Tämä on lupaava artikkeli.

Kannadalainen kirjaimisto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kannadalainen kirjaimisto
Säkeistö kannadankielisestä Kavirajamarga-teoksesta.
Säkeistö kannadankielisestä Kavirajamarga-teoksesta.
Tyyppi abugida
Kielet kannada
Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle
ISO 15924 Knda, 345
Unicode-lohko 0C80–0CFF

Kannadalainen kirjaimisto on Karnatakan osavaltiossa Etelä-Intiassa puhutun kannadan kielen kirjoitusjärjestelmä. Kirjaimisto perustuu brahmi-kirjoituksesta kehittyneeseen muinaiskannadalaiseen kirjaimistoon ja on läheistä sukua telugun kielessä käytetylle telugulaiselle kirjaimistolle. Kirjaimistoon kuuluu 34 konsonanttia ja 13 vokaalia, ja sitä kirjoitetaan vasemmalta oikealle. Kannadan lisäksi sitä käytetään muun muassa tulun, lambadin ja konkanin kirjoittamiseen.

Kannadalainen kirjaimisto juontaa juurensa brahmi-kirjoitukseen, jota käytettiin jo Ašokan kaiverruksissa 200-luvulla eaa. Vuosisatojen kuluessa brahmi sai lukuisia eri variaatioita Etelä-Intiassa, ja 900-luvulle jaa. tultaessa kannadan- ja telugunkielisillä alueilla oli käytössä yhtenäinen brahmiin perustuva muinaiskannadalainen kirjaimisto.[1] Muinaiskannadalainen merkistö eriytyi kannadalaiseksi ja telugulaiseksi kirjaimistoksi 1100- ja 1400-luvun välisenä aikana.[2] Kristittyjen lähetyssaarnaajien tuotua kirjapainotaidon Intiaan 1800-luvun alussa kannadan oikeinkirjoitus standardoitiin painamisen mahdollistamiseksi.[1]

Kannadalainen kirjaimisto on pääasiallinen kirjoitusjärjestelmä kannadan lisäksi myös tulun ja kodavan kielissä.[3][4] Sitä käytetään muiden kirjaimistojen ohella myös lambadin, konkanin, paniyan, betta kurumban ja ravulan kirjoittamiseen.[5][6][7][8][9]

Kannadan- ja englanninkielinen tienviitta Bangaloressa.

Kannadalainen kirjaimisto on tyypiltään abugida, mikä tarkoittaa, että yksi kirjainmerkki kuvaa pääsääntöisesti konsonantista ja sitä seuraavasta vokaalista muodostuvaa tavua.[1][huom 1] Konsonanttia seuraa aina perusvokaali a, ellei kirjaimeen ole liitetty toista vokaalimerkkiä tai erillistä vokaalin puuttumista ilmaisevaa virama-tarketta.[1][10][huom 2]

Kirjain Lat. Ääntämys
ka [kʌ]
kha [kʰʌ]
ga [gʌ]
gha [ɡʱʌ]
ṅa [ŋʌ]
ca [tʃʌ]
cha [tʃʰʌ]
ja [dʒʌ]
jha [dʒʱʌ]
ña [ɲʌ]
Kirjain Lat. Ääntämys
ṭa [ʈʌ]
ṭha [ʈʰʌ]
ḍa [ɖʌ]
ḍha [ɖʱʌ]
ṇa [ɳʌ]
ta [tʌ]
tha [tʰʌ]
da [dʌ]
dha [dʱʌ]
na [nʌ]
Kirjain Lat. Ääntämys
pa [pʌ]
pha [pʰʌ]
ba [bʌ]
bha [bʱʌ]
ma [mʌ]
ya [jʌ]
ra [rʌ]
la [lʌ]
va [ʋʌ]
ḷa [ɭʌ]
Kirjain Lat. Ääntämys
śa [ɕʌ]
ṣa [ʂʌ]
sa [sʌ]
ha [hʌ]

Konsonantin ja normaali ääntämys on affrikaatta [dʒ], mutta konsonantin ña edellä se ääntyy klusiilina [ɟ]. Nykykielessä ero sibilanttien śa ja ṣa välillä ei aina ole selvä, ja molemmat kirjaimet voidaan ääntää postalveolaarisina [ʃ].[1]

Konsonanttiyhdistelmät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Bangaloressa sijaitsevan Shivaji-hotellin nimi kannadalaisilla, tamililaisilla ja latinalaisilla kirjaimilla.

Peräkkäiset konsonantit kirjoitetaan yhdistelmäkirjaimina, joissa yhdistelmän ensimmäinen konsonantti kirjoitetaan sellaisenaan ja siihen liitetään jälkimmäisen konsonantin erillinen yhdysmuoto. Useimpien konsonanttien yhdysmuoto tehdään yksinkertaisesti kirjoittamalla konsonanttikirjain hieman pienempänä edeltävän konsonantin alapuolelle (esim. ಕ್ಕ kka, ಕ್ದ kda, ಗ್ಗ gga). Jälkimmäisestä konsonantista poistuu yhdysmuotoa muodostettaessa kirjaimen yläpuolinen oikealle kaareutuva vaakaviiva.[1]

Joillakin kirjaimilla on tavanomaisesta kirjoitusasusta poikkeava yhdysmuoto.[1][10]

 • ಕ್ k + taಕ್ತ kta
 • ಕ್ k + naಕ್ನ kna
 • ಕ್ k + maಕ್ಮ kma
 • ಕ್ k + yaಕ್ಯ kya
 • ಕ್ k + raಕ್ರ kra
 • ಕ್ k + laಕ್ಲ kla

Myös kolmen konsonantin yhdistelmät ovat mahdollisia (esim. ಷ್ಟ್ರ ṣṭra).[1] Sanoissa, joissa on kirjaimella ha alkava konsonanttiyhdistelmä, h voi ääntyä kirjoitusasun vastaisesti toisen konsonantin jälkeen – esimerkiksi ಚಿಹ್ನ cihna voidaan ääntää joko [tʃihna] tai [tʃinha].[1]

Kirjaimen ra ollessa yhdistelmän ensimmäisenä konsonanttina yhdistelmän kirjoittamiseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Ra voidaan kirjoittaa jälkimmäisen konsonantin oikealle puolelle tavanomaisesta muodostaan poikkeavana tarkkeena, tai yhdistelmä voidaan muodostaa säännönmukaisesti liittämällä tavanomaiseen ra-kirjaimeen jälkimmäisen konsonantin yhdysmuoto.[11]

 • ರ್ r + kaರ್ಕ rka
 • ರ್ r + kaರ‍್ಕ rka
Sanat ”telugu” ja ”kannada” kannadalaisella (alla) ja telugulaisella kirjaimistolla.

Tavun alussa esiintyvät vokaalit kirjoitetaan erillisinä kirjaimina, ja konsonanttialkuisissa tavuissa vokaali ilmaistaan konsonanttimerkkiin lisättynä tarkkeena. Vokaalille a ei ole omaa tarketta, vaan se seuraa oletuksena jokaista konsonanttia, johon ei ole liitetty muuta vokaalitarketta tai viramaa.[10]

Alla olevassa taulukossa on esitetty kannadalaiset vokaalit ja diftongit sekä itsenäisinä merkkeinä että konsonanttiin ka liitettyinä tarkkeina.[1]

Kirjain Lat. ಕ:n kanssa Lat. Ääntämys
a ka [ʌ]
ā ಕಾ [aː]
i ಕಿ ki [i]
ī ಕೀ [iː]
u ಕು ku [u]
ū ಕೂ [uː]
ಕೃ kr̥ [rɨ], [ru]
Kirjain Lat. ಕ:n kanssa Lat. Ääntämys
e ಕೆ ke [e]
ē ಕೇ [eː]
ai ಕೈ kai [ai]
o ಕೊ ko [o]
ō ಕೋ [oː]
au ಕೌ kau [au]

Historialliseen aakkostoon kuuluvat myös sanskritista lainatut vokaalimerkit pitkälle ja lyhyelle vokaaliselle l:lle ja r:lle: r̥̄, ja l̥̄. Näitä kirjaimia ei kuitenkaan enää tavallisesti pidetä osana kannadalaista kirjaimistoa.[1]

Konsonanttien pa, pha ja va yhteydessä u, ū, o ja ō piirretään poikkeuksellisesti alkamaan konsonantin alapuolelta. Tämän käytännön tarkoitus on välttää monikäsitteisyyttä – ilman poikkeussääntöä esimerkiksi vu näyttäisi kirjoitettuna täsmälleen samalta kuin ma.[1]

 • paಪು pu, ಪೂ , ಪೊ po, ಪೋ
 • phaಫು phu, ಫೂ phū, ಫೊ pho, ಫೋ phō
 • vaವು vu, ವೂ , ವೊ vo, ವೋ

Konsonanttiyhdistelmään lisättävä vokaalitarke merkitään ensimmäiseen konsonanttiin (esim. ದ್ದು ddu).[1]

Muita kirjainmerkkejä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sana Lat. Ääntämys[1]
ಅಂಗ aṁga [ʌŋgɑ]
ಒಂದು oṁdu [ondu]
ಕಂಡು kaṁḍu [kʌɳɖu]
ಸಿಂಹ siṁha [simha]
ಲಗಾಂ lagāṁ [lʌgaːm]

Tavun lopussa esiintyvä nasaalikonsonantti kirjoitetaan kirjaimella , joka ei esiinny koskaan itsenäisenä vaan liittyy aina edeltävään kirjaimeen (esim. ಅಂ aṁ, ಕಂ kaṁ). Kirjaimen äännearvo on tavallisesti [m], mutta klusiilin jäljessä sen ääntöpaikka määräytyy seuraavan konsonantin mukaan – velaaristen klusiilien edellä ṁ ääntyy velaarisena [ŋ], retrofleksisten klusiilien edellä retrofleksisenä [ɳ] ja niin edelleen.[1]

Tavun lopussa esiintyvä h-äänne merkitään kirjaimella , joka -merkin tavoin liittyy aina edeltävään kirjaimeen. Kirjain esiintyy pääasiallisesti sanskritista lainatuissa sanoissa.[1]

 • aಅಃ aḥ
 • kaಕಃ kaḥ
 • ಕೊ koಕೊಃ koḥ

Kannadalaisessa kirjaimistossa on omat numeronsa,[10] joskin arabialaiset numerot ovat myös yleisessä käytössä.

Ar. Kann. Nimi kannadaksi
0 ಸೊನ್ನೆ sonne
1 ಒಂದು oṁdu
2 ಎರಡು eraḍu
3 ಮೂರು mūru
4 ನಾಲ್ಕು nālku
Ar. Kann. Nimi kannadaksi
5 ಐದು aidu
6 ಆರು āru
7 ಏಳು ēḷu
8 ಎಂಟು eṁṭu
9 ಒಂಬತ್ತು oṁbattu

Standardointi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kannadalainen näppäimistöasettelu.

Kansainvälisessä kirjaimistostandardissa ISO 15924:ssa kannadalaisen kirjaimiston numero on 345 ja kirjainkoodi ”Knda”.[12]

Kannadalaiset kirjaimet sijoittuvat Unicoden lohkoon 0C80–0CFF. Lohko sisältää kannadalaiset konsonanttimerkit, itsenäiset vokaalimerkit, vokaalitarkkeet, kannadalaiset numerot sekä joukon tarkkeita kuten viraman ja vokaalin pituutta ilmaisevat merkit. Lisäksi lohkoon on otettu joukko käytöstä poistuneita kirjaimia, kuten r̥̄, ja l̥̄ sekä konsonantti ḻa, jonka käyttö loppui kannadan kielessä jo 900-luvun lopulla.[11][13]

Konsonanttiyhdistelmät esitetään Unicodessa virama-tarkemerkin avulla. Esimerkiksi yhdistelmä ಕ್ಲ kla sisältää Unicode-merkit (ka), (virama) ja la. Haluttaessa ilmaista varsinaisella virama-tarkkeella kirjoitettavaa konsonanttia käytetään viraman ja seuraavan kirjaimen välissä näkymätöntä erikoismerkkiä ZWNJ (engl. zero-width non-joiner).[11] Toinen kannadalaisten kirjaimien Unicode-esityksessä tarvittava erikoismerkki on ZWJ (engl. zero-width joiner), jota käytetään erottamaan ra-kirjaimella alkavien konsonanttiyhdistelmien eri esitystapoja. Ilman ZWJ-merkkiä kirjoitetuissa yhdistelmissä ra piirretään tarkkeeksi seuraavan konsonantin oikealle puolelle (esim. ರ್ಕ rka); jos ra sen sijaan halutaan piirtää perusmuodossaan (esim. ರ‍್ಕ rka), lisätään konsonanttien väliin Unicoden virama-merkin lisäksi erikoismerkki ZWJ.[11]

 1. Kun sana sisältää peräkkäisiä konsonantteja, sen kirjoittamisessa käytettävät kirjaimet eivät välttämättä vastaa puhutun kielen tavuja – esimerkiksi sana ರಕ್ತ rakta lausutaan tavuittain ”rak-ta”, vaikka k ja t kuuluvatkin kirjoitettaessa samaan kirjaimeen (ra-kta).
 2. Kannadalaisen kirjaimiston translitterointi latinalaiseen kirjaimistoon on tässä tehty Unicode Consortiumin julkaiseman intialaisten kirjaimistojen translitterointiohjeen perusteella. Tämä tarkoittaa muun muassa, että suomen j-äänne translitteroidaan y, suomen tš-äänne c ja suomen dž-äänne j.
 1. a b c d e f g h i j k l m n o p Bright, William: ”Kannada and Telugu Writing”, The World’s Writing Systems, s. 413–419. Toim. Peter T. Daniels. Oxford University Press, 1996. ISBN 978-0-19-507993-7. Teoksen verkkoversio (viitattu 3.3.2014). (englanniksi)
 2. Telugu alphabet, pronunciation and language Omniglot. Viitattu 5.3.2014. (englanniksi)
 3. Tulu Ethnologue. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 4. Kodava Ethnologue. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 5. Lambadi Ethnologue. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 6. Konkani, Goan Ethnologue. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 7. Paniya Ethnologue. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 8. Kurumba, Betta Ethnologue. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 9. Ravula Ethnologue. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 10. a b c d Kannada alphabet, pronunciation and language Omniglot. Viitattu 3.3.2014. (englanniksi)
 11. a b c d The Unicode Standard, Version 6.0 – South Asian Scripts-I: ”Kannada” (s. 304–306) Unicode Consortium. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 12. ISO 1524 Alphabetical Code List Unicode Consortium. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)
 13. The Unicode Standard,Version 6.3 – Kannada Unicode Consortium. Viitattu 27.3.2014. (englanniksi)