Kotiopetus (mormonismi)

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa jokaisella perheellä tai yksittäisellä jäsenellä on kaksi miesjäsentä kotiopettajina, joilla on pappeus. Yleensä toisella kotiopettajista on korkeampi Melkisedekin pappeus ja toisella alempi Aaronin pappeus. Toinen kotiopettajista on siis joko vanhin tai ylipappi, toinen taas pappi tai opettaja. Seurakunnan kotiopetustyö on piispan ja piispakunnan vastuulla. Myös seurakunnassa palvelevat lähetyssaarnaajat toimivat usein kotiopettajina.

Kotiopettajat vierailevat jokaisen jäsenen kodissa kuukausittain ja keskustelevat perheen tai henkilön kanssa jostain hengellisestä aiheesta ja pitävät rukouksen. He myös usein tiedustelevat perheen tarpeista ja pyrkivät auttamaan tai vievät viestin pappeusjohtajille, jotka voivat järjestää perheessä tarvittavaa apua tai tukea. Perheelle annettava apu voi olla hengellistä tai aineellista, heidän luonaan voidaan käydä esimerkiksi auttamassa kotitöissä. Kotiopetustuokio kestää yleensä noin puolesta tunnista tuntiin.

Kirkon Apuyhdistyksellä on vastaavanlainen ohjelma, jota kutsutaan kotikäyntityöksi. Jokaisella seurakunnan naisella eli Apuyhdistyksen jäsenellä on kaksi kotikäyntiopettajaa (tai kotikäyntisisarta), jotka vierailevat tai ovat yhteydessä häneen kuukausittain.

Huhtikuun 1. päivänä 2018 kirkon profeetta Russell M. Nelson ilmoitti kirkon yleiskonferenssissa, että kotiopetus ja kotikäyntiopetus nykyisessä muodossaan lopetetaan ja korvataan uudenlaisella palvelutyöllä.