Maaseudun kehittämisyhdistys

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Maaseudun kehittämisyhdistyksellä tarkoitetaan suomalaisissa yhteyksissä seutukunnallista tai vastaavaa alueellista yhdistystä, jonka tehtävänä on kehittää maaseutua oman kehittämisohjelmansa mukaisesti siten kuin Suomen valtion ja Euroopan unionin tukemassa maaseutupolitiikassa myönnetään resursseja kehittämishankkeille ja muille toimille.

EU:n maaseutupolitiikassa maaseudun kehittämisyhdistyksistä käytetään nimitystä paikallinen toimintaryhmä (engl. local action group (LAG)). Suomessa aiemmin käytettiin nimitystä toimintaryhmä, mutta sittemmin käyttöön on vakiintunut nimitys Leader-ryhmä. Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää (2018), toisin sanoen maaseudun kehittämisyhdistystä.

Jäsenet ja hallinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maaseudun kehittämisyhdistysten jäseniä voivat olla henkilöt, yhdistykset, yhtiöt, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistykset pitävät säännöistään riippuen yhden tai kaksi vuosikokousta.

Maaseudun kehittämisyhdistysten hallituksen kokoonpanossa on noudatettava kolmikantaa mahdollisimman tasapuolisesti:

  • julkisten tahojen edustajat (viranomaiset, kunnat, kunnanhallitukset, lautakunnat)
  • yhdistysten ja yrityksiä edustavien järjestöjen edustajat sekä
  • yksitäiset maaseudun asukkaat.

Yhdistysten hallituksessa on toimialueen kaikista kunnista olevia edustajia. Hallitus tekee keskeiset päätökset muun muassa hankkeiden rahoittamisesta.

Maaseudun kehittämisyhdistyksillä on toiminnanjohtaja ja muita työntekijöitä. Yhdistyksen toimialueena on yleensä toistensa naapurikunnat saman seutukunnan ja maakunnan alueella.

Rahoitusta yritystukiin ja yleishyödyllisiin hankkeisiin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Leader-ryhmät kehittävät maaseutua aktivoimalla ja neuvomalla paikallisia toimijoita, rahoittavat hankkeita strategiaperusteisesti. Leader-ryhmä hallinnoi EU-komission, valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön päätösten mukaisen ohjelmakauden mittaista rahoituskehystä. Leader-ryhmän hallitus tekee Leader-hankkeille rahoituspäätöksiä säännösten mukaan.

Kehittämishankkeen toteuttajana voi olla yhdistys, yritys, kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteistö tai säätiö tai henkilö. Hanke on voi kestää kolmesta viiteen vuotta. Hanketoteuttajan on eräitä hankemuotoja lukuun ottamatta laitettava hankkeen rahoitukseen omarahoitusta 10–80 %. Hankerahoituksen vastuuviranomaisena toimii alueen ELY-keskus.

Toimintaryhmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ohjelmakausi 2007 - 2013[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maaseudun kehittämisyhdistykset ovat tehneet uudet alueelliset kehittämisohjelmansa EU-ohjelmakaudelle 2007 - 2013. Kehittämisohjelmassa yhdistys määrittelee, minkälaisiin hankkeisiin ja muihin kehittämistoimiin rahoitusta kaavaillaan ja miten yhdistys aikoo muuten toimia alueensa kehittämiseksi. Ohjelmien valmistelussa on käyty kuntakierroksia ja kuultu alueen toimijoita ja yhdistyksen jäsenistöä.

Käytännössä ohjelmat tulevat olemaan tulevan hankerahoituksen toteuttamisohjelmia.

Alkaneella ohjelmakaudella kaikki maaseudun kehittämisyhdistykset saavat rahoituksensa manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Sen sisällä on neljä toimintalinjaa, joista jokaisesta voidaan rahoitusta kanavoida maaseudun kehittämisyhdistyksille. Neljäs toimintalinja, nk. Leader-toimintatapa on varattu kokonaan tätä kautta toteutettavaksi.

Julkista rahoitusta tälle kokonaisuudelle on Suomessa varattu 242 miljoonaa euroa (seitsemälle vuodelle), josta 45 % tulee EU:n maaseuturahastosta, osa valtiolta ja osa kunnilta. Lisäksi hankkeisiin on tavoitteena saada 128 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta, joten kokonaisrahoitus olisi 370 miljoonaa euroa. Vuositasolla rahoitus on siten noin 53 miljoonaa euroa, mikä sisältää 35 % yksityistä rahoitusta.

Muuta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maaseudun kehittämisyhdistykset ovat Suomen Kylätoiminta ry:n jäseniä. Suomessa maaseudun kehittämisohjelmia toteuttavat organisaatiot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Muissa EU:n jäsenmaissa käytetään myös muita organisaatiomuotoja, kuten osuuskuntia ja osakeyhtiöitä. Ohjelmakaudella 2000–2006 kehittämisohjelmia olivat LEADER, ALMA, POMO ja Tavoite 1:n toimintaryhmätyö.{{}}

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]