Jako biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Jako biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen tarkoittaa feministiteoreetikoiden[1] väittämää, jonka mukaan ihmisen sukupuoli ei ole yksiselitteisesti biologisesti määräytynyt, vaan henkilön biologisesta sukupuolesta huolimatta henkilöllä voi olla siitä poikkeava sosiaalinen sukupuoli, joka perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan sukupuolen sosiaalista konstruktiota. Oxford English Dictionaryn mukaan englannin kielen sosiaalista sukupuolta tarkoittavaa sanaa gender on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 1963.[2] Maailman terveysjärjestön mukaan gender tarkoittaa sitä mitä yhteiskunta pitää sopivana miehille ja naisille ja että maskuliininen ja feminiininen ovat sosiaalisen sukupuolen kategorioita.[3]

Jako biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen vastustaa biologista determinismiä sekä sitä että biologia olisi kohtalo. Tunnettu feministi Simone de Beauvoir on väittänyt, että naiseksi ei synnytä, vaan tullaan. Beauvoir myös väitti, että yhteiskunnallinen syrjintä aiheuttaa naisissa älyllisiä ja moraalisia vaikutuksia, jotka ovat niin syviä että ne näyttävät luonnon aiheuttamilta.[1] Psykologi Robert Stoller on käyttänyt biologista sukupuolta henkilön biologisten piirteiden poimimiseen sekä sosiaalista sukupuolta henkilön maskuliinisuuden tai feminisyyden asteen poimimiseen tutkiessaan transsukupuolisuutta.[1] Seta ry:n alaisuudessa toimivan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen mukaan jako biologisiin sukupuoliin sulkee ulkopuolelle ne henkilöt jotka eivät mahdu perinteisiin naisen tai miehen muotteihin[4].

Jaottelun arvostelua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaikka jako biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen on yhä tavallinen sukupuolentutkimuksessa ja feministisessä ajattelussa, sitä on arvosteltu paljon feminismin 1980-luvulla alkaneen kolmannen aallon piirissä, joka alkoi nähdä perinteiset vastakkainasettelut — kuten järki/tunne, valkoinen/musta, normaali/vammainen tai nuori/vanha — vallan diskursseina. Sex−gender-erottelua arvosteltiin myös siksi, että käsitteet eivät arvostelijoiden mukaan toimi keskinäisessä vuorovaikutuksessa vaan sosiaalinen sukupuoli määritellään biologisen sukupuolen kautta. Myös gender-sanan semantiikka nähtiin ongelmallisena. Belgialainen Luce Irigaray kirjoitti sukupuolen genderistä suhteessa ranskan kielioppiin, mutta kysymystä ei nähty samalla tavalla olennaisena englannin kielen kannalta. Samoihin aikoihin kiinnitettiin huomiota siihen, että gender-sanaa oli alettu puhekielessä käyttää sanan sex sijaan sukupuoleen viitattaessa.[5]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]