Jeesuksen ihmeteot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kävely veden päällä, Ivan Aivazovskyn maalaus vuodelta 1888.

Jeesuksen ihmeteot tai Jeesuksen tunnusteot[1] ovat evankeliumeissa esiintyviä kertomuksia Jeesuksen suorittamista yliluonnollisista teoista, ihmeparantamisesta, demonien riivaamien ihmisten vapauttamisesta, ihmeistä liittyen luonnonvoimiin ja kuolleista herättämisestä.

Evankeliumeiden mukaan Jeesus suoritti maanpäällisen elämänsä aikana ihmeitä kulkiessaan Galileassa ja Juudeassa. Ihmiset, jotka näkivät ihmeet, lähtivät suurin joukoin seuraamaan häntä.[2] Seuraajia oli jopa 5000. Jeesusta myös epäiltiin ja pilkattiin evankeliumeissa ihmeteoista.[3] Tulkintojen mukaan Jeesus teki suurimman osan ihmeistä myötätunnosta syntisiä ja kärsiviä kohtaan[4] tai todistaakseen olevansa Jumalan Poika.[1]

Antiikin aikana erilaisia ihmekertomuksia oli liikkeellä runsaasti, ja myös Vanhan Testamentin kertomuksissa ihmeitä tekevät mm. Mooses, Elia ja Elisa. Antiikin ihmisille ihmeet olivat siis todellisuutta.[5] Ensimmäisellä vuosisadalla eläneille ihmisille uskominen Jeesuksen ihmeisiin sai heidät kääntymään kristinuskoon. Monille nykyajan ihmisille uskominen yliluonnollisiin ihmeisiin on kuitenkin ongelmallista.[6]

Kristityille Jeesuksen ihmeisiin uskominen on keskeinen osa uskoa, ja ihmeiden teko on erottamaton osa Jeesuksen persoonaa ja toimintaa.[4]

Apostoli Johannes kuvailee evankeliuminsa lopussa Jeesuksen teot sanoen, "On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin. luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa."[7] Yhtenä ihmeellisenä asiana voidaan pitää Jeesuksen synnitöntä elämää, johon Heprealaiskirje viittaa ja kristinuskossa sillä on tärkeä rooli uskon kautta(sola fide) saatavassa vanhurskaudessa.[8]

Luettelo evankeliumeissa mainituista Jeesuksen ihmeteoista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Osa artikkelisarjaa
Jeesuksen elämä
evankeliumien mukaan
Jeesuksen elämä
Nro Ihme Matteus Markus Luukas Johannes
1 Jeesus luo maailman Joh. 1:1-3(1. Moos. 1:3), 8:38, 17:5
2 Jeesus muuttaa veden viiniksi Kaanaan häissä Joh. 2:1-12
3 Jeesus karkottaa saastaisen hengen Kapernaumissa Mark.1:21-28 Luuk. 4:31-37
4 Jeesus parantaa Pietarin anopin ja muita sairaita Matt. 8:14-17 Mark. 1:29-34 Luuk. 4:38:41
5 Ensimmäinen valtava kalasaalis Luuk. 5:1-11
6 Jeesus parantaa spitaalisen Matt. 8:1:4 Mark. 1:40-45 Luuk. 5:12-16
7 Jeesus parantaa halvaantuneen Matt. 9:1-8 Mark. 2:1-12 Luuk 5:17-26
8 Jeesus parantaa surkastuneen käden. Matt. 12:9- Mark. 3:1-6 Luuk. 6:6-11
9 Jeesus parantaa roomalaisen sadanpäämiehen kuolemansairaan palvelijan Matt. 8:5-13 Luuk. 7:1-10 Joh. 4:43-54
10 Jeesus herättää lesken pojan kuolleista. Luuk. 7:11-17
11 Jeesus tyynnyttää myrskyn Matt. 8:23-27 Mark. 4:35-41 Luuk. 8:22-25
12 Jeesus karkottaa saastaisia henkiä sikoihin Matt. 8:28-34 Mark. 5:1-20 Luuk. 8:26-39
13 Jeesus herättää Jairoksen tyttären kuolleista Matt. 9:18-26 Mark. 5: 21-43 Luuk. 8:40- 56
14 Jeesus parantaa verenvuodosta kärsivän naisen Matt. 9:20-22 Mark. 5: 25-34 Luuk. 8:42- 48
15 Jeesus parantaa kaksi sokeaa Matt. 9:27-31
16 Jeesus parantaa mykän Matt. 9:32-34
17 Jeesus karkottaa pahan hengen riivatusta sokeasta ja mykästä miehestä, jonka hän myös parantaa. Matt. 12:22-32 Luuk. 11:14-23
18 Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan Joh. 4:43-54
19 Jeesus parantaa miehen Betesdan altaalla Jerusalemissa Joh. 5:1-18
20 Jeesus ruokkii viisituhatta miestä Matt. 14:13-21 Mark. 6:30-44 Luuk. 9:10-17 Joh. 6:1-15
21 Jeesus kävelee veden päällä Matt. 14:22-33 Mark. 6:45-52 Joh. 6:16-21
22 Jeesus parantaa sairaita Gennesaretissa Matt. 14:34-36 Mark. 6:53-56
23 Jeesus parantaa kanaanilaisen tytön Matt. 15:21-28 Mark. 7:24-30
24 Jeesus parantaa kuuron Mark. 7:31-37
25 Jeesus karkottaa pahan hengen Tyroksen seudulla Matt. 15:21-28 Mark. 7:24-30
26 Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä Matt. 15:32-39 Mark. 8:1-10
27 Jeesus parantaa sokean Betsaidassa Mark. 8:22-26
28 Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen Matt. 17:14-21 Mark. 9:14-29 Luuk. 9:37-43
29 Hopearaha kalan sisällä Matt. 17:24-27
30 Jeesus parantaa köyryselkäisen naisen synagogassa Luuk. 13:10-17
31 Jeesus parantaa vesipöhöä sairastavan miehen Luuk. 14:1-6
32 Jeesus parantaa kymmenen spitaalista Samarian ja Galilean rajaseudulla Luuk. 17:11-19
33 Jeesus parantaa sokean kerjäläisen Jerikon lähellä Matt. 20:29-34 Mark. 10:46-52 Luuk. 18:35-43
34 Jeesus parantaa sokeana syntyneen Joh. 9:1-12
35 Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista Joh. 11:1-44
36 Jeesus kiroaa viikunapuun Matt. 21:18-22 Mark. 11:12-14
37 Jeesus parantaa ylipapin palvelijan irronneen korvan Luuk. 22:49-51
38 Toinen valtava kalasaalis Joh. 21:1-14
39 Jeesus ilmestyy ylösnousemuksensa jälkeen kahdelle miehelle tiellä Mark. 16:12-13 Luuk. 24:13-35
40 Jeesus ilmestyy ylösnousemuksensa jälkeen kahdesti opetuslapsille lukitussa huoneessa Matt. 28:16-20 Mark. 16:14-18 Luuk. 24:36-53 Joh. 20:19-20, 26-29
41 Jeesuksen taivaaseenastuminen Mark. 12:36, 16:19 Luuk. 24:50-51
42 Jeesuksen toinen tuleminen Matt. 16:24-28, 24, 25:31-46 Mark. 8:34–9:1, 13 Luuk. 9:23–27, 17:20–37, 21:5–38 Joh. 6:39–40, 14:3

Kritiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teologit ovat useiden vuosisatojen ajan kiistelleet ihmekertomusten historiallisuudesta ja kannattajia on sekä puolesta että vastaan. Kriittisimpien teorioiden mukaan evankeliumeissa esitetty Jeesus on paljon muuta kuin todellinen, historiallinen Jeesus.[5] Joidenkin näkemysten mukaan evankeliumien kuvaukset ihmeistä perustuvat joko vahvasti liioiteltuihin tai väärinymmärrettyihin silminnäkijäkertomuksiin[4] tai ne on lisätty evankeliumeihin, jotta Jeesus voitiin rinnastaa kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa tunnettuihin ihmeidentekijöihin.[5] Ihmekertomusten puolustajat pitävät kuitenkin näiden teorioiden perusteluita ja todisteita heikkoina.[4][5]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b Aamenesta öylättiin- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sanasto. Hakusana: tunnusteko verkkoversio (Arkistoitu – Internet Archive)
  2. Matt. 4:25
  3. Matt. 28:17, Mark. 10:34, 15:31
  4. a b c d Driscoll, John T. "Miracle." The Catholic Encyclopedia. Vol. 10. New York: Robert Appleton Company, 1911. verkkoversio .
  5. a b c d Koskenniemi, Erkki, TT. Jeesuksen Ihmeet (Arkistoitu – Internet Archive) Suomen Luterilainen Evankeliumyhdistys (SLEY).
  6. Griffith-Jones, E.: The Place of Miracles in the Gospel History , julkaistu kirjassa Selby Thomas G, ym.: The Miracles of Jesus, sivut 1-15, verkkoversio archive.org:n sivuilla
  7. Joh. 21:25
  8. Hepr. 4:15, Hepr. 9:28, Room. 1:17, 3:21-22

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]