Unix-työkaluohjelmat

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Unix-työkaluohjelmat on määritelty IEEE:n and The Open Groupin standardin IEEE Std 1003.1 (POSIX) osassa "Shell & Utilities".

Alkuperäinen AT&T Version 1 UNIX sisälsi 60 komentoa: ar, as, b, bas, bcd, boot, cat, chdir, check, chmod, chown, cmp, cp, date, db, dbppt, dc, df, dsw, dtf, du, ed, find, for, form, hup, lbppt, ld, ln, ls, mail, mesg, mkdir, mkfs, mount, mv, nm, od, pr, rew, rkd, rkf, rkl, rm, rmdir, roff, sdate, sh, stat, strip, su, sum, tap, tm, tty, type, un, wc, who ja write.

BSD- ja System V -haaroista periytyvät käyttöjärjestelmät ovat eronneet useissa kohdin ennen POSIX-standardia.

GNU-projekti toteuttaa useita komentoja POSIX-yhteensopivalla tavalla sekä voi sisältää eroja alkuperäiseen AT&T-versioon nähden.

Luettelo standardin mukaisista komennoista
Komento Kuvaus
admin Käsittelee SCCS-versiohallinnan historiatiedostoja.
alias Luo aliaksia komennoille. Usein komentotulkin sisäinen komento
ar Paketointiohjelma objektiarkistoille ja kirjastoille. Käytetään mm. ohjelmakehityksessä.
as Assembler-kääntäjäohjelma.
asa Muuntaa FORTRAN-tulostuksen tulostettavaan muotoon.
at Ohjelmien ajatettuun suoritukseen.
awk Ohjelmoitava tekstisuodatin ja komentokieli.
basename Tulostaa osia tiedosto- tai polkunimestä.
batch Ohjelmien eräajoon.
bc Matematiikkakieli.
bg Jatkaa taustalle laitettua ohjelmaa.
break Käytetään shell-ohjelmissa silmoista ulospääsyyn.
cc/c89/c99 C-kielen kääntäjä. Versiosta riippuen c89 tai c99.
cal Kalenteri.
cat Tulostaa tai yhdistää tiedostoja.
cd Vaihtaa työhakemistoa (kts. chdir)
cflow Luo C-kielisestä ohjelmasta vuokaavion.
chgrp Vaihtaa aktiivista ryhmää.
chmod Vaihtaa tiedoston oikeuksia.
chown Vaihtaa tiedoston omistajaa.
cksum Tarkistussumma (CRC)
cmp Vertailee tiedostoja.
comm Tulostaa tiedostoista yhteiset tai eroavat rivit.
command Suorittaa komennon. (ohittaa shell-funktiot ja aliakset)
compress Tiedostonpakkausohjelma (korvattu useissa järjestelmissä muilla ohjelmilla kuten gzip ja bzip2)
continue Käytetään shell-ohjelmissa silmukan loppuun hyppäämiseen.
cp Kopioi tiedostoja ja hakemistoja. Kohdehakemiston aikaleima päivitetään.
crontab Käsittelee käyttäjän crontab-tiedostoa, joka on tarkoitettu komentojen toistuvaan ja ajoitettuun suoritukseen.
csplit Jakaa tiedostoja sisällön mukaan osiin.
ctags Luo tags-tiedostoja vi- ja ed-editorien käyttöön.
cut Leikkaa merkkijonoja tai kenttiä tekstirivistä.
cxref Luo C-kielisestä ohjelmasta ristiviittaustaulun.
date Tulostaa päivämäärän. Muoto on määriteltävissä valitsimilla.
dd Kopioi ja muunna tiedostoja.
delta Tekee muutostiedostoja SCCS-tiedostoista.
df Tulostaa tiedostojärjestelmien vapaan tilan.
diff Tulostaa erot tiedostojen välillä.
dirname Tulostaa osia polkunimistä.
du Näyttää levynkäytön hakemistoissa.
echo Tulostaa parametrinsa.
ed Riviorientoitunut tekstieditori.
env Tulostaa ympäristömuuttujat.
eval Suorittaa muita komentoja.
ex Tekstieditori.
exec Suorittaa toisen ohjelman, päättää komentotulkin. Shellin sisäinen komento.
exit Poistuu komentotulkista.
expand Laajentaa tabulaattorimerkit välilyönneiksi
export Vie komentotulkin sisäisen muuttujan ympäristöön.
expr Evaluoi parametrinsa lausekkeena.
false Ei tee mitään, epäonnistuu. (vrt. true)
fc Käsittelee komentohistoriaa.
fg Nostaa pysäytetyn tai taustalla olevan ohjelman etualalle.
file Tunnistaa tiedostoja sisällön perusteella.
find Etsii tiedostoja tiedostojärjestelmästä.
fold Suodatin, joka katkaisee tiedoston pitkät rivit usealle riville.
fort77 Fortran 77 -kääntäjä
fuser Käyttää tiedostoa käyttävät prosessit.
gencat Kääntää ohjelmien kansainvälistämisessä käytettyjä NLS-tiedostoja.
get Hae versio SCCS-tiedostosta.
getconf Käyttöjärjestelmän sisäisten rajoitusten tulostukseen ja kyselyyn.
getopts Komentorivijäsentäjä.
grep Tekstihaku tiedostoista lausekkeilla (kts. grep)
hash Käsittelee komentotulkin polkuvälimuistia.
head Tulosta tiedoston ensimmäiset rivit (vrt. tail)
iconv Muunna tekstiä eri merkistöjen välillä.
id Näyttää käyttäjän nimen ja käyttäjänumeron.
ipcrm
ipcs
System V -jaetun muistin, viestijonojen ja semaforien käsittelyyn.
jobs Tulosta komentotulkin alla käynnissä olevan komennot.
join Tiedostojen yhdistelyyn yhteisten kenttien perusteella.
kill Lähetä signaali prosessille.
lex Leksikaalinen generaattori.
link Linkkaa tiedostoja ja hakemistoja. Ei virheentarkistuksia, joten link osaa tehdä asioita, joihin ln ei sovellu.
ln Linkkaa tiedostoja ja hakemistoja.
locale
localedef
Maa-asetusten tarkasteluun ja määrittelyyn.
logger Lähetä viesti systeemilokiin.
logname Tulostaa käyttäjän login-nimen.
lp Lähettää tiedostoja tulostettavaksi kirjoittimelle.
ls Tulostaa hakemistolistauksen.
m4 M4-makro-ohjelmointikieli.
mailx Sähköpostin lähetys.
make Luo ja ylläpitää ohjelmia ja tiedostoja sääntöjen mukaan (Makefile)
man Näytä komentojen manuaalisivut.
mesg Salli tai kiellä viestien lähettäminen.
mkdir Luo hakemisto.
mkfifo Luo FIFO.
more Näytä tiedosto sivu kerrallaan.
mv Siirtää tiedostoja ja hakemistoja tai muuttaa niiden nimeä.
newgrp Käynnistä uusi komentotulkki uudella ryhmällä.
nice Aja komento muutetulla prioriteetilla.
nl Tulosta tiedosto rivinumeroin.
nm Listaa objektin symbolit.
nohup Suorita ohjelma hyläten SIGHUP-signaalit.
od Oktaalidumppi.
paste Yhdistele tiedoston rivejä. (vrt. fold)
patch Yhdistä muutostiedosto ("patch") tiedostoon.
pathchk Tarkista tiedostonimiä ja polkuja.
pax POSIX-arkistoija.
pr Tulosta tiedosto muotoiltuna.
printf Tulosta tekstiä muotoiltuna.
prs Näytä osia SCCS-historiasta.
ps Näytä prosessilista.
pwd Tulosta työhakemisto.
qalter
qdel
qhold
qmove
qmsg
qrerun
qrls
qselect
qsig
qstat
qsub
Eräajojärjestelmän komentoja, jotka lisättiin vuoden 2001 standardiin.
read Lue rivi tekstiä.
readonly Komentotulkin sisäinen komento, jolla suojataan muuttujan arvo muutoksilta.
renice Vaihda prosessin priotiteettia.
return Paluu shell-funktiosta.
rm Poista tiedosto tai hakemisto rekursiivisesti.
rmdel Poista delta SCCS-tiedostosta.
rmdir Poista hakemisto.
sact Näytä tiedoston SCCS-aktiviteetti.
sccs Source Code Control System (SCCS) -järjestelmän edusta.
sed Ohjelmoitava tekstivirran editori.
set Aseta shell-muuttujien käyttäytyminen.
sh Bourne-komentotulkki.
shift Siirrä komentotulkin indeksoidun parametrilistan indeksiä.
sleep Pysäytä suoritus määrätyksi ajaksi.
sort Lajittele tekstirivejä.
split Jaa tiedosto osiin.
strings Esti tulostettavat merkit binääritiedostoista.
strip Poista objektitiedostosta symbolitaulu, debuggaus ja rivinumerot.
stty Aseta terminaalin ominaisuudet.
tabs Aseta terminaalin tabulaattorien paikat.
tail Tulosta tiedoston viimeiset rivit (vrt. head)
talk Keskustele toisen käyttäjän kanssa.
tee Tallenna putken kautta kulkeva data tiedostoon.
test
[
Evaluoi erilaisia ehtoja.
time Näyttää ohjelman suoritukseen kuluvan ajan.
times Näytä komentotulkin alla ajettavien ohjelmien viemät suoritusajat.
touch Luo tiedosto, tai muuta sen aikaleimoja.
tput Alusta terminaali tai kysele terminfo-tietokantaa.
tr Muunna merkkejä, ohjelmoitava suodatin.
trap Shell-funktio, jolla otettiin kiinni signaaleja.
true Ei tee mitään, onnistuu.
tsort Topologinen lajittelu.
tty Tulosta terminaalilinjan nimi.
type Näytä komennon tyyppi (shell-funktio, alias tai ulkoinen komento)
ulimit Näytä ja aseta rajoitukset käynnistettäville prosesseille.
umask Näytä tai aseta tiedostojen luonnin oletusmaski.
unalias Poista komentoalias.
uname Näytä käyttöjärjestelmän versio, nimi, arkkitehtuuri, jne.
uncompress Pura compress-ohjelmalla pakattu tiedosto.
unexpand Muunna välilyönnit tabulaattoreiksi (vrt. expand)
unget Peruuta viimeinen SCCS-tiedoston haku.
uniq Suodata toistuvat peräkkäiset rivit tiedostosta.
unlink Pura tiedoston tai hakemiston linkki, ilman virhetarkistuksia! (vrt. link). Normaali tapa poistaa linkki on "rm".
unset Nollaa shell- tai ympäristömuuttuja.
uucp UNIX-to-UNIX system copy.
uudecode
uuencode
Enkoodaa tai dekoodaa tiedosto tekstimuotoon.
uustat uucp tilakysely ja työnohjaus.
uux uucp-komentosuoritus.
val Validoi SCCS-tiedosto.
vi Ruutueditori.
wait Odota prosessin loppumista.
wc Laske tiedoston rivit, sanat ja merkit.
what Etsi SCCS-versiotiedot tiedostosta.
who Näytä järjestelmän muut käyttäjät.
write Lähetä viesti toiselle käyttäjälle (vrt. mesg, talk)
xargs Suorita komento, xargs-komennon syöte parametrilistanaan.
yacc Luo automaatteja yhteysriippumattoman kielen perusteella.
zcat Tulosta compress-ohjelmalla pakattu tiedosto näytölle (vrt. cat)
: (kaksoispiste) Ei tee mitään. Voidaan käyttää if ja then -lauseen ehdoissa.
. (piste) Suorittaa ohjelman komentotulkin ympäristössä.

Seuraavat komennot toteutetaan usein komentotulkin sisäisinä: alias, bg, cd, command, false, fc, fg, getopts, jobs, kill, newgrp, pwd, read, true, umask, unalias, wait.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Robbins, Arnold: Unix in a Nutshell. Fourth edition. O'Reilly, 2005. ISBN 0-596-10029-9.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Unix-työkaluohjelmat.
  • Rosetta Stone - käyttöjärjestelmien ja niiden komentojen vertailuja (englanniksi)