Unix-työkaluohjelmat

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Unix-työkaluohjelmat on määritelty IEEE:n and The Open Groupin standardin IEEE Std 1003.1 (POSIX) osassa "Shell & Utilities". Standardista on useita versioita: vuoden 1990, 1992, 2001 ja 2004.

Alkuperäinen AT&T Version 1 UNIX sisälsi 60 komentoa: ar, as, b, bas, bcd, boot, cat, chdir, check, chmod, chown, cmp, cp, date, db, dbppt, dc, df, dsw, dtf, du, ed, find, for, form, hup, lbppt, ld, ln, ls, mail, mesg, mkdir, mkfs, mount, mv, nm, od, pr, rew, rkd, rkf, rkl, rm, rmdir, roff, sdate, sh, stat, strip, su, sum, tap, tm, tty, type, un, wc, who ja write.

Luettelo standardin mukaisista komennoista:

 • admin

Käsittelee SCCS-historiatiedostoja. (SCCS on versionhallintajärjestelmä, joka on paljolti vanhentunut.)

 • alias

Luo aliaksia komennoille. Usein komentotulkin sisäinen komento

 • ar

Paketointiohjelma objektiarkistoille ja kirjastoille. Käytetään mm. ohjelmakehityksessä.

 • asa

Muuntaa FORTRAN-tulostuksen tulostettavaan muotoon.

 • at

Ohjelmien ajatettuun suoritukseen.

 • awk

Ohjelmoitava tekstisuodatin ja komentokieli.

 • basename

Tulostaa osia tiedosto- tai polkunimestä.

 • batch

Ohjelmien eräajoon.

 • bc

Matematiikkakieli.

 • bg

Jatkaa taustalle laitettua ohjelmaa.

 • break

Käytetään shell-ohjelmissa silmoista ulospääsyyn.

 • c99

C-99 kääntäjä. (kts. C (ohjelmointikieli))

 • cal

Kalenteri.

 • cat

Tulostaa tai yhdistää tiedostoja.

 • cd

Vaihtaa työhakemistoa (kts. chdir)

 • cflow

Luo C-kielisestä ohjelmasta vuokaavion.

 • chgrp

Vaihtaa aktiivista ryhmää.

 • chmod

Vaihtaa tiedoston oikeuksia.

 • chown

Vaihtaa tiedoston omistajaa.

 • cksum

Tarkistussumma (CRC)

 • cmp

Vertailee tiedostoja.

 • comm

Tulostaa tiedostoista yhteiset tai eroavat rivit.

 • command

Suorittaa komennon. (ohittaa shell-funktiot ja aliakset)

 • compress

Tiedostonpakkausohjelma (vanhentunut, vrt. gzip ja bzip2.)

 • continue

Käytetään shell-ohjelmissa silmukan loppuun hyppäämiseen.

 • cp

Kopioi tiedostoja ja hakemistoja. Kohdehakemiston aikaleima päivitetään.

Käsittelee käyttäjän crontab-tiedostoa, joka on tarkoitettu komentojen toistuvaan ja ajoitettuun suoritukseen.

 • csplit

Jakaa tiedostoja sisällön mukaan osiin.

 • ctags

Luo tags-tiedostoja vi- ja ed-editorien käyttöön.

 • cut

Leikkaa merkkijonoja tai kenttiä tekstirivistä.

 • cxref

Luo C-kielisestä ohjelmasta ristiviittaustaulun.

 • date

Tulostaa päivämäärän. Muoto on määriteltävissä valitsimilla.

 • dd

Kopioi ja muunna tiedostoja.

 • delta

Tekee muutostiedostoja SCCS-tiedostoista.

 • df

Tulostaa tiedostojärjestelmien vapaan tilan.

 • diff

Tulostaa erot tiedostojen välillä.

 • dirname

Tulostaa osia polkunimistä.

 • du

Näyttää levynkäytön hakemistoissa.

 • echo

Tulostaa parametrinsa.

 • ed

Riviorientoitunut tekstieditori.

 • env

Tulostaa ympäristömuuttujat.

 • eval

Suorittaa muita komentoja.

 • ex

Tekstieditori.

 • exec

Suorittaa toisen ohjelman, päättää komentotulkin. Shellin sisäinen komento.

 • exit

Poistuu komentotulkista.

 • expand

Laajentaa tabulaattorimerkit välilyönneiksi

 • export

Vie komentotulkin sisäisen muuttujan ympäristöön.

 • expr

Evaluoi parametrinsa lausekkeena.

 • false

Ei tee mitään, epäonnistuu. (vrt. true)

 • fc

Käsittelee komentohistoriaa.

 • fg

Nostaa pysäytetyn tai taustalla olevan ohjelman etualalle.

 • file

Tunnistaa tiedostoja sisällön perusteella.

 • find

Etsii tiedostoja tiedostojärjestelmästä.

 • fold

Suodatin, joka katkaisee tiedoston pitkät rivit usealle riville.

 • fort77

Fortran 77 -kääntäjä

 • fuser

Käyttää tiedostoa käyttävät prosessit.

 • gencat

Kääntää ohjelmien kansainvälistämisessä käytettyjä NLS-tiedostoja.

 • get

Hae versio SCCS-tiedostosta.

 • getconf

Käyttöjärjestelmän sisäisten rajoitusten tulostukseen ja kyselyyn.

 • getopts

Komentorivijäsentäjä.

 • grep

Tekstihaku tiedostoista lausekkeilla (kts. grep)

 • hash

Käsittelee komentotulkin polkuvälimuistia.

 • head

Tulosta tiedoston ensimmäiset rivit (vrt. tail)

 • iconv

Muunna tekstiä eri merkistöjen välillä.

 • id

Näyttää käyttäjän nimen ja käyttäjänumeron.

 • ipcrm
 • ipcs

System V -jaetun muistin, viestijonojen ja semaforien käsittelyyn.

 • jobs

Tulosta komentotulkin alla käynnissä olevan komennot.

 • join

Tiedostojen yhdistelyyn yhteisten kenttien perusteella.

 • kill

Lähetä signaali prosessille.

 • lex

Leksikaalinen generaattori.

 • link

Linkkaa tiedostoja ja hakemistoja. Ei virheentarkistuksia, joten link osaa tehdä asioita, joihin ln ei sovellu.

 • ln

Linkkaa tiedostoja ja hakemistoja.

 • locale
 • localedef

Maa-asetusten tarkasteluun ja määrittelyyn.

 • logger

Lähetä viesti systeemilokiin.

 • logname

Tulostaa käyttäjän login-nimen.

 • lp

Lähettää tiedostoja tulostettavaksi kirjoittimelle.

 • ls

Tulostaa hakemistolistauksen.

 • m4

M4-makro-ohjelmointikieli.

 • mailx

Sähköpostin lähetys.

 • make

Luo ja ylläpitää ohjelmia ja tiedostoja sääntöjen mukaan (Makefile)

 • man

Näytä komentojen manuaalisivut.

 • mesg

Salli tai kiellä viestien lähettäminen.

 • mkdir

Luo hakemisto.

 • mkfifo

Luo FIFO.

 • more

Näytä tiedosto sivu kerrallaan.

 • mv

Siirtää tiedostoja ja hakemistoja tai muuttaa niiden nimeä.

 • newgrp

Käynnistä uusi komentotulkki uudella ryhmällä.

 • nice

Aja komento muutetulla prioriteetilla.

 • nl

Tulosta tiedosto rivinumeroin.

 • nm

Listaa objektin symbolit.

 • nohup

Suorita ohjelma hyläten SIGHUP-signaalit.

 • od

Oktaalidumppi.

 • paste

Yhdistele tiedoston rivejä. (vrt. fold)

 • patch

Yhdistä muutostiedosto ("patch") tiedostoon.

 • pathchk

Tarkista tiedostonimiä ja polkuja.

 • pax

POSIX-arkistoija.

 • pr

Tulosta tiedosto muotoiltuna.

 • printf

Tulosta tekstiä muotoiltuna.

 • prs

Näytä osia SCCS-historiasta.

 • ps

Näytä prosessilista.

 • pwd

Tulosta työhakemisto.

 • qalter
 • qdel
 • qhold
 • qmove
 • qmsg
 • qrerun
 • qrls
 • qselect
 • qsig
 • qstat
 • qsub

Eräajojärjestelmän komentoja, jotka lisättiin vuoden 2001 standardiin.

 • read

Lue rivi tekstiä.

 • readonly

Komentotulkin sisäinen komento, jolla suojataan muuttujan arvo muutoksilta.

 • renice

Vaihda prosessin priotiteettia.

 • return

Paluu shell-funktiosta.

 • rm

Poista tiedosto tai hakemisto rekursiivisesti.

 • rmdel

Poista delta SCCS-tiedostosta.

 • rmdir

Poista hakemisto.

 • sact

Näytä tiedoston SCCS-aktiviteetti.

 • sccs

Source Code Control System (SCCS) -järjestelmän edusta.

 • sed

Ohjelmoitava vuosuodatin.

 • set

Aseta shell-muuttujien käyttäytyminen.

 • sh

Bourne-komentotulkki.

 • shift

Siirrä komentotulkin indeksoidun parametrilistan indeksiä.

 • sleep

Pysäytä suoritus määrätyksi ajaksi.

 • sort

Lajittele tekstirivejä.

 • split

Jaa tiedosto osiin.

 • strings

Esti tulostettavat merkit binääritiedostoista.

 • strip

Poista objektitiedostosta symbolitaulu, debuggaus ja rivinumerot.

 • stty

Aseta terminaalin ominaisuudet.

 • tabs

Aseta terminaalin tabulaattorien paikat.

 • tail

Tulosta tiedoston viimeiset rivit (vrt. head)

 • talk

Keskustele toisen käyttäjän kanssa.

 • tee

Tallenna putken kautta kulkeva data tiedostoon.

 • test, [

Evaluoi erilaisia ehtoja.

 • time

Näyttää ohjelman suoritukseen kuluvan ajan.

 • times

Näytä komentotulkin alla ajettavien ohjelmien viemät suoritusajat.

 • touch

Luo tiedosto, tai muuta sen aikaleimoja.

 • tput

Alusta terminaali tai kysele terminfo-tietokantaa.

 • tr

Muunna merkkejä, ohjelmoitava suodatin.

 • trap

Shell-funktio, jolla otettiin kiinni signaaleja.

 • true

Ei tee mitään, onnistuu.

 • tsort

Topologinen lajittelu.

 • tty

Tulosta terminaalilinjan nimi.

 • type

Näytä komennon tyyppi (shell-funktio, alias tai ulkoinen komento)

 • ulimit

Näytä ja aseta rajoitukset käynnistettäville prosesseille.

 • umask

Näytä tai aseta tiedostojen luonnin oletusmaski.

 • unalias

Poista komentoalias.

 • uname

Näytä käyttöjärjestelmän versio, nimi, arkkitehtuuri, jne.

 • uncompress

Pura compress-ohjelmalla pakattu tiedosto.

 • unexpand

Muunna välilyönnit tabulaattoreiksi (vrt. expand)

 • unget

Peruuta viimeinen SCCS-tiedoston haku.

 • uniq

Suodata toistuvat peräkkäiset rivit tiedostosta.

 • unlink

Pura tiedoston tai hakemiston linkki, ilman virhetarkistuksia! (vrt. link). Normaali tapa poistaa linkki on "rm".

 • unset

Nollaa shell- tai ympäristömuuttuja.

 • uucp

UNIX-to-UNIX system copy. Vanhentunut 1980-luvulla.

 • uudecode
 • uuencode

Enkoodaa tai dekoodaa tiedosto tekstimuotoon.

 • uustat

uucp tilakysely ja työnohjaus.

 • uux

uucp komentosuoritus.

 • val

Validoi SCCS-tiedosto.

 • vi

Ruutueditori.

 • wait

Odota prosessin loppumista.

 • wc

Laske tiedoston rivit, sanat ja merkit.

 • what

Etsi SCCS-versiotiedot tiedostosta.

 • who

Näytä järjestelmän muut käyttäjät.

 • write

Lähetä viesti toiselle käyttäjälle (vrt. mesg, talk)

 • xargs

Suorita komento, xargs-komennon syöte parametrilistanaan.

 • yacc

Luo automaatteja yhteysriippumattoman kielen perusteella.

 • zcat

Tulosta compress-ohjelmalla pakattu tiedosto näytölle (vrt. cat)

 •  : (kaksoispiste)

Ei tee mitään. Voidaan käyttää if ja then -lauseen ehdoissa.

 • [ (vasen hakasulku)

Katso: test

 • . (piste)

Suorittaa ohjelman komentotulkin ympäristössä.

Seuraavat komennot toteutetaan usein komentotulkin sisäisinä: alias, bg, cd, command, false, fc, fg, getopts, jobs, kill, newgrp, pwd, read, true, umask, unalias, wait.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]