Tämä on lupaava artikkeli.

Toriparkki (Turku)

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Toriparkin työmaa heinäkuussa 2020.

Toriparkki on Turun kauppatorin alla sijaitseva pysäköintilaitos, joka avautui joulukuussa 2020. Parkkihallissa on paikkoja 620 autolle ja 20 sähköauton latauspistettä. Torialue ja paviljongit valmistuvat vuoden 2021 aikana.[1]

Parkkiluolan suunnittelu aloitettiin jo 1990-luvulla, mutta rakentamaan päästiin vasta lokakuussa 2018. Parkkiluolan rakennutti T-Park Oy, jolle siirrettiin aiemman rakennuttajan Turun Toriparkki Oy:n koko osakekanta miljoonan euron hinnalla syksyllä 2017.

Parkkiluolan rakentamista on vastustettu ankarasti, ja päätöksenteon pitkittymisen on kutsuttu leimaavaan turkulaista päätöksentekokulttuuria.[2]

Parkkihalli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksikerroksisessa parkkihallissa on paikkoja 620 autolle ja 20 sähköauton latauspistettä.[1] Vuonna 2016 hyväksytyn suunnitelman mukaan kolmekymmentä pysäköintipaikkaa varataan torikauppiaille. Maanalaiset tilat vuokrataan parkkihallin toteuttajalle vähintään 50 vuodeksi.[3] Parkkihalliin on tulossa kuusi yhdyskäytävää maan pinnalla sijaitseviin kauppakortteleihin.[4]

Vuonna 2018 Työ- ja elinkeinoministeriö päätti myöntää 1,3 miljoonan euron investointiavustuksen aurinkoenergiaa varaavan akun rakentamiseksi torin alle. Savimaan on tarkoitus toimia akkuna, johon torikivetyksen keräämä aurinkolämpö varastoidaan.[5]

Rakennustyöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toriparkin rakentamisessa 50-metrisen savipatjan sisään oli erityisiä haasteita. Aiemmin vastaavia maanalaisia pysäköintihalleja ei ollut Suomessa kaivettu saveen. Kaivannon tukimuurit tehtiin kaksinkertaisina teräsponteista, joita työmaalla tarvittiin yhteensä noin 1 200 tonnia. Ulomman ja sisemmän tukimuurin välillä on teräsponteista tehtyjä kohtisuoria siipiseiniä.[6] Pysäköintiluolan betonirakenteet valettiin paikan päällä, sillä maaperä ei olisi kestänyt tarpeeksi järeää elementtinosturia. Kaikki rakenteet paalutettiin peruskallioon asti, ja keskimäärin 30 metrin mittaisia paaluja tarvittiin yhteensä noin 40 kilometriä.[6]

Huhtikuussa 2019 Eerikinkadun pinnan huomattiin vajonneen jopa 20 senttimetriä, jolloin kaivutyöt jouduttiin keskeyttämään ja paalutuksen aloittamista siirtämään.[7][8] Toukokuun alussa puolestaan maan painumista havaittiin Kauppiaskadun puolella ja rakennustyöt keskeytettiin taas.[9]

Lisäksi ortodoksisen kirkon pohja pitää vahvistaa paalutuksella. Vuokrasopimuksen mukaan paalutuksen toteuttaminen ja kustantaminen on rakennuttajan vastuulla.[10]

Vaikutus kaupunkikuvaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Turun kaupungin mukaan toriparkin toteuttaminen mahdollistaa kävelykeskustan ulottamisen jokirantaan. Yliopistonkatu muutetaan kävelykaduksi sekä Eerikinkatu ja Aurakatu joukkoliikennekaduiksi. Kaduilta poistuisi noin 180 pysäköintipaikkaa. [3]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Turun toriparkin mainoskyltti Turun kauppatorilla keväällä 2016.
Turun toriparkin työmaa joulukuussa 2018.

Turun toriparkkia alettiin suunnitella 1990-luvun puolivälissä, jolloin Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli sekä SOK ja Turun Osuuskauppa perustivat Turun Toripaikoitus -nimisen yhtiön. Tuolloin tehdyt suunnitelmat eivät johtaneet parkkiluolan rakentamiseen.[11] Toriparkkia ja uutta kirjastoa yritettiin koplata yhteen, mutta hanke kaatui vuonna 2001 maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin tulkitsi vuonna 2008, että samalla päättyi Turun tauti.[12] Tarkoituksena oli, että vastineeksi tontin luovuttamisesta uudelle kirjastorakennukselle Oy J. Österblad Ab olisi voinut rakentaa samalle tontille liiketalon ja saanut lisäksi oikeuden 120 pysäköintipaikkaan torin alle rakennettavaan pysäköintihalliin.[13]

Kymmenen torin ympäristössä toimivaa liikeyritystä ja kiinteistönomistajaa sopivat vuonna 2005 aloittavansa parkkiluolan rakentamisen valmistelun. Yritykset perustivat keväällä 2006 Turun Toriparkki Oy:n, johon tulivat mukaan myös aiemman yhtiön lakkauttaneet SOK ja Turun Osuuskauppa. Yhtiön johtoon tuli SOK:n Christian Lybeck. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell (Kok.) kannatti hanketta.[11]

Toriparkki tuli uudestaan poliittiseen käsittelyyn vuoden 2008 kunnallisvaalien jälkeen. Pysäköintilaitosta vastustava kansanliike vaati kunnallista kansanäänestystä toriparkista ja keräsi sen puolesta 13 000 allekirjoitusta.[14] Valtuusto kuitenkin päätti olla järjestämättä neuvoa-antavaa kansanäänestystä. Vaalikonekyselyissä enemmistö valtuutetuista oli suhtautunut kielteisesti toriparkkiin.[15]

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi toriparkin mahdollistavan kaavamuutoksen maaliskuussa 2009, jolloin pääosa kokoomuksen ja SDP:n valtuutetuista kannatti esitystä. Samaan aikaan järjestettiin mielenosoitus parkkilaitosta vastaan.[16] Seuraavana vuonna hallinto-oikeus kuitenkin kumosi asemakaavamuutoksen lainvastaisena. Syynä olivat puutteelliset liikennettä sekä maaperä- ja pohjavesiolosuhteita koskevat selvitykset.[17] Turun kaupunginhallitus valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituksen.[18]

Uusi asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2012 vain yhden äänen enemmistöllä.[19] Kaavamuutosta varten oli tehty lisäselvityksiä ja parkkilaitoksen kokoa pienennetty. Uudessa kaavassa oli varattu tilaa 800 parkkipaikalle ja 11 000 neliömetrin maanalaiselle liiketilalle. Kaavamuutoksesta tehtiin yhteensä kahdeksan asemakaavavalitusta, jotka kaikki kuitenkin hylättiin Turun hallinto-oikeudessa.[20] Myös korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 2014.[21] Saman vuoden syksyllä 28 valtuutettua teki aloitteen toriparkin palauttamisesta valtuuston käsittelyyn,[22] mutta marraskuussa valtuusto päätti, että asemakaavamuutosta ei valmistella uudelleen.[23]

Maaliskuussa 2016 Turun kaupunki kertoi että parkkilaitosta koskeva maanvuokrasopimus oli tulossa keväällä päätöksentekoon.[24] Esiaiesopimus parkkilaitoksen rakentamisesta oli solmittu Turun Toriparkki Oy:n kanssa.[25] Kaupunki aikoi alun perin tilata konsultilta toriparkin rakennuslupasuunnitelman ja periä 160 000 euron kustannukset rakennusyhtiöltä jälkikäteen, mutta päätti lopulta olla osallistumatta yhtiön vastuulla olevaan hankkeeseen.[26]

Toriparkin maanalaisten tilojen vuokrasopimus ja kauppatorin ympäristön katusuunnitelmat tulivat kaupunginvaltuuston käsittelyyn toukokuussa 2016. Hanketta kannattivat kokoomus ja SDP.[27] Valtuusto hyväksyi vuokrasopimuksen, yhteisten alueiden suunnitelmat ja alueen katusuunnitelmat äänin 36−30.[28][29]

Meidän Turku ry teki kaksi valitusta vuokrasopimuksesta sekä keskustan katu- ja liikennesuunnitelmista Turun hallinto-oikeuteen.[29] Hallinto-oikeus hylkäsi vuokrasopimusta koskevan valituksen toukokuussa 2017.[30] Saman vuoden joulukuussa rakennuslautakunta myönsi toriparkille rakennusluvan kahden äänestyksen jälkeen.[31]

Turun Toriparkki Oy:n koko osakekanta siirrettiin syksyllä 2017 T-Park Oy:lle, jonka hallituksen ainoa varsinainen jäsen on Jari Pölönen. Kaupungin aiemmin solmima vuokrasopimus säilyi voimassa.[32] Myyntihinta oli miljoona euroa. Toriparkin omistajat ja rakennuttaja oli vielä tammikuun 2018 lopussa pimennossa.[4] Huhtikuussa 2018 ilmeni, että toriparkin rahoitus oli vielä epäselvä.[33] Rahoitusta oli järjestelemässä Taaleri. Toukokuussa yhtiö ilmoitti tytäryhtiönsä Taaleri Sijoitus Oy:n tulevan Turun toriparkki Oy:n enemmistöosakkaaksi. Parkkiluolan kustannusarvioksi esitettiin 40 miljoonaa euroa, rahanlähteeksi juniorivelkakirjalaina ja pankin projektirahoitus.[34] Kesäkuussa Taaleri ilmoitti saaneensa tarvittavan rahoituksen kasaan.[35] Kaupungin hallitus hyväksyi rahoitusselvityksen 20. elokuuta 2018.[36] Rakentajana toimii Skanska ja rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2018.[37]

Rakentamisen ajaksi kaupunki kunnosti torikauppiaille Yliopistokadun puolen osan torista torikauppaa varten.[38] Arkeologiset kaivaukset aloitettiin keväällä 2018.[39]

Joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä laski Turussa 1,5 prosenttia vuonna 2018. Suurin lasku ajoittui syksyyn, jolloin bussiliikenteen reittejä muutettiin toriparkin työmaan takia.[40]

Toriparkki avautui joulukuussa 2020.[1]

Kannanottoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Turun entisen kaupunginjohtajan Armas Lahoniityn mukaan toriparkista on muodostunut ”elämää suurempi kysymys”, jossa osapuolet ovat valinneet linjansa eikä niistä jousteta. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä on pitänyt toriparkkiasiaa ”omantunnon kysymyksenä”, jossa perinteisillä puoluelinjoilla ei ole merkitystä.[41] Kuntapolitiikkaa tutkineen Jenni Airaksisen mukaan ”Turussa on usein vaikeuksia saada päätöksiä aikaan”. Hänen mukaansa toriparkkipäätöksen venyminen usealla vuosikymmennelle kertoo siitä, että puolueiden ja valtuutettujen keskusteluyhteys on heikko. Hän sanoo, että asiassa ei ole enää kyse toriparkista, ”vaan asia on politisoitunut ja siinä haetaan valta-asemia”.[42] Asian pitkittyminen onkin leimannut kuvaa Turun poliittisesta päätöksentekokulttuurista.[43]

Kun valtuusto päätti hyväksyä vuokrasopimuksen Turun Toriparkki Oy:n kanssa toukokuussa 2016, Turun Sanomien toimittaja Jari Heino kommentoi toriparkin edenneen näinkin pitkälle ”poliittisen tuurin ja aika sattumanvaraisten päätösten varassa”. Monelle valtuutetulle toriparkin vastustaminen on ollut syy lähteä mukaan politiikkaan.[28]

Yle Turun Taloustutkimuksella vuonna 2013 teettämässä kyselyssä 57 prosenttia turkulaisista vastusti toriparkin rakentamista ja 20 prosenttia kannatti. Kannattajien määrä oli pysynyt samana edellisistä tutkimuksista, mutta vastustajien määrä oli kasvanut.[44] Parkkilaitoksesta on myös toivottu monta kertaa kansanäänestyksen järjestämistä.[45][46][47] Meidän Turku ry on vastustanut Toriparkkia perustamisestaan 1993 lähtien.[48]

Elävä keskusta ilman toriparkkia -liike on kyseenalaistanut hanketta ajavien perustelut, joiden mukaan keskusta kuihtuisi ilman toriparkkia. He ovat ehdottaneet Louhi-parkkiluolan laajentamista ratkaisuna.[49] Parkkiluola Louhen omistaa P-Turkuparkki Oy, jossa myös Turun kaupunki on osakkaana. P-Turkuparkki Oy:n hallituksen puheenjohtajan Aarne Markkula on kommentoinut, että heidän mielestään Louhen laajentaminen olisi mahdollista, mutta nykykäytöllä ei laajennukseen vielä ole tarvetta.[50]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c Koutonen, Jouni: Toriparkki avautui autoilijoille Turun keskustassa – katso tallenne avajaisista Yle Uutiset. 16.12.2020. Viitattu 23.12.2020.
 2. Lehtinen, Toni: Toriparkin vajoama syö Turun uskottavuutta – ”Kaivaustöissä on otettu turhia ja tarpeettomia riskejä”, sanoo asiantuntija Helsingin Sanomat. 27.4.2019. Viitattu 15.10.2019.
 3. a b Toriparkin myötä kaduilta poistuisi lähes 200 autopaikkaa Turun Sanomat. 16.4.2016. Viitattu 15.4.2016.
 4. a b Hjelt, Yrjö: Turun Toriparkki Oy:n osakkeista maksettiin miljoona euroa – pysäköintiluolasta tulossa kuusi yhdyskäytävää maan pinnalle Yle Uutiset. 26.1.2018. Viitattu 18.2.2018.
 5. Jaakkonen, Pasi: Turun kauppatorin alle rakennetaan maailman suurin aurinkoenergian varasto Ilta-Sanomat. 10.12.2018. Viitattu 10.12.2018.
 6. a b Törmänen, Eeva: 40 kilometriä paalua, tuplaseinä – Paksuun saveen ei voi luottaa: ”Ei ole minun kohdalleni yhtä haastavaa urakkaa osunut aiemmin” Tekniikka & Talous. 16.4.2019. Viitattu 16.4.2019.
 7. Lehtola, Johanna & Kossila, Eino: Maa painunut Turun toriparkkityömaalla jopa 20 senttimetriä – "Huolta aiheuttaa, miten kiinteistömme kestävät rakennustyöt" Yle Uutiset. 12.4.2019. Viitattu 16.4.2019.
 8. Rosvall, Minna: Turun toriparkin kaivaminen keskeytetty liiallisen painumisen vuoksi – savimaa on antanut periksi pahimmillaan 10 senttiä Yle Uutiset. 11.4.2019. Viitattu 16.4.2019.
 9. Lepänrinne, Jenni: Toriparkin työmaalla työt jälleen keskeytetty Turun Sanomat. 3.5.2019. Viitattu 3.5.2019. (Tilaajille.)
 10. Uitto, Teija: Toriparkin rakentaminen alkaa kirkkomaasta Turkulainen. 3.5.2016. Viitattu 3.5.2016.
 11. a b Sipola, Simo: S-etuparkki: käsikirjoitus yle.fi. 23.2.2009. Viitattu 4.3.2016.
 12. Lahtinen, Rauno: Turun puretut talot. s. 82. Turku: Sammakko, 2013 (5. painos, 1. uud. p.). ISBN 978-952-483-266-3.
 13. Backman, Nils-Eric: Turku aikoo toteuttaa kiistellyn torinalusparkin Helsingin Sanomat. 22.1.2001. Viitattu 22.2.2018.
 14. Backman, Nils-Eric: Yllättäen esiin noussut Turun toriparkki repii demarien valtuutettuja Helsingin Sanomat. 29.1.2009. Viitattu 22.2.2018.
 15. Lapintie, Pyry: Turun toriparkki herättää tunteita Helsingin Sanomat. 1.4.2010. Viitattu 22.2.2018.
 16. Turun valtuusto hyväksyi toriparkin Yle Uutiset. 31.3.2009. Viitattu 4.3.2016.
 17. Turun hallinto-oikeus tyrmäsi toriparkin Yle Uutiset. Viitattu 4.3.2016.
 18. Turun toriparkki voimistuvassa vastatuulessa Yle Uutiset. 24.10.2011. Viitattu 4.3.2016.
 19. Vähämäki, Hannu & Leppänen, Päivi: Yksi ääni ratkaisi Turun toriparkin Yle Uutiset. 19.6.2012. Viitattu 4.3.2016.
 20. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset toriparkista Turun Sanomat. 5.4.2013. Viitattu 4.3.2016.
 21. KHO:n päätös Turun toriparkista riemastuttaa ja suututtaa Yle Uutiset. 25.6.2014. Viitattu 4.3.2016.
 22. Tammi, Sami: Toriparkkiasia palaa Turun kaupunginvaltuustoon Yle Uutiset. 20.9.2014. Viitattu 11.3.2016.
 23. Turun toriparkki selätti vastustajansa yhden äänen enemmistöllä Yle Uutiset. 17.11.2014. Viitattu 4.3.2016.
 24. Toriparkki Turun päätöksentekoon taas keväällä Turun Sanomat. Viitattu 4.3.2016.
 25. Kangasniemi, Tomi: Vuokrasopimus ja rakennuslupa hiertävät toriparkkia Turkulainen. 18.2.2016. Viitattu 4.3.2016.
 26. Vähämäki, Hannu: Turku muutti kantaansa toriparkin rakennuslupasuunnitelman hankinnassa Yle Uutiset. 16.2.2016. Viitattu 4.3.2016.
 27. Toriparkki valtuustoon sinipunan voimin Turun Sanomat. Viitattu 3.5.2016.
 28. a b Heino, Jari: Toriparkkiin aiotaan ajaa 2020. Turun Sanomat, 1.6.2016. TS-yhtymä.
 29. a b Vähämäki, Hannu: Toriparkista tehty kaksi valitusta Yle Uutiset. 19.7.2016. Viitattu 29.7.2016.
 30. toimitus: Hallinto-oikeus hylkäsi Turun toriparkin maanvuokrasopimusta koskevan valituksen Turkulainen. Viitattu 6.5.2017.
 31. Welling, Ari: Turun toriparkki sai rakennusluvan – parkkiluola voisi olla valmis vuonna 2020 Yle Uutiset. 1.12.2017. Viitattu 18.2.2018.
 32. TS: Turun Toriparkki Oy uuteen omistukseen aamuset.fi. Viitattu 18.2.2018.
 33. Taaleri järjestelee Turun Toriparkin rahoitusta aamuset.fi. 10.4.2018. Viitattu 10.4.2018.
 34. Vähämäki, Hannu: Taalerista Turun Toriparkin pääomistaja Yle Uutiset. Viitattu 21.6.2018.
 35. Turun toriparkin rahoitus on selvinnyt ts.fi. Viitattu 21.6.2018.
 36. Piirainen, Joni: Kaupunginhallitus hyväksyi lähes yksimielisesti Turun Toriparkin rahoitusselvityksen Yle Uutiset. Viitattu 25.8.2018.
 37. Vähämäki, Hannu: Skanska rakentaa Turun toriparkin Yle Uutiset. 3.9.2018. Viitattu 5.9.2018.
 38. Koivisto, Janne: Toriparkin suunnittelu etenee vauhdilla – valmistelevat rakennustyöt mahdollista aloittaa pian Turkulainen. 19.10.2017. Viitattu 18.2.2018.
 39. Turun kauppatorin uudistaminen alkaa keväällä Turku.fi. 30.1.2018. Viitattu 18.2.2018.
 40. Vähänmäki, Hannu: Turun seudun joukkoliikenteen matkamäärä kääntyi laskuun usean vuoden nousun jälkeen Yle Uutiset. Viitattu 17.1.2019.
 41. Hjelt, Yrjö: Turun päättäjät sormi suussa toriparkin kanssa – jälleen kerran Yle Uutiset. 30.9.2014. Viitattu 11.3.2016.
 42. Hjelt, Yrjö: Tampere muuttuu, koska osataan tehdä päätöksiä – "Turussa jahkaillaan liikaa" Yle Uutiset. Viitattu 1.6.2016.
 43. Teija Uitto: ”Turun päätöksenteko on tehostunut” Turkulainen. Viitattu 1.6.2016.
 44. Yle Turku selvitti: Toriparkilla vain 20 prosentin kannatus Yle Uutiset. 12.4.2013. Viitattu 11.3.2016.
 45. Helminen, Pekka: Taistelu Turun Toriparkista jatkuu Kansan Uutiset. 9.1.2009. Viitattu 4.3.2016.
 46. Hjelt, Yrjö: Turun toriparkista halutaan kansanäänestys Yle Uutiset. 4.6.2012. Viitattu 4.3.2016.
 47. Rajala, Ossi: Kansanäänestys toriparkista ei ihastuta Turun hallitusta Turun Sanomat. 23.2.2015. Viitattu 4.3.2016.
 48. Mäkilä, Ville: Valituksia tehtaileva Meidän Turku ry väittää olevansa kansalaisjärjestö – Turkulaisen toimittaja yritti liittyä yhdistykseen, mutta pakit tuli Turkulainen. 14.3.2018. Viitattu 18.3.2018.
 49. Kangasniemi, Tomi: Toriparkin vastustajat aikovat kiertää ovelta ovelle Turkulainen. 3.5.2012. Viitattu 11.3.2016.
 50. Tomi Kangasniemi: Louhen omistaja: Laajentamiseen valmius Turkulainen. Viitattu 28.4.2017.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]