Lomautus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lomautus on työnantajan toimenpide, jolla väliaikaisesti keskeytetään työnteko ja palkanmaksu. Lomautus edellyttää työnantajalta tuotannollisia tai taloudellisia syitä tai tilapäistä heikennystä työantajan mahdollisuudessa tarjota töitä. Lomautus voidaan toteuttaa myös työaikaa lyhentämällä. Vaikka lomautus keskeyttää työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden ja työntekijän työntekovelvollisuuden, se ei katkaise työsuhdetta.

Työntekijä ansaitsee lomautusaikana vuosilomaa.

Lomautuksesta ilmoittaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Ennen ilmoitusta työnantajan on annettava työntekijälle selvitys lomautuksesta tai neuvoteltava asiasta työntekijöiden kanssa. Jos lomautus on voimassa toistaiseksi, työnantajan täytyy ilmoittaa työnteon uudelleenalkamisesta viimeistään seitsemän päivää etukäteen. Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä lomautusilmoitusajoista siten, että ilmoitusaika on sidottu työsuhteen kestoon. Lomautusilmoitus on annettava lomautettavalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, lomautusilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Työntekijällä on aina oikeus saada lomauttamisesta kirjallinen ilmoitus.

Oikeus vastaanottaa muuta työtä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaikka lomautuksen aikana työsuhde on voimassa, jotkin sen ehdot muuttuvat. Työntekijällä on oikeus ottaa muuta työtä sekä irtisanoa työsuhde ilman irtisanomisaikaa, jos lomautuksen loppumiseen on vähintään seitsemän päivää. Uutta työsopimusta tehdessään työntekijän on kuitenkin otettava huomioon, että aikaisemmin tehty työsopimus on ensisijainen.lähde?

Määräaikaisen lomauttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön saa lomauttaa vain, jos työntekijä on vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Jos määräaikainen lomautetaan, hänellä on oikeus purkaa työsopimus. Lomautuksen kestäessä hänellä on oikeus myös irtisanoa se.

Henkilöstön edustajan lomauttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun saa lomauttaa ainoastaan samoilla perusteilla, joilla heidät saadaan irtisanoa.

Lomauttaminen ja työttömyysturva[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Päivärahaa saadakseen tulee lomautetun ilmoittautua aina henkilökohtaisesti tai TE-toimiston verkkosivulla viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Päivärahaoikeus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa on ollut voimassa.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Koskinen, Seppo; Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. 2. painos. Edita Publishing Oy, 2006. ISBN 951-37-4423-X.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]