Haisujärvi (Ylitornio)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Haisujärvi
Sijainti Ylitornio
Valtio Suomi
Koordinaatit 66°35′53″N, 24°54′07″E
Pinnankorkeus 143,9 m [1]
Pinta-ala 52,643 ha [2]
Rantaviiva 3,354 km [2]
Laskujoki Haisuoja [1]
Saaria ei saaria [1]
Järvinumero 67.978.1.001
Haisujärvi

Haisujärvi [2][1] on Lapissa Ylitorniolla Raanujärven kylän lähellä sijaitseva järvi.[2][1]

Maantietoa[edit | edit source]

Järven pinta-ala on 53 hehtaaria, se on 1,3 kilometriä pitkä ja 450 metriä leveä. Se sijaitsee Palovaaran kaakkoispuolella Lepokaltiolaen ja Airiksenvaaran välissä. Järvellä ei ole kartan mukaan saaria, vaikka se vaikuttaa olevan matala järvi. Sen rantaviivan pituus on 3,4 kilometriä ja sen rannat ovat märkää kosteikkoa.[2][1][3][4]

Luontoarvoja[edit | edit source]

Haisujärvi ympäristöineen muodostaa Haisujärven vesilintujen suojelualueen (44 hehtaaria, 920413). Järveä ympäröivä avosuo on vaikeakulkuinen kosteikko, joka on kauempana järvestä ojitettua suota. Järvi on matala ja sen vesialuetta peittää yhtenäinen vesikasvillisuusalue. Järvillä pesii muun muassa haapana, jouhisorsa, lapasorsa, mustakurkku-uikku, naurulokki, pikkulokki, tukkasotka ja uivelo.[3][5]

Vesistösuhteet[edit | edit source]

Järvi sijaitsee Tornionjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 67) Tengeliönjoen valuma-alueen (67.9) Palojoen valuma-alueella (67.97), jonka Iso-Airin valuma-alueeseen (67.978) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 143,9 metriä mpy. Siihen on johdettu ympäröivältä metsäalueelta kuivatusojien laskuojia. Sen laskuoja Haisuoja lähtee sen luoteispäästä ja se laskee yli neljän kilometrin päässä Palolompoloon Keskisen-Palojoen joensuuhun. Haisuojalle tulee pudotusta 44 metriä.[2][1][6]

Lähteet[edit | edit source]

  1. a b c d e f g Haisujärvi, Ylitornio (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 6.3.2019.
  2. a b c d e f Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 6.3.2019.
  3. a b Haisujärvi, Ylitornio (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 6.3.2019.
  4. Haisujärvi, Ylitornio (sijainti varjokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 6.3.2019.
  5. Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa: Lapin tärkeät lintualueet (PDF), Arktisen keskuksen tiedotteita 61, Lapin yliopisto & Erweko Oy, 2015, ISBN 978-952-484-827-5, s.40–43
  6. Haisujärvi (67.978.1.001) Järviwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 6.3.2019.