Yijing

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee kirjaa. Ennustamisesta kertoo artikkeli Yijing-ennustaminen.

Yijing (易經 pinyin: yìjīng; entinen: I-ching; "Muutosten klassikko") on vanha kiinalainen ennustuskirja. Se on suomennettu nimellä "Muutosten kirja". "Jing" tarkoittaa kuitenkin tavallista kirjaa arvokkaampaa teosta, joka oikeammin käännetään klassikoksi. Yijing on yksi Kiinan viidestä vanhasta klassikosta. Euroopassa Yijing tuli tunnetuksi vasta 1900-luvun alussa, kun Richard Wilhelm teki siitä ensimmäisen saksankielisen käännöksen.

Yijingin alkuperä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yijingin vanhimmat osat ovat suullisena perimätietona välittyneitä lyhyitä muinaisia ennusvärssyjä. Yijing ei ollut ainoa numerosarjoille perustuva ennusmenetelmä. Nimeltä tunnetaan kaksi muuta ennustamistekstiä Lianshanyi (連山 liánshān; vuoristo) ja Guicangyi (歸藏 gūicáng, paluu piiloon). Yijing on kuitenkin ainoa ennustamista koskeva teos, jonka Kiinan ensimmäinen keisari Qin Shi Huangdi (秦始皇帝) säästi kirjarovioiltaan. Vasta viime vuosien arkeologisissa kaivauksissa on löydetty katkelmia muista kadonneista teksteistä.

Yijingin sanotaan kehittyneen nykyisin tunnettuun muotoonsa Zhou-dynastian aattona. Perinteen mukaan Zhou-dynastian perustajan isä Wenwang (周文王 Zhōu Wénwáng = Zhoun kuningas Wen, 1099–1050 eaa.) ollessaan Shangin kuninkaan vankina asetti Yijingin ennusmerkit nykyisin tunnettuun järjestykseen. Hän kirjoitti heksagrammien selitykset (卦辭 guàcí). Siksi kirjan ydintä kutsutaan myös nimellä Zhouyi (周易 Zhoun muutokset). Kirjan heksagrammit on järjestetty kuvaamaan Shang-dynastian kukistumista ja Zhou-dynastian valtaannousua.

Wenwangin poika, uuden kuninkaan veli, Zhoun herttua Dan (周公旦 Zhōugōng Dan) jatkoi isänsä työtä kirjoittamalla viivojen selitykset (爻辭 yáocí). Myöhemmin kirjaan liitettiin selityksiä, joista toisia väitetään Kongfuzin (孔夫子 Kǒngfūzǐ; Wade-Giles: K'ung fu-tze) kirjoittamiksi.

Yijingin rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuningas Wenin järjestys

Zhouyi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varsinainen Yijing (Zhouyi) koostuu 64 luvusta, joista jokainen koskee yhtä heksagrammia eli kuuden viivan muodostamaa kuviota. Luvun alussa on heksagrammin kuva, nimi sekä kuvaus heksagrammien osista (trigrammeista), esim. tuuli vuoren päällä. Otsikon jälkeen seuraa lyhyt koko heksagrammin kattava ennusteksti, joka on kirjan vanhin osa. Sen jälkeen tulevat kullekin viivalle annetut merkitykset.

Kirja on jaettu kahteen osaan, ylempi klassikko (shangjing) ja alempi klassikko (xiajing). Ylempi klassikko sisältää ensimmäiset 30 heksagrammia, joiden sanotaan kuvaavan Zhoun kapinaa Shang-dynastiaa vastaan ja Shang-dynastian kukistumista. Alempi klassikko sisältää loput heksagrammit, joiden sanotaan kuvaavan Zhoun hallintofilosofisia näkemyksiä.

Kymmenen siipeä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varsinaisen kirjan liitteenä ovat myöhempinä aikoina kirjoitetut selitykset, shiyi (十翼 kymmenen siipeä) eli zhuan (傳 selitys):

 • Dazhuan (大傳 suuri selitys) eli Xicizhuan (系辭, yksinkert. 系辞 lisätyt sanat):

- Xici-shangzhuan (yläosa)
- Xici-xiazhuan (alaosa)

 • Shuoguazhuan (说卦傳 trigrammien selitykset)
 • Xiangzhuan (象傳 kuvien selitykset):

- Daxiang (suuri kuva)
- Xiaoxiang (pieni kuva)

 • Tuanzhuan (彖傳 heksagrammien selitys)
 • Xuguazhuan (序卦傳 heksagrammien järjestys)
 • Zaguazhuan (雜卦傳 heksagrammien vertailu)
 • Wenyanzhuan (文言傳 "merkkejä koskien" - qian- ja kun-heksagrammien merkityksiä syventävä)

Nämä selitykset ovat välittyneet nykypäiviin. Vuosina 1972-73 Mawangduin arkeologisilla kaivauksilla löydettiin yhdestä haudasta suuri joukko kirjoja silkille maalattuna. Yksi näistä on vanhin tunnettu Yijingin kopio. Sen teksti poikkeaa jonkin verran aikaisemmin tunnetusta versioista. Lisäksi siinä on kolme ennestään tuntematonta selitystä:

 • Yizhiyi
 • Yao
 • Mu He (ja) Zhao Li

Modernit versiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yijing on innoittanut ihmisiä kirjoittamaan tuhansia enemmän tai vähemmän alkuperäisestä poikkeavia Yijing-kirjoja. Niissä on nykyaikaan tai tiettyyn teemaan sovitetut selitykset. Useimmat niistä perustuvat Yijingin käännösten käännöksille, joissa alkuperäisiä merkityksiä on hukattu kokonaan. Suomeksi käännetyistä kirjoista yksikään ei ole alkuperäisen Yijingin käännös. Yijingin siivistä ei ole käännetty suomeksi muita kuin "Shuoguazhuan" internetiin.

Yijingin tulkinta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arpomalla rakennetaan kuuden viivan kuvio eli heksagrammi (卦 gùa), joka antaa vastauksen. Eri heksagrammivaihtoehtoja on 26 eli 64 erilaista. Yi tarkoittaa muuttumista. Sen erotti muista vastaavista ennusmenetelmistä se, että heksagrammit voivat muuttua toisiksi, joten varsinaisen ennusteen vaihtoehtoja on huomattavasti enemmän, menetelmästä riippuen. Yigua eli guan muuttaminen tarkoittaa sitä, että arpomalla voidaan saada aikaiseksi muuttuvia viivoja. Tällainen viiva muuttuu vastakohdakseen eli pehmeä jäykäksi ja jäykkä pehmeäksi. Muutosten seurauksena saadaan aikaan uusi heksagrammi, joka tulkitaan alkuperäisen heksagrammin kuvaaman toiminnan seuraukseksi.

Heksagrammin rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Heksagrammin rakentaminen aloitetaan pohjalta eli alin viiva on ensimmäinen viiva. Heksagrammissa on kaksi ulottuvuutta. Viivojen paikat ovat yin- ja yang-paikkoja niin että ensimmäinen, kolmas ja viides paikka ovat yang ja toinen, neljäs ja kuudes paikka yin. Nämä paikat täytetään pehmeillä (柔 róu) ja jäykillä (剛 gāng) viivoilla (爻 yáo). Pehmeä viiva (⚋) on katkoviiva ja luonteeltaan yin; jäykkä viiva (⚊) on yhtenäinen viiva ja luonteeltaan yang. Tavallisessa kielenkäytössä niitä kutsutaan yin-viivaksi ja yang-viivaksi.


yīn

yáng
Pehmeä ja jäykkä viiva.


Yksi heksagrammianalyysin osa vertailee viivan ja sen paikan välistä yinyang-suhdetta. Heksagrammi koostuu kahdesta kolmen viivan ryhmästä eli trigrammista. Alempi trigrammi on sisätrigrammi (内卦 nèigùa) ja ylempi trigrammi on ulkotrigrammi (外卦 wàigùa). Sekä trigrammien ominaisuuksia että niiden viivojen keskinäisiä suhteita vertaillaan toisiinsa.

Trigrammin ja heksagrammin viivat voidaan jakaa kiinalaisen kolmijaon, kolmen aarteen (三財 sāncái) eli taivaan (天 tiān), maan (地 dì) ja ihmisen (人 rén) mukaan. Trigrammissa alin viiva on maa, toinen viiva ihminen ja ylin viiva taivas. Heksagrammissa kaksi alinta viivaa ovat maa, kaksi seuraavaa viivaa ihminen ja kaksi ylintä viivaa taivas. Koska ihminen on ennustuksessa huomion keskipiste, trigrammien keskimmäisillä eli ihmisviivoilla on erityinen merkitys heksagrammia analysoidessa. Viides viiva esittää kuningasta tai muuta johtajaa. Toinen viiva edustaa kansaa, alamaisia tai alempana hierarkiassa olevaa henkilöä.

Heksagrammeja voidaan tulkita useamman menetelmän mukaan.

Matemaattinen menetelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Xiangshu-yixue on kirjaimellisesti "kuva-numero yi-oppi" eli yin tutkiminen kuvan matematiikkaa (numeroa) analysoiden. Sen kehitys alkoi, kun Kongfuzin (Kongfutse) oppilas Zi Xia (子夏 Zǐ Xià, 507-400 eaa.) kehitti 12 xiaoxi-guaa (消息卦) eli "katoavaa ja kasvavaa heksagrammia" merkitsemään vuoden kahtatoista kuukautta ja yinin ja yangin kasvua ja vähenemistä vuoden aikana. Läntisen Han-dynastian aikana elänyt oppinut Meng Xi (孟喜) ratkaisi n.138 eaa. oppineita pitkään askarruttaneen ongelman, miten jokaiselle vuoden päivälle voidaan antaa heksagrammien mukainen määrite. Fengshuin dagua-koulukunnan menetelmät perustuvat hänen työhönsä.

Eniten matemaattisen ennustamisen kehittymiseen vaikutti Jing Fang (京房 Jīng Fáng; 77-37 eaa.). Häneltä ovat peräisin useimmat nykyisin käytössä olevat menetelmät. Hyvin pian matemaattinen tulkinta syrjäytettiin tekstitulkinnan tieltä. Vasta Song-dynastian aikana eläneet oppineet Chen Tuan (陳摶 871-989) ja Shao Yong (邵雍 Shào Yōng; 1011-1077) selvittivät matemaattisen menetelmän salat. Siitä lähtien se on ollut arvostettu ja tarkkana pidetty tapa tehdä yijing-ennusteita.

Matemaattisessa menetelmässä on eri haaroja kuten Wenwanggua (kuningas Wenin guat) ja Meihua (luumunkukka).

Tekstiennustus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Itäisen Han-dynastian aikana xiangshu-yixuen matemaattinen puoli jäi pois käytöstä ja heksagrammien kuvia tulkittiin kirjan heksagrammien ja viivojen selitysten pohjalta. Oppineet tutkivat sanojen merkityksiä ja vertailivat kuvien välisiä suhteita. Vanhojen ennustekstien sanojen alkuperäiset merkitykset olivat joiltain osin unohtuneet tai hämärtyneet, joten yin tutkijat suorittivat jonkinasteista kielitieteellistä tutkimusta varmistaakseen ymmärryksensä tekstien merkityksestä.

Tätä länsimaissa tunnetuinta ennustusmenetelmää kiinalaiset kutsuvat "oppineiden, lasten ja ulkomaalaisten menetelmäksi". Sen virallinen nimi on xiangshu-jujing eli klassikon tulkinta kuvia käyttäen.

Heksagrammitaulukko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylempi trigrammi →

Alempi trigrammi ↓


Qián
Taivas


Zhèn
Ukkonen


Kǎn
Vesi


Gèn
Vuori


Kūn
Maa


Xùn
Tuuli



Tuli


Dui
Suo/Järvi


Qián
Taivas


1:乾 qián
Alkuunpaneva

34: 大壯 dà zhuàng
Suuri voima

5: 需 xū
Odottaminen

26: 大畜 dà chù
Suuri saavutus

11: 泰 tài
Rauha

9: 小畜 xiǎo chù
Pieni säästö

14: 大有 dà yǒu
Huomattava omistus

43: 夬 guài
Irtautuminen

Zhèn
Ukkonen


25: 無妄 wúwàng
Ilman valhetta

51: 震 zhèn
Hätkäyttävä

3: 屯 chún
Kokoaminen

27: 頤 yí
Ravitseminen

24: 復 fù
Palautuminen

42: 益 yì
Lisääntyminen

21: 噬嗑 shìkè
Pureskelu

17: 隨 suí
Seuraaminen

Kǎn
Vesi


6: 訟 sòng
Käräjöiminen

40: 解 xiè
Vapautuminen

29: 坎 kǎn
Kuilu

4: 蒙 méng
Tietämätön

7: 師 shī
Johtaminen

59: 渙 huàn
Hajottaminen

64: 未濟 wèijì
Keskeneräinen

47: 困 kùn
Rajoittaminen

Gèn
Vuori


33: 遯 dùn
Perääntyminen

62: 小過 xiǎo guò
Pieni etu

39: 蹇 jiǎn
Este

52: 艮 gèn
Paikallaan pysyminen

15: 謙 qiān
Vaatimattomuus

53: 漸 jiàn
Eteneminen

56: 旅 lǚ
Matkustaminen

31: 咸 xián
Vetovoima

Kūn
Maa


12: 否 pǐ
Vastoinkäymiset

16: 豫 yù
Tyytyväisyys

8: 比 bǐ
Liittoutuminen

23: 剝 bō
Karsiminen

2: 坤 kūn
Myötäilevä

20: 觀 guān
Tarkkaileminen

35: 晉 jìn
Eteneminen

45: 萃 cuì
Kokoaminen


Xùn
Tuuli


44: 姤 gòu
Tapaaminen

32: 恆 héng
Säilyminen

48: 井 jǐng
Kaivo

18: 蠱 gǔ
Rappeutuminen

46: 升 shēng
Nousu

57: 巽 xùn
Läpitunkeva

50: 鼎 dǐng
Uhripata

28: 大過 dà guò
Suuri koetus



Tuli


13: 同人 tóngrén
Yhdistäminen

55: 豐 fēng
Yltäkylläisyys

63: 既濟 jìjì
Loppuun saattaminen

22: 賁 bì
Kaunistaminen

36: 明夷 míngyí
Pimentyminen

37: 家人 jiārén
Perheenjäsenet

30: 離 lí
Kirkkaus

49: 革 gé
Uudistaminen


Dui
Suo/Järvi


10: 履 lǚ
Astuminen

54: 歸妹 guīmèi
Sisaren naittaminen

60: 節 jié
Säännöstely

41: 損 sǔn
Väheneminen

19: 臨 lín
Lähestyminen

61: 中孚 zhōngfú
Sisäinen luottamus

38: 睽 kuí
Väärinkäsitys

58: 兌 duì
Ilo

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • "Das Mawangdui-Yijing, Text und Deutung", Dominique Hertzer
 • "The Numerology of the I Ching, A Sourcebook of Symbols, Structures, and Traditional Wisdom", Master Alfred Huang
 • "The Complete Idiot's Guide to The I Ching", Elizabeth Moran and Master Joseph Yu

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Heikkilä, Margit: I Ching: Muutosten kirja. Helsinki: Books on Demand, 2009. ISBN 978-952-498-764-6.
 • Holitzka, Marlies: I Ching: Avain muutokseen. (I Ching, 1994.) Käännös: Tuikku Ljungberg. Helsinki: Unio mystica, 1996. ISBN 952-9586-36-1.
 • Markert, Christopher: I Ching: Muutosten kirja. (I Ching, 1986.) Suomentanut Jatta-Liisa Jing. Hämeenlinna: Tammi, 1987. ISBN 951-30-6698-3.
 • Woo, Allie: I Ching. (Ancient wisdom: I Ching, 1998.) Suomentanut Pasi Punnonen. Muinainen viisaus. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3866-1.
 • Christensen, Lars Bo: The Book of Changes - The original Core of the I Ching. Amazon Create Space 2015. (The first translation of the original core text with a full glossary). ISBN 978-87-997976-1-5.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Yijing.