Rekijokilaakso

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Häntälän notkojen luontopolkua Rekijokilaakson Natura-alueella toukokuussa 2014.

Rekijokilaakso on Natura 2000 -suojelualue Salossa ja Somerolla Varsinais-Suomessa. Rekijokilaakson laaja ja yhtenäinen, Suomessa ainutlaatuinen perinnemaisemakokonaisuus sille ominaisine kasvi- ja eläinlajeineen on muodostunut Someron Reksuosta alkunsa saavan Rekijoen ja sen sivuhaarojen monihaaraisen jokilaakson savimaahan uurtuneiden jyrkkärinteisten joki- ja ojanotkojen varsille vuosisatoja kestäneen niiton ja laidunnuksen tuloksena.[1]

Alueella on avoimia niittyjä, puoliavoimia laidunrinteitä, hakamaita ja lehtomaisia metsälaitumia etenkin Someron Häntälän ja Talvisillan alueella ja mosaiikkimaisesti myös vanhan metsän laikkuja ja lajistoa. Tämä Häntälän notkoina tunnettu alue on myös Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän vuonna 1993 määrittelemä arvokas perinnemaisema-alue.[1][2] 2010-luvulla toteutetussa arvokkaiden maisema-alueiden uusintainventoinnissa Häntälän notkojen kulttuurimaisemaa on ehdotettu Varsinais-Suomessa maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.[3]

Rekijokilaaksossa kohtaavat toisaalta rannikon eteläiset ja lounaiset lajit sekä sisämaan lajit levinneisyytensä äärirajoilla. Osa rinneniityistä on umpeutunut, mutta pisimpään yhtäjaksoisesti käytössä olleilla niityillä kasvillisuus on säilynyt matalana ja runsaslajisena.[1]

Alueen uhanalaisia kasveja ovat muun muassa vienansara, haapariippusammal, tulvasammal, ojaäimäsammal ja haavanhyytelöjäkälä. Harvinaisista kasveista alueella esiintyvät muun muassa sikojuuri, sormikesijäkälä ja silomunuaisjäkälä. Hyönteislajistoon kuuluvat muun muassa Manner-Suomessa harvinainen pikkuapollo (muoto Parnassius mnemosyne f. perkele) ja isolaakasittiäinen.[1]

Alueella on ostettu maata valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin ja perustettu monia yksityisiä luonnonsuojelualueita.[1]

Paitsi Uskelanjoen sivujoen Rekijoen ja sen sivuhaarojen varsia Rekijokilaakson Natura-alueeseen kuuluu myös pieni matka itse Uskelanjoen ja sen kahden muun sivujoen Terttilänjoen ja Hitolanjoen varsia lähellä jokien yhtymäkohtaa Kiikalan Rekijoen ja Perttelin Haalin luona.

Somerolla Rekijokilaakson Natura-alue ulottuu merkittäviltä osiltaan Häntälän, Talvisillan, Syvänojan ja Kerkolan kyliin. Salossa se ulottuu Kiikalan Hirvelän, Kärkelän, Revän ja Rekijoen kyliin sekä Perttelin Haalin kylään.

Rekijokilaakson Someron puoleinen osa Someron Häntälän, Talvisillan, Syvänojan ja Kerkolan kylissä tunnetaan nimellä Häntälän notkot. Häntälässä Häntälän kylätalolta entisen Häntälän koulun luona alkaa notkoja esittelevä luontopolku.[4]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c d e Rekijokilaakso Varsinais-Suomen ELY-keskus. Viitattu 29.8.2015.
  2. Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Mietintö 66/1992. Helsinki: Ympäristöministeriö, 1993. ISBN 951-47-5194-9. julkaisun verkkoversio.
  3. Alatalo, Jenny & Marie Nyman: Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotus Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014.. Raportteja 75 / 2014. Turku: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2014. ISBN 978-952-257-104-9 (PDF). Julkaisun verkkoversio (PDF) (viitattu 29.8.2015).
  4. Luontopolku Lounais-Someron kyläyhdistys. Viitattu 17.8.2015.