Polygamia

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Polygamia (m.kreik. πολύς+γάμος, suom. moniavioisuus) on sosiaaliantropologiassa, sosiobiologiassa ja sosiologiassa käytetty termi. Sosiaaliantropologiassa se kuvaa avioliiton muotoa, jossa yhdellä (tavallisesti miehellä) on useita puolisoita samanaikaisesti. Moniavioisuus on yleensä tyypillistä lähinnä ylhäisöpiireille. Pääosa väestöstä elää siis yksiavioisuudessa sellaisissakin yhteiskunnissa, joissa moniavioisuus on sallittua[1]–näin yksinkertaisesti siksi, että näissäkin yhteiskunnissa kumpaakin sukupuolta on jokseenkin saman verran.

Seksuaalikäyttäytymisen muotona moniavioisuudella voidaan viitata toistuviin parikumppaneiden vaihtumiseen, parisuhteen ulkopuolisiin kumppaneihin tai suhteeseen jossa on useampi kuin kaksi osapuolta. Ihmislajilla on taipumusta moniavioisuuteen.

Ihmisten lähimmät sukulaiset simpanssit ja etenkin bonobot[2][3] elävät promiskuiteetissa: yhteisössä on useita uroksia ja naaraita ja kaikki naaraat parittelevat useiden urosten kanssa ja päinvastoin. Vastoin yleistä käsitystä, bonobot eivät ole biseksuaaleja.

Polygamian muodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polygamiaa esiintyy ainakin kolmessa eri muodossa, polygynia (miehellä useita vaimoja), polyandria (naisella useita miehiä) ja ryhmäavioliitto (usean miehen ja usean naisen välinen liitto). Näistä muodoista polygynia on kaikkein yleisin.

Polygynia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polygyniassa miehellä on useita naispuolisia aviokumppaneita. Tämä on polygamian muodoista kaikkein yleisin. Suurin osa historian miehistä on jäänyt lapsettomiksi: geenitestien mukaan lapsellisia naisia on ollut kaksi kertaan niin paljon kuin lapsellisia miehiä[4] Tämä tieto ei kuitenkaan tee eroa sen välillä, onko ihmiskunta ollut monogaaminen vai esimerkiksi promiskuiteettinen.

Venäjällä eräs kansanedustaja esitti polygynian sallimista. Hän perusteli tätä sillä, että on köyhiä naimattomia naisia, joilla vieläpä on lapsia ja nämä naiset ja lapset saisivat turvaa, kun useampi nainen voisi mennä saman upporikkaan miehen kanssa naimisiin.

Polyandria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polyandriassa naisella on useita miespuolisia aviokumppaneita.

Huomattava esimerkki polyandriasta on hindukulttuurista kertovassa eepoksessa, Mahabharatassa, missä Pandun kahdesta vaimosta syntyneillä viidellä pojalla on yksi yhteinen vaimo, Draupadi. Nykyään polyandriaa tavataan joissain osin Intiaa ja Tiibetiä. Miehet ovat usein veljeksiä keskenään.

Ryhmäavioliitto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ryhmäavioliitto voi esiintyä useissa muodoissa, sellaisissa missä useampi kuin yksi nainen ja useampi kuin yksi mies elää yhdessä perheyksikössä avioliittomaisesti, ja kaikki jakavat vastuun liitosta syntyvistä lapsista. Ryhmäavioliittoja on esiintynyt useissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa[5].

Sellaisissa Robert A. Heinleinin scifi-kirjoissa kuin Kuu on julma, Kissa muurin läpi ja Time enough for love kuvaillaan sellaista ryhmäavioliiton muotoja, jota ei ole tavattu todellisuudessa.

Ryhmäsuhteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ryhmäsuhteissa kaikki osapuolet ovat jossain määrin ystävystyneet ja ovat tekemisissä keskenään. He voivat myös asua yhdessä jakaen elämän. Joidenkin osapuolten välillä on romanttisia rakkaussuhteita.

Kaksinnaiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksinnaiminen on polygamian muoto, jossa henkilöllä on kaksi aviopuolisoa. Kaksinnaimisiksi lasketaan sekä tapaukset, jossa esimerkiksi vaimot ovat tietoisia toisistaan, että ne, jossa mies perustaa uuden perheen jonnekin muualle toisen vaimon kanssa pitäen vaimot salassa ja erillään toisistaan. Suomen laissa termi kaksinnaiminen esiintyi rikoslaissa vuoteen 1999 asti [6]. Avioliittolaissa (6 §) kaksinnaiminen esiintyy avioesteiden luettelossa, mutta itse termiä ei käytetä.

Trigamia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Trigamia-termillä viitattiin Englannissa 1600-luvulta 1800-luvulle henkilöön, jolla oli kolme puolisoa samaan aikaan.

Tyypillinen esimerkki termin käytöstä löytyy Edward Learin limerikistä:

There was an old fellow of Lyme
Who lived with three wives at one time.
When asked, 'Why the third?'
He replied, 'One’s absurd,
And bigamy, sir, is a crime.'

(Karkea) suomennos:

Oli muuan heppu Lymestä
Jolla oli kolme vaimoa kerrallaan
Kun kysyttiin, 'Miksi kolmas?'
Hän vastasi, 'Yksi on järjetöntä,
Ja kaksinnaiminen, herraseni, on rikollista.'

Nykyisin trigamia tarkoittaa lähinnä kaksinkertaista kaksinnaimista.

Polygamia maailmanlaajuisesti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maat, joissa polygamia on sallittu (vihreällä)

George P. Murdock tutki vuosina 1960–1980 1231 yhteisöä. Hän havaitsi, että 186 näistä oli yksiavioisia, 453:ssa oli ajoittaista polygyniaa, 558:ssa polygyniaa ja neljässä polyandriaa.

Sellaisissakin yhteisöissä, missä polygynia on sallittua, polygynia on usein harvinaista. Useamman kuin yhden vaimon pitäminen vaatii yleensä huomattavia resursseja ja onkin merkki vallasta ja varallisuudesta. Tällaisia tapauksia on useissa perinteisissä islamilaisissa yhteisöissä ja keisarillisessa Kiinassa.

Eräissä yhteisöissä joissa polygamia on muodollisesti kielletty, yleinen mielipide voi kuitenkin sallia useiden rakastajien tai kihlattujen pitämisen. Eräiden havainnoijien mielestä sosiaalinen tilaus polygynialle on alueilla, joissa lapsikuolleisuus on suuri (esimerkiksi helposti leviävät tartuntataudit, karut olosuhteet). Polygynia mahdollistaisi geenipoolin monipuolisuuden.

Valtiot, joissa polygamia on sallittu lainsäädännössä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtiollinen polygamia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alueellinen polygamia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polygamia kiinalaisessa kulttuurissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennen Kiinan kansantasavallan perustamista oli laillista pitää vaimoa ja useita jalkavaimoja. Keisarilla, hallituksen virkailijoilla ja rikkailla kauppiailla oli jopa useita satoja jalkavaimoja.

Kungfutselaisuudessa miehen kykenevyys perheen hallitsemiseen, joka tavallisesti tarkoittaa enemmän kuin yhtä vaimoa ja yhtä lapsikatrasta, oli yksi askel henkilökohtaisessa kasvussa. Kungfutselaisuus ei rajoittunut pelkästään Kiinaan. Sitä ja siten myös polygyniaa harjoitettiin myös Koreassa, Taiwanissa ja Japanissa. Demokratian aikakaudella polygamia on ollut kiellettyä näissä maissa.

Tilanne Kiinan alueella[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keisarillisen Kiinan romahtamisen jälkeen polygamia kiellettiin. Se ei ole kuitenkaan estänyt miehiä ottamasta rakastajatarta, josta myöhemmin tulee seuraava vaimo. Esimerkiksi puhemies Mao Zedong eli rakkaussuhteessa Jiang Qingiin huolimatta siitä ettei hän ollut eronnut kolmannesta vaimostaan He Zizhenista. Jiang Qingistä tuli Maon neljäs vaimo.

Mongoliassa on ollut keskustelua polygamian laillistamisesta mies- ja naispopulaation epätasapainon vähentämiseksi.

Hongkongissa polygamia kiellettiin lokakuussa 1971. Kuitenkin sitä harjoitetaan Hongkongissa ja Macaossa.

Man-Lun Ng Humboldtin yliopistosta Berliinistä raportoi tilanteesta Hongkongissa: siellä on arviolta 2 miljoonaa avioparia, ja arviolta kolmella sadalla tuhannella aviomiehellä on rakastajatar kiinassa (1996). Vuonna 1995 40 % avioliiton ulkopuolisista suhteista on pitkäaikaisia. Eräiden viitteiden mukaan hongkongilaiset ovat tyytymättömiä yksiavioisuuteen.

Perinteinen suhtautuminen rakastajiin heijastelee sanontaa ”vaimo ei ole niin hyvä kuin jalkavaimo, jalkavaimo ei ole niin hyvä kuin prostituoitu, prostituoitu ei ole niin hyvä kuin salainen ihastus”. Sellaisten naisten määrä joista tulee salainen toinen vaimo on jopa kasvamassa Kiinan alueella. Termit 二奶 ja 包二奶 viittaavat toiseen naiseen ja toisen naisen omistamiseen. 二奶村 tarkoittaa kylää tai paikkaa jossa toinen, salainen vaimo elää.

Toisin kuin polygynia, polyandria on tabu. Kuitenkin yhden lapsen politiikka on lisännyt miesten määrää suhteessa naisiin, ja se voi vaikuttaa tilanteen muuttumiseen.

Polygamia ja uskonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hindulaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sekä polygamiaa että polyandriaa on harjoitettu jo ammoisina aikoina tietyissä hinduyhteisöissä. Hindulaisuudessa Veda-kaudella ei kielletty tai rohkaistu polygamian harjoittamista. Historiallisesti kuninkaat saattoivat ajoittain ottaa jalkavaimoja. Esimerkiksi Vijaynagaran keisarilla Krishnadevarayalla oli useita ”vaimoja”. Hindulaisessa avioliittolainsäädännössä, Intian perustuslaissa polygamia on kielletty hinduilta, jainalaisilta ja sikheiltä. Kuitenkin Intian muslimeille on sallittua pitää useita vaimoja. Intiassa on käyty jonkin verran keskustelua avioliittolainsäädännön yhtenäistämisestä eri uskontojen välille. Varhaisessa veda-kirjallisuudessa on paljon mainintoja polygamiasta.

Juutalaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polygamia oli sallittua raamatullisessa juutalaisuudessa, mutta kuitenkin se on ollut kautta historian pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

Esimerkiksi Jaakobilla oli kaksi vaimoa ja kaksi jalkavaimoa. Näistä Lea oli hänelle väkisin naitettu vanhempana sisaruksista ja Raakel oli Jaakobin suuri rakkaus – siis ei niinkään ihme, että juuri Raakelin pojat Joosef ja Benjamin olivat isälleen rakkaimmat.

Nykyisin useimmat juutalaisuuden suuntaukset ovat kieltäneet polygamian. Monet juutalaiset perheet sellaista maista kuin Iran ja Jemen on yhdistetty käytäntöön, jossa perhe koostuu miehestä, kahdesta tai useammasta vaimosta ja heidän lapsistaan.

Buddhalaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Buddhalaisuudessa ei varsinaisesti oteta kantaa polygamiaan.

Kristinusko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vanhassa testamentissa on useita mainintoja polygamiasta. Nykyisen kristillisen käsityksen mukaan uuden liiton ajalla polygamia ei ole hyväksyttävää.

Mormonismi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mormonit harjoittivat liikkeensä alkuaikoina polygamiaa. Tämä perustui liikkeen perustajan, profeetta Joseph Smithin saamaan ilmoitukseen, joka on kirjoitettu muistiin 12. heinäkuuta 1842. Liikkeen pääosan siirryttyä Utahin alueelle moniavioisuus pantiin julkisesti toimeen vuonna 1852. Moniavioisuus oli yleensä polygyniaa, jossa yksi mies ottaa itselleen useita vaimoja. Moniavioisuuden vuoksi liikettä ja sen kannattajia vastaan säädettiin Yhdysvalloissa useita tiukkoja lakeja, jotka käytännössä estivät liikkeen toiminnan. Polygamia peruutettiin virallisesti Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon neljännen presidentin Wilford Woodruffin vuonna 1890 antamalla virallisella julistuskirjalla. Eräät pääkirkosta eriytyneet, niin sanotut mormonifundamentalistiset lahkot harjoittavat edelleen moniavioisuutta, mutta MAP-kirkossa tämä on peruste erottamiselle. [7]

Islam[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Polygamia muslimeilla, sekä käytännössä että laissa, vaihtelee laajasti islamilaisessa maailmassa. Eräissä muslimimaissa, polygamia on suhteellisen yleistä, samalla kun monissa muissa, se on joko lähes tai kokonaan olematonta. Polygamiaa harjoitetaan eniten länsi-Afrikan muslimien keskuudessa (siellä sitä harjoittavat myös muut kuin muslimit), samoin kuin tietyissä arabivaltioissa, kuten Saudi-Arabiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Muualla islamilaisessa maailmassa polygamia on suhteellisen harvinaista, joissakin maissa jopa kokonaan kiellettyä.

Perinteisen islamilaisen lain mukaan mies voi ottaa 4 vaimoa, ja jokaisella heistä pitää olla omaa omaisuutta ja omat myötäjäiset. Tavallisesti vaimoilla on vain vähän tai ei ollenkaan kontakteja toisiinsa. Usein he asuvat omissa asunnoissaan, joskus jopa eri kaupungeissa huolimatta siitä, että he jakavat saman aviomiehen. Polygamia onkin rajoittunut varakkaisiin miehiin. Eräissä islamilaisissa maissa miehille onkin kiellettyä avioitua useamman naisen kanssa, jos he eivät kykene ylläpitämään vaimojaan.

Koraani sallii miehen pitävän neljää vaimoa samanaikaisesti. An-Nisa suuran 3. säkeessä:

Jos pelkäätte, ett'ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett' ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Tämä on mukavin tapa välttää vääryyttä.

On tärkeää huomata mitä tarkoitetaan orvoilla tytöillä tässä yhteydessä. Molemmilta puolilta orpo, ja ilman muuta perhettä oleva tyttö on hyvin heikossa asemassa yhteisössä, ja käytännöllisesti katsoen täysin ilman tunnustettavia oikeuksia. Suhde miehen ja orpotytön välillä täyttää ne kriteerit, mitä on asetettu Koraanin säkeissä 4:23 ja 4:24.

Jotkut muslimit kuitenkin uskovat että polygamia on rajoitettua, he lainaavat säettä 4:129:

Ette koskaan kykene kohtelemaan kaikkia vaimojanne samalla tavalla, vaikka sitä hartaasti toivoisittekin. Älkää kuitenkaan kääntykö koko mieltymyksellänne yhtäänne, jättäen toisen itsekseen aivan kuin johonkin välitilaan. Jos teette hyvää ja kartatte pahaa, niin Jumala on totisesti armollinen ja laupias.

Laillisuustilanne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Useimmat läntiset maat eivät tunnusta moniavioisuutta. Kuitenkin on vain harvoja maita, joissa moniavioisuuden kaltainen elämäntyyli on kriminalisoitu. Maat eivät yksinkertaisesti anna mitään virallista asemaa polygamialle. Eräissä osissa Yhdysvaltoja myös moniavioinen elämäntyyli on kriminalisoitu.

Moninkertaiset erot ja avioitumiset polygamiassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eräät perheet ovat käyttäneet eroamista ja uudelleenavioitumista porsaanreikänä välttääkseen syytteet kaksinnaimisesta. Sellaisissa tapauksissa mies avioituu ensimmäisen vaimon kanssa, vaimo ottaa miehensä sukunimen. Sen jälkeen he eroavat, ja mies menee uudelleen naimisiin. Tätä toistetaan, kunnes mies on mennyt naimisiin ja eronnut kaikista vaimoistaan. Tämän avulla kaikki vaimot tuntevat oikeutetuksi käyttämään samaa sukunimeä. Vaikka kaikki vaimot, mahdollisesti viimeistä lukuun ottamatta, ovat eronneet laillisesti, he silti käyttäytyvät kuin olisivat naimisissa edelleen. Koska ero on tapahtunut aina ennen uudelleen avioitumista, lakia ei ole rikottu missään vaiheessa.

Polygamia nykyään[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omissa yhteisöissään elävät löytävät yleensä lisäpuolisonsa omasta yhteisöstään tai verkoistaan. Monissa tapauksissa tämä johtaa moniavioisten perheiden tyttärien järjestettyihin avioliittoihin paljon vanhemman miehen kanssa, jolla on jo useita vaimoja. Joissakin tapauksissa miehellä on lapsia edellisistä avioliitoista.

Avioitumisikä on usein matala ja joskus alle laillisen alarajan. Ei myöskään ole epätavallista lähisukulaisten avioituminen. Tämä johtuu osittain monimutkaisten sukulaisuussuhteiden tuottamista hankaluuksista.

Internet on eräille moniavioisille tärkeä väline uusien puolisoiden löytämiseen ja yhteyden pitämiseen. Usein keskustelupalstoilla nähdään polygamia yhden miehen ja usean naisen suhteena. Kehittyneeseen polygamiaan kuuluvat myös suhteet joissa useampi mies ja useampi nainen voivat jakaa arjen yhdessä rakastaen toisiaan ilman seksuaalisia suhteita saman tai eri sukupuolen välillä.

Polygamia fiktiivisessä kirjallisuudessa ja viihteessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lukuisat kirjailijat ovat julkaisseet näkemyksiään kirjoittamalla fiktiivisistä maailmoista joissa polygamia on aviosuhteiden yleisin tyyppi. Robert A. Heinlein käyttää tätä teemaa useissa romaaneissaan, kuten teoksessaan Stranger in a Strange Land

Frank Herbertin Dyynissä on tapana järjestää sukujen välillä poliittisia avioliittoja, jonka takia muun muassa Leto Atreides on virallisesti poikamies, vaikka hänellä on yksi jalkavaimo ja virallinen poika Paul. Paul puolestaan menee naimisiin keisarin tyttären Irulanin kanssa saaden täten laillisen oikeuden valtaistuimeen.

Dan Simmons kuvailee kirjassaan Endymion kulttuuria, jossa on kolmen henkilön välisiä avioliittoja.

Star Trek: Enterprisessä aluksen lääkärillä, Dr. Phloxilla on kolme vaimoa, ja jokaisella hänen vaimollaan on kolme miestä (mukaan lukien Dr. Phlox). Yksi Phloxin vaimoista on kiinnostunut avioliiton ulkopuolisesta suhteesta ihmisen kanssa, mihin Phlox ei erityisesti rohkaise tai vastusta.

Televisiosarjassa Babylon 5 kentaurilaiset sallivat miehellä olevan useamman kuin yhden vaimon.

David Ebershoffin romaani The 19th Wife (2009, tv-elokuva 2010) kertoo Ann Eliza Youngista ja mormonien polygamiasta nykypäivän Yhdysvalloissa.

Amerikkalainen tv-sarja Big Love kertoo mormonimiehestä jolla on kolme vaimoa.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Iso tietosanakirja, artikkeli avioliitto
  2. National Geographic: Homosexual Activity Among Animals Stirs Debate [1]; Retrieved November 6, 2007
  3. Context and Development of Sexual Behavior of Wild Bonobos (Pan paniscus) at Wamba, Zaire [2] ;Retrieved April 3, 2010
  4. Is There Anything Good About Men?, professori Roy F. Baumeister, American Psychological Association, Invited Address, 2007: "Today’s human population is descended from twice as many women as men. I think this difference is the single most underappreciated fact about gender. To get that kind of difference, you had to have something like, throughout the entire history of the human race, maybe 80% of women but only 40% of men reproduced."
  5. Northcote W. Thomas : Kinship Organizations and Group Marriage in Australia. Cambridge, at the University Press, 1906. Chapter XIII.
  6. Hallituksen esitys 6/1997
  7. Englanninkielinen, perusteellinen sivusto moniavioisuudesta

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]