Kalliolan setlementti

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kalliolan Setlementti Sturenkatu 11

Kalliolan Setlementti on yhteiskunnallinen konserni, jonka tarkoitus on luoda edellytyksiä hyvälle elämälle. Konserni jakautuu yhdistykseen ja sen kokonaan omistamaan osakeyhtiöön. Yhdistys tekee setlementtityötä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella ja rahoittaa yleishyödyllistä toimintaansa osakeyhtiön voittovaroilla, valtion ja kuntien tuella. Kalliolan Setlementti on perustettu vuonna 1919. Kalliola on Suomen vanhin setlementti.

Kalliolan Setlementti ry:n Setlementti- ja järjestötyö vastaa Kalliolan konsernin monipuolisesta järjestötyöstä. Sen suurin yksikkö on 7 000 opiskelijan Kalliolan kansalaisopisto. Sivistystyön lisäksi Setlementti- ja järjestötyöhön kuuluu riita-asioiden sovittelua Länsi-Uudellamaalla, rikostaustaisten päihdekuntoutusta, alueellista setlementtityötä neljässä asukastalossa, neuvontapalveluja ja vapaaehtoistoimintaa. Setlementti- ja järjestötyö rahoitetaan muun muassa Opetushallituksen, STEA:n ja kuntien sekä Kalliola oy:n voittovaroin.

Kalliola oy on yhteiskunnallisesti vaikuttava sote-alan yhtiö, joka on keskisuuri laadukkaiden sote-palvelujen tuottaja. Kalliola oy:ssä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä työllisyys-, kotoutumis- ja senioripalveluita noin 10 paikkakunnalla eri puolella eteläistä Suomea. Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan.   

Kalliolan toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa. Toiminnan tavoitteena on läpi elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden toteuttaminen. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Kalliolan Setlementti on Suomen Setlementti­liiton jäsen ja osa kansainvälistä setlementtiliikettä.

Arvot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalliolan Setlementin toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:

  • Luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia
  • Tasa-arvoisuus
  • Yksilön oikeuksien kunnioittaminen
  • Erilaisuuden hyväksyminen

Vapaaehtoistoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vapaaehtoistoiminta on osa 90-vuotiaan Kalliolan alkuaikojen perustoimintoja. Kalliolan setlementtitalo (Sturenkatu 11, Helsinki), Pasilan asukastalo, Kylämajan asukastalo ja ASKEL - matalan kynnyksen kohtaamispaikka Espoossa tarjoavat mahdollisuuksia yhdessäoloon, harrastamiseen ja tekemiseen. Vapaaehtoisena voi toimia muun muassa ikäihmisten atk-tutorina, tukihenkilönä eri elämänvaiheissa olevien ihmisten rinnalla, läksyapuna tai muun muassa kielikaverina.

Kalliolan kansalaisopisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalliolan kansalaisopisto on avoin, yksityinen setlementtiopisto. Opetusalueet ovat: kielet, liikunta ja tanssi, kehoilmaisu, kuvataide ja soveltava kuvaamataito, käytännön taidot, ilmaisutaito, kulttuuri ja yhteiskunnalliset aineet, itsetuntemus ja elämisentaito, tietotekniikka.

Lastensuojelu- ja perhetyö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalliolan lastensuojelu tarjoaa sijaishuoltoa 12–18-vuotiaille nuorille, jotka eivät voi asua kotona ja joita ei voida hoitaa tukipalveluin tai perhehoidossa. Kalliola tarjoaa tarvittaessa myös jälkihuoltoa kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Käytössä on neljä asumisharjoitteluasuntoa itsenäistyville nuorille. Kalliolan lastensuojelun toimipisteet ovat – Avopalvelut – Hirvikallion nuorisokoti, Espoo – Matarin nuorisokoti, Vantaa – Mäkirinteen nuorisokoti, Hausjärvi – Saunalahden nuorisokoti, Espoo – Tiirakallion nuorisokoti, Espoo

Perhetyö on avomuotoista ja sen tavoitteena on vahvistaa nuoren ja perheen vuorovaikutustaitoja. Kodin ulkopuolinen sijoitus voidaan usein välttää, kun tuetaan perhettä itsenäiseen selviytymiseen. Kalliolan setlementin lastensuojelulaitoksissa painotetaan Kalliolan arvoja sekä henkilökunnan luottamusta nuoren voimavaroihin omien asioidensa asiantuntijana.

Maahanmuuttotyö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kurkelan perheryhmäkoti

Kurkelan perheryhmäkoti toimii Salossa, Kiskon kylässä. Toiminta on alkanut 1.10.2016. Toimeksiantosopimus on tehty ELY-keskuksen ja Salon kaupungin välille. Perheryhmäkodissa on kaksi seitsemänpaikkaista osastoa ja koko yksikössä mahdollisuudet 14 nuoren asua.

Pukkilan perheryhmäkoti

Pukkilan perheryhmäkoti on ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten perheryhmäkoti. Perheryhmäkoti tarjoaa kodin 11 nuorelle.

Toiminta käynnistyi helmikuun alussa 2016.

Salon tuettu asuminen

Kalliolan Kannatusyhdistys ry tuottaa Salon kaupungille alaikäisten maahanmuuttajien tuetun asumisen palveluja. Palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti 17-vuotiaille ja vanhemmille nuorille. Palvelujen piiriin on mahdollista ottaa 16-vuotias nuori, mikäli tämä katsotaan kyvykkääksi pärjäämään omassa/soluasunnossa. Tuetun asumisen palvelut sisältävät yksilöllistä tukea, johon sisältyy ryhmätoimintaa.

Vantalan perheryhmäkoti

Vantalan perheryhmäkoti on ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten perheryhmäkoti.

Päihdetyö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalliolan päihdekuntoutuksessa on mahdollista tavoittaa riippuvuuksista vapaa, päihteetön elämäntapa. Tavoite saavutetaan tarjoamalla mahdollisuus liittyä yhteisöön, jonka jäsenet jakavat saman kokemuksen ja ymmärryksen päihderiippuvuudesta.

Päihdekuntoutus tapahtuu hoitavissa ryhmissä yksilölliset tarpeet huomioiden. Menetelminä ovat vertaistuki, yhteisöhoito ja 12 askeleen ohjelmat. Hoidon jälkeinen tukiverkosto rakentuu jo hoidon aikana. Läheiset osallistuvat hoitoon tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Hoito toteutetaan Kalliolan sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisten yhteistyönä.

Kalliolan klinikan Myllyhoito tarjoaa mahdollisuuden kahdentoista askeleen ohjelmien, yhteisön tuen ja päihdetyön ammattilaisten avulla tapahtuvaan toipumiseen. Kalliolan Avo- ja jatkohoitoyksikössä toimivat Myllyhoidon ja Kiskon yhteisöhoidon avohoitosovellukset. Myös Nurmijärven klinikan jatkohoito ja K-tien jatkohoito ovat osa kokonaisuutta. Suomeen hoitomallin toi ensimmäisenä edesmennyt sosiaalineuvos Toivo Pöysä ja lanseerasi sen suomalaiseksi nimeksi ”Myllyhoito”. Kalliolan klinikka aloitti mallin toteuttamisen ensimmäisenä Suomessa vuonna 1982.

Vahvasti tukien kehittää VAHVAT-kuntoutusohjelmaa vapautuville päihdeongelmaisille vangeille pääkaupunkiseudulla.

Seniorityö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalliolan setlementin ikäihmisten palvelut koostuvat liikunnasta, kansalaisopiston kurssitoiminnasta ja tietotupatoiminnasta. Myös Kalliolan vapaaehtoistoiminnassa on paljon ikäihmisille sopivia aktiviteetteja. Kalliolan kansalaisopisto tarjoaa erilaisia ikäihmisille räätälöityjä kursseja. Kalliola oy tuottaa liikuntapalveluja Kuntokeidas Sandelsin tiloissa Töölössä. Kuntokeidas Sandelsin toiminta on tarkoitettu ikääntyvien kotona selviytymisen tukemiseen ja itsenäisen toimintakyvyn säilymiseen liikunnan ja kuntoutuksen avulla. Sandelsissa on seniorikuntosali, liikuntasali sekä allasosasto saunoineen. Senioreiden tietotupatoiminnan tavoitteena on ehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä, tietoyhteiskunnasta sekä tietoteknisten valmiuksien kehittäminen. Toimintamuotona ovat vertaistukeen perustuvat atk-koulutukset, joissa jo hieman edistyneempi koneen käyttäjä toimii vapaaehtoisena vertaiskouluttajana. Helsingissä on kolme Senioreiden Tietotupaa. Mukana on 20 vapaaehtoista koulutettua vertaiskouluttaja.

Kalliolan setlementtitalo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalliolan setlementtitalo sijaitsee Helsingin Alppiharjussa Sturenkadun ja Kalliolanrinteen (ent. Vaasanrinteen) kulmassa, ja sen tontti käsittää pienen kolmiomaisen korttelin kokonaisuudessaan. Nykyinen rakennus valmistui vuonna 1966.[1]

Aikaisemmin samalla paikalla sijaitsi 1910-luvulla rakennettu venäläinen Bobrikoffin koulu. Suomen itsenäistyttyä rakennus jäi tyhjilleen, ja sitä suunniteltiin muun muassa poliisikoulun käyttöön, mutta valtioneuvosto päätti vuonna 1919 luovuttaa sen 25 vuodeksi Suomen Setlementti­liiton käyttöön. Vuonna 1937 rakennus tontteineen lahjoitettiin samalle järjestölle. Vanha koulurakennus purettiin 1960-luvulla.[1]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Setlementtiliike

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b Kaija Hackzell: Viertotietä itään ja länteen, Helsingin vanhoja kortteleita 3, s. 122-125. Sanoma Oy, 1988. ISBN 951-875-103-X.