Työttömyysvakuutusmaksu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Työttömyysvakuutusmaksua maksavat kaikki työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat. Maksut kerätään työmarkkinaosapuolten hallinnoimaan Työllisyysrahastoon. Työllisyysrahastolle maksut suorittaa työnantaja, joka pidättää palkansaajan osuuden työntekijän palkasta. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu näkyy palkkakuitissa vähennyksenä bruttopalkasta.

Työllisyysrahasto keräsi työttömyysvakuutusmaksuja yhteensä noin 3,35 miljardia euroa vuonna 2019.[1]

Vuonna 2021 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,4 prosenttia. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,9 prosenttia palkasta.[2]  

Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan muun muassa

·      ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa

·      työttömyyskassoihin kuulumattomien peruspäivärahaa

·      palkansaajien aikuiskoulutustukea

·      ammattitutkintostipendejä (pl. valtion työntekijöiden stipendit, jotka valtio rahoittaa)

·      ansiosidonnaiselta päiväraha-ajalta kertyvää työeläkettä

·      työ- ja elinkeinoministeriön maksamaa palkkaturvaa.

Työttömyysvakuutusjärjestelmä toimii siten, että palkansaajien ja työnantajien maksamat työttömyysvakuutusmaksut käytetään suoraan ja täysimääräisesti työttömyysturvan, aikuiskoulutusetuuksien sekä palkka- ja eläketurvan rahoittamiseen. Lisäksi niillä rahoitetaan muun muassa koulutuskorvausta ja omavastuumaksuja.[3]

Osa työttömyysvakuutusmaksujen tuotosta siirretään suhdannepuskuriin, jonka tarkoituksena on turvata Työllisyysrahaston maksuvalmius ja työttömyysvakuutusmaksujen tasainen maksukehitys. Suhdannepuskurin määrä muodostuu rahaston tuottojen ja menojen erotuksesta. Tavoitteena on kerryttää hyvinä aikoina puskuria, jota voidaan käyttää niin, että työttömyyden kasvaessa työttömyysvakuutusmaksujen korotukset voidaan pitää pienempinä ja työttömyysturvan sekä muiden etuuksien tasainen rahoitus voidaan turvata. Tätä myös Emu-puskuriksi kutsuttua suhdannepuskuria on käytetty viimeisten 20 vuoden aikana jo useaan otteeseen maksukorotuksia tasaamaan.[4]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Työllisyysrahaston vuosikertomus 2019 tyollisyysrahasto.fi.
  2. Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen tyollisyysrahasto.fi.
  3. Tietoa meistä www.tyollisyysrahasto.fi. Viitattu 13.1.2021.
  4. Tietoa meistä www.tyollisyysrahasto.fi. Viitattu 13.1.2021.