Muutosturva

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Muutosturva on työvoimapoliittinen toimintamalli, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun, lomautetun tai työttömän sijoittumista uuteen työhön. Muutosturva tehostaa yhteistyötä työnantajan ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä, ja siihen kuuluu palveluita sekä työntekijöille että työnantajalle. Henkilölle, joka lähtee työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, voi myös syntyä oikeus tavallista korkeampaan päivärahaan. Muutosturvaa koskeva lainsäädäntö tuli ensimmäisen kerran voimaan 1.7.2005[1]. Lainsäädäntöä on sen jälkeen muutettu vuosina 2009 ja 2010. Taantuman takia muutosturvan piiriin pääsemistä on laajennettu lomautettujen ja määräaikaisten kohdalla.

Muutosturvan piiriin kuuluminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muutosturvan piiriin pääsemiseksi on määritelty kriteerit erikseen tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille, määräaikaisesta työsuhteesta tuleville ja lomautetuille. Tämän lisäksi muutosturvan piiriin pääseminen edellyttää aina rekisteröitymistä työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimiston viimeistään 30 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä tai muutosturvaan oikeuttavan lomautusilmoituksen saamisesta.

Taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotut:

 • vähintään kolmen vuoden työhistoriaa yhden tai useamman työnantajan palveluksessa

Määräaikaisesta työsuhteesta tulevat:

 • määräaikainen työsuhde tai useita määräaikaisia työsuhteita samaan työnantajaan keskeytyksittä vähintään kolme vuotta
 • määräaikaisia työsuhteita samaan työnantajaan vähintään 36 kuukaudelta viimeksi kuluneiden 42 kuukauden aikana
 • työhistoriaa saman tai eri työnantajien työssä yhteensä vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana (aiempien työsuhteiden päättymissyyllä ei ole merkitystä)

Lomautetut:

 • lomauttamista vähintään 180 päiväksi ja vähintään kolmen vuoden mittaista työhistoriaa
 • yhdenjaksoista 180 päivän lomautusta ja vähintään kolmen vuoden työhistoriaa
 • toistaiseksi lomautetut rinnastetaan 180 kestäviin lomautuksiin, ellei lomautustodistuksessa ole erikseen arviota lyhyemmästä kestosta

Muutosturvan piiriin voi kuulua myös henkilö, joka irtisanoutuu itse oltuaan lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää ja jolla on vähintään kolmen vuoden työhistoria.

Muutosturva työntekijän kannalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • palkallinen vapaa (5-20 päivää) irtisanotulle uuden työn etsimistä varten
 • työ- ja elinkeinotoimiston kanssa laadittava henkilökohtainen työllistymissuunnitelma
 • muuttoavustus (enintään 700 €), kun muutosturvan piiriin kuuluva muuttaa työn takia entisen työssäkäyntialueen ulkopuolelle

Korotettuna maksettu työttömyyspäiväraha tiettyjen työllistymissuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden ajalta (ansiopäivärahassa muutosturvan ansio-osa ja peruspäivärahassa muutosturvalisä) on lakkautettu vuoden 2014 alusta lukien.[2]

Muutosturva työnantajan kannalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • työnantajan on tehtävä esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi yhteistoimintamenettelyn alkaessa
 • työnantajan selvitettävä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanottavalle työntekijälle TE-toimiston tarjoamat palvelut irtisanomistilanteissa
 • työnantajan on ilmoitettava muutosturvan piiriin kuuluvien työntekijöiden irtisanomisesta tai määräaikaisen työsuhteen päättymisestä viipymättä TE-toimistolle
 • mahdollisuus kouluttaa henkilöstöä (lomautettuja, irtisanottuja sekä myös jäävää) yhteishankintana TE-hallinnon kanssa

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

TE-toimistot tiedottavat työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista sekä neuvovat ja auttavat työnantajia ja työntekijöitä sen toteuttamisessa. TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka vastaavat työ- ja elinkeinohallinnon palveluista muutosturvatilanteissa.

Irtisanomis- ja lomautustilanteisiin liittyvät palvelut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • neuvonta muutosturvasta ja auttaminen työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman laatimisessa
 • infotilaisuudet irtisanotuille ja lomautetuille
 • erillisprojektit suurten irtisanomisten yhteydessä (mm. TE-toimiston etäpiste työpaikalle)
 • työnantajan ja TE-hallinnon yhteishankintana järjestettävä koulutus
 • maksullinen uudelleensijoittumisvalmennus

Julkiset työvoimapalvelut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Työnvälitys, työnhakukeskukset
 • Yrittäjyyteen liittyvää neuvontaa ja tukea alkavalle yrittäjälle
 • Sähköiset verkkopalvelut
 • Urasuunnittelu ja ammatinvalinnanohjaus
 • Ammatti- ja koulutustietopalvelu
 • Työvoimakoulutus
 • Tuettu työ
 • Kuntoutusneuvonta
 • Työttömyysturvan vireille laittaminen
 • Liikkuvuusavustus

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050458
 2. Työttömyysturvan muutokset 13.1.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 4.3.2014.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muutosturva työ- ja elinkeinotoimistoissa:

Muutosturvaan liittyvistä päivärahaetuuksista: