Apuyhdistys

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Apuyhdistys (engl. Relief Society) on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa toimiva naisten apujärjestö.[1] Myös eräissä muissa mormonistisissa yhteisöissä toimii Apuyhdistys. Apuyhdistys on määritelty hyväntekeväisyys- ja kasvatusjärjestöksi, ja sillä on virallinen asema MAP-kirkon hallinnossa. Järjestö on perustettu Nauvoossa Illinoisissa 1842.[2] Sen ensimmäinen johtaja oli profeetta Joseph Smithin vaimo Emma Hale Smith ja toinen kuuluisa mormonirunoilija Eliza R. Snow. Apuyhdistykseen kuuluu nykyään noin 6 miljoonaa jäsentä yli 170 valtiossa ja alueella.

Apuyhdistyksen motto on "Rakkaus ei koskaan häviä", joka löytyy sekä Mormonin kirjasta (Moroni 7:46) että Raamatusta (1. Korinttolaiskirje 13.8).[3] Yhdistyksen virallinen tarkoitus on tukea "tukea pappeuden haltijoita täyttämään Kristuksen heille antamaa tehtävää auttamalla sisaria (naisia) ja perheitä tulemaan Kristuksen luo".

Apuyhdistyksen toiminnan päämäärinä ovat uskon luominen Jeesukseen Kristuksen ja Jumalan valtakunnan opetusten levittäminen, jokaisen sisaren jumalallisen arvon korostaminen, perheiden suojeleminen ja tukeminen, jokaisen sisaren suojeleminen ja auttaminen, puutteessa olevien tukeminen ja avustaminen sekä sisarten saattaminen osallisiksi pappeuden siunausten täyteydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa kirkon naispuolisten jäsenten hengellisen ja henkisen kasvun tukemista, niin että heistä voisi tulla parempia tyttäriä, sisaria, puolisoja ja äitejä.

Jäsenet ja organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Apuyhistyksen rakennus Salt Lake Cityssä

Apuyhdistykseen kuuluvat kaikki MAP-kirkon 18 vuotta täyttäneet naispuoliset jäsenet. Heidän lisäkseen jäseneksi voi liittyä myös alle 18-vuotias nainen, joka on solminut avioliiton tai tullut äidiksi. Yhdistyksellä ei ole jäsen- eikä liittymismaksuja.

Paikallistasolla apuyhdistys toimii seurakunnan piispan alaisuudessa. Hän kutsuu yhden seurakunnan sisarista apuyhdistyksen johtajaksi, ja tämä taas kutsuu itselleen kaksi neuvonantajaa. Vaarnatasolla vaarnan apuyhdistys on järjestetty samalla tavalla. Myös kokonaiskirkon tasolla on Kirkon apuyhdistyksen johtaja, jolla on kaksi neuvonantajaa. Hän toimii suoraan kirkon presidentin ja kahdentoista apostolin neuvoston alaisuudessa.

Toimintatavat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Apuyhdistys järjestää yleensä sunnuntaisin apuyhdistyksen kokouksen, samaan aikaan kun miespuoliset pappeuden haltijat kokoontuvat pappeuskokouksiin koorumeittain. Tässä apuyhdistyksen kokouksessa lauletaan, rukoillaan ja opiskellaan hengellisisä aiheita, esimerkiksi Kirkon presidenttien opetuksia. Kokousten ohjelma ei välttämättä juurikaan eroa miesten pappeuskokousten ohjelmasta. Tämän lisäksi apuyhdistykset järjestävät viikolla kotielämän kehittämiskokouksia, jotka käsittelevät käytännönläheisemmin naisten roolia perheessä äitinä, kasvattajana ja aviovaimona. Näissä kokouksissa voidaan keskustella esimerkiksi taloudenhoidosta, ruoanlaitosta, lastenhoidosta ja kasvatuksesta. Erityisen tärkeää näissä kokouksissa on naisten auttaminen tulemaan lastensa hengellisiksi äideiksi. Niissä pohditaan, miten lapsille on parasta opettaa uskontoa, Kristuksen sovitustyötä ja kirkkoa, miten heidän kanssaan tulee rukoilla jne. Illoissa voidaan myös keskustella esimerkiksi kulttuurista, kirjallisuudesta tai taiteesta.[4]

Apuyhdistyksen jäsenet (kutsutaan sisariksi) tekevät myös kotikäyntityötä. Jokaisella apuyhdistyksen jäsenellä on pari, jonka kanssa hänen tulisi pitää kuukausittain yhteyksiä heille osoitettuun sisareen. Tarkoituksena on, paitsi keskustella sisaren kanssa uskonnosta ja rukoilla hänen kanssaan, myös olla ystävä muulla tavoin ja tukea hänen perhe-elämäänsä. Kyseessä on eräänlainen keskinäisen kannustuksen ja tuen muoto.[5]

Apuyhdistyksen jäsenet osallistuvat myös kirkon hyväntekeväisyystyöhön sekä valmistavat seurakunnassa esimerkiksi tarjoilua juhliin.[6]

Apuyhdistykset järjestävät alueellisia tapaamisia vaarna- ja aluetasoilla. Vuosittain pidetään myös Apuyhdistyksen maailmanlaajuinen yleiskonferenssi Salt Lake Cityssä. Tapana on myös, että apuyhdistyksen johtaja puhuu Kirkon naisille yleiskonferenssissa.

Kritiikkiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Apuyhdistyksen ohjelmaa on arvosteltu sen konservatiivisuudesta ja taantumuksellisuudesta. Se opettaa naisen arvoa ennen muuta puolisona ja äitinä, minkä jotkut naisasialiikkeeseen kuuluvat ovat tulkinneet naisen alistamiseksi tai hänen itsenäisen roolinsa väheksymiseksi.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]