Rorschachin musteläiskätesti

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rorschachin musteläiskätestin ensimmäinen taulu. Kuviotaulujen julkisen esittämisen epäillään vahingoittavan testin luotettavuutta.
Kymmenen kuvataulua.

Rorschachin musteläiskätesti eli musteläikkätesti on puhekielinen nimi kliinisen psykologian tutkimusmenetelmälle (Rorschachin testi, rorschachtesti, Rorschach-koe, Ro), jota voidaan käyttää projektiivisena tai nykyään useimmiten havaintokognitiivisena tutkimusmenetelmänä. Siinä tutkittavalle näytetään kymmenen kuvataulua, joissa on lähes symmetrisiä mustia, harmaan sävyisiä sekä värillisiä kuvioita. Haastateltavaa pyydetään kertomaan, mitä hän niissä näkee tai mitä ne hänestä muistuttavat. Haastateltavaa ei pyydetä kertomaan, mitä hänelle tauluista tulee mieleen. Rorschach-testi ei ole assosiaatiotesti, eikä sillä tutkita henkilön luovuutta. Testin käyttäjät käyttävät menetelmää persoonallisuuden tutkimuksen välineenä, usein yhdessä muiden tutkimusmenetelmien kanssa. Testin sanotaan antavan laajimmillaan kuvan persoonallisuuden piirteistä, muun muassa ajatusmalleista, emootioista, hallintakeinoista ja reagointityyleistä, kontrollikapasiteetista ja stressinsietokyvystä, minäkäsityksestä ja vuorovaikutussuhteista sekä informaation prosessoinnista (havainnointi, tiedon prosessointi, ajattelu).

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Testin kehitti 1900-luvun alkupuolella sveitsiläinen psykiatri Hermann Rorschach (18841922) erääseen suosittuun musteläiskäpeliin perustuen: paperiarkin keskelle tiputettiin mustetta ja se taitettiin kahtia, jolloin siihen syntyi symmetrinen kuvio.[1] Rorschach ei alussa kehittänyt menetelmäänsä projektiiviseksi testiksi, vaan hänen tavoitteenaan oli löytää menetelmä skitsofrenian diagnosointiin. Menetelmäänsä kehittäessään hän kuitenkin havaitsi, että terveidenkin koehenkilöiden samasta kuvataulusta antamissa vastauksissa oli suurta vaihtelua henkilöiden välillä. Tästä seurasi luonnollisesti kysymys, kertooko tällainen vastausten vaihtelu jotakin vastaajan psyykkisistä ominaisuuksista. Testiin on vuosikymmenien aikana sittemmin kehitetty useita erilaisia tulkintajärjestelmiä. Varhaisemmissa järjestelmissä keskeisenä tulkinnan perusteena oli ajatus tauluissa olevien kuvien symbolisesta ärsykearvosta. Nykyään käytetyin tulkintajärjestelmä on kuitenkin 1970-luvulla kehitetty Exner Comprehensive System (ECS tai CS), joka on enemmänkin havaintokognitiivinen kuin projektiivinen tulkintamenetelmä. Tämä tulkintajärjestelmä perustuu vastausten pisteytykseen testattavan musteläiskistä tekemien havaintojen ominaisuuksien perusteella. Exnerin järjestelmä sisältää peräti yli 180 näistä pisteytyksistä muodostettavaa eri ominaisuutta ja piirrettä kuvaavaa asteikkoa ja indeksiä, joskin näistä vain noin kahdenkymmenen on kunnollisesti osoitettu olevan yhteydessä joihinkin psyykkisiin sairaustiloihin tai älykkyyteen.

Tulkinta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kullakin Rorschach-taululla on tietty ärsykearvo. Haastateltavan reaktioita verrataan kerättyyn tietoon siitä, miten ihmiset tavallisesti toimivat Rorschach-tilanteessa. Henkilön uskotaan reagoivan tauluihin omaa persoonallisuuttaan heijastellen, mikä sitten voidaan päätellä tutkittavan antamista vastauksista. Itse vastausten tulkinta on monitasoista. Siinä huomioidaan monia seikkoja, kuten ensinnäkin, kiinnittääkö tutkittava huomiota koko musteläiskään vai osiin siitä; kuinka paljon havainto vastaa musteläiskän todellista ulkonäköä; kuinka epämääräinen tai tarkka havainto on; onko tehty havainto yksittäinen kuva vai yhdistelmä useista kuvista; onko huomio tehty muodosta, väristä tai varjostuksesta; havaitseeko tutkittava liikkuvan tai paikallaan pysyvän objektin sekä minkä tasoista päättelyä tutkittava on joutunut käyttämään päästessään tulokseensa. Näiden jälkeen huomioidaan, minkä tyyppisiä ja mitä objekteja tai tilanteita tutkittava on kortissa nähnyt (esimerkiksi ihmiset, eläimet, vaatteet, luonto). Paitsi että tulosten tulkinnassa huomioidaan itse vastaus, myös vastauksen antonopeudella, kortin käsittelyllä (käänteleminen kädessä) ja tutkittavan ruumiinkielellä on merkitystä kokonaistulkinnassa.

Tulosten tulkinta edellyttää perehtyneisyyttä sekä psykologiseen testiteoriaan että itse testiin ja kliinistä kokemusta. Psykologisessa tutkimuksessa testin tuloksia täydennetään ja niitä suhteutetaan muilla psykologisilla testimenetelmillä, tutkittavan haastatteluilla ja eri lähteistä saadulla tiedolla. Psykologit huomauttavat, että Rorschachin tulkintaa ei ole mahdollista maallikon oppia internetin avulla. Tulkinnan oppii testin käyttöön perehdyttävän erityiskoulutuksen ja kliinisen kokemuksen myötä. Yleispäteviä vastausohjeita on mahdotonta antaa, sillä esimerkiksi soveltuvuusarvioinnissa kulloinkin kyseeseen tulevat luonteenpiirteet riippuvat täytettävästä tehtävästä.

Eräät testin käyttäjät ovat huolissaan testiin liittyvien kuvataulujen päätymisestä internetin kautta suuren yleisön nähtäville, sillä he pelkäävät testin käyttökelpoisuuden siten vaarantuvan. Testiin liittyvää tulkintajärjestelmää ja sen teoriaa ei myöskään samasta syystä mielellään haluta esittää suurelle yleisölle julkisesti, vaan korostetaan, että testin käyttö ja ymmärtäminen edellyttää asianmukaisen korkeakoulutuksen ja kokemuksen. Muutenkin psykologisten testien yhteydessä ns. testisalaisuutta pyritään vaalimaan pitämällä testimateriaalit vain ammattilaisten saatavilla, jotta testejä ei voisi harjoitella etukäteen ja testitulokset säilyisivät merkitsevinä.

Kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rorschachin testin tieteellisestä kelpoisuudesta kiistellään. Viimeksi Suomessa 2005 Turun yliopiston psykologian laitoksen dosentti Jukka Hyönä ja assistentti Lauri Nummenmaa arvostelivat voimakkaasti Rorschachin testiä ja projektiivisia testejä Psykologi-lehdessä.[2] Heidän kritiikkiinsä vastattiin saman lehden seuraavassa numerossa.[3][4][5] Myös Tampereen yliopiston psykologian professori Markku Ojanen suhtautuu testiin hyvin kriittisesti. Journal of Personality Assessment-julkaisu, jonka alkuperäinen nimi oli Rorschach Research Exchange, julkaisee suurimman osan myönteisistä Rorschachia koskevista tutkimuksista; muissa psykologian alan julkaisuissa positiivisia tutkimuksia ei samalla mitalla esiinny. Suomalaisten Käypä hoito -suositusten mukaan Rorschachin musteläiskätestin näytön aste epävakaan persoonallisuushäiriön diagnostiikassa on D,[6] eli epävakaan persoonallisuushäiriön diagnostisena välineenä Rorschahin testiä tukeva tieto ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia.[7]

Vaikka Rorschachin testiä käytetään yleisesti psykiatrisen diagnostiikan tukena, se ei ole lääketieteellinen diagnostinen väline, vaan persoonallisuuden tutkimusväline. Näin ollen se soveltuu käyttöön paremmin arvioitaessa esimerkiksi ajattelua, objektisuhteiden laatua, tunne-elämän epävakautta ja itsetuhoisuutta.[8]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Kuuskorpi, Taina & Heikkinen, Juho: Psykologiset testit ja testaukset - Tosiasiat, uskomukset ja pelot. Luovin Oy, 2014.
 2. Nummenmaa, L., & Hyönä, J. (2005). Mitä sinä näet tässä kuvassa? Voiko projektiivisiin testeihin luottaa? Psykologi, 3/2005. PDF
 3. Toivakka, H. & Santala, O-P. (2005). Ro:n tueksi on vankkaa näyttöä. Psykologi 4/2005.
 4. Koistinen, P. (2005). Projektiiviset testit: Arvostelijan pitää tuntea aiheensa. Psykologi 4/2005.
 5. Pykäläinen, R. (2005). Comprehensive System toimii. Psykologi 4/2005.
  Heiska, J. (2005). Hyvät työkalut eivät jouda museoon. Psykologi 4/2005.
 6. Projektiivinen musteläiskätesti epävakaan persoonallisuushäiriön diagnostiikassa Maaria Koivisto ja Jyrki Korkeila. 5.11.2007. Luettu 21.2.2009.
 7. Ohje Käypä hoito -suositusten sähköisten versioiden käyttöön 13.6.2007. Luettu 21.2.2009.
 8. Projektiivinen musteläiskätesti epävakaan persoonallisuushäiriön diagnostiikassa. Maaria Koivisto ja Jyrki Korkeila. 5.11.2007. Luettu 7.4.2009.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Aronow, Edward & Reznikoff, Marvin: A Rorschach introduction. Grune & Stratton, 1983.
 • Exner, John E.: The Rorschach, A Comprehensive System, Volume 1, Basic Foundations and Principles of Interpretation. Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-38672-3
 • Exner, John E.: The Rorschach, A Comprehensive System, Volume Two, Advanced Interpretation. Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-41983-4
 • Exner, John E.: The Rorschach, A Comprehensive System, Volume 3, Assessment of Children and Adolescents. Wiley & Sons, 1994. ISBN 0-471-55927-X
 • Exner, John E.: The Rorschach systems. Grune & Stratton, 1969.
 • Fried, Risto: Stimulus character in the Rorschach inkblots: Twelwe essays 1965–1987. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, 274. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990. ISSN 0782-3274. ISBN 951-679-478-5.
 • Ilonen, T., Tuimala, P. & Uhinki, A. (1997): Rorschachin mustetahratestin kehittyminen Exnerin analyysi- ja tulkintajärjestelmäksi. Suomen Lääkärilehti, 52, 1723-1725.
 • Rorschach, Hermann: Psychodiagnostik: Methodik und Ergebnisse eines wahrnehmungsdiagnostichen Experiments (deutenlassen von Zufallsformen): mit den zuhörigen Tests bestehend aus zehn teils mehrfarbigen Tafeln. Huber, 1948.
 • Wood, James M. et al.: What's Wrong With The Rorschach: Science Confronts the Controversial Inkblot Test. Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-7879-6056-X

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Rorschachin musteläiskätesti.