Neuroverkot

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kuva eteenpäin kytketystä 2x5 monikerrosverkosta

Neuroverkot ovat informaation käsittelyn, matematiikan tai laskennan malleja, jotka perustuvat yhdistävään laskentaan. Warren McCulloch ja Walter Pitts esittivät ensimmäisen ihmisaivojen toimintaa ja matemaattista logiikkaa yhdistelevän laskennan mallin vuonna 1943.

Neuroverkkojen perusajatus perustuu luonnollisiin hermoverkkoihin, mutta tarkkaan luonnollisten hermoverkkojen jäljittelyyn ei nykyisin yleensä pyritä, vaan neuroverkkotekniikoiden kehittäminen perustuu enemmän esimerkiksi tilastotieteeseen ja signaalinkäsittelyn teoriaan.

Siinä kun tavallisissa asiantuntijajärjestelmissä käytetään "jos-niin"-sääntöpareja (jos raidat, niin seepra; jos pitkät korvat, niin aasi), neuroverkkoa opetetaan esimerkkien avulla (nämä ovat eri-ikäisiä seeproja, nämä aaseja). Pyritään siihen että neuroverkko oppii muuttujien epälineaariset riippuvuussuhteet suoraan havaintoaineistosta (kavioeläinesimerkissämme oppii tarkastelemaan korvia ja värin kuvioita, ei esim. jalkojen pituutta). Muilta osin neuraalilaskenta muistuttaa tilastotieteessä käytettyjä yleistettyjä lineaarisia malleja (GLM).

Neuroni[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Neuroverkot koostuvat joukosta (keinotekoisia) neuroneita. Neuronit ovat yksinkertaisia, toisiinsa kytkettyjä tiedonkäsittely-yksiköitä. Neuroni koostuu seuraavista osista:

  • synapseista
  • summaajasta
  • aktivaatiofunktiosta

Synapsi on kahden neuronin välinen kytkentä, jolle on määritelty kytkentäkohtainen paino. Käytännössä neuronin k neuronille j lähettämän signaalin arvo kerrotaan synaptisella painolla w_{kj}.

Summaajan tehtävä on laskea kaikilta syötesynapseilta tulleiden signaalien summa. Neuronin j summain on

u_k = \sum_{j=1}^m w_{kj} x_j

missä x_j ovat syötesignaaleita. Aktivaatiofunktio laskee summasta u_k epälineaarisen kuvauksen

y_k = \phi(u_k + b_k)

missä y_k on ulostulosignaali ja b_k on vakiotermi (bias).

Epälineaarisuus mahdollistaa mielivaltaisen funktion approksimoimisen. Epälineaarinen aktivaatiofunktio voi olla esimerkiksi askelfunktio

y(x) = \left\{ \begin{matrix}1, & \mbox{kun } x \ge 0 \\ 0, & \mbox{kun } x < 0 \end{matrix} \right.

tai logistinen (sigmoidi) funktio

y(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}.

Geometrisesti tulkittuna yksi rinnakkaisten neuroneiden muodostama kerros ilmaisee, kummalla puolella synaptisten painojen \bold{w} määräämää tasoa syötevektorin osoittama piste \bold{x} sijaitsee.

\bold{w}^T \bold{x} + b_k \ge 0

Neuroverkkorakenteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleisin neuroverkkorakenne on eteenpäinsyöttävä verkko, jossa neuronit on jaettu kerroksiin ja kaikki edellisen kerroksen neuronit on kytketty kaikkiin seuraavan kerroksen neuroneihin.

Opetus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Neuroverkkojen opettamisessa kytkentöjen synaptiset painot optimoidaan siten, että opetusnäytteiden vasteiden ja haluttujen vasteiden ero minimoituu.

Opetusnopeutta voidaan parantaa nolla-keskiarvoistamalla opetusdata ja vähentämällä opetusnäytteen piirteiden keskinäistä riippuvuutta esimerkiksi pääkomponenttianalyysillä.

Vastavirta-algoritmi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monikerroksisten perceptron-verkkojen opetuksessa käytetään vastavirta (backpropagation) -algoritmia.[1]

Neuroverkkojen erikoistyyppejä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Haykin, Simon (1999). Neural networks - A comprehensive edition. 2.painos. Prentice Hall International. ISBN 0-13-908385-5.

  1. Määritä nimeke! Viitattu 27.11.2011.