Teknologinen työttömyys

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Teknologinen työttömyys tarkoittaa työttömyyttä, joka aiheutuu teknologian korvatessa ihmistyötä. Ilmiö vaikuttaa sekä yksittäisten työpaikkojen että koko yhteiskunnan tasolla. Sen vaikutus yhteiskuntaan on kiistanalainen aihe. Teknologiselle kehitykselle alttiita (vaarantuneita) työtehtäviä tai ammatteja ovat sellaiset, joissa on rutiininomaisuutta, sillä ne noudattavat toistamiskelpoista kuviota. Toisaalta viimeisimmät tekoälyteknologiat, kuten keskustelubotit kykenevät myös tuottamaan sisältöä, jolloin uudet teknologiat ovat tunkeutumassa syvemmälle inhimillisiä ominaisuuksia vaatineen ihmistyön alueelle. Teknologisesta työttömyydestä puhuttaessa tarkoitetaan usein automaation, robottien ja tekoälyn muodostamaa kokonaisuutta.

Ilmiö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perinteisen taloustieteen edustajat väittävät, että kokonaisuutta tarkastellen koneen korvaama ihminen voi aina siirtyä jonkin muun tekemättömän työn pariin, tai tehdä töitä tuon koneen huollon, ylläpidon ja kehittämisen parissa. Teknologian oletetaan siis luovan työpaikkoja viemiensä tilalle. Kritiikki puolestaan liittyy muun muassa ajatukseen siitä, että teknologian tarkoitus on vapauttaa ihminen työstä eikä vain palvella taloudellisen edun tavoittelua; sen ei nimenomaan tulekaan synnyttää työpaikkoja, vaan hävittää niitä.

Työpaikkojen häviäminen positiivisena asiana ei sovi totuttuun talouden paradigmaan, jossa ihmisten on voitava tehdä töitä ansaitakseen palkkansa, jotta he voivat toimia kuluttajina ylläpitäen rahan kiertoa, ja siten pitää talouden pyörimässä. Työn hävittäminen kuitenkin täyttää tuottavuusmallin mukaisen tehokkuuden määritelmän, koska työ on panos.[1][2]

Yhdysvalloissa vain 0,5 prosenttia työvoimasta työskentelee uusilla aloilla jotka ovat syntyneet vuonna 2000 tai sen jälkeen.[3]

Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney varoitti vuonna 2018 että teknologisen kehityksen aiheuttamat joukkotyöttömyys ja palkkojen polkeminen paikoillaan saattavat saada kommunismin kasvamaan sukupolven kuluessa, ja että Karl Marx ja Friedrich Engels saattavat tulla uudelleen ajankohtaisiksi. Tähän vaikuttaa Carneyn mukaan myös se, että osa kansasta hyötyy uusista teknologioista kun taas muut jäävät hyödyistä osattomiksi.[4]

Automaatiolle alttiin työtehtävän yleispiirteitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Automaatiolle alttiuteen ei niinkään vaikuta se onko työ manuaalista vai valkokaulustyötä, vaan onko se rutiininomaista. Työtehtävät joissa on ennustettava kuvio toistettavia aktiviteetteja soveltuvat koneoppimisen algoritmien opittavaksi.[5] Tekoälyä tutkivan professorin Sebastian Thrun mukaan yksikään toimistotyöpaikka ei ole automaatiolta turvassa.[6]

Alttius automaatiolle vaihtelee suuresti alakohtaisesti.[7]

Oxfordin ja Yalen yliopistojen vuonna 2017 toteuttamassa kyselyssä 352 maailman johtavaa tekoälytutkijaa ennusti, että vuonna 2060 on todennäköistä, että koneet pystyvät silloin suoriutumaan kaikista tehtävistä ihmistä paremmin.[8]

Työn polarisoituminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taloustieteilijät ovat huolissaan työn polarisoitumisesta, jossa vaativuudeltaan ja palkkaukseltaan keskitasoinen työ kuten tehdastyö katoaa ja matalan vaativuuden ja palkkauksen työ kasvaa kuten myös korkean vaativuuden ja palkkauksen työ. Tämä tarkoittaa sitä, että toisessa päässä olisi siivoajia ja pikaruokaravintoloiden työntekijöitä sekä toisessa päässä arkkitehteja ja johtohenkilöstöä, eikä välimaata olisi välissä.[6]

Keskiluokan työpaikat syntyivät massatuotannosta ja automaatio siirtää massatuotannon työpaikat historiaan. Siitä seuraa keskiluokan kurjistuminen ja mahdollisesti keskiluokan katoaminen.[9]

Taloustieteilijät tarkoittavat työn polarisoitumisella sitä, että keskiluokan työt häviävät, jolloin myös keskiluokka häviää. Se taas tarkoittaa sitä, että kansalaiset jakautuvat köyhiin ja rikkaisiin, kun välissä ei enää ole keskiluokkaa, kun entiset keskiluokkaan kuuluneet joutuvat vastaanottamaan matalan vaativuuden ja palkkauksen työtä. Samalla se tarkoittaa sitä, että keino saavuttaa korkean vaativuuden ja palkkauksen työ on käymällä yliopistokoulutus.[10] Angus Deatonin mukaan Yhdysvalloissa menee hyvin henkilöllä, joka on suorittanut yliopiston kandidaatintutkinnon. Deatonin mukaan kolmasosalla Yhdysvaltojen kansalaisista menee hyvin ja heillä on yliopistokoulutus. Yliopiston käyneillä palkat ovat myös nousseet, muilla ei.[11]

Vuonna 2019 oli nähtävissä, että Yhdysvaltojen työvoima on teknologian vuoksi jakautumassa kahtia; työ on teknologian vaikutuksesta polarisoitumassa.[12]

Työvoimatarpeen vähentyminen palvelusektorilla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teollisuuden koneistuminen ja automaatio ovat siirtäneet työ oimaa teollisuudesta palvelualoille. Palvelut ovat työllistäneet ihmisiä viime vuosikymmeninä, koska palveluja on ollut hankalampi koneistaa. Esimerkkejä työpaikkojen häviämisestä myös palvelusektorilta on nähtävissä.

Automaattiset liikennevalot olivat varhaisia ihmistyövoiman korvaajia. Pankkiautomaatit ja verkkopankki ovat syrjäyttäneet pankkivirkailijat, liikennepoliisien määrää on voitu vähentää nopeusvalvontakameroilla ja itsepalvelukassat ja uudet maksutavat vähentävät kassatyöntekijöiden tarvetta. Yksityisen sektorin suurin komponentti on vähittäiskauppa, jossa verkkokauppa ja sen jatkuva kehittyminen on vähentänyt työvoiman kysyntää. Pankkipalveluiden lisäksi myös vakuutuspalvelut ovat siirtyneet suurelti Internetiin. Koulutuspalvelut ovat siirtymässä Internetiin oppimisympäristöinä joissa on videoluentoja ja tehtäviä.

Viranomaisasiat, lakiasiainpalvelut ja kirjanpitopalvelut saattavat muuttua yhä automatisoidummiksi sähköisen asioinnin ja sähköisten allekirjoitusten yleistymisten myötä. Kuljetuspalveluita ja virkamiesten luovuutta vaatimattomia tehtäviä esimerkiksi verohallinnossa saatetaan korvata keinoälyllä.

Verkkokaupan kasvu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2018 kauppakeskusten ammattilaisista 86 prosenttia arvioi, että verkkokaupan kasvu vaikuttaa negatiivisesti kauppakeskuksiin.[13] Verkkokaupan kasvuun liittyvät myös varastotyön automaatio ja uudet ratkaisut pakettien kuljetuksessa. Robotti voi kuljettaa paketin kotiovelle.[14][15]

Kuljetuspalvelut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liikenteen automaatio itseajavilla autoilla on teknologisen työttömyyden aiheuttaja. Vuonna 2017 Yhdysvalloissa oli 3,5 miljoonaa kuorma-autonkuljettajaa, joka oli monessa osavaltiossa yleisin ammatti. Laajemmin tarkasteltuna kuorma-autoiluun liittyy 8,7 miljoonaa työpaikkaa, mikä tarkoittaa yhtä työpaikkaa 15 työntekijää kohden Yhdysvalloissa.[16] Rekkakuskit ovat merkittäviä asiakkaita liikenneasemilla, ja rekkakuskien palkkaus on keskiluokkainen. Liikenteen automaatiolla on merkittävät vaikutukset yhteiskuntaan rekkakuskien työllisyyden ja rekkakuskien kulutuksesta riippuvaisten liikenneasemien kautta. [17]

Pikaruokalat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

McKinseyn tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa pikaruokaloiden ja ravintoloiden työntekijöistä korvautuu roboteilla.[18] Vuonna 2017 McDonaldsin entinen toimitusjohtaja Ed Rensi kertoi, että työntekijöiden korvaaminen roboteilla etenee palvelualoilla ja lopulta käytetään robotteja. Robottien käyttöönottoon vaikuttaa työntekijöiden palkkojen lisäksi Rensin mukaan työn liikasääntely, jota hän kuvailee hölynpölyksi.[19]

Vähimmäispalkan korottaminen ja automaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alimman palkkatason korottaminen on suoraan yhteydessä automaation käyttöönottoon, sillä korkeampi työntekijän palkka tekee automaation käyttöönotosta kustannustehokasta.[20]

Kun teknologia on kehittynyt korkealle tasolle ja sen käyttöönottoa estävä tai hidastava tekijä on työntekijöiden matalat palkat, tällöin vähimmäispalkan korottaminen johtaa teknologiseen työttömyyteen, kun automaatioteknologian käyttöönotosta tulee kannattavaa. Tällaisessa tapauksessa vähimmäispalkan korottamisen intentio on auttaa työntekijää, mutta käykin niin että hän joutuu työttömäksi.[21] Vähimmäispalkan nosto koskee vähittäiskauppaa ja palveluita, ja johtaa pankkiautomaattien, pikaruokaloiden tilausnäyttöjen ja kauppojen itsepalvelukassojen yleistymiseen[22]

Vähimmäispalkan nostoa seuraava korvaaminen automaatiolla koskee erityisesti vanhoja, naisia ja mustia. Teknologian korvaama henkilö saattaa olla työllistämiskelvoton tai löytää entistä huonomman työpaikan.[23]

Ansiotuloverokertymän pienentyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teknologisen työttömyyden aiheuttama ansiotulojen romahdus aiheuttaa myös ansiotuloista kerättävien ansiotuloverojen romahduksen.[24]

Etelä-Koreassa vuonna 2017 poistettiin verovähennykset automaatioon investoivilta yrityksiltä. Mediassa politiikkaa kutsutaan maailman ensimmäiseksi robottiveroksi. Politiikan tarkoituksena on paikata ansiotuloverojen menetystä ja täyttää tulonsiirtoihin käytettävää verokirstua ennen massatyöttömyyttä.[25] Etelä-Korean toimenpide on varoitusmerkki tulevasta ongelmasta. Toimenpide on tehty pääasiassa tarkastelemalla verotulojen kehitystä, johon työttömyyden odotetaan tekevän loven. Toimenpide myös hidastaa automaation käyttöönottoa.[26]

Ei ole lainkaan selvää mistä menetetyt verorahat kerätään sitten kun ansiotuloveroista kertyy entistä vähemmän verorahaa. Verorahojen menetys aiheuttaa paineen kerätä verorahat jostakin ja jotenkin.[24] Yleinen ehdotus on, että verotetaan niitä robotteja jotka ovat korvanneet ihmiset työntekijöinä. Robotin määritteleminen on kuitenkin hankalaa.[27] Robotin hankintahintaan lisättävä vero tuottaa kansantaloudelle haittaa, sillä se hidastaa tuottavuuden kasvua.[28]

Arvioita automaation käyttöönotosta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1930 ekonomisti John Maynard Keynes ennusti, että tuotannon tehostumisen ja varallisuuden kasautumisen ansiosta kaikki ihmistyön tulokset voitaisiin pian saavuttaa neljäsosalla siitä vaivasta, joka samaan työhön kului 1930-luvulla, ja jos vain väestönkasvu saataisiin pidettyä kurissa eikä suuria sotia käytäisi, niin 2030-luvulle tultaessa tekninen kehitys lopulta syrjäyttäisi kaikki työntekijät, ja ihmiskunnan elossapysymisen ikivanha ongelma ratkeaisi. Keynes oletti työn katoamisen myötä syntyvän ylimääräisen vapaa-ajan saattavan ihmiset hermoromahduksiin.[29]

Suomessa ETLA ennusti 2014 että joka kolmas työpaikka Suomessa katoaa tietotekniikan kehittymisen takia. Puolestaan monimutkaista ajattelua, etiikkaa, moraalia ja ihmisten välistä viestintää vaativat työt lisääntyvät kahden seuraavan vuosikymmenen aikana.[30][31]

Oxfordin yliopiston raportin mukaan lähes puolet työpaikoista voidaan Yhdysvalloissa korvata roboteilla ja keinoälyllä vuoteen 2033 mennessä. Sama kehitys on nähtävissä Suomessa ja muissa teollistuneissa maissa.[32]

Martin Ford, ohjelmistoyrittäjä ja kirjailija, ennusti The Washington Post -lehdessä työttömyyden nousevan 75 prosenttiin vuosisadan loppuun mennessä. Hänen mukaansa uudet työpaikat syntyvät vain digitaalisille aloille, kun robotit korvaavat ihmiset eri aloilla ja ihmiset vain ohjaavat ja ohjelmoivat robotteja ja muita koneita.[33]lähde tarkemmin?

Työtehtävät, jotka työllistivät 47 % yhdysvaltalaisista vuonna 2010 arvioitiin mahdollisesti katoaviksi 10–20 vuoden sisällä.[34]

PwC:n tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa alttius automaatioon on 38 prosenttia. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa alttius automaatiolle on 47 prosenttia. Automaatio iskee kaikkein voimakkaimmin kehittyvissä maissa.[35] Kehittyvissä maissa alttius työpaikkojen automaatioon on jopa 85 prosenttia.[36]

CB Insightsin tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa on 10,5 miljoonaa työpaikkaa jotka ovat korkessa riskissä tulla älykkäiden robottien ja tekoälyn korvaamiksi.[37]

Forrester Researchin tutkimuksen mukaan 2016–2025 Yhdysvalloissa automaatio hävittää 22,7 miljoonaa työpaikkaa. Forresterin mukaan kustannusten pudottamispaine antaa yrityksille aihetta katsella robottien suuntaan. Yritykset pelkäävät uusien yritysten digitaalisten vaihtoehtojen nakertavan niiden perinteisiä arvoketjuja. Yritykset kääntyvät digitalisaation ja automaation puoleen kilpaillakseen paremmin. [38]

McKinseyn tutkimuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä automaatio voi hävittää 236 miljoonaa työpaikkaa Kiinassa.[39]

Perustulo ratkaisuna teknologiseen työttömyyteen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Perustulo

Elon Muskin mukaan automaatio/robotit työntävät ottamaan käyttöön perustulon.[40][41] Muskin mukaan työpaikkojen menetykset tulevat olemaan niin vakavia, että valtion on otettava rooli kansalaisten toimeentulon varmistamisessa. Muskin mukaan perustulo on välttämätön.[42] Perustuloa ovat esittäneet ratkaisuksi myös Facebookin Mark Zuckerberg ja miljardööri Richard Branson.[43]

Taloustieteilijä Joseph Stiglitz pitää perustuloa teknologisen työttömyyden ratkaisuna, mutta painottaa että perustulo ei ole kokonaisvaltainen ratkaisu teknologiseen työttömyyteen.[44]

Yuval Noah Hararin mielestä on ongelmallista että perustulo on kansallinen ratkaisu. Hararin mukaan automaatiovallankumouksen myötä teknologisesta työttömyydestä kärsivät eniten matalamman tulotason maat, kuten Honduras tai Bangladesh. Hararin mukaan vain rikkailla mailla on varaa perustuloon, ja rikkaiden ja köyhien maiden ero tulee kasvamaan.[45][46]

Perustulo ei ratkaise ihmisen elämän tarkoitukseen, sosiaaliseen statukseen ja omaan identiteetiin liittyviä ongelmia. Tähän asti työpaikat ja työ ovat tarjonneet ihmisille juuri näitä asioita.[47] Teknologinen työttömyys ja perustulon varassa eläminen saattavat aiheuttaa ihmisille eksistentiaalisen kriisin.[48]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Teknologinen työttömyys (Arkistoitu sivu) Tilastokeskus. Arkistoitu 27.1.2012. Viitattu 3.3.2016.
 2. Laasonen, J. 2010. Rahan korruptio - Johdatus resurssipohjaiseen talousajatteluun. Internet julkaisu, 102-104. Viitattu 10.2.2012. Saatavana: http://www.scribd.com/heppareppana/d/45171032/54-Teknologinen-tyottomyys[vanhentunut linkki]
 3. Impact of automation on developing countries puts up to 85% of jobs at risk oxfordmartin.ox.ac.uk.
 4. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/mark-carney-marxism-automation-bank-of-england-governor-job-losses-capitalism-a8304706.html
 5. These are the jobs most at risk of automation according to Oxford University: Is yours one of them? telegraph.co.uk. 27 September 2017.
 6. a b Automation and anxiety economist.com.
 7. https://www.pwc.co.uk/services/economics-policy/insights/the-impact-of-automation-on-jobs.html
 8. Joonas Gustavsson: Tekoälytuntijat: Jumalankaltainen ”Homo Deus” syrjäyttää nykyihmisen, ja vuonna 2060 tekoäly on kaikessa ihmistä parempi Tekniikan Maailma. 1.6.2017. Viitattu 6.11.2018.
 9. Professorin synkkä yksinpuhelu: Keskiluokka kurjistuu Suomessakin – ja voi jäädä kokonaan historiaan uusisuomi.fi.
 10. Job Polarization Leaves Out Middle-Skilled Workers - St. Louis Fed stlouisfed.org.
 11. Scholars highlight dangers, drivers of inequality in Harvard forum news.harvard.edu. 17 April 2018.
 12. Tech Is Splitting the U.S. Work Force in Two nytimes.com. 4 February 2019.
 13. Kauppakeskusbarometri 2018: Verkkokauppa haastaa kauppakeskukset ehandel.fi. 10 October 2018.
 14. Welcome to the automated warehouse of the future theverge.com. 8 May 2018.
 15. Amazon Just Sparked A Race To Bring Robots To Our Doors forbes.com.
 16. Truck Drivers in the USA - AllTrucking.com alltrucking.com.
 17. Automation is Taking Over One of the Most Popular Professions futurism.com. 2 March 2017.
 18. Where machines could replace humans--and where they can’t (yet) mckinsey.com.
 19. Former McDonald's USA CEO: Robots to Replace People in the Service Industry Going Forward foxbusiness.com. 1 March 2017.
 20. Rising minimum wages make automation more cost-effective brookings.edu.
 21. New Study Suggests Minimum Wage Leads To Automation Of Low-Skill Workers forbes.com.
 22. Minimum wage hikes could speed up pace of automation, not relocations, as businesses look to offset costs - Financial Post business.financialpost.com. 10 January 2018.
 23. "People versus machines: The impact of minimum wages on automatable jobs" (1 June 2018). Labour Economics 52: 40–53. doi:10.1016/j.labeco.2018.03.006. 
 24. a b https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000001922649.html
 25. South Korea introduces world's first 'robot tax' telegraph.co.uk. 9 August 2017.
 26. South Korea 'robot tax' is no tax at all; it's a warning of looming automation crisis techrepublic.com.
 27. https://www.ft.com/content/afe82fc0-7f86-11e8-8e67-1e1a0846c475
 28. https://www.deingenieur.nl/artikel/tax-on-robots-not-particularly-profitable
 29. John Maynard Keynes: Economic Possibilities for our Grandchildren (1930) http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf
 30. ETLA: "Computerization Threatens One Third of Finnish Employment". Julkaistu: 13.1.2014 Viitattu: 15.5.2014
 31. Yle: Etla: Tietotekniikka uhkaa joka kolmatta työpaikkaa Suomessa. Julkaistu: 13.1.2014 Viitattu: 15.5.2014
 32. YLE: Lähes puolet työpaikoista on vaarassa kadota. Julkaistu: 11.10.2013 Viitattu: 15.5.2014
 33. Talouselämä: Synkkä ennuste robottitulevaisuudesta: "Työttömyys 75%" (Arkistoitu – Internet Archive). Julkaistu: 28.1.2013 Viitattu: 15.5.2014
 34. Bloomberg: Your Job Taught to Machines Puts Half U.S. Work at Risk. Viitattu: 15.5.2014
 35. Automation is set to hit workers in developing countries hard theoutline.com.
 36. Impact of automation on developing countries puts up to 85% of jobs at risk oxfordmartin.ox.ac.uk.
 37. 13 Jobs That Robots, AI, And Automation Won't Steal (Immediately) forbes.com.
 38. Automation is Killing These Jobs foxbusiness.com. 30 March 2016.
 39. Automation Could Eliminate 73 Million U.S. Jobs By 2030 [Infographic] forbes.com.
 40. Elon Musk says robots will push us to a universal basic income—here’s how it would work cnbc.com. 18 November 2016.
 41. Elon Musk Thinks Automation Will Lead to a Universal Basic Income fortune.com.
 42. Elon Musk: Robots will take your jobs, government will have to pay your wage cnbc.com. 4 November 2016.
 43. What billionaires and business titans say about cash handouts in 2017 (Hint: lots!) cnbc.com. 28 December 2017.
 44. SCOTLAND, UK: Nobel-winning economist Joseph Stiglitz cautions again Basic Income during BBC interview - BIEN basicincome.org.
 45. https://www.friendsofeurope.org/publication/basic-income-not-panacea-step-towards-new-social-contract (Arkistoitu – Internet Archive)
 46. Automation could destroy poor economies, says historian futurism.com.
 47. Perspective - Why Universal Basic Income and tax breaks won’t save us from the jobless future washingtonpost.com. 9 June 2017.
 48. What If the Robot Utopia Leads to an Existential Crisis for Humans? motherboard.vice.com. 25 April 2016.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew: The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (2014)
 • Ford, Martin. Rise of the Robots
 • Kaplan, Jerry. Humans Need Not Apply
 • Benanav, Aaron: Automation and the Future of Work (2021)