkaen matematiikan kokeet muuttuvat kaksiosaisiksi. Toisessa osassa saa käyttää laskinta ja toisessa ei.[10] Myös kokelaiden valinnanvaraa rajoitetaan matematiikan kokeissa. Ilman laskinta tehtävässä osassa kaikki tehtävät ovat pakollisia. Laskimen kanssa tehtävässä osassa tehtävät on jaettu kahteen ryhmään niin, että ensimmäisessä ryhmässä viidestä tehtävästä saa tehdä enintään kolme ja toisessa ryhmässä neljästä tehtävästä saa tehdä enintään kolme.lähde?

Kokeiden kysymysten määrä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aine Kysymysten määrä Vastausten enimmäismäärä
ev. lut. uskonto 10 6
ortodoksinen uskonto 10 6
elämänkatsomustieto 10 6
psykologia 10 6
filosofia 10 6
historia 10 6
yhteiskuntaoppi 10 6
terveystieto 10 6
maantiede 10 6
biologia 12 8
kemia 12 8
fysiikka 13 8
matematiikka (pitkä) 15 (keväästä 2016 lähtien 13) 10
matematiikka (lyhyt) 15 (keväästä 2016 lähtien 13) 10
äidinkieli (tekstitaidon koe) 5 3
äidinkieli (esseekoe) useita tehtäväksiantoja 1
Lähde:[11]

Jokeritehtävät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Reaaliaineiden kokeissa ja pitkässä matematiikassa (syksyyn 2015 saakka) on myös ns. jokeritehtäviä, jotka arvostellaan pistein 0–9 tavallisen 0–6 sijaan. Jokeritehtäviä on kaksi kappaletta. Ne eivät ole ylimääräisiä tai pakollisia. Ainoa ehto on, että enimmäisvastausten määrä säilyy. Molempiin jokereihin saa vastata.

Kielet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kielten kokeet koostuvat useimmiten kuuntelusta ja kirjallisesta kokeesta. Kirjalliseen kokeeseen kuuluu myös kirjoitelma. Keskipitkässä ruotsissa ja lyhyissä kielissä on lyhyt kirjoitelma (yleensä 50–70 sanan) ja pitkä kirjoitelma (100–130 sanaa).

Kielten kokeiden rakenne muuttuu sähköistämisen myötä asteittain erillinen kuullunymmärtämisen osakoe poistuu. Keväästä 2017 alkaen toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen sähköisessä kokeessa voi edetä vapaasti. Kielikoe mittaa kielitaidon eri osa-alueita: kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, kirjallisen tuottamisen taitoa sekä sanaston ja rakenteiden hallintaa. Eri osa-alueita mittaavat tehtävät voivat sijaita kokeessa hajautetusti keväästä 2017 alkaen.

Äidinkieli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tekstitaidon koe[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Äidinkielen kirjoitukset koostuvat kahdesta osiosta. Tekstitaidon kokeesta ja esseekokeesta. Tekstitaidon kokeessa annetaan viisi aineistoa, joista valitaan kolme. Tehtäväksiannon mukaan laaditaan aineistoa analysoiva tekstitaidon vastaus. Vastaukset pisteytetään pistein 0–6. Tekstitaidon kokeen pisteet kerrotaan kolmella kokonaistulokseen. Esimerkiksi tulosrivi 2–3–4 antaisi kokelaalle 27 pistettä.

Syksyn 2014 tekstitaidon koe:[12]

 1. Mitä katkelman perusteella voi päätellä Rahalla saa -romaanin henkilöiden elämäntavoista ja arvoista? (s. 2–4)
 2. Mistä syntyy Rahalla saa -romaanin katkelman (s. 2–4) tyyli?
 3. Miten kertomusmuoto tukee Rapalan markkinointitekstin (s. 5) tavoitteita?
 4. Erittele Turkkia käsittelevien tekstien (s. 6–8) tekstilajipiirteitä.
 5. Millaisen kuvan aineiston tekstit (s. 6–8) rakentavat Turkista?

Esseekoe[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esseekokeessa kokelas kirjoittaa 4–5 sivua pitkän oman tuotoksen, eli esseen. Osa tehtäväksiannoista on aineistotehtäviä, joissa esseen pitää pohjautua annettuun aineistoon.

Esseekokeen tehtäväksiannot voivat olla:

 • Aineistotehtäviä, jossa essee käsittelee annettua aineistoa (uutinen, blogikirjoitus, kolumni, kuva, runo, laulu, taulukko tai esimerkiksi sarjakuva). Esimerkiksi Miltä perheen tulevaisuus näyttää aineiston (s. 10–11) valossa? (Syksy 2014, teht. 11). Essee otsikoidaan itse.
 • Otsikkotehtävä, vain otsikko on annettu (jota ei saa muuttaa). Esimerkiksi Vesi – elämän ehto ja kulutushyödyke (Syksy 2014, teht. 2).
 • Muu tehtäväksianto ilman aineistoa. Esimerkiksi Pelastaako peliteollisuus Suomen? (Syksy 2014, teht. 1). Essee otsikoidaan itse.

Esseet arvostellaan pistein 0–60.

Varsinaista kielioppitestiä äidinkielen kokeessa ei ole.[13]

Ylioppilastutkintomaksut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylioppilastutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksullista: ylioppilastutkinnon yhden suorittamiskerran perusmaksu on 14 euroa ja ainekohtainen koemaksu 28 euroa. Jos siis suorittaa esimerkiksi 6 ainetta ja hajauttaa kahteen kertaan, maksu on 6 × 28 euroa + 2 × 14 euroa = 196 euroa.

Edullisimmillaan ylioppilastutkinnon voi suorittaa 126 eurolla (perusmaksu ja 4 ainetta).[14]

Suomen Lukiolaisten Liitto on pitkään vaatinut ylioppilastutkintomaksujen poistamista opiskelijoilta, sillä liiton mielestä ne ovat ristiriidassa maksuttoman koulutuksen periaatteen kanssa.[15]

Tilastoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alla olevassa taulukossa on tilastoja[16] ylioppilaskokeisiin ilmoittautuneista henkilöistä sekä hyväksytyistä ja hylätyistä tutkinnoista. Henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti, kun hän on suorittanut neljä pakollista koetta ja myös saanut lukion päättötodistuksen. Ilmoittautuneiden määrä sisältää myös kokelaat, jotka uusivat aiemmin suoritettuja kokeita, täydentävät valmista tutkintoa, tai jotka vain aloittavat tutkinnon suorittamisen osallistumalla yksittäiseen kokeeseen.[17]

Aika Ilmoittautuneita Hyväksyttyjä Hylättyjä
Kevät 1996 40 469 32 672 1 712
Syksy 1996 18 429 2 009 746
Kevät 1997 43 316 32 672 1 563
Syksy 1997 25 067 2 351 480
Kevät 1998 44 030 32 096 1 667
Syksy 1998 29 814 2 636 989
Kevät 1999 43 958 31 437 1 959
Syksy 1999 32 749 2 880 1 275
Kevät 2000 44 629 32 394 1 785
Syksy 2000 34 206 3 241 1 083
Kevät 2001 44 767 31 872 1 887
Syksy 2001 35 357 3 394 1 166
Kevät 2002 45 045 32 512 1 946
Syksy 2002 35 913 3 683 1 190
Kevät 2003 43 875 31 463 2 093
Syksy 2003 36 153 3 704 1 237
Kevät 2004 43 130 31 040 2 195
Syksy 2004 35 294 3 580 1 294
Kevät 2005 41 878 30 259 2 300
Syksy 2005 36 668 3 770 1 357
Kevät 2006 40 628 29 024 2 383
Syksy 2006 3 798 1 362
Kevät 2007 41 319 29 588 2 254
Kevät 2010 28 800 1 791
Syksy 2010 3 515 955
Kevät 2011 28 809 1 674
Syksy 2011 3 604 808
Kevät 2012 41 764 28 037 1 695
Syksy 2012 37 021 3 558 832
Kevät 2013 42 090 28 158 1 729
Syksy 2013 36 888 3 560 895
Kevät 2014 42 007 27 856 1 823
Syksy 2014 36 802 3 763 883
Kevät 2015 41 045 27 039 1 655
Syksy 2015 36 859 3 579 972
Kevät 2016 40 994 27 015 1 867

[18] [19]

Ylioppilastutkinnon arvostelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaikilla kokelailla ylioppilaskoe on samanlainen. Ylioppilastutkinnon arvostelun hoitaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Ennen kuin kokeet lähetetään lautakunnalle tarkastettavaksi, opettajat esitarkastavat ne kussakin koulussa eli merkitsevät tehtävien suorituksissa olevat virheet ja antavat vastauksista alustavat pisteet. Tämä esitarkastus helpottaa YTL:n työtä sen suorittaessa lopullisen arvostelun. Lähettäessään kouluille tiedot lopullisista pisteistä YTL julkaisee samalla arvosanojen pisterajat. Nämä rajat asetetaan siten, että kutakin arvosanaa tulee haluttu prosentuaalinen osuus.

Todelliset arvosanaosuudet yksittäisessä kokeessa saattavat poiketa paljonkin taulukossa esiintyvästä, koska yksittäisen kokeen osallistujajoukko ei aina edusta "läpileikkausta" lukiokoulutuksen saaneista.  Usein lautakunta on käyttänyt harkintaa rajojen määräämisessä nojautuen tietoon, joka on syntynyt arvosteluprosessin aikana.  Vuonna 2014 alettiin myös asteittain ottaa käyttöön menetelmä jossa ns. SYK-jakaumien avulla saadaan entistä parmpaa tietoa yksittäisten kokeiden osallistujaprofiilista ja jonka turvin jakaumat saadaan oikealla tavalla poikkeamaan taulukossa näkyvästä.

Arvosanat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjainlyhenne Arvosana latinaksi Osuus arvosanoista
L Laudatur 5 %
E Eximia cum laude approbatur 15 %
M Magna cum laude approbatur 20 %
C Cum laude approbatur 24 %
B Lubenter approbatur 20 %
A Approbatur 11 %
I Improbatur 5 %

Alkujaan käytössä olivat vain arvosanat I, A, C ja L. Lubenter approbatur ja magna cum laude approbatur otettiin käyttöön vuonna 1970, eximia cum laude approbatur vuonna 1996.

Kompensaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kompensaatiopisteet eli kompensaatioäänet tai puoltoäänet koskevat ainoastaan ylioppilaskirjoitusten pakolliseksi määritellystä kokeesta saatua hylättyä arvosanaa i (improbatur). Siinä tapauksessa, ettei kokelas ole erikseen kieltänyt kompensaatiota, onnistuminen muissa aineissa (myös ylimääräisissä kokeissa) saattaa nostaa hylätyn kokeen hyväksytyksi, mikäli kokelas saa kokoon riittävän määrän pisteitä. Harhaluulo on, että kompensaation myötä improbatur korottuisi approbaturiksi. Koe vain esitetään hyväksyttynä i:nä, jolloin se ei estä abiturienttia pääsemästä ylioppilaaksi kuten muutoin tapahtuisi. Kompensaatio ei koske ylimääräisinä kirjoitettuja aineita. Mikäli kokelas saa näissä aineissa hylätyn arvosanan, kokeen hylkääminen ei aiheuta missään tapauksessa tutkinnon hylkäämistä.

Kustakin kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

Arvosana Arvosanan
tuottamat
kompensaa-
tiopisteet
Laudatur 7
Eximia cum laude
approbatur
6
Magna cum laude
approbatur
5
Cum laude approbatur 4
Lubenter approbatur 3
Approbatur 2
Improbatur 0

Improbatur on jaettu neljään alaryhmään: i+, i, i− ja i=. Luokittelu kertoo siitä, kuinka lähellä kokelas on hyväksyttyä arvosanaa ja vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka helposti arvosana on hyväksyttävissä. Muista kokeista saadut pisteet lasketaan yhteen. Jotta kompensaatio tapahtuisi, pisteitä on kerättävä arvosanalle seuraavasti:

i:n luokka tarvittavat
kompensaa-
tiopisteet
i+ 12
i 14
i− 16
i= 18

Ennen vuotta 2006 kirjoittaneilla oli käytössään lisäksi mahdollisuus kompensoida matematiikka sekä reaali toisillaan. Tällöin kompensaatio tapahtui näiden kahden aineen välillä suhteellisen helposti, mikäli kokelaan taidot olivat selkeästi kanavoituneet toiseen näistä aineista, mistä toinen puolestaan kärsi. Käytäntö poistettiin reaaliuudistuksen myötä. Äidinkieltä ei ennen ollut mahdollista kompensoida muilla aineilla.

Riemuylioppilas[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Riemuylioppilaaksi voidaan kutsua ylioppilasta, jonka ylioppilaaksi pääsystä on kulunut aikaa 50 vuotta.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Utrio, Kaari 2006: Suomen naisen tie: pirtistä parlamenttiin. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. http://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/info/
 2. Karjalainen, Antti: Naisyrittäjien kaunis perintö. Glorian antiikki 7/2012, 2012, s. 24-29.
 3. Äidinkielen ylioppilaskokeen uudistusta valottaa kirja Ylioppilastekstejä 2006 (SKS, ÄOL, ISBN 951-746-837-7)
 4. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Abiturientti+kirjoitti+11+laudaturia+ja+yhden+eximian+Torniossa/1135256998770 Helsingin Sanomat
 5. Yo-kirjoituksista sähköisiä - oma kone sallitaan Yle Uutiset. 16.1.2013. Yleisradio. Viitattu 1.9.2013.
 6. Yo-lautakunta: Saksan, maantieteen ja filosofian kokeet sähköisiksi syksyllä 2016 Helsingin Sanomat. 3.5.2013. Sanoma. Viitattu 1.9.2013.
 7. http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/tiedotuskirje/index.html
 8. Ylioppilastutkintolautakunta: Ylioppilastutkinto 2006. Ylioppilastutkintolautakunta, 2007. ISSN 1795-8911. Julkaisun verkkoversio (pdf) (viitattu 13.9.2007).
 9. Ylioppilastutkintolautakunta: Pisterajat. Viitattu 8.2.2009.
 10. Matematiikan kokeen rakenneuudistus 3.10.2013. Ylioppilastutkintolautakunta.
 11. Reaaliaineiden kokeet (PDF) Ylioppilastutkintolautakunta.
 12. Tekstitaidon koe - Syksy 2014
 13. Määräykset ja ohjeet - äidinkieli
 14. Ylioppilastutkintolautakunta, hinnasto
 15. SLL: lausunto lukiokoulutuksen kehittämisestä
 16. http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/tilastoja/
 17. Tilastot Ylioppilastutkinto.fi. Viitattu 27.5.2016.
 18. Hyväksytysti suoritetut ylioppilastutkinnot 2010 - 2015 Ylioppilastutkinto.fi. Viitattu 27.5.2016.
 19. Hyväksytysti suoritetut ylioppilastutkinnot 2016K 1 Ylioppilastutkinto.fi. Viitattu 27.5.2016.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]