Apujärjestö

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

Myöhempien aikojen pyhien liike
MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

Apujärjestö (engl. Auxiliary organization) on Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa kirkon toimintaa tukeva järjestö, joka on järjestetty joko tiettyä kohderyhmää tai tiettyä toimintoa varten. Nimensä mukaisesti apujärjestön tehtäväksi katsotaan pappeuden haltijoiden "auttaminen" heidän johtaessaan kirkkoa ja sen toimintaa. Kirkossa toimii tällä hetkellä viisi apujärjestöä: naisille tarkoitettu Apuyhdistys, alle 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu Alkeisyhdistys, Nuoret miehet alle 18-vuotiaille pojille ja Nuoret naiset alle 18-vuotiaille tytöille sekä pyhäkoulu.

Jokaisella apujärjestöllä on koko kirkkoa koskeva organisaatio, jonka johdossa on kyseisen järjestön johtaja ja hänen kaksi neuvonantajaansa. He organisoivat johtamansa järjestön toimintaa koko kirkon alueella, toimittavat järjestön toiminnassa tarvittavaa materiaalia, järjestävät yleiskirkollisia konferensseja jne. Apujärjestöjen johtajia ei pidetä kirkon yleisauktoriteetteina, mutta heidän valintansa vahvistetaan yleisauktoriteettien tavoin kirkon yleiskonferenssissa. Apujärjestöjen johtajat toimivat suoraan kirkon presidentin ja kahdentoista apostolin neuvoston alaisiana.

Apujärjestöillä on toimintaa myös vaarnatasolla, ja niillä on vaarnoittain johtajat neuvonantajineen. Paikallisseurakunnissa on samoin kunkin apujärjestön johtaja neuvonantajineen.