Pasuuna

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee soitinta. Kasvisuvusta kertoo artikkeli pasuunat.
Pasuuna

Pasuuna (myös vetopasuuna) on vaskipuhallin. Pasuunalla ääni muodostetaan muiden vaskipuhaltimien tapaan puhaltamalla tiukasti puristettujen huulien välistä suukappaleeseen. Tällöin saadaan soittimen sisällä oleva ilmapatsas värähtelemään, mikä puolestaan synnyttää äänen. Valtaosassa pasuunoista on luisti, jolla muokataan äänenkorkeutta muuttamalla soittimen pituutta.[1]

Yleisimmin käytetty tenoripasuuna on B-vireinen soitin, joka soi B-trumpettia oktaavia matalammalta ja B-tuubaa oktaavia korkeammalta. Musiikki kirjoitetaan tyypillisesti soivalle korkeudelle (C-vireeseen), eli kirjoitetun ja soitetun musiikin sävellajit vastaavat toisiaan, toisin kuin esimerkiksi trumpetin kohdalla. Brass band -musiikissa pasuuna tosin katsotaan yleensä transponoivaksi soittimeksi.[1]

Pasuuna on erittäin monipuolinen soitin. Sitä käytetään tyylillisesti hyvin monentyyppisessä musiikissa, esimerkiksi sinfoniaorkestereissa, useimmissa muissa puhallinsektiota käyttävissä musiikin tyyleissä sekä erityisesti jazzissa ja big band -kokoonpanoissa.[2] Pasuunan aggressiivinen ääni on myös saanut jalansijaa jopa heavy metalissa.

Rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaaviokuva tenoripasuunasta

Pasuuna on pääasiassa sylinterin muotoinen metalliputki, joka on taivutettu s-kirjaimen muotoon. Putki valmistetaan yleensä messingistä; myös muita metalliseoksia käytetään. Messinkiset soittimet lakataan normaalisti ulkopinnalta.

Pasuuna koostuu kolmesta erillisestä osasta: suukappaleesta, luistista ja kello-osasta. Kello on äänen ulostulokanava, joka laajenee kartion muotoon. Kellosta taaksepäin putki kaartuu u-kirjaimen muotoiselle mutkalle (vrt. kvarttiventtiilipasuuna); tässä kohden sijaitsee pasuunan viritysputki.

Luisti liittyy kello-osaan yleensä mutterin välityksellä. Luisti onkin pasuunalle ominainen osa, jota muissa vaskisoittimissa ei tavallisesti ole. Siinä on kaksi putkea päällekkäin, joista ulommaista liikuttamalla muutetaan sisäänpuhallettujen ilmasykäyksien putkissa kulkemaa matkaa ja siten niiden värähtelytaajuutta, jolloinka ulostullessaan aistimme ne eri sävelkorkeuksina.

Myös luisti on rakenteeltaan u:n muotoinen. Sen pohjassa on tavallisesti venttiili ("vesiventtiili") uloshengitysilmasta tiivistyneen (kondensoituneen) veden poistamiseksi.

Luistissa käytetty metalliseos ja pinnoite vaikuttavat soittimen soitettavuuteen. Erityisesti nopeatempoisissa sävelkuluissa voidaan suosia "kevennettyä" luistia, joka voi olla esimerkiksi nikkelin ja alumiinin lejeerinki (seos). Useampikerroksinen kovalakkakerros suojaa melko pehmytmetallista (esim. messinki tai nikkeli-alumiini) luistia kolhuita ja vääntymiltä.

Luistin toisessa päässä on suukappale, johon soittaja puhaltaa. Suukappaleita on eri muotoisia ja kokoisia.[2]

Eri pasuunoissa käytettävien suukappaleiden kokomerkinnät (kuppileveys) vaihtelevat yleensä väleillä 2–7 ja 47–58. Lisäksi kokonumeron perässä olevat kirjaimet (esimerkiksi 7C) kertovat suukappaleen "kupin" syvyydestä ja muodosta. Tässä esimerkissä suukappale 7C on syvempi kuin 7B tai 7A (joka on tässä tapauksessa syvyydeltään matalin). 6C on taas ympärysmitaltaan pienempi kuin 7C, mutta suhteessa kokoonsa, yhtä syvä.

Eri suukappaleilla voidaankin helpottaa soitettavan musiikin eri korkeuksilta tapahtuvien sävelkulkujen soittamista. Periaate on seuraava: mitä ympärysmitaltaan pienempi / kupiltaan matalampi suukappale, sitä korkeampia ääniä soittimella on mahdollisuus tavoitella. Ympärysmitaltaan suuri ja syvä suukappale helpottaa taas matalien äänten tavoittamista. Useat ammattipasunistit, musikkityylistä riippumatta, pitävätkin pasuunakoteloissaan useita suukappaleita.

Niin kutsutuissa konserttipasuunoissa on lisäksi kello-osan yläosassa ylimääräinen venttiilikoneisto ja kierreputkisto, jota kutsutaan kvarttiventtiiliksi. Nimensä mukaisesti venttiili alentaa pasuunan sävelkorkeutta kvartilla. Sen tarkoituksena on vähentää luistin kauimmaisten asentojen käyttötarvetta ja aikaansaada vireen vaihtuminen B:stä F:ään eli kvartilla. Tämä taas mahdollistaa matalimpien, huulitekniikan tavoittamattomissa olevien väliäänien soittamisen. Bassopasuunoissa on useimmiten kaksi venttiiliä, jotka muuttavat soittimen F-, G- tai Des-vireiseksi.

Kvarttiventtiilin malleja on muutamia, joista yleisin on kääntösylinteriventtiili (akseliventtiili). Onkin huomattavaa, että kaikki akseliventtiili-kvarttiventtiilipasuunat ovat yleensä soittajan omatoimisesti, melko helposti säädettävissä oikea- ja vasenkätisiin soittotapoihin, koska liipaisin on yleensä symmetrinen ja vaihdettavissa akselin molempiin päihin ilman työkaluja.

Kello-osaa kannattelevan käden peukalolla 'painetaan' kvarttiventtiilin sivussa sijaitsevaa liipaisinta, jolloin putkien risteyskohdassa (sylinteri) oleva venttiili kiertyy vertikaalisti (pystysuunnassa) putkeen verrattuna, johtaen sisäänpuhalletun, värähtelevän ilman luistin pituutta vastaavan kierreputkiston kautta kellon ulostuloon, synnyttäen äänen.

Tällöin (kvarttiventtiili aukipainettuna) kierreputkiston pituus vastaa luistin 6:tta asentoa (joita on 1–7), luistin ollessa 1 asennossa (täysin sisäänvedettynä). Yhdistelemällä kvarttiventtiilin auki/kiinni -asentoja ja luistin liikkeitä yhtäaikaa, voidaan välttää luistin kauimmaisia asentoja (pienessä ja isossa oktaavissa) 6–7 ja (1. oktaavista ylöspäin) 4–5 asentoja. Täten luistin edestakainen 'sahaaminen' jää mahdollisimman minimaaliseksi ja voidaan soittaa äärimmäisen nopeatempoisia säveljuoksutuksia, oktaavihyppyjä ja 'huulten tavoittamattomissa' olevia väliääniä. Väliääniä saadaan ertyisesti alarekisterissä, eli suuren oktaavin c:stä jopa kontra-oktaavin g:hen (tenori-kvarttiventtiilipasuuna) Kvarttiventtiili-bassopasuunat pääsevät jopa matalammalle, johtuen putkien suuremmasta leikkauspinta-alasta ja käytetyistä suuremmista ja syvemmistä suukappaleista.

Pasuunan varianteissa, esimerkiksi venttiili- ja hybridipasuunassa on kolme venttiiliä kuten trumpetissa.[1]

Venttiilipasuuna[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Venttiilipasuuna on pasuunan variantti, jossa luistin sijasta putkiston jatkaminen on korvattu kokonaan muiden vaskisoittimien tapaisella venttiilikoneistoilla (yleensä pumppuventtiileillä).

Venttiilipasuunan venttiilit
Venttiilipasuuna

Tällöin pumppuventtiilit ohjaavat ilman kahteen eri rinnakkaiseen ja lyhyempään putkistoon venttiilien vierellä, jolloin saavutetaan taas yhdeksän eri yhdistelmää (vrt. kromaattinen asteikko). Venttiilipasuunoita on valmistettu eri kokoisia ainakin altosta (lyhyt) kontrabassoon (pitkä) versiona. Yleisimmin käytössä on tenoriventtiilipasuuna, jonka pituus vastaa tavallista vetopasuunaa aisoineen.

Adolphe Saxin kehittämän venttiilipasuunan rakenne poikkeaa tavallisesta: siinä on trumpetin tavoin kolme venttiiliä, ajatuksena yksi venttiiliasentojen yhdistelmä kutakin vetopasuunan aisan asentoa kohti. 7 aisan perusasentoa ylennyksineen ja alennuksineen sisältää 3pot2 eli 9 eri kromaattisen sävelasteikon ääntä, johon 3 venttiilillä pystytään. Venttiilipasuunan basso- tai kontrabassoversio on nimeltään cimbasso. Sitä käytetään lähes yksinomaisesti Giuseppe Verdin ja Giacomo Puccinin säveltämän taidemusiikin esittämiseen.

Suosituimmillaan venttiilipasuuna oli 1800-luvulla, kun kierto- ja mäntäventtiilisoittimet kehittyivät nopeasti edistyneen teknologian mukana. 1800-luvun lopulla varmatoimisten, korkealuokkaisten soitinten massatuotanto nosti vetopasuunan suosion jälleen ohi venttiilipasuunan. Huolimatta siitä, että vetopasuuna on säilyttänyt suosionsa, myös venttiilipasuuna on pysynyt suosittuna esimerkiksi Itävallassa, Italiassa, Böömissä, Määrissä, Slovakiassa, Espanjassa, Portugalissa, Etelä-Amerikassa ja Intiassa, joissa se on paikoitellen jopa lähes syrjäyttänyt vetopasuunan.

Hybridipasuuna[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hybridityyppisissä pasuunoissa on sekä vetopasuunan luisti että venttiilipasuunalle ominainen venttiilikoneisto. Tällainen on esimerkiksi Superbone, jota Maynard Ferguson käytti.

Ääniala[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perustyyppistä pasuunaa kutsutaan myös nimellä tenoripasuuna. Muita pasuunan muunnoksia ovat sopraano- (jota kutsutaan myös vetotrumpetiksi), altto- ja bassopasuuna. Alttopasuuna on kooltaan tenoripasuunaa pienempi ja vastaavasti bassopasuuna suurempi. Lisäksi on olemassa hyvin harvinaiset kontrabassopasuuna ja pikkolopasuuna.[1]

Soittaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tenoripasuuna ilman kvarttiventtiiliä

Vetopasuuna[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bassopasunisti Petteri Saarnia Lappeenrannan linnoituksessa vuonna 2013
Nuori pasunisti ja muovinen ensipasuuna

Pasuunaa pidetään vasemmalla kädellä suunnilleen kello- ja luistiosan välisestä liittymäkohdasta niin, että kello-osa nojaa vasenta olkapäätä vasten. Oikea käsi pitelee kiinni luistista, ja suu on suukappaletta vasten. Kun venttiileillä varustetun vaskisoittimen soittaja säätelee äänenkorkeutta venttiilein, pasunisti säätää äänenkorkeutta luistin eri asentojen mukaan. Näitä asentoja kutsutaan vedoiksi, ja niitä on seitsemän kappaletta. Niiden sijaintipaikat ovat summittaiset, ja instrumentin soittaminen vaatiikin soittajalta tarkkaa kuuloa sävelpuhtauden säilyttämiseksi. Jokaista vetoa kohden on mahdollista saada useampi ääni säätämällä huulien asentoa ja ilmanpainetta. Pasuunan ääni on tyypillisesti huomattavasti trumpettia pehmeämpi ja yleissävyltään käyrätorvea tummempi. Toisaalta ääneen on mahdollista saada enemmän terävyyttä kuin baritonitorven tai tuuban ääneen. Bassopasuuna on tenoripasuunaa muhkeasointisempi, kun taas alttopasuuna muistuttaa ääneltään jossakin määrin alttotorvea. Pasuunalle tyypillinen erikoisuus on glissandon helppo aikaansaanti: tasaisesti puhallettaessa liikutetaan luistia joko alhaalta ylös tai ylhäältä alas. Myös pasuunan kanssa voidaan käyttää sordiinoja. Ne ovat kellon eteen tulevia erilaisia äänensävyä muokkaavia vaimentimia.[2]

Venttiilipasuuna[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jotkin kuljetukset, erityisesti nopeat kuviot, on helpompi tuottaa venttiili- kuin vetopasuunalla. Monet soittajat pitävät venttiilipasuunan ääntä tukkoisempana ja vähemmän avoimena kuin vetopasuunan. Tämän takia sitä ei juuri käytetä orkesteriteoksissa, vaikka Giuseppe Verdi erityisesti suosikin venttiilipasuunaa korostaakseen sen ominaisuuksia nopeissa kuljetuksissa. Koska B-viritteisessä tenoriventtiilipasuunassa on sama sormio kuin B-viritteisessä trumpetissa, monet jazz-trumpetistit käyttävät sitä satunnaisesti toisena soittimenaan. Tunnettuja B-viritteistä tenoriventtiilipasuunaa soittavia muusikoita ovat esimerkiksi Maynard Ferguson, Bob Brookmeyer, Juan Tizol Duke Ellingtonin orkesterista, Rob McConnell ja Bob Enevoldsen.

Tavallisimpia vetopasuunamerkkejä ovat muun muassa Bach, Yamaha, Conn (yleensä orkesteripasuunoita), King, Olds, Besson ja Getzen (kevyempi musiikki), Arnolds & Sons ja Jiggs (harjoittelupasuunoita).

Musiikkia pasuunalle[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pasuunaosuuksia muissa teoksissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tunnettuja pasunisteja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Luettelo pasunisteista

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c d Pasuuna Muusikoiden.net. Viitattu 6.11.2017.
  2. a b c Pasuuna Turun filharmoninen orkesteri. Viitattu 6.11.2017.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]