Sähkötupakka

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Erilaisia sähkösavukkeita, mm. kertakäyttöinen sähkösavuke, suuren säiliön sisältävä malli ja tavallisen savukkeen, sikarin ja piipun muotoiset sähkösavukkeet.

Sähkötupakka, sähkösavuke, e-savuke tai puhekielessä vape (englannin sanasta vaporizer) on tekninen laite, jonka kautta hengitetään yleensä nikotiinipitoista höyryä.[1] Sähkötupakka poikkeaa merkittävästi perinteisestä savukkeesta, sillä sähkötupakkaa ei polteta, vaan sähkötupakkalaitteella höyrystetään nikotiininestettä.[1] Koska nikotiininesteen höyrystämisessä ei tapahdu palamista, se ei tuota palamisyhdisteitä. Sähkötupakka ei myöskään sisällä tupakkaa.[2][3][4] Laitteesta on myös käytetty nimitystä sähköinen nikotiininannostelija.[5] Sähkötupakkaa käytetään myös tupakoinnin lopettamisen apukeinona.

Toimintaperiaate

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sähkötupakka voi muistuttaa ulkonäöltään savuketta, mutta mallit ovat kehittyneet jatkuvasti yhä enemmän perinteisistä savukkeista poikkeavaan suuntaan.[6] Laite koostuu akusta, valmiiksi täytetystä tai itse täytettävästä nestesäiliöstä sekä höyrystimestä eli atomisaattorista, joka lämmittää säiliöstä atomisaattoriin päätyvän nesteen höyryksi. Nesteen höyrystyminen tapahtuu mallista riippuen joko manuaalisesti nappia painamalla tai automaattisesti imaisun yhteydessä. Höyryn muodostamiseen käytettävät nesteet koostuvat veden lisäksi pääosin propyleeniglykolista ja/tai glyseriinistä sekä makuaineista. Saatavilla on sekä nikotiinittomia nesteitä että erivahvuisia nikotiininesteitä.[7][8]

Sähkötupakan käyttäjät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaudella 2013–2014 tehdyn tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa sähkötupakan päivittäisistä käyttäjistä puolet poltti myös tavallista tupakkaa, 27 % oli lopettanut tupakoinnin viimeisen vuoden aikana, 15 % oli lopettanut tupakoinnin aiemmin ja 9 % ei ollut koskaan tupakoinut. Päivittäisistä sähkötupakan käyttäjistä 89 % sanoi käyttävänsä sähkötupakkaa tupakoinnin lopettamisen apuna. Tutkimus tehtiin, koska tuolloin sähkötupakan käyttö oli lisääntymässä ja haluttiin kartoittaa käyttäjä.[9] Sittemmin käyttö on romahtanut kuolemantapausten paljastuttua.[10]

Englannin ASH:n vuonna 2015 julkaiseman tilastoraportin mukaan kolme viidesosaa sähkösavukkeita Isossa-Britanniassa käyttävästä aikuisväestöstä on tupakoitsijoita, kaksi viidesosaa entisiä tupakoitsijoita. Ensin mainitussa ryhmässä sähkösavukkeita käytetään pääasiallisesti tupakoinnin vähentämiseen, jälkimmäisessä tupakoinnin lopettamiseen.[11] Vuoden 2019 raportissa todetaan 54 % sähkötupakan käyttäjistä olevan entisiä tupakoitsijoita ja määrän olevan kasvussa. Tupakan ja sähkötupakan yhteiskäyttö on vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Sähkötupakan käyttäjistä 6 prosentilla ei ole aiempaa tupakointitaustaa. 50 % sähkötupakan käyttäjistä sanoo käyttävänsä saman vahvuista nikotiininestettä kuin aloittaessaan sähkötupakoinnin, 39 % sanoo siirtyneensä miedompaan ja 9 % vahvempaan. Yleisimmin (64 %) käytettiin 1–12 mg/ml vahvuista nikotiininestettä. Kaiken kaikkiaan sähkötupakointi on yleistynyt ja vuonna 2019 Ison-Britannian väestöstä 7,1 % käyttää sähkötupakkaa.[12]

Isossa-Britanniassa nuorten sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö on ASH:n mukaan harvinaista. Viikoittain sähkösavukkeita ilmoitti käyttäneensä 1,6 % brittinuorista käytön rajoittuessa etupäässä tupakointitaustan omaaviin nuoriin.[13] Sen sijaan Yhdysvalloissa käyttö on nopeasti yleistynyt, ja lukioikäisistä sähkötupakkaa käyttää 21 % vuonna 2019, määrä oli 12 % vuonna 2018. Yläasteikäisistä sähkötupakkaa käyttää 5 % kun määrä edellisvuonna oli 3 %.[14]

Sähkösavukkeiden käyttö kytkeytyy vahvasti tupakointitaustaan myös Suomessa. THL:n mukaan 15–65-vuotiaista suomalaisista sähkösavukkeita käyttää kaikkiaan noin kolme prosenttia, joista tupakoimattomien osuus on ”käytännössä olematon”.[15] Käyttö on kuitenkin Suomessakin romahtanut kuolemantapausten paljastuttua vuonna 2019 Yhdysvalloissa.[10]

Sähkösavukkeiden käyttö suomalaisnuorten keskuudessa vaihtelee iän ja sukupuolen mukaan. Vuoden 2015 Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan nuorimmassa ikäryhmässä (12-vuotiaat) ”sähkösavukkeiden nykyinen käyttö oli hyvin harvinaista”. Enimmillään sähkösavukkeita käyttivät 18-vuotiaat pojat, joista 3,5 % ilmoitti käyttävänsä sähkösavukkeita päivittäin.[16] THL:n mukaan sähkösavukkeiden kokeilut ja käyttö olivat "vähäisiä niiden keskuudessa, jotka eivät tupakoineet tai nuuskanneet".[17]

Sähkötupakan on pelätty houkuttelevan tupakoimattomia nuoria tupakkakokeilujen pariin. Kuitenkaan monien asiantuntijatahojen, esimerkiksi Englannin ASH:n, mukaan tähänastinen näyttö ei anna viitteitä siitä, että sähkösavukkeet houkuttelisivat tupakoimattomia nuoria tupakointiin. Sen sijaan ASH toteaa nuorten tupakoinnin vähentyneen sähkösavukkeiden markkinoilletulon jälkeen.[7]

Vastaava kehityssuunta on havaittu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Aiempaa jyrkempi laskusuuntaus tupakoinnissa on tapahtunut samanaikaisesti myös aikuisväestön keskuudessa. Selittäväksi tekijäksi on arveltu sähkösavukkeiden tupakointia syrjäyttävää vaikutusta tupakoitsijoiden keskuudessa.[18][19][20][21][22]

Yleisen arvion mukaan maailmassa on 20-40 miljoonaa sähkötupakoitsijaa. Määrän uskottiin ylittävän 55 miljoonaa sähkötupakan käyttäjää vuonna 2021.[23][24] Käyttö on kuitenkin romahtanut kuolemantapausten paljastuttua vuonna 2019 Yhdysvalloissa.[10] Yhdysvallat kieltää osan sähkötupakoiden myynnistä vuoden 2020 helmikuun alusta tarkoituksena vähentää sähkötupakoinnin houkuttelevuutta nuorison keskuudessa. Kielto koskee askeissa myytäviä sähkösavukkeita ja kaikkia muita makuja paitsi tupakkaa ja mentolia. Hedelmän-, mintun- ja karkinmakuiset sähkösavukkeet olivat olleet erityisesti nuorten suosiossa.[25]

Sähkötupakka Suomessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lääkelaitos kielsi heinäkuussa 2008 nikotiinillisten sähkötupakkatuotteiden myynnin Suomessa, koska nikotiinia sisältävät tuotteet luokitellaan lääkevalmisteiksi.[26] Vantaan käräjäoikeus vapautti helmikuussa 2011 nikotiinipitoisia sähkötupakkavalmisteita ilman lääkemääräystä tilanneen miehen lääkerikossyytteestä sillä perusteella, ettei reseptiä tarvittu, koska kerta-annokset olivat niin pieniä. Tämän seurauksena Tulli luovutti pysäyttämänsä sähkötupakkatilaukset niiden tilaajille.[27][28]

Vuonna 2012 voimaan tulleen tupakkalain muutoksen myötä sähkötupakan mainonta internetissä kiellettiin.[29] Tupakkalain ikärajaa koskeva sääntely koskee myös sähkötupakkalaitteita ja niissä käytettäviä nikotiinittomia nesteitä. Nikotiinia sisältävät nesteet kuuluvat lääkelain piiriin.[30]

Elokuussa 2016 tuli voimaan uusi tupakkalaki, jonka piiriin myös sähkösavukkeet otettiin. Uuden tupakkalain myötä sähkötupakan ja nikotiinipitoisen nikotiininesteen myynti on nykyään Suomessa sallittua kivijalkaliikkeissä. Laissa sähkösavukkeiden myynti ja markkinointi rinnastetaan tupakkaan ja itse tuotteita säännellään monin eri tavoin. Sähkötupakkatuotteiden tilaaminen ulkomailta on uuden lain mukaan kiellettyä, minkä lisäksi myös kotimainen nettimyynti ja tilaaminen on kiellettyä. Suomen sisäisessä myynnissä nikotiininesteitä saa myydä maksimissaan 10 ml pulloissa, joiden suurin sallittu nikotiinipitoisuus on 20 mg/ml. Nikotiininesteissä ainut sallittu maku on tupakan maku. Suomessa nikotiininesteitä ja sähkösavukkeita myydään muun muassa erikoisliikkeissä, tavallisissa marketeissa, kioskeilla ja huoltoasemilla.[1][31]

Ulkomailta nikotiininesteitä saa tuoda vähintään 24 tuntia kestäneeltä matkalta enintään 10 ml, jonka enimmäisvahvuutta ei uudessa laissa määritelty.[32]

Terveysvaikutukset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Antero Heloman mukaan on hyvin todennäköistä, että sähkötupakka ei ole yhtä haitallista kuin tavallinen tupakka. THL ei ole laitoksena ehdottanut sähkötupakan kieltämistä mutta suosittelee käyttämään tupakoinnin lopettamisessa perinteisiä nikotiinikorvaustuotteita ja vieroituslääkkeitä.[33][34][35]

Sähkötupakasta on löydetty joitakin terveydelle haitallisia aineita, mutta huomattavasti vähemmän kuin tavallisista savukkeista.[36][37][38][39][40][41][42]

Useista makeanmakuisista sähkötupakkanesteistä on löytynyt myös diasetyylia, jolla saadaan aikaan voin ja kerman makua, ja jonka pitkäaikainen hengittäminen suurina määrinä saattaa aiheuttaa bronchiolitis obliterans -nimistä keuhkosairautta (ns. popcorn-keuhko). Kyseisten nesteiden keskimääräiset diasetyylipitoisuudet ylittävät tiukimmat turvarajat mutta jäävät keskimäärin sadasosaan tupakasta saatavista diasetyylimääristä. Tupakoinnin ei ole havaittu aiheuttavan em. sairautta. Sähkösavukenesteissä diasetyylin käytöstä pyritään pääsemään eroon kokonaan.[43][44][45]

Yhdysvaltalaisen Drexelin yliopiston elokuussa 2013 julkaiseman, siihenastista sähkötupakkatutkimusta yhteenkokoavan tutkimusraportin mukaan sähkötupakkanesteistä tai -höyrystä ei ole löydetty terveydelle vaarallisia määriä haitallisia aineita.[46]

Chest-lehdessä vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa sähkötupakan käytön havaittiin aiheuttavan hengitysteiden toimintaan ainakin lievästi ja väliaikaisesti heikentäviä vaikutuksia. Tutkijoiden mukaan kyseisillä tilastollisesti havaittavilla vaikutuksilla ei kuitenkaan ole välttämättä kliinistä merkitystä.[47][48][49]

Helmikuussa 2013 Inhalation Toxicology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sähkötupakan käyttö ei aiheuta olennaisia muutoksia käyttäjän välittömässä keuhkotoiminnassa.[50]

Sähkötupakan käytöllä ei ole havaittu akuutteja vaikutuksia käyttäjän sydäntoimintaan (Onassis Cardiac Surgery Center 2012) tai verenkuvaan (Food and Chemical Toxicology 2012), päinvastoin kuin tupakoinnilla.[51][52] Englannin terveysvirasto (PHE) vuonna 2015 julkaiseman raportin mukaan sähkösavukkeet ovat 95 prosenttia turvallisempia kuin tavalliset savukkeet ja myös tehokas apu tupakoinnin lopettamisessa.[53]

Sähkötupakan ei ole havaittu vapauttavan ympäristöönsä olennaisia määriä haitallisia aineita, eikä se tuota lainkaan passiivisen tupakoinnin haitallisinta muotoa, ns. sivusavua (sähkötupakan kohdalla ”sivuhöyryä”), joka syntyy savukkeen palaessa itsekseen imaisujen välillä. Sähkötupakka tuottaa höyryä vain imaisun yhteydessä, joten ympäristöön ei vapaudu lainkaan käyttäjän omassa elimistössä suodattumatonta höyryä.[36][54][55][56][57][58][59][60]

Vuonna 2019 ilmenneet keuhko-ongelmat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2019 on Yhdysvalloissa tullut julki yli 20 kuolemantapausta ja yli 1 000 sairastumista. CDC:n mukaan useat sairastuneet ovat käyttäneet THC:tä sisältäviä tuotteita ja annostelleet näitä sähkötupakan avulla.[61] Suomessa on lokakuussa 2019 tiedossa yksi epäily sairastumisesta.[62]

Tutkimusten perusteella yhdysvaltalaiset viranomaiset uskovat alustavasti, että syypää keuhkovaurioihin on kannabisnesteiden kanssa käytettävä E-vitamiiniasetaatti.[63]

Sähkötupakka voi räjähtää siinä olevien litiumakkujen takia. Räjähdys voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa näön menetyksen[64], reiän kitalakeen ja palovammoja[65]. Räjähtävä sähkötupakka voi myös sytyttää tulipalon.[66] Etenkin niin sanotut ”mekaaniset” sähkötupakat ovat vaarallisempia kuin tavalliset, koska niistä puuttuu lämpötilaa ja virtaa rajoittavat komponentit ja suojaus oikosulun varalta.[67]

Sähkösavukkeiden räjähtämisessä on usein kyse käyttäjän virheestä, esimerkiksi väärän latauslaitteen käytöstä. 12 prosenttia tapauksista on kuitenkin sattunut, kun laite ei ole latauksessa.[65][68]

Sähkötupakka tupakoinnin lopettamisen apukeinona

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2008 antamassaan lausunnossa WHO pitää mahdollisena, että sähkötupakka auttaa tupakoinnin lopettamisessa, mutta sitä ei voida markkinoida kyseiseen tarkoitukseen ennen kuin siitä on kertynyt tieteellistä näyttöä.[34] Tämän jälkeen asiasta on tehty useita tutkimuksia ja käyttäjäkyselyjä, joiden mukaan sähkötupakasta on ollut hyötyä sekä tupakoinnin vähentämisessä että sen lopettamisessa.[69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]

Poikkeuksen muodostaa Kalifornian yliopistossa helmikuussa 2016 julkaistu tutkimus, jonka mukaan sähkötupakalla ei olisi merkittävää positiivista vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen.[84] Tutkimusta on kuitenkin kritisoitu laajalti virheellisistä tutkimustavoista ja harhaanjohtavista johtopäätelmistä.[85][86]

Vuonna 2014 International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä julkaistun, yli 19 000 sähkötupakan käyttäjää kattavan kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan 81 prosenttia vastanneista oli päässyt eroon tupakasta korvaamalla sen sähkösavukkeilla. Ne 19 prosenttia sähkösavukkeiden käyttäjistä, jotka edelleen tupakoivat, olivat vähentäneet tupakointiaan keskimäärin kahdestakymmenestä savukkeesta neljään savukkeeseen päivässä.[87][88]

Oman ryhmänsä sähkösavukkeiden käyttäjäkunnasta muodostavat sähkösavukkeita ja savukkeita rinnakkain käyttävät tupakoitsijat. Tyypillisesti rinnakkaiskäyttö vähentää tupakointia huomattavissa määrin. Esimerkiksi vuoden 2014 Ranskan terveysbarometrin mukaan 80 % savukkeita ja sähkösavukkeita rinnakkain käyttäneistä oli vähentänyt tupakointiaan keskimäärin 8,9 savukkeella päivässä.[89][90]

Vuoden 2015 Eurobarometrin mukaan Euroopassa oli kaikkiaan noin neljä miljoonaa sähkösavukkeiden käytön myötä tupakoinnin lopettanutta ja noin viisi miljoonaa tupakointiaan vähentänyttä tupakoitsijaa.[91]

Huhtikuussa 2016 brittiläinen Royal College of Physicians julkaisi laajan raportin sähkösavukkeista ja muista nikotiinituotteista, jotka eivät sisällä tupakkaa. Raportin mukaan sähkösavukkeet ovat nikotiinikorvaustuotteita suositumpia ja tehokkaampia tupakoinnin lopettamisessa. Terveysriskien arvioidaan olevan ”tuskin yli viittä prosenttia tupakoinnin terveysriskeistä ja voivat olla huomattavasti tätäkin pienemmät”. Sähkösavukkeet eivät myöskään ole houkutelleet tupakoimattomia tupakointiin tai sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. Käyttäjäkunta rajoittuu lähes kokonaan ennen sähkösavukkeiden käyttöä tupakoineisiin, jotka käyttävät sähkösavukkeita tupakoinnin lopettamiseen ja tupakoinnin haittojen vähentämiseen. Näistä syistä johtuen tupakoitsijoita tulisi kannustaa vaihtamaan tupakasta sähkösavukkeisiin.[92]

 1. a b c Sähkötupakka - Tietoa, käyttöohjeet ja myyntipaikat Suomen Tuontiliike Oy. Viitattu 19.7.2021.
 2. Tupakoitsijan kannattaa ryhtyä savulakkoon. (Arkistoitu – Internet Archive) Tiede 20.2.2012
 3. American Council on Science and Health: (Arkistoitu – Internet Archive) Dr. Whelan defends Katherine Heigl’s use of e-cigs. 18.10.2010
 4. Ross, Gilbert, M.D.: The Deadly Crusade Against E-cigarettes. 15.10.2012
 5. Sähköiset nikotiiniannostelijat eli niin sanotut sähkösavukkeet ("sähkötupakka") Terveyskirjasto 18.8.2014.
 6. Farsalinos, Konstantinos E.-Polosa, Riccardo: Safety Evaluation and Risk Assessment of Electronic Cigarettes as Tobacco Cigarette Substitutes: A Systematic Review. Therapeutic Advances in Drug Safety (Arkistoitu – Internet Archive) 2014;5(2):67-86.
 7. a b Electronic cigarettes (also known as vapourisers) (pdf) ash briefing. helmikuu 2016. ASH. Arkistoitu 28.3.2016.
 8. Rautalahti, Matti: Sähkösavukkeista ei löydy oikotietä onneen sic! (sic.fimea.fi). Fimea. Arkistoitu 1.1.2014. Viitattu 31.12.2013.
 9. Electronic cigarette use among US adults in the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study, 2013–2014 s. 4
 10. a b c Mikko Leppänen, Sähkösavukkeiden myynti romahtanut Suomessa jenkkikohun takia, Yle.fi, uutiset 19.10.2019
 11. Use of electronic cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. ASH Fact Sheet, May 2015.
 12. https://ash.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Use-of-e-cigarettes-among-adults-2019.pdf (Arkistoitu – Internet Archive)
 13. Use of e-cigarettes among young people in Great Britain (pdf) kesäkuu 2019. ASH. Arkistoitu 15.10.2019.
 14. How many US high school students smoke e-cigarettes? theguardian.com. Viitattu 15.10.2019. (englanniksi)
 15. Tupakoivat aikuiset käyttävät yhä useammin sähkösavukkeita, koko väestössä käyttö vähäistä. (Arkistoitu – Internet Archive) THL 19.2.2016.
 16. Kinnunen, Jaana M. (et al.): Nuorten terveystapatutkimus 2015. (Arkistoitu – Internet Archive) s. 32.
 17. Ollila, Hanna - Ruokolainen, Otto: s. 7. Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000–2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helmikuu 2016.
 18. France: Houezec, Jacques Le: ccording to a new survey, youth smoking decreased during the last 4 years while e-cig used increased. 16.4.2014. http://jlhamzer.over-blog.com/tag/survey/
 19. Sullum, Jacob: As Vaping Rises to Record Highs, Smoking Falls to Record Lows. Forbes Magazine, December 18, 2014. http://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2014/12/18/as-vaping-rises-to-record-highs-smoking-falls-to-record-lows/
 20. Carmona, Richard: E-cigarette hysteria is hazardous to your health. New York Post 22.9.2015. http://nypost.com/2015/09/22/e-cigarette-hysteria-is-hazardous-to-your-health/
 21. Rodu, Brad: The CDC Buries the Lead: Teen E-cigarette Use Rises as More Dangerous Cigarette Use Plummets. Tobacco Truth 13.10.2015. http://rodutobaccotruth.blogspot.co.uk/2015/10/the-cdc-buries-lead-teen-e-cigarette.html
 22. Cosgrove, Jacklyn: What role do e-cigarettes play in Oklahoma's smoking rate decline. News OK 26.10.2015. http://m.newsok.com/what-role-do-e-cigarettes-play-in-oklahomas-smoking-rate-decline/article/5456090/?page=1 (Arkistoitu – Internet Archive)
 23. https://www.simplyeliquid.co.uk/2017/10/24/how-many-people-around-the-world-vape/
 24. Jones, Lora: Vaping: How popular are e-cigarettes? BBC News (www.bbc.com). 15.9.2019. BBC.
 25. Yhdysvallat ilmoitti kieltävänsä valtaosan maustetuista sähkösavukkeista Ilta-Sanomat. 3.1.2020. Viitattu 3.1.2020.
 26. Sähkötupakan myynti kiellettiin Suomessa hs.fi. Viitattu 25.11.2011.
 27. Tullin pysäyttämät sähkötupakat toimitetaan tilaajille hs.fi. Arkistoitu 27.2.2011. Viitattu 25.11.2011.
 28. Vantaan käräjäoikeus antoi tuomion sähkötupakan nikotiinivalmisteiden maahantuonnista Tulli. Viitattu 25.11.2011. [vanhentunut linkki]
 29. Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden internetkauppa mainonta- ja esilläpitokiellon näkökulmasta (pdf Selite= s. 4) 7.11.2011. Helsinki: Valvira. Arkistoitu 26.12.2011. Viitattu 3.1.2012.
 30. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549
 31. Nikotiinineste Suomen Tuontiliike Oy. Viitattu 19.7.2021.
 32. Tupakkalaki tiukentuu - uusi laki voimaan 15.8.2016 https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tupakkalaki-tiukentuu-uusi-laki-voimaan-15-8-2016
 33. "Ei turvallinen, ei vaarallinen", Suomen Kuvalehti 27/2012, sivu 10
 34. a b THL: Sähkösavuke. Luettu 07.03.2013. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/tupakointi/sahkosavuke (Arkistoitu – Internet Archive)
 35. Sähkötupakan terveysvaikutuksista ei riittävästi tietoa (Internet Archivessa, tallennettu 8.3.2013) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen tiedote. 14.2.2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Arkistoitu 8.3.2013. Viitattu 24.10.2015.
 36. a b ASH (Action on Smoking and Health) Briefing: Electronic cigarettes. January 2013. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf
 37. Laugesen, Murray (Health New Zealand): Safety Report on the Ruyan e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. (21.10.2008). http://healthnz.co.nz/RuyanCartridgeReport21-Oct-08.pdf; Ruyan E-cigarette Bench-top tests. 27.05.2009. http://www.healthnz.co.nz/DublinEcigBenchtopHandout.pdf
 38. Sobczak, Andrzej (et al.): Substantial reduction in emission of selected carbonyls and volatile organic compounds from electronic cigarettes compared to tobacco cigarettes. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS4-49, s. 235-236. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 39. Weiss, Arlene L.-Jaeger, Rudolph J.: Inhalation Toxicity Report for the Aerosol Generated by the Operation of Green Smoke Electronic Cigarettes. 12.09.2012. http://www.ma-cigarette.fr/wp-content/uploads/2012/10/inhalation-toxicity-report-091212-1537.pdf (Arkistoitu – Internet Archive)
 40. Assessment of e-cigarette safety by comparing the chemical composition of e-cigarette aerosol and cigarette smoke from reference traditional cigarette. E-Smoking Institute. Luettu 15.03.2013. http://www.esmokinginstitute.com/en/node/31 (Arkistoitu – Internet Archive)
 41. American Association of Public Health Physicians: AAPHP E-cigarette Petitions to FDA – Actions Requested and Justification. http://www.aaphp.org/Resources/Documents/20100207FDAPetitionSummary.pdf
 42. Siegel, Michael: Metals in Electronic Cigarette Vapor are Below USP Standards for Metals in Inhalation Medications. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary 03.04.2013. http://tobaccoanalysis.blogspot.fi/2013/04/metals-in-electronic-cigarette-vapor.html
 43. Farsalinos, KE (et al.): Evaluation of electronic cigarette liquids and vapour for the presence of selected inhalation toxins. http://gfn.net.co/downloads/2014/posters/122%20Farsalinos%20%20-%20DA_AP.pdf (Arkistoitu – Internet Archive)
 44. ECITA: Diacetyl Found in VIP Butterscotch Eliquid (Arkistoitu – Internet Archive) 1.9.2014.
 45. Sähkötupakan nesteestä löytyi haitallista ainetta – yhdistetty popcorn-keuhkoihin (Arkistoitu – Internet Archive) Ilta-Sanomat 1.9.2014.
 46. Burstyn, Igor: Peering through the mist: What does the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tell us about health risks? Department of Environmental and Occupational Health School of Public Health Drexel University. August 2013. http://publichealth.drexel.edu/SiteData/docs/ms08/f90349264250e603/ms08.pdf (Arkistoitu – Internet Archive)
 47. Acute pulmonary effects of using an e-cigarette: impact on respiratory flow resistance, impedance and exhaled nitric oxide 24.12.2011.
 48. Siegel, Michael: New study shows that in contrast to tobacco cigarettes, electronic cigarettes do not impair acute lung function. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary 10.01.2012. http://tobaccoanalysis.blogspot.fi/2012/01/new-study-shows-that-in-contrast-to.html
 49. The Consumer Advocates For Smoke-Free Alternatives Association (CASAA): Greek e-cigarette study called "amateur propaganda" (Arkistoitu – Internet Archive) 12.01.2012.
 50. Flouris, Andreas D. (et al.): Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhalation Toxicology, Vol. 25, No. 2 , Pages 91-101doi:10.3109/08958378.2012.758197. February 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23363041
 51. Farsalinos, Konstantinos (et al.): Acute effects of using electronic nicotine-delivery device (e-cigarette) on myocardial function: comparison with the effects of regular cigarettes. http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?id=299231#.UmqQiTIayK1
 52. Flouris, Andreas (et al.): Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count. Food and Chemical Toxicology, lokakuu 2012, 50. vsk, nro 10, s. 3600–3603. Durham, Pohjois-Carolina, Yhdysvallat: doi:10.1016/j.fct.2012.07.025. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 53. E-cigarettes around 95 % less harmful than tobacco estimates landmark review 19.8.2015. Public Health England.
 54. Romagna, Giorgio (et al.): Characterization of chemicals released to the environment by electronic cigarettes use (ClearStream-AIR Project): Is Passive Vaping A Reality? 01.09.2012. http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf (Arkistoitu – Internet Archive)
 55. New E-cigarette Study Shows No Risk from Environmental Vapor Exposure. Online PR News 04.10.2012. http://www.onlineprnews.com/news/268327-1349236060-new-ecigarette-study-shows-no-risk-from-environmental-vapor-exposure.html (Arkistoitu – Internet Archive)
 56. Czogala, Jan (et al.): Assessment of passive exposure to aerosol from electronic cigarettes. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, PA9-2, s. 45. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 57. Health New Zealand: E-cigarettes: harmless inhaled or exhaled - no second hand smoke. 08.09.2009. http://www.healthnz.co.nz/ECigsExhaledSmoke.htm (Arkistoitu – Internet Archive)
 58. Consumer Advocates for Smoke‐free Alternatives Association (CASAA): E‐cigarettes and Smoke‐free Policies. Luettu 07.03.2013. http://casaa.org/uploads/Ecigarettes_and_Smokefree_policies.pdf (Arkistoitu – Internet Archive)
 59. Electronic Cigarette Industry Trade Association (ECITA): Scientific Research on Electronic Cigarettes, s. 19-20. Luettu 07.03.2013. http://www.ecita.org.uk/collated[vanhentunut linkki] scientific research on electronic cigarettes feb 2013.pdf
 60. Pietinalho, Anne & Pelkonen, Anna & Rytilä, Paula: Tupakoinnin ja astman yhteys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2008, 124. vsk, nro 7. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Artikkelin verkkoversio.
 61. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products CDC Archive (archive.cdc.gov). 25.2.2020. CDC.
 62. Bjurström, Eelis: Ilkka: THL sai ensimmäisen ilmoituksen ihmiseltä, joka epäilee saaneensa keuhko-oireita sähkötupakoinnin takia Yle.fi, uutiset. 12.10.2019. Viitattu 12.10.2019.
 63. USA:n viranomaiset uskovat löytäneensä syyllisen sähkötupakoitsijoiden kuolemiin liitettyyn keuhkosairauteen yle.fi, uutiset. 9.11.2019. Viitattu 9.11.2019.
 64. Sähkötupakka räjähti – silmänpohja murtui, näkö vaarassa Yle uutiset. 29.1.2016. Viitattu 9.2.2016.
 65. a b Sähkötupakka räjähti suuhun Iltalehti. 10.9.2015. Viitattu 9.2.2016.
 66. Numminen, Pekka: Suomalaismiehen sähkötupakka räjähti keskellä yötä tuhosi firman kirjanpidon Iltalehti. 20.11.2015. Viitattu 9.2.2016.
 67. OPAS: Mekaaniset modit vapers.fi. 17.12.2014. Vapers Finland RY.
 68. Amber Whaley, "E Cigarette Explosions: An In Depth Investigation", (Arkistoitu – Internet Archive) IEC, February 11, 2016.
 69. Etter JF- Bullen C.: Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Addiction 2011 Nov;106(11):2017-28. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03505.x. Epub 2011 Jul 27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21592253
 70. Wermert, Amy M. (et al.): Use of electronic cigarettes among adults enrolled in a group randomized smoking cessation trial in Appalachian Ohio. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-134, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 71. Polosa, Riccardo (et al.).: Effect of an electronic nicotine delivery device (e-Cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study. BMC Public Health 2011, 11:786. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-786.pdf
 72. Pokhrel, Pallav (et al.): Smokers who try e-cigarettes to quit smoking: are they serious about quitting? 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-135, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 73. Siegel, Michael B. (et al.): Electronic cigarettes as a smoking-cessation tool: results from an online survey. 08.02.2011. http://www.stop-tabac.ch/fra/images/stories/documents_stop_tabac/seigel[vanhentunut linkki] e cigs am j prev med 2011.pdf
 74. Adkison, Sarah E. (et al.): Awareness, trial, and current use of electronic cigarettes: findings from ITC four country survey. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS3-122, s. 201. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 75. Bauld, Linda (et al.): E-cigarettes: the views of smoking cessation staff in the united kingdom. Society for Research on Nicotine and Tobacco - Europe 2012, Abstract Book, s. 16. http://www.srnteurope.org/2012/abstract-book/
 76. Dawkins, Lynne (et. al.): ‘Vaping’ profiles and preferences: an online survey of electronic cigarette users. Addiction, Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue). Article first published online: 28.03.2013. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12150/abstract
 77. Caponnetto, Pasquale (et al.): The efficacy and safety of an electronic cigarette (eclat) study: a prospective 12-month randomized control design study. Society for Research on Nicotine and Tobacco - Europe 2012, Abstract Book, s. 87-88. http://www.srnteurope.org/2012/abstract-book/
 78. Caponnetto, Pasquale (et al.): Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in Schizophrenic Smokers: A Prospective 12-Month Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 446-461; doi:10.3390/ijerph10020446. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/2/446
 79. Granger, Jacques-Cornette, Brigitte: Observation de l’acceptation de la cigarette électronique (CDMR 24). 30.11.2012. https://docs.google.com/document/d/1R93I9PNgUODplREypnzdM-amwnLoDOJCl8Sxbm68ZeE/edit?pli=1
 80. Electronic Cigarette Industry Trade Association (ECITA): French study shows significant health improvements for smokers using electronic cigarettes. 09.01.2013. http://www.ecita.org.uk/blog/?p=382 (Arkistoitu – Internet Archive)
 81. Andrea R. Vansickel (et al.): Clinical laboratory assessment of the abuse liability of an electronic cigarette. Addiction Volume 107, Issue 8, pages 1493–1500, August 2012. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2012.03791.x/abstract
 82. King's College London: E-cigarettes - does type and frequency of use influence quitting amongst smokers? 21.4.2015. http://www.kcl.ac.uk/ioppn/news/records/2015/April/New-e-cigarette-research-on-type-and-frequency-of-use.aspx (Arkistoitu – Internet Archive)
 83. Rahman, Muhammed Aziz (et al.): Cigarettes and Smoking Cessation: Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis. Plos One 30.3.2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378973/pdf/pone.0122544.pdf
 84. Sähkötupakkaa käyttävät eivät lopeta tupakointia muita todennäköisemmin Yle Uutiset. Viitattu 13.2.2016.
 85. Science Media Center: Expert reaction to meta-analysis looking at e-cigarette use and smoking cessation. 14.1.2015. http://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-meta-analysis-looking-at-e-cigarette-use-and-smoking-cessation/
 86. Truth Intiative: Submission to the FDA, s. 12. July 2, 2015. http://truthinitiative.org/sites/default/files/2015.06.30%20E-Cig%20FDA%20Workshop%20Docket%20FINAL.pdf
 87. E-cigarette research.com: Switching from cigarettes to e-cigarettes has significant health benefits, according to a survey of more than 19,000 users. April 2014. http://ecigarette-research.com/web/index.php/research/2014/161-survey-ecig (Arkistoitu – Internet Archive)
 88. Farsalinos, Konstantinos (et al.): Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014, 11(4), 4356-4373. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/pdf
 89. Andler, R. et al.: Electronic cigarette use in France in 2014. Int J Pub Health 2016 Mar. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26687039
 90. Bentley, Guy: Study Estimates 400,000 Smokers Quit Thanks To E-Cigarettes In Just One Country. The Daily Caller 28.12.2015. http://dailycaller.com/2015/12/28/study-estimates-400000-smokers-quit-thanks-to-e-cigarettes-in-just-one-country/#ixzz45gz7cvlm
 91. Harlay, Jerome: Dr. Farsalinos re-analyzes the data from the Eurobarometer survey.[vanhentunut linkki] PGVG Magazine, 22.9.2015.
 92. Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction 28.4.2016. Royal College of Physicians. Arkistoitu 9.2.2017.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]