Wikipedia:Freedom of Panorama/Taustaa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli kertoo Freedom of Panoramasta käytävästä kampanjoinnista 2015. Lisätietoa käsitteestä Wikipedia-artikkelissa Freedom of Panorama, ohjeita Freedom of Panoraman hyödyntämiseen Commons:Freedom of Panorama.
Sergej Alexander Dott, Himmelsblumen, 2003. Gleisdreieck, Berliini. Näitä julkiseen tilaan pysyvästi sijoitettuja veistoksia Berliinissä saa kuvata ja kuvia saa jakaa edelleen, koska Saksan tekijänoikeuslaissa on maisemanvapauden myöntävä lisäys.

Freedom of Panorama (vapaasti suomennettuna maisemanvapaus) on tekijänoikeuden rajoitus, joka on olemassa useiden maiden lainsäädännössä. Sen takia on mahdollista valokuvata, elokuvata, jäljentää maalaamalla tai piirtämällä taideteoksia, jotka on pysyvästi sijoitettu julkiseen tilaan ja vapaasti jakaa lopputuloksen.

Maisemanvapauden ansiosta perheet voivat jakaa lomakuvia Internetissä, vaikka kuvissa näkyy rakennuksia ja taideteoksia.

Tulkinnat ja ehdot sille, mikä on laillista, vaihtelevat maittain. Vuonna 2015 eurooppalaista tekijänoikeuslainsäädäntöä muutetaan, jolloin maisemanvapauden perusteet saattavat muuttua perusteellisesti, pakottaen kysymään luvan taideteosten ja rakennusten tekijänoikeuden haltijoilta jäljennösten julkaisemiseen. Sen johdosta kymmenet tuhannet kuvat täytyy poistaa Wikimedia Commonsista ja arviolta sama määrä artikkeleita jää ilman kuvitusta pitkäksi aikaa ennen kuin tulevaisuudessa ladattavat kuvat korvaavat jo aikaisemmin luvalliset, nyt lainvastaiset kuvat. Siksi Wikimedia Suomi ja useat muut organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan siihen, ettei tällaista muutosta lakiin tehdä. Lue lisää siitä kuinka voit auttaa.

Tapahtumat vuonna 2015[muokkaa wikitekstiä]

Julia Reda.

16. kesäkuuta Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta äänesti Julia Redan mietinnöstä, joka koskee tulevaa tekijänoikeuden uudistusta. Reda on blogipostauksessa kuvaillut äänestyksen tulosta. Komitea suosittelee, että maisemanvapautta rajoitetaan siten, ettei se kata kaupallista käyttöä. Julia Redan sanoin: ”Maisemanvapautta koskeva huolestuttava muutosehdotus hyväksyttiin Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän tuella. Sen mukaan julkiseen tilaan sijoitettujen teosten reproduktioiden kaupalliseen käyttöön tulisi pyytää oikeudenhaltijoiden lupa.”[1]

Miten se vaikuttaa Wikipediaan?[muokkaa wikitekstiä]

Belgian kansallismonumenttia Atomiumia ei saa esittää Internetissä ilman erillistä lupaa taiteilijalta ja siksi se on kuvassa sensuroitu.

Maisemanvapauden rajoittamisella vain ei-kaupalliseen käyttöön olisi kauaskantoisia seurauksia. Maisemanvapauden ansiosta voimme käyttää kuvia julkisista veistoksista, monumenteista ja rakennuksista. Jotta aineistoa voisi levittää mahdollisimman vapaasti, julkaistaan se Wikipediassa kaupallisen jatkokäytön sallimalla lisenssillä. Jos maisemanvapaus sulkee pois kaupallisen jatkokäytön, emme voi julkaista kuvia patsaista tai muusta julkisesta taiteesta.

Vielä ongelmallisempaa olisi muutosehdotuksen vaikutus oikeuteen kuvata ja jakaa kuvia tekijänoikeuden alaisista rakennuksista. Tulisi olemaan luvatonta ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa julkaista kuvia rakennuksista, joiden arkkitehti on ollut kuolleena alle 70 vuotta. Tämä rajoittaa vakavasti mahdollisuuttamme kuvata ja esitellä julkista ympäristöämme.

Taustaa[muokkaa wikitekstiä]

Nimittäessään Jean-Claude Junckerin puheenjohtajaksi vuonna 2014 EU:n komissio ilmoitti haluavansa priorisoida digitaalisten sisämarkkinoiden uudistuksia. Euroopan tekijänoikeutta koskevien säädösten päivittäminen on osa tätä tavoitetta. Tekijänoikeuksia säädellään Infosoc-direktiivissä vuodelta 2001, jossa säädellään myös, millaisia poikkeuksia jäsenmaat voivat tehdä yhteiseen tekijänoikeuslainsäädäntöön. Yksi näistä on poikkeuksista on Freedom of Panorama, jonka useimmat maat ovat ottaneet käyttöön.

EU-komissio on tilannut mietinnön tekijänoikeusuudistuksen suosituksista. Julia Redan (Piraattipuolue, Saksa) laatima raportti ei ole sitova, mutta antaa suuntaviivat sille, millainen tekijänoikeusuudistukseen tulisi olla.

Julia Redan päätöslauselmaesitys suosittelee, että parannettaisiin jokapäiväisten toimien lainsuojaa myöntämällä täysi maisemanvapauden poikkeus koko Euroopassa.[2]

Esityksen tekstissä sanotaan: ”kehottaa EU:n lainsäätäjää varmistamaan, että valokuvien, videomateriaalin tai muiden julkisiin paikkoihin pysyvästi sijoitettujen kuvien käyttö sallitaan.” [3]

Jean-Marie Cavada.

MEPit ovat lisänneet yli 500 tarkistusta raporttiin. 16. kesäkuuta oikeusasioiden valiokunta hyväksyi liberaalien ALDE-ryhmään kuuluvan Ranskan europarlamentaarikon Jean-Marie Cavadan tarkistuksen 421, joka muotoilee asian toisin: ”katsoo, että valokuvien, videomateriaalin tai muiden fyysisiin julkisiin paikkoihin pysyvästi sijoitettujen kuvien kaupalliseen käyttöön olisi aina saatava tekijöiden tai heidän edustajansa ennakkolupa.”[3]

Usein kysyttyjä kysymyksiä[muokkaa wikitekstiä]

Miksi kaupallisen käytön kieltäminen on ongelma?[muokkaa wikitekstiä]

Kaupallisen käytön määrittely on hankalaa erityisesti Internetissä, missä samassa julkaisussa voidaan sekoittaa sekä kaupallisia että ei-kaupallisia elementtejä. Esimerkiksi monet blogaajat julkaisevat muuten ei-kaupallisia tekstejään mainoksin ylläpidetyillä alustoilla. Dokumenttielokuvan tekijöiden täytyisi tutkia jokaisen elokuvassa näkyvän rakennuksen, veistoksen tai jopa graffitin tekijänoikeudellinen asema – ja hakea lupa jokaiselta tekijänoikeuden haltijalta.

Sen sijaan laillistettu kaupallinen uudelleenkäyttö esimerkiksi Wikipedian kautta tuottaisi yhteiskunnalle merkittävää lisäarvoa. Teoskuvien tehokas leviäminen Internetissä tekee taiteilijan työtä tunnetuksi, ja sillä on taloudellisesti suurempi merkitys kuin yksittäisten teoskuvien käyttöoikeuksista saatavilla tuloilla niin taiteilijalle, teoksen maksaneelle yhteiskunnalle kuin ympäristölle, jossa teos on.

Wikimedia Deutschland on julkaissut julkaisun, joka käsittelee ei-kaupallisten ja uudelleenkäytön estävien tekijänoikeuslisenssien haitallisuutta. Esite on saatavana englanniksi [4] ja Wikimedia Sverigen julkaisemana ruotsiksi.[5] (Voit myös osalllistua esitteen tekstin kääntämiseen suomeksi.)

Mikä tilanne on Suomessa?[muokkaa wikitekstiä]

Suomessa maisemanvapautta on sovellettu vain osittain. Julkiset taideteokset on suojattu kaupalliselta jatkokäytöltä, mutta rakennuksia on koskenut täysi maisemanvapaus. Ehdotus heikentäisi vapautta kuvata rakennuksia, mutta julkiseen tilaan pysyvästi sijoitetun taiteen osalta tilanne pysyisi ennallaan.

Wikipediassa ei voi Suomessa esittää kuvia julkisesta taiteesta maisemanvapauteen perustuen. Tämä on suuri puute, ja sen johdosta Suomen näkyvyys Wikimedian kansainvälisissä julkista taidetta ja monumentteja kuvaavissa tempauksissa [6] [7] on ollut olematon.

Mitä on tehtävissä?[muokkaa wikitekstiä]

Ota yhteyttä eurokansanedustajiin[muokkaa wikitekstiä]

9. heinäkuuta Euroopan parlamentin täysistunto äänestää Julia Redan esityksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti tekee lopullisen suosituksen äänestyksessä, johon kaikki eurokansanedustajat osallistuvat. Tässä yhteydessä on mahdollista poistaa tekstistä maisemanvapauden rajoitus.

Jotta määrittely poistettaisiin, tarvittaisiin seuraavaa:

 1. Ensin on esitettävä tekstilisäyksen poistoa. Jotta parlamentti voi äänestää tekstin poistosta, tulee esityksellä olla 10% kannatus 751 edustajasta.
 2. Esityksen hyväksyminen vaatii yksinkertaisen enemmistön äänestyksessä.

Voit edistää maisemanvapauden säilymistä ottamalla yhteyttä Suomen eurokansanedustajiin ja pyytää heitä tukemaan esitystä, joka takaa Freedom of Panoraman säilymisen myös kaupallisiin tarkoituksiin.

Kannattaa ottaa suoraan yhteyttä yksittäisiin poliitikoihin. On hyvä muistaa, että usein poliitikot joutuvat vastaamaan huolestuneiden kansalaisten väärinymmärryksistä johtuviin kyselyihin, ja osoittaa perehtyneensä asiaan. On hyvä tuoda esiin, että huolellisen analyysin perusteella tiedämme, että esitys tulee olemaan kova isku Wikimedia Commonsin avoimelle kuva-arkistolle. Tähdennä, että ymmärrämme, että kyseessä on esitys, joka ei ole oikeudellisesti sitova, mutta parlamentti ottaa kantaa asiaan, josta komissio tekee esityksensä myöhemmin tänä vuonna.

Ole objektiivinen ja ystävällinen.

Suomalaiset EU-kansanedustajat[muokkaa wikitekstiä]

Kansallinen Kokoomus (EPP Group)
 • Sirpa Pietikäinen
 • Petri Sarvamaa
 • Henna Virkkunen (Mervi Katainen): "Nyt käyty "freedom of panorama" -keskustelu on nostanut esiin tärkeitä kysymyksiä käsiteltäväksi EU:n tekijänoikeuslain uudistuksen yhteydessä. Euroopan komissio on luvannut antaa esityksensä Euroopan parlamentille vuoden 2015 loppuun mennessä."
Suomen Keskusta (ALDE)
Perussuomalaiset (ECR Group)
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (S&D)
 • Liisa Jaakonsaari
 • Miapetra Kumpula-Natri: "Arkkitehtuurin ja julkisiin tiloihin ja ulkoilmaan tarkoitetut teokset ovat alun perinkin tarkoitettu katsottavaksi vapaasti ja siksi niiden luonteeseen kuuluu vapaa kuvatallennus. Tilauksen hyväksyessään tulee niin taiteilijan kuin tilaajankin ymmärtää, että kerran esillepantu tulee olemaan katseen alla - ilman erilliskorvausta, pitkään ja useita kertoja."
Vihreä liitto (Greens-EFA)
Vasemmistoliitto (GUE/NGL)
 • Merja Kyllönen: "Katson omalta osaltani omassa ryhmässä ja verkostoissani mitä asiantilan korjaamiseksi on vielä tehtävissä :) Maisema, varsinkin julkisena pitäisi olla meidän kaikkien käytössä ja ulottuvilla. Eri asiana tietysti yksityiset kodit. Tänä päivänä täytämme maailmamme mitä erilaisemmilla rajoituksilla, kun itse asiassa tarvitsisimme enemmän vapautta ja luottamusta maailmaamme."
Svenska folkpartiet (ALDE)
 • Nils Torvalds: "On työn alla. Uskomme että typerä lisäys on poistettavissa äänestyksessä"

Mitä haluamme parlamentaarikkojen tekevän[muokkaa wikitekstiä]

Haluamme heidän äänestävän kohdan 16 maisemanvapautta rajoittavaa tarkistusta 421 (Cavada) vastaan Julia Redan esittelemässä mietinnössä 2014/2256(INI).

Tviittaa[muokkaa wikitekstiä]

Klikkaa allaolevia linkkejä, saat tviitattua valmiiksi muotoillun tviitin. Voit jatkaa muotoilua ja lisätä vastaanottajia itse ennen lähettämistä.

Allekirjoita vetoomus[muokkaa wikitekstiä]

Voit allekirjoittaa julkisen vetoomuksen, jossa vaaditaan Euroopan parlamenttia

 • olemaan rajoittamatta Freedom of Panoramaa millään tavoin

ja sen sijaan

 • vahvistamaan Freedom of Panorama kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Allekirjoita vetoomus!

Asiasta muualla Wikimediassa[muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa wikitekstiä]

 1. Reda Report adopted: A turning point in the copyright debate juliareda.eu. Viitattu 26.6.2015.
 2. Reda Report draft – explained juliareda.eu. Viitattu 26.6.2015.
 3. a b Reda, Julia: TARKISTUKSET 281 - 556 Mietintöluonnos (PE546.580v01-00) www.europarl.europa.eu. Viitattu 26.6.2015.
 4. File:Free Knowledge thanks to Creative Commons Licenses.pdf - Meta meta.wikimedia.org. Viitattu 26.6.2015.
 5. Svenska: Översättning av den engelska broschyren. commons.wikimedia.org. 14 November 2013. Viitattu 26.6.2015.
 6. Wiki Loves Monuments Wiki Loves Monuments. Viitattu 26.6.2015.
 7. The International Winners of Wiki Loves Public Art 2013 | Wiki Loves Public Art wikilovespublicart.org. Viitattu 26.6.2015.

Aiheessa muualla[muokkaa wikitekstiä]