Lomautus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lomautus on työnantajan toimenpide, jolla väliaikaisesti keskeytetään työnteko ja palkanmaksu. Lomautus edellyttää työnantajalta tuotannollisia tai taloudellisia syitä tai tilapäistä heikennystä työantajan mahdollisuudessa tarjota töitä. Lomautus voidaan toteuttaa myös työaikaa lyhentämällä. Vaikka lomautus keskeyttää työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden ja työntekijän työntekovelvollisuuden, se ei katkaise työsuhdetta.

Työntekijä ansaitsee lomautusaikana vuosilomaa.

Lomautuksesta ilmoittaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Ennen ilmoitusta työnantajan on annettava työntekijälle selvitys lomautuksesta tai neuvoteltava asiasta työntekijöiden kanssa. Jos lomautus on voimassa toistaiseksi, työnantajan täytyy ilmoittaa työnteon uudelleenalkamisesta viimeistään seitsemän päivää etukäteen. Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä lomautusilmoitusajoista siten, että ilmoitusaika on sidottu työsuhteen kestoon. Lomautusilmoitus on annettava lomautettavalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, lomautusilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Työntekijällä on aina oikeus saada lomauttamisesta kirjallinen ilmoitus.

Oikeus vastaanottaa muuta työtä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaikka lomautuksen aikana työsuhde on voimassa, jotkin sen ehdot muuttuvat. Työntekijällä on oikeus ottaa muuta työtä sekä irtisanoa työsuhde ilman irtisanomisaikaa, jos lomautuksen loppumiseen on vähintään seitsemän päivää. Uutta työsopimusta tehdessään työntekijän on kuitenkin otettava huomioon, että aikaisemmin tehty työsopimus on ensisijainen.lähde?

Määräaikaisen lomauttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön saa lomauttaa vain, jos työntekijä on vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Jos määräaikainen lomautetaan, hänellä on oikeus purkaa työsopimus. Lomautuksen kestäessä hänellä on oikeus myös irtisanoa se.

Henkilöstön edustajan lomauttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun saa lomauttaa ainoastaan samoilla perusteilla, joilla heidät saadaan irtisanoa.

Lomauttaminen ja työttömyysturva[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työttömyysetuutta saadakseen tulee lomautetun ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Etuusoikeus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa on ollut voimassa. Jos lomautettu ei ole täyttänyt työssäoloehtoa, hän voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Jos lomautettu on täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä, hän voi hakea ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassastaan. Jos lomautettu on täyttänyt työssäoloehdon. mutta ei ole työttömyyskassan jäsen, hän voi hakea peruspäivärahaa Kelasta. Kaikkia työttömyysetuuksia haetaan aina jälkikäteen kuukauden tai neljän viikon jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen voi tyypillisesti kuitenkin tehdä kahden viikon jälkeen lomautuksen alkamisesta[1]. Lomautettua koskevat pääsääntöisesti samat työttömyysturvalain säännöt kuin työtöntäkin.

Lomautus voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista. Kun lomautus on kokoaikaista eikä maksamiselle ole esteitä, voidaan lomautetulle maksaa täyttä työttömyysetuutta. Jos henkilö on lomautettu viikoittaista työaikaa lyhentämällä, maksetaan lomautetulle täyttä työttömyysetuutta lomautetuilta päiviltä. Työpäiviltä ei makseta etuutta. Jos henkilö on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, maksetaan työttömyysetuus soviteltuna. Silloin työttömyysetuuden määrässä huomioidaan maksettu palkka.[2]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Koskinen, Seppo; Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. 2. painos. Edita Publishing Oy, 2006. ISBN 951-37-4423-X.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Lomautus - YTK ytk.fi. Viitattu 25.1.2022.
  2. Osa-aikainen lomautus - YTK ytk.fi. Viitattu 25.1.2022.