Polygamia

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Moniavioisuus)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
  Polygamia on laillista
  Polygamian oikeudellinen asema tuntematon
  Polygamia on laillista vain muslimeille
  Polygamia on laitonta, mutta käytäntö ei ole rikollista
  Polygamia on laitonta ja käytäntö kriminalisoitu
*Intiassa, Malesiassa, Filippiineillä, Singaporessa ja Sri Lankassa moniaviollisuus on vain laillista muslimeille).
*Nigeriassa ja Etelä-Afrikassa moniaviolliset avioliitot ovat tavanomaisen lain mukaan laillisia ja muslimien moniavioliitot ovat laillisesti tunnustettuja.
*Mauritiuksella moniaviolliset avioliitot ei ole laillisesti tunnustustettu. Muslimit voivat naida jopa neljä naista, mutta heillä ei ole vaimojen oikeudellista asemaa.

Polygamia (m.kreik. πολύς+γάμος) eli moniavioisuus on avioliiton muoto, jossa yhdellä henkilöllä on samanaikaisesti useita aviopuolisoita.[1]

Käsitettä käytetään usein myös laajemmin, jolloin sillä voidaan tarkoittaa myös parisuhdetta, jossa henkilöillä on ulkopuolisia kumppaneita (avoin suhde) tai suhdetta, jossa on useampi kuin kaksi osapuolta (monisuhteisuus).

Moniavioisuuden muodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Moniavioisuutta esiintyy ainakin kolmessa eri muodossa: polygynia (miehellä useita vaimoja), polyandria (naisella useita aviomiehiä) ja ryhmäavioliitto (usean miehen ja usean naisen välinen liitto). Näistä muodoista polygynia on kaikkein yleisin.

Polygynia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polygyniassa miehellä on useita naispuolisia aviokumppaneita. Tämä on polygamian muodoista kaikkein yleisin. Suurin osa historian miehistä on jäänyt lapsettomiksi: geenitestien mukaan lapsia saaneita naisia on ollut kaksi kertaan niin paljon kuin lapsia saaneita miehiä[2] Tämä tieto ei kuitenkaan tee eroa sen välillä, onko ihmiskunta ollut monogaminen vai esimerkiksi promiskuiteettinen.

Polyandria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polyandriassa naisella on useita miespuolisia aviokumppaneita.

Huomattava esimerkki polyandriasta on hindukulttuurista kertovassa eepoksessa, Mahabharatassa, missä kuningas Pandun kahdesta vaimosta syntyneillä viidellä pojalla on yksi yhteinen vaimo, Draupadi. Nykyään polyandriaa tavataan joissain osin Intiaa ja Tiibetiä. Miehet ovat usein veljeksiä keskenään.

Ryhmäavioliitto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ryhmäavioliitto voi esiintyä useissa muodoissa, sellaisissa missä useampi kuin yksi nainen ja useampi kuin yksi mies elää samassa perheessä avioliittomaisesti, ja kaikki jakavat vastuun liitosta syntyvistä lapsista. Ryhmäavioliittoja on esiintynyt useissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa[3].

Ryhmäsuhteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ryhmäsuhteissa kaikki osapuolet ovat jossain määrin ystävystyneet ja ovat tekemisissä keskenään. He voivat myös asua yhdessä jakaen elämän. Joidenkin osapuolten välillä on romanttisia rakkaussuhteita.

Yleisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvaltalainen etnologi George P. Murdock tutki 1231 yhteisöä vuosina 1960–1980. Hän havaitsi, että 186 näistä oli yksiavioisia, 453:ssa oli ajoittaista polygyniaa, 588:ssa polygyniaa ja neljässä polyandriaa.[4]

Suomessa moniavioisuutta tai sen yleisyyttä ei ole Väestöliiton mukaan juuri tutkittu, koska aihe on tabu.[5] Suomen islamilainen neuvosto arvioi, että Suomessa on 100−200 moniavioista muslimiperhettä, joiden polygyniset liitot on usein solmittu ennen Suomeen muuttoa. Asia on perheille arka, eikä siitä puhuta avoimesti. Suomen muslimiyhteisössä kuten muuallakin yhteiskunnassa monet vastustavat moniavioisuutta. Perheen lapset saattavat kutsua epävirallisia vaimoja ulkopuolisten kuullen tädeiksi.[6]

Yhteisöissä, missä polygynia on sallittua, se on usein harvinaista. Useamman kuin yhden vaimon elättäminen vaatii yleensä huomattavia resursseja ja onkin merkki vallasta ja varallisuudesta. Tällaisia tapauksia on useissa perinteisissä islamilaisissa yhteisöissä ja keisarillisessa Kiinassa.

Moniavioisuus on yleensä tyypillistä lähinnä ylhäisöpiireille. Pääosa väestöstä elää yksiavioisuudessa sellaisissakin yhteiskunnissa, joissa moniavioisuus on sallittua.[7]

Yhteisöissä joissa moniavioisuus on muodollisesti kielletty, yleinen mielipide voi kuitenkin sallia useiden rakastajien tai kihlattujen pitämisen.

Lainsäädäntö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Useimmat maailman valtioista eivät tunnusta moniavioisuutta, eli sille ei ole annettu virallista asemaa. Moniavioisuuden kaltainen elämäntyyli eli monisuhteisuus ei kuitenkaan ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta laitonta. Eräissä osissa Yhdysvaltoja myös monisuhteisuus on rangaistava rikos.

Rikoksena[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksinnaiminen on virallisesti yksiavioisissa valtioissa käytetty rikosnimike, jossa henkilöllä on kaksi aviopuolisoa. Kaksinnaimisiksi lasketaan sekä tapaukset, jossa esimerkiksi vaimot ovat tietoisia toisistaan, että ne, jossa mies perustaa uuden perheen jonnekin muualle toisen vaimon kanssa pitäen vaimot salassa ja erillään toisistaan. Suomen laissa termi kaksinnaiminen esiintyi rikoslaissa vuoteen 1999 asti [8]. Avioliittolaissa (6 §) kaksinnaiminen esiintyy avioesteiden luettelossa, mutta itse käsitettä ei käytetä. Viimeinen Suomessa kaksinnaimisesta teloitettu oli kornetti Carl Jordan vuonna 1662.

Lain kiertäminen yhteisen sukunimen saamiseksi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eräät perheet ovat käyttäneet eroamista ja uudelleenavioitumista porsaanreikänä välttääkseen syytteet kaksinnaimisesta. Sellaisissa tapauksissa mies avioituu ensimmäisen vaimon kanssa, vaimo ottaa miehensä sukunimen. Sen jälkeen he eroavat, ja mies menee uudelleen naimisiin. Tätä toistetaan, kunnes mies on mennyt naimisiin ja eronnut kaikista vaimoistaan. Tämän avulla kaikki vaimot tuntevat oikeutetuksi käyttämään samaa sukunimeä. Vaikka kaikki vaimot, mahdollisesti viimeistä lukuun ottamatta, ovat virallisesti eronneet, he ovat todellisuudessa yhä yhdessä. Koska ero on tapahtunut aina ennen uudelleen avioitumista, lakia ei ole rikottu.

Polygamian laillinen asema[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtiot, joissa moniavioisuus on laillista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Afrikassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aasiassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oseaniassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtiot, jotka tunnustavat moniavioliitot vain muslimeille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Huomio: Nämä maat ovat eri luettelossa, koska niillä on erityislainsäädäntö, joka koskee ainoastaan muslimeja.

Valtiot, joissa moniavioisuus on kielletty[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aasiassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laiton "de jure", mutta silti harjoitettua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Afrikassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Laitonta "de jure", mutta silti harjoitettua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Amerikassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oseaniassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eri maissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kiinassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennen Kiinan kansantasavallan perustamista keisarikunnassa oli laillista pitää vaimoa ja useita jalkavaimoja. Keisarilla, hallituksen virkailijoilla ja rikkailla kauppiailla oli jopa useita satoja jalkavaimoja.

Kungfutselaisuudessa miehen kyky hallita perhettä, joka tavallisesti tarkoitti enemmän kuin yhtä vaimoa ja yhtä lapsikatrasta, oli yksi askel henkilökohtaisessa kasvussa. Kungfutselaisuus ei rajoittunut pelkästään Kiinaan. Sitä ja siten myös polygyniaa harjoitettiin myös Koreassa, Taiwanissa ja Japanissa. Demokratian aikakaudella moniavioisuus on ollut kiellettyä näissä maissa.

Keisarillisen Kiinan romahtamisen jälkeen moniavioisuus kiellettiin. Se ei ole kuitenkaan estänyt miehiä ottamasta rakastajaa, josta myöhemmin tulee seuraava vaimo. Esimerkiksi puhemies Mao Zedong eli rakkaussuhteessa Jiang Qingiin huolimatta siitä ettei hän ollut eronnut kolmannesta vaimostaan He Zizhenista. Jiang Qingistä tuli Maon neljäs vaimo.

Hongkongissa polygamia kiellettiin lokakuussa 1971. Kuitenkin sitä harjoitetaan Hongkongissa ja Macaossa.

Humboldtin yliopiston seksologi Man-Lun Ngin mukaan Hongkongissa oli vuonna 1996 arviolta 2 miljoonaa avioparia, joista arviolta 300 000 aviomiehellä oli rakastajatar Kiinassa. Vuonna 1995 40 % avioliiton ulkopuolisista suhteista oli pitkäaikaisia. Eräiden viitteiden mukaan hongkongilaiset ovat tyytymättömiä yksiavioisuuteen.

Perintestä suhtautumista rakastajiin heijastelee sanonta ”vaimo ei ole niin hyvä kuin jalkavaimo, jalkavaimo ei ole niin hyvä kuin prostituoitu, prostituoitu ei ole niin hyvä kuin salainen ihastus”. Sellaisten naisten määrä joista tulee salainen toinen vaimo on jopa kasvamassa Kiinan alueella. Termit 二奶 ja 包二奶 viittaavat toiseen naiseen ja toisen naisen omistamiseen. 二奶村 tarkoittaa kylää tai paikkaa jossa toinen, salainen vaimo elää.

Toisin kuin polygynia, polyandria on tabu. Kuitenkin yhden lapsen politiikka on lisännyt miesten määrää suhteessa naisiin, ja se voi vaikuttaa tilanteen muuttumiseen.

Mongoliassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mongoliassa on ollut keskustelua moniavioisuuden laillistamisesta mies- ja naisväestön epätasapainon vähentämiseksi.

Moniavioisuus ja uskonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hindulaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Moniavioisuutta, myös polyandriaa, on harjoitettu jo ammoisina aikoina tietyissä hinduyhteisöissä. Hindulaisuudessa Veda-kaudella ei kielletty tai rohkaistu moniavioisuuden harjoittamista. Historiallisesti kuninkaat saattoivat ajoittain ottaa jalkavaimoja. Esimerkiksi Vijaynagaran keisarilla Krishnadevarayalla oli useita ”vaimoja”. Hindulaisessa avioliittolainsäädännössä, Intian perustuslaissa moniavioisuus on kielletty hinduilta, jainalaisilta ja sikheiltä. Kuitenkin Intian muslimeille on sallittua pitää useita vaimoja. Intiassa on käyty jonkin verran keskustelua avioliittolainsäädännön yhtenäistämisestä eri uskontojen välille. Varhaisessa veda-kirjallisuudessa on paljon mainintoja moniavioisuudesta.

Juutalaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Moniavioisuus oli sallittua raamatullisessa juutalaisuudessa, mutta kuitenkin se on ollut kautta historian pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

Esimerkiksi Raamatun Jaakobilla oli kaksi vaimoa ja kaksi jalkavaimoa. Näistä Lea oli hänelle väkisin naitettu vanhempana sisaruksista ja Raakel oli Jaakobin suuri rakkaus – siis ei niinkään ihme, että juuri Raakelin pojat Joosef ja Benjamin olivat isälleen rakkaimmat.

Nykyisin useimmat juutalaisuuden suuntaukset ovat kieltäneet polygamian. Monet juutalaiset perheet sellaisista maista kuin Iran ja Jemen on yhdistetty käytäntöön, jossa perhe koostuu miehestä, kahdesta tai useammasta vaimosta ja heidän lapsistaan.

Buddhalaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Buddhalaisuudessa ei varsinaisesti oteta kantaa moniavioisuuteen.

Kristinusko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vanhassa testamentissa on useita mainintoja moniavioisuudesta. Nykyisen kristillisen käsityksen mukaan uuden liiton ajalla polygamia ei ole hyväksyttävää.

Mormonismi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mormonit harjoittivat liikkeensä alkuaikoina polygamiaa. Tämä perustui liikkeen perustajan, profeetta Joseph Smithin saamaan ilmoitukseen, joka on kirjoitettu muistiin 12. heinäkuuta 1842. Liikkeen pääosan siirryttyä Utahin alueelle moniavioisuus pantiin julkisesti toimeen vuonna 1852. Moniavioisuus oli yleensä polygyniaa, jossa yksi mies ottaa itselleen useita vaimoja. Moniavioisuuden vuoksi liikettä ja sen kannattajia vastaan säädettiin Yhdysvalloissa useita tiukkoja lakeja, jotka käytännössä estivät liikkeen toiminnan. Polygamia peruutettiin virallisesti Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon neljännen presidentin Wilford Woodruffin vuonna 1890 antamalla virallisella julistuskirjalla. Eräät pääkirkosta eriytyneet, niin sanotut mormonifundamentalistiset lahkot harjoittavat edelleen moniavioisuutta, mutta MAP-kirkossa tämä on peruste erottamiselle. [131]

Islam[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Moniavioisuus muslimeilla, sekä käytännössä että laissa, vaihtelee laajasti islamilaisessa maailmassa. Eräissä muslimimaissa moniavioisuus on suhteellisen yleistä, samalla kun monissa muissa, se on joko lähes tai kokonaan olematonta. Polygamiaa harjoitetaan eniten länsi-Afrikan muslimien keskuudessa (siellä sitä harjoittavat myös muut kuin muslimit), samoin kuin tietyissä arabivaltioissa, kuten Saudi-Arabiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Muualla islamilaisessa maailmassa polygamia on suhteellisen harvinaista, joissakin maissa jopa kokonaan kiellettyä.

Perinteisen islamilaisen lain mukaan mies voi ottaa 4 vaimoa, ja jokaisella heistä pitää olla omaa omaisuutta ja omat myötäjäiset. Tavallisesti vaimoilla on vain vähän tai ei ollenkaan kontakteja toisiinsa. Usein he asuvat omissa asunnoissaan, joskus jopa eri kaupungeissa huolimatta siitä, että he jakavat saman aviomiehen. Moniavioisuus onkin rajoittunut varakkaisiin miehiin. Eräissä islamilaisissa maissa miehille onkin kiellettyä avioitua useamman naisen kanssa, jos he eivät kykene ylläpitämään vaimojaan.

Koraani sallii miehen pitävän neljää vaimoa samanaikaisesti. An-Nisa suuran 3. säkeessä:

Jos pelkäätte, ett'ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett' ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Tämä on mukavin tapa välttää vääryyttä.

On tärkeää huomata mitä tarkoitetaan orvoilla tytöillä tässä yhteydessä. Molemmilta puolilta orpo, ja ilman muuta perhettä oleva tyttö on hyvin heikossa asemassa yhteisössä, ja käytännöllisesti katsoen täysin ilman tunnustettavia oikeuksia. Suhde miehen ja orpotytön välillä täyttää ne kriteerit, mitä on asetettu Koraanin säkeissä 4:23 ja 4:24.

Jotkut muslimit kuitenkin uskovat että polygamia on rajoitettua, he lainaavat säettä 4:129:

Ette koskaan kykene kohtelemaan kaikkia vaimojanne samalla tavalla, vaikka sitä hartaasti toivoisittekin. Älkää kuitenkaan kääntykö koko mieltymyksellänne yhtäänne, jättäen toisen itsekseen aivan kuin johonkin välitilaan. Jos teette hyvää ja kartatte pahaa, niin Jumala on totisesti armollinen ja laupias.

Sosiobiologiassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ihmislajilla on taipumusta moniavioisuuteen.

Ihmisten lähimmät sukulaiset simpanssit ja etenkin bonobot[132][133] elävät promiskuiteetissa: yhteisössä on useita uroksia ja naaraita ja kaikki naaraat parittelevat useiden urosten kanssa ja päinvastoin. Vastoin yleistä käsitystä, bonobot eivät ole biseksuaaleja.

Kirjallisuudessa ja viihteessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lukuisat kirjailijat ovat julkaisseet näkemyksiään kirjoittamalla kuvitteellisista maailmoista, joissa moniavioisuus on aviosuhteiden yleisin tyyppi. Robert A. Heinlein käyttää tätä teemaa useissa scifiromaaneissaan, kuten teoksessaan Stranger in a Strange Land. Romaaneissa Kuu on julma, Kissa muurin läpi ja Time enough for love kuvaillaan sellaisia ryhmäavioliiton muotoja, jota ei ole tavattu todellisuudessa.

Frank Herbertin Dyynissä on tapana järjestää sukujen välillä poliittisia avioliittoja, jonka takia muun muassa Leto Atreides on virallisesti poikamies, vaikka hänellä on yksi jalkavaimo ja virallinen poika Paul. Paul puolestaan menee naimisiin keisarin tyttären Irulanin kanssa saaden täten laillisen oikeuden valtaistuimeen.

Dan Simmons kuvailee kirjassaan Endymion kulttuuria, jossa on kolmen henkilön välisiä avioliittoja.

Star Trek: Enterprisessä aluksen lääkärillä, Dr. Phloxilla on kolme vaimoa, ja jokaisella hänen vaimollaan on kolme miestä (mukaan lukien Dr. Phlox). Yksi Phloxin vaimoista on kiinnostunut avioliiton ulkopuolisesta suhteesta ihmisen kanssa, mihin Phlox ei erityisesti rohkaise tai vastusta.

Televisiosarjassa Babylon 5 kentaurilaiset sallivat miehellä olevan useamman kuin yhden vaimon.

David Ebershoffin romaani The 19th Wife (2009, tv-elokuva 2010) kertoo Ann Eliza Youngista ja mormonien moniavioisuudesta nykypäivän Yhdysvalloissa.

Amerikkalainen tv-sarja Big Love kertoo mormonimiehestä jolla on kolme vaimoa.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. polygamy – definition of polygamy in English from the Oxford dictionary www.oxforddictionaries.com. Viitattu 25.6.2016.
 2. Is There Anything Good About Men?, professori Roy F. Baumeister, American Psychological Association, Invited Address, 2007: "Today’s human population is descended from twice as many women as men. I think this difference is the single most underappreciated fact about gender. To get that kind of difference, you had to have something like, throughout the entire history of the human race, maybe 80% of women but only 40% of men reproduced."
 3. Northcote W. Thomas : Kinship Organizations and Group Marriage in Australia. Cambridge, at the University Press, 1906. Chapter XIII.
 4. Ethnographic Atlas Codebook (s. 4–5) 1998 World Cultures 10(1):86-136.
 5. Vantaalaismiehellä on kaksi vaimoa ja hän haluaa lisää – miksi? kioski.yle.fi. 11.6.2015. Viitattu 25.6.2016. fi-FI
 6. Tahdon naida monta ylioppilaslehti.fi. Viitattu 25.6.2016.
 7. Iso tietosanakirja, artikkeli avioliitto
 8. Hallituksen esitys 6/1997
 9. Algeria – Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 22 . heinäkuuta 2011 : Information on forced marriages and polygamous marriages, including the treatment of women (PDF) refworld.org. Viitattu 6.1.2017.
 10. In modern Cameroon polygamy doesn’t pay – csmonitor.com web.archive.org. 10 . helmikuuta 2009.
 11. Christian Polygamy In Chad Africa . joulukuu2011. Christian Polygamy Society. Arkistoitu 2 . heinäkuuta 2012.
 12. OECD (20 . helmikuuta 2010). Atlas of Gender and Development How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing, 206. ISBN 9264077472. 
 13. Republic Of Congo Responds To Questions Raised In Women’S Anti-Discrimination Committee | Meetings Coverage And Press Releases un.org. 29.1.2003. Viitattu 6.1.2017.
 14. Women’s rights protection instruments ratified by Djibouti (PDF) africa4womensrights.org. Viitattu 6.1.2017.
 15. Polygamy in Egypt: Why I Decided to Marry a Second Wife 27 . syyskuuta 2015. carioscene.
 16. Gender Equality and Social Institutions in Gabon 2007. Social Institutions & Gender Index, genderindex.org. Viitattu 27.4.2009.
 17. African Women's Rights Observatory > Country Specific Information – Gabon .uneca.org. Viitattu 6.1.2017.
 18. pt: Polygamy in Gambia accessgambia.com. Viitattu 6.1.2017.
 19. Gender Equality in Guinea | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 20. Libyan men now allowed to remarry without consent of first wife: court rule English.alarabiya.net. Viitattu 29 . lokakuuta 2014.
 21. Polygamy in Libya — and beyond Salon.com. Viitattu 29 . lokakuuta 2014.
 22. Libya's Women Activists Outraged by Court Ruling on Wives VOA. Viitattu 29 . lokakuuta 2014.
 23. Kenyan parliament passes polygamy law 21. maaliskuuta 2014. Al Jazeera.
 24. Mali: polygamy, including conditions to be met for a man to be able to marry a second wife; divorce, specifically when a woman requests a divorce, including the grounds and treatment of women by society and the authorities (2012-. joulukuu2013) refworld.org. Viitattu 6.1.2017.
 25. Gender Equality in Mauritania | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 26. Morocco: Polygamous Man Arrested on night of His Second Wedding May 17, 2014. Morocco World News.
 27. Analysis: Nigeria's Sharia split News.bbc.co.uk. Viitattu 21 marraskuuta 2014.
 28. Nigeria: Family Code Genderindex.org. Viitattu 21 November 2014.
 29. Itoro E. Akpan-Iquot: Traditional marriage in Nigeria: Polygamy Migerianwomenworld.com. Viitattu 21 . marraskuuta 2014.
 30. Gender Equality in Nigeria | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 31. Gay Life in São Tomé and Príncipe globalgayz.com. Viitattu 6.1.2017.
 32. Gender Equality in Senegal | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 33. Acceptance of Polygamy Slowly Changes in Muslim Africa VOANews.com. Voice of America. Viitattu 24.9.2017.
 34. Is polygamy corrupting South Sudan? dailysabah.com. 11 . helmikuuta 2015. ”.”
 35. "AFRICA | Sudan pushes polygamy", BBC News, 2001-08-15. Luettu 2017-01-06. 
 36. Refworld – Swaziland: Laws and customs in Swaziland regarding polygamy refworld.org.
 37. United Nations High Commissioner for Refugees: Togo: Polygamy among the country's ruling elite refworld.org. Viitattu 6.1.2017.
 38. Divorce and Polygamy in Tanzania (PDF) ecommons.luc.edu. Viitattu 6.1.2017.
 39. Gender Equality in Uganda | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 40. Gender Equality in Zambia | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 41. "Afghan Mullah Leading Stoning Inquiry Condones Practice", The New York Times, 7. marraskuuta 2015. Luettu 1. marraskuuta 2016. 
 42. Freedom House: Women's Rights in Bahrain 2009 | Bahrain Center for Human Rights bahrainrights.org. 18.3.2009. Viitattu 6.1.2017.
 43. Gender Equality in Bangladesh | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 44. Gender Equality in Bhutan | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 45. French, Patrick. "Bhutan: Last wonder", The Daily Telegraph, 1. maaliskuuta 2008. Luettu 21. lokakuuta 2010. 
 46. Laws of Brunei (PDF) ftcam.de. Viitattu 6.1.2017.
 47. Gender Equality in Indonesia | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 48. Gender Equality in Iran, Islamic Rep. | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 49. Marriage in Jordan – U.S. Embassy in Jordan jo.usembassy.gov.
 50. "Women of Polygamous Marriages in an Inpatient Psychiatric Service in Kuwait" (1985). The Journal of Nervous and Mental Disease 173 (1): 56–8. doi:10.1097/00005053-198501000-00009. PMID 3965613. 
 51. Interview: Women Unequal Under Lebanon’s Law hrw.org. 19 . tammikuuta2015.
 52. Maldives divorce rate soars unmarriedamerica.org. 31.10.2003. Viitattu 6.1.2017.
 53. Gender Equality in Myanmar | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 54. Gender Equality in Oman | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 55. [1]
 56. Gender Equality in Pakistan | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 57. Gender Equality in Saudi Arabia | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 58. Yes, There Is a Marriage Practice Where Women Have Multiple Husbands . joulukuu16, 2015. Modern Notion.
 59. Marriage and Divorce (Kandyan) : Chapter 132 (PDF) commonlii.org. Viitattu 6.1.2017.
 60. Zeitzen, Miriam (1. huhtikuuta 2008). Polygamy: A Cross-Cultural Analysis. Berg., 64. ISBN 9781847883711. 
 61. Gender Equality in Syrian Arab Republic | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 62. Gender Equality in United Arab Emirates | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 63. Gender Equality in Yemen | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 64. Solomon Islands : Gender and Investment Climate Reform Assessment (PDF) ifc.org. Viitattu 6.1.2017.
 65. What are the types of marriages in Malaysia? – Marriage – Lawyerment Knowledge Base lawyerment.com. 16.11.2016. Viitattu 6.1.2017.
 66. Philippines – Muslim Filipinos countrystudies.us.
 67. As Sri Lanka Mulls Reforming MMDA, New Report Highlights Shocking Degrading Of Muslim Women Through Existing Act – Colombo Telegraph colombotelegraph.com.
 68. Marriage Law of the People's Republic of China lawinfochina.com.
 69. Myanmar's president signs off on polygamy law seen as targeting Muslims August 2015. Aljazeera.
 70. "Polygamy Fosters Culture Clashes (and Regrets) in Turkey", New York Times, 10 July 2006
 71. "Turkey Between Secularism and Islamism" by Jacob M. Landau jcpa.org.
 72. "Turkey's secularism 'threatened'", BBC
 73. Alev Çinar, "Modernity, Islam, and Secularism in Turkey"
 74. "Polygamy in Turkey", Polygamy 411, May 2009
 75. Abdullahi Ahmed An-Na'im law.emory.edu. Viitattu 6.1.2017.
 76. Here Come The Brides rferl.org.
 77. How Polygamy Works People.howstuffworks.com. Viitattu 21 October 2010.
 78. Multiple Damage of Polygamy by Saktida 31 October 2004. Boloji.com. Viitattu 21 October 2010.
 79. Kathmandu sees rise in polygamy cases thehimalayantimes.com. 22 August 2015.
 80. Russians beating demographics with polygamy 26 July 2011. Russia Today. Viitattu 6 August 2012.
 81. Mira Katbamna: 'Half a good man is better than none at all' 26 October 2009. The Guardian. Viitattu 6 August 2012.
 82. Osborn, Andrew. "War-ravaged Chechnya needs polygamy, says its leader", The Independent, 2006-01-14. 
 83. Chintana Yossoonthorn, Women in Thailand, Proceedings of the Peace Corps Conference on Women and Development Bangkok, 1979, p. 11.
 84. Gender Equality in Benin | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 85. Gender Equality in Cote d'Ivoire | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 86. PENAL CODE OF THE STATE OF ERITREA (PDF) refworld.org. Viitattu 6.1.2017.
 87. Microsoft Word – Q14320 Ethiopia (PDF) justice.gov. Viitattu 6.1.2017.
 88. Tunisian women free to marry non-Muslims, BBC, 16 Sept 2017
 89. Women’s rights protection instruments ratified by Botswana (PDF) africa4womensrights.org. Viitattu 6.1.2017.
 90. Concluding observations on the combined initial to fourth periodic reports of Lesotho (PDF) tbinternet.ohchr.org. Viitattu 6.1.2017.
 91. Gender Equality in Liberia | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 92. Gender Equality in Malawi | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 93. Gender Equality in Namibia | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 94. Gender Equality in Niger | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 95. Gender Equality in Nigeria | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 96. CEDAW (2007), Responses ito the List of Issues And Questions with Regard to the Consideration of the Combined Initial, Second, Third, Fourth and Fifth Periodic Reports: Sierra Leone, CEDAW/C/SLE/Q/5/Add. 1, CEDAW, New York, NY, p. 17.
 97. Gender Equality in South Africa | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 98. Zimbabwe state.gov. 6.3.2007. Viitattu 6.1.2017.
 99. Polygamy in Angola isn't legal, but it is common in.reuters.com. 14 July 2009.
 100. Gender Equality in Burkina Faso | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 101. Jensen Arnett, Jeffrey (2007). International encyclopedia of adolescence: A-J, index, Volume 1. Taylor & Francis, 123. ISBN 0415966671. 
 102. Rego, Márcia (8 April 2015). The Dialogic Nation of Cape Verde: Slavery, Language, and Ideology. Lexington Books, 33. ISBN 0739193783. 
 103. Immigration and Refugee Board of Canada : Responses to Information Requests (PDF) justice.gov. Viitattu 6.1.2017.
 104. Examining the Life of Women in Western Africa (PDF) uoregon.edu. Viitattu 6.1.2017.
 105. Abdullahi Ahmed An-Na'im law.emory.edu. Viitattu 6.1.2017.
 106. [2]
 107. Gender Equality in Ghana – Social Institutions and Gender Index (SIGI) Genderindex.org. Viitattu 24 September 2015.
 108. Ghana Law.emory.edu. Viitattu 24 September 2015.
 109. Gender Equality in Guinea-Bissau | Social Institutions and Gender Index (SIGI) genderindex.org. Viitattu 6.1.2017.
 110. "Muslim island must give up polygamy as price of being part of France", Sydney Morning Herald, 31 March 2009. Luettu 21 October 2010. 
 111. Widows without sons in Mozambique accused of sorcery and robbed of land reuters.com. 5 July 2016.
 112. Criminal Code laws-lois.justice.gc.ca. Viitattu 6.1.2017.
 113. Criminal Code laws-lois.justice.gc.ca. Viitattu 6.1.2017.
 114. a b Barbara Bradley Hagerty. "Some Muslims in U.S. Quietly Engage in Polygamy", National Public Radio: All Things Considered, 27 May 2008. Luettu 23 July 2009. 
 115. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1929/en19290234.pdf
 116. FINLEX ® – Hallituksen esitykset: HE 44/2001 finlex.fi.
 117. §172 StGB dejure.org.
 118. Offences Against The Person Act, 1861 Irish Statute Book. Viitattu 15 June 2017.
 119. a b Maogoto, Jackson Nyamuya (2009). "Legalising Divorce in the Republic of Ireland: A Canonical Harness to the Legal Liberation of the Right to Marriage Among the Disenfranchised". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.1465343. ISSN 1556-5068. 
 120. Fifteenth Amendment of the Constitution (No. 2) Bill, 1995: Committee Stage. Select Committee on Legislation and Security Debate. 5 October 1995. Oireachtas. ”.” Viitattu 15 June 2017.
 121. Carolan, Mary. "First marriage of Lebanese man with two wives recognised under Irish law", The Irish Times, 15 June 2017. Luettu 15 June 2017. 
 122. "Samenlevingscontracten 1997: focus op het buurtniveauPretekst," (1997) (12): 17–19. 
 123. Romanian Penal Code, art. 376 lege5.ro. Viitattu 5 February 2015.
 124. a b Svenska Dagbladet: Månggifte godkänns – ibland (accessed 15 January 2016)
 125. a b Aftonbladet: Jodå – månggifte ÄR tillåtet i Sverige (accessed 15 January 2016)
 126. http://www.rwi.uzh.ch/oe/cimels/Eheschliessungen_im_Ausland.pdf
 127. House of Commons Library Briefing Note: Polygamy 12 October 2011. House of Commons Library.
 128. Aboriginal Marriages and Family Structures Australian Law Reform Commission. Viitattu 20 October 2017.
 129. How common is polygamy in Australia? And how does it work? SBS. 29 May 2012. Viitattu 20 October 2017.
 130. FAMILY LAW ACT 1975 – SECT 6 Polygamous marriages austlii.edu.au.
 131. Englanninkielinen, perusteellinen sivusto moniavioisuudesta
 132. National Geographic: Homosexual Activity Among Animals Stirs Debate [3]; Retrieved November 6, 2007
 133. Context and Development of Sexual Behavior of Wild Bonobos (Pan paniscus) at Wamba, Zaire [4] ;Retrieved April 3, 2010

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Polygamia.