Pyhäkoulu (mormonismi)

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

Myöhempien aikojen pyhien liike
MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

Pyhäkoulu (engl. Sunday School) on Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa toimiva uskonnollinen opetusohjelma. Virallisesti pyhäkoulu on yksi kirkon viidestä apujärjestöstä. Toisin kuin monissa muissa kirkoissa, MAP-kirkon pyhäkoulua ei ole tarkoitettu vain lapsille. Kaikkia yli 12-vuotiaita kehotetaan ottamaan säännöllisesti osaa pyhäkouluun. Myös kiinnostuneet ja kirkossa vierailijat voivat ottaa osaa pyhäkouluun.

Pyhäkoulun tarkoituksena sanotaan olevan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettaminen sekä yksilöiden ja perheiden lujittaminen rohkaisemalla heitä opiskelemaan pyhiä kirjoituksia, pitämään käskyt, ottamaan vastaan pyhät toimitukset ja pitämään niihin liittyvät liitot.

Kirkon varhaisimpina vuosina pidettiin pyhäkoulua lapsille sekä Kirtlandissa että Nauvoossa, mutta niitä varten ei ollut säännöllistä opetusohjelmaa. Virallisesti ensimmäinen MAP-kirkon pyhäkoulutunti pidettiin 9. joulukuuta 1849 Salt Lake Cityssä entisen presbyteerikirkon pyhäkouluopettajan Richard Ballantynen johdolla. Hänen kehittämänsä pyhäkoulukonsepti osoittautui toimivaksi, ja sen mallin mukaisia pyhäkoululuokkia järjestettiin pian muuallakin Utahissa. Alussa pyhäkoulut järjestettiin täysin paikallisesti ja vain paikallisen piispan valvonnassa. 11. marraskuuta 1867 kirkon tuolloinen presidentti Brigham Young järjesti koko kirkkoa koskevan pyhäkoulun. Pyhäkoululle luotiin yhtenäinen opetusohjelma, sitä varten toimitettiin katekismus ja muuta opetusmateriaalia, sille järjestettiin kilpailuja ja palkintoja, pyhäkoulun opettajille järjestettiin koulutusta ja pyhäkouluja kehotettiin hankkimaan kirjasto. Apujärjestö sai kirkon johdon alaisuudessa toimivan johtajan ja johtokunnan.

1900-luvun alkuun pyhäkoulussa opetettiin vain lapsia. Tuolloin alettiin järjestää myös nuorten luokkia ja 1904 myös aikuiset otettiin pyhäkouluohjelman piiriin.

1970-luvulla pyhäkoulun johto lopetti vuosittaisten opetusaiheiden antamisen. Opetuksessa siirryttiin vielä nykyisinkin käytössä olevaan nelivuotisrytmiin. Sen mukaan pyhäkoulussa opetetaan:

Pyhäkoulun opettajiksi valitaan yleensä seurakunnassa toimivia vanhimpia, myös naispuolisia pyhäkoulunopettajia on. Kirkko on toimittanut materiaalia pyhäkoulunopettajien avuksi. Pyhäkoulu pidetään lähes aina heti sakramenttikokouksen jälkeen joka toinen sunnuntai (vuoden 2019 alusta). Pyhäkoulun oppikirjoissa on materiaalia jokaiselle viikolle, mutta ajatuksena on, että opiskelu tapahtuu perheissä. Seurakunnassa pidettävä pyhäkoulu lähinnä tukee perheissä tapahtuvaa evankeliumin opiskelua.

Normaalin pyhäkoululuokan (virallisesti evankeliumin oppi -luokka) lisäksi samaan aikaan voi olla erityisryhmille suunnattuja pyhäkoululuokkia. Useissa seurakunnissa nuorille ja nuorille aikuisille pidetään omaa luokkaa. Alle 12-vuotiaat lapset saavat myös opetusta omissa ryhmissään pyhäkoulutunnin aikana, mutta heidän opetuksensa ei ole pyhäkoulujärjestön vastuulla. Siitä vastaa Alkeisyhdistys.