Eurooppaosuuskunta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Eurooppaosuuskunta (latinaksi societas cooperativa europeae eli SCE[1]) on jäsentensä eduksi taloustoimintaa harjoittava ylikansallinen yhteisö, jonka jäsenmäärä on edeltä käsin määräämätön ja pääoma on vähintään 30 000 euroa. Niiden tarkoituksena on jäsentensä talouden tukeminen siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan palveluita tai osallistuvat sen toimintaan[2]. Eurooppaosuuskunta muistuttaa yhtiömuotona kunkin EU-valtion kansallisia osuuskuntia.

Eurooppaosuuskunnat eivät ole toistaiseksi yleistyneet. Suomen kaupparekisterin tilastossa ei ole ainoatakaan eurooppaosuuskuntaa vuonna 2016.[3] Myöskään muissa EU-maissa ei eurooppaosuuskunta ole yleinen. Vuoden 2017 loppuun mennessä oli perustettu vain reilut 27 eurooppaosuuskuntaa. Niistäkin kuusi on Slovakiassa toimivia pöytälaatikkoyrityksiä, koska niiden toimiala ja osoitteet ovat samat.[4][5][6] Saksassa eurooppaosuuskuntia oli 12 vuonna 2015.[7]

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopan yhteisöjen komissio perusti pääosaston PO XXIII – Yrityspolitiikka, kaupallinen yritys, matkailu ja osuuskunnat (nykyisellä nimellään Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset) vuonna 1989.[8][9][10] Pääosaston jaoston ”osuuskunnat” -tehtävänä oli hoitaa osuuskuntia koskevat asiat[8] (myös nimityksellä sosiaalitalous[11] tai osuus- ja yhteisötalous[12]).

Pääosasto XXIII teki eurooppaosuuskuntia koskevien lakien valmistelutyöt. Asetuksen odotettiin tulevan voimaan 1.1.1993. Luonnoksessa eurooppaosuuskunta-asetuksesta niitä ei pystynyt perustamaan yksityishenkilöt ja niiden perustamispääoma oli 100 000 ecua (100 000 euroa).[8][13] Ehdotuksen mallissa osuuskunnista niiden täytyi pitää 15 % taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä vararahastossa, mikä on huomattavasti suurempi kuin Suomalaisessa osuuskuntalainsäädännössä 2019 saakka ollut viisi prosenttia. Vararahasto poistui osuuskuntalaista 1.7.2019.[14][8][15]

Asetuksen odotettiin yhdenmukaistavan jäsenmaiden osuuskuntalakeja.[8] Nykyinen asetus tuli voimaan 2003[16] ja Eurooppaosuuskuntalaki 2006[17][18][19].

Perustaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eurooppaosuuskunnta perustetaan merkitsemällä se kaupparekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Yritys perustetaan PRH:n lomaketta "Y1 Perustamisilmoitus" käyttämällä.[20][21].

Eurooppaosuuskunnan voi perustaa luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden on oltava vähintään kahdesta eri ETA-valtiosta seuraavilla tavoilla.[22][23]

 • Vähintään viisi luonnollista henkilöä, joiden on oltava vähintään kahdesta eri ETA-valtiosta.
 • Vähintään viiden yksityishenkilön ja jonkin oikeushenkilön, jotka ovat vähintään kahden jäsenvaltion lainsäädännön alaisia.
 • Fuusioimalla vähintään kaksi oikeushenkilöä, jolla on toimintaa vähintään kahdessa eri jäsenmaassa.
 • Vähintään kahden eri jäsenmaan osuuskuntien sulautumisella tai muuntamisella eurooppaosuuskunnaksi.
 • Muuntamalla olemassa oleva osuuskunta, jolla on sivutoimipaikka tai tytäryhtiö ainakin yhdessä toisessa jäsenvaltiossa, ja toiminta on kestänyt vähintään kaksi vuotta.

Eurooppaosuuskunnan vähimmäispääoma on 30 000 euroa[24], joka on oltava osuuskunnalla koossa viimeistään viiden vuoden kuluttua perustamisesta[25][26]. Eurooppaosuuskunta voi aloittaa toimintansa myös 7500 euron osuuspääomalla, joka on 25 prosenttia osuuspääomasta[27]. Aiemmin mainittu viiden vuoden sääntö tarkoittaa sitä, että eurooppaosuuskunnan täytyy koota loput 22500 euroa viiden vuoden ajassa osuuspääomaansa[27]. Eurooppaosuuskunta voi harjoittaa toimintaansa myös tytäryhteisön kautta.[28]

Eurooppaosuuskunnan toiminimen edellä tai jäljessä on oltava lyhenne SCE. Mikäli osuuskunnan jäsenien vastuu on rajattu hänen osuuteensa ja maksamaansa osuusmaksuun, yhtiön toiminimen pitää loppua sanoilla rajoitettu vastuu.[29] SCE-lyhenne saattaa kuitenkin esiintyä vanhojen, ennen eurooppaosuuskuntia perustettujen muiden yhtiöiden nimissä, sillä niiden ei tämän vuoksi tarvitse vaihtaa nimeään[30].

Säädöksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eurooppaosuuskuntaa sääntelevät eurooppaosuuskunta-asetus[16], henkilöstöedustus-direktiivi[31], niiden kansallisessa lainsäädännössä olevat vastineet[32][18] ja soveltuvin osin pääkonttorin sijaintimaan osuuskuntalaki[15] ja osuuskunnan säännöt[33].[8] Eurooppaosuuskuntaa kohdellaan vastaavalla tavalla kuin sen kotipaikan lain mukaista osuuskuntaa.[34][35] Eurooppaosuuskunta-asetus ei sisällä verotusta koskevia sääntöjä.[36]

SCE:n avulla osuuskunnat voivat järjestää yritysrakenteita yli valtakuntarajojen.[37] Eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtäminen voidaan toteuttaa purkamatta osuuskuntaa. Siitä ei koidu osuuskunnalle välittömiä tuloveron muutoksia, jos siihen valtioon, josta kotipaikka siirretään muualta, jää kiinteä toimipaikka. Yritysjärjestelydirektiivi sääntelee eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtoa. Sen tarjoamat edut voidaan evätä, jos pääasiallisena tarkoituksena on veron välttäminen tai kiertäminen. Hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa tuottavuuden lisääminen, kilpailukyvyn parantuminen, toiminnan uudelleenjärjestely ja rationalisointi.[38][39] Eurooppaosuuskunta-asetus rajoittaa keskusyhteisönä toimivan eurooppaosuuskunnan jäsenten äänivaltaa eri tavalla kuin kansallinen osuuskunta, mikä voinee rajoittaa niiden käyttöä osuuskuntien keskusjärjestöinä[40][41].

Hallinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eurooppaosuuskunnan korkein elin on osuuskunnan kokous.[42]

Osuuskunnan organisaatio voi olla yksitasoinen tai kaksitasoinen. Yksitasoisessa järjestelmässä osuuskunnan edustava elin on hallitus. Kaksitasoisessa järjestelmässä hallintoneuvosto nimittää edustavan elimen, johtokunnan.[42]

Jokaisessa SCE:ssä on päätettävä henkilöstöedustusta koskevista asioista, mikäli henkilöstön määrä ylittää tietyn rajan.[31][32][43]

Eurooppaosuuskunnan verotuksen toimittaa Suomessa Konserniverokeskus.[42]

Eurooppaosuuspankki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eurooppaosuuskuntaa, joka harjoittaa pankkitoimintaa kutsutaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä eurooppaosuuspankiksi (brittienglanniksi european co-operative bank ja suomenruotsiksi europaandelsbank).[44][45] Yhtään pankkitoimintaa harjoittavaa eurooppaosuuskuntaa ei löydy olemassa olevien yhtiöiden luettelosta vuodelta 2014.[4]

Eurooppaosuuskunnat maittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsissa eurooppaosuuskunta on riikinruotsiksi europakooperativ[46] (suomenruotsiksi europaandelslag[47]), ja niitä on perustettu sinne kolme kappaletta (2021), sikäläisen Patentti- ja rekisterihallinnon (Bolagsverket) mukaan[48], mutta osa perustetuista osuuskunnista on tehnyt konkurssin[48]. Ruotsalaisille eurooppaosuuskunnissa on vierasta kaksitasoinen hallintojärjestelmä (hallituksen voi sääntöjen valinnan mukaan nimittää hallintoneuvosto), joka on Ruotsissa vieras hallintorakenne[49][50]. Eurooppaosuuskunta-asetuksen mukaan, mikäli osuuskunnan jäsenien vastuu on rajattu hänen osuuteensa ja maksamaansa osuusmaksuun, yhtiön toiminimen pitää loppua sanoilla ”förening med begränsat ansvar” SCE sanan jälkeen[51]. Ruotsissa ensimmäinen vuonna 2009 rekisteröity eurooppaosuuskunta nimeltä Campus ReDesign SCE, piti rajavastuun erillistä merkintävaatimusta uskottavuuden nakertamiselta yhtiömuodolta[52][53]. Bolagsverket taipui heidän tahtoonsa, ja rajavastuulliselta eurooppaosuuskunnalta ei vaadita tämänkaltaista merkintää[52]. Rajavastuullisuus sen sijaan sisällytettiin eurooppaosuuskuntien sääntöjen sisälle eli se nimenomaisesti julkilausutaan säännöissä.[52][46].

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Eurooppaosuuskunnan perustaminen mahdolliseksi marraskuun alusta (Oikeusministeriön tiedote) 19.10.2006. Oikeusministeriö. Arkistoitu 2.11.2019. Viitattu 2.11.2019.
 • Tiivistelmä eurooppaosuuskuntia koskevista asiakirjoista EUR-Lex. Viitattu 27.12.2017.
 • Small and medium-sized enterprises (SMEs) Co-operatives (Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) Osuuskunnat) 2012. Euroopan komissio. Arkistoitu 13.2.2013. (englanniksi)
 • Euroopan komissio: The European Cooperative Society (SCE) ec.europa.eu. Arkistoitu 16.1.2018. Viitattu 16.1.2018. (englanniksi)
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä. (EUR-Lex) Euroopan unionin virallinen lehti, 22.7.2003. Bryssel: Euroopan unionin neuvosto. Eurooppaosuuskunta-asetus. Viitattu 27.12.2017.
 • Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar). (EUR-Lex, eurooppaosuuskunta-asetus ruotsiksi) Euroopan unionin virallinen lehti, 22.7.2003. Bryssel: Euroopan unionin neuvosto. Europakooperativ förordning. Viitattu 2.11.2019. (ruotsiksi)
 • Neuvoston direktiivi 2003/72/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta. (EUR-Lex) Euroopan unionin virallinen lehti, 18.8.2003. Bryssel: Euroopan unionin neuvosto. Henkilöstöedustus-direktiivi. Viitattu 27.12.2017.
 • Esipuhe: Lehto, Kari: Eurooppaosuuskuntalaki. Teos sisältää: Eurooppaosuuskuntalain, Hallituksen esityksen eurooppaosuuskuntalaiksi ja Eurooppaosuuskunta-asetuksen. Helsinki: Pellervo-Seura ry, 2007. ISBN 978-952-5276-19-0.
 • Eurooppaosuuskuntalaki. (Eurooppaosuuskunnan sääntöjä koskevan asetuksen kansallinen toimeenpano.) Finlex, 19.10.2006. Helsinki: Oikeusministeriö. Artikkelin verkkoversio (HTML). Viitattu 27.12.2017.
 • Lag om europaandelslag. (Eurooppaosuuskunnan sääntöjä koskevan asetuksen kansallinen toimeenpano suomenruotsiksi.) Finlex, 19.10.2006. Helsinki: Oikeusministeriö. Artikkelin verkkoversio (HTML). Viitattu 27.12.2017. (ruotsiksi)
 • Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE). (Eurooppaosuuskunnan ja eurooppayhtiön henkilöstoedustusta koskevan direktiivin kansallinen toimeenpano.) Finlex, 13.8.2004. Helsinki: Oikeusministeriö. Artikkelin verkkoversio (HTML). Viitattu 27.12.2017.
 • List of European Cooperatives (SCE) (PDF) (Luettelo instituution tietämistä eurooppaosuuskunnista.) Europäisches Institut GmbH, Libertas – European Institute / Institut européen. Viitattu 27.12.2017. (englanniksi) ja (saksaksi)
 • Piilma, Maria Tuulia: Osuustoiminnan kehityksestä ja jäsenten omistajahallinnosta. (Luku: 8. Kansainvälistä näkökulmaa, 8.4 EU, 8.4.1 SCE –8.4.2 SCE:n hyödyntäminen käytännössä) Pro gradu -tutkielma, 10.5.2012, s. 56–62. Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, Kauppaoikeus. Artikkelin verkkoversio.
 • Helminen, Marjaana: ”4 EU-yhtiömuodot ja yritysverotusta koskevat suunnitelmat”, EU-vero-oikeus: välitön verotus, s. 247–264. 4. uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2018. ISBN 9789521436680.
 • Artjoki, Jyri: Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona. Pienoistutkielma, Joulukuu 2018. Helsinki: Osuustoimintakeskus Pellervo, Jyväskylän yliopisto; Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 2.11.2019.
 • Komission kertomus Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle. (Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä) EUR-Lex, 23.2.2012. Bryssel: Euroopan komissio. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 27.12.2017.
 • Guarrella, Antonina; Henrÿ, Henry; Schlüter, Rainer et al.: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE). (Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: osa I – yhteenveto ja vertaileva raportti) Euricse, 5.10.2010. Bryssel: Euricse; Cooperatives europe & Ekai center. Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 27.12.2017. (englanniksi)
 • Sánchez, Rosalía; Rößl, Dietmar; Jonsson, Ivar et al.: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE). (Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: osa II – kansalliset raportit) Euricse, 5.10.2010. Bryssel: Euricse; Cooperatives europe & Ekai center. Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 27.12.2017. (englanniksi)
 • Euroopan yhteisöjen komissio: Official Journal of the European Communities: Information and Notices. (Luku: "Proposal for a Council Regulation on the statute for a European cooperative society" ja luku: "Proposal for a Council Directive supplementing the statute for a European cooperative society with regard to the involvement of employees") Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 6.3.1992, 35. vsk, nro C 99, s. 17–36 ja 37–39. ISSN 0378-6986. Artikkelin verkkoversio (PDF). (englanniksi)
 • Haavisto, Antti: Eurooppaosuuskunnat. (Kolumni: Brysselin näkökulmasta: Eurooppaosuuskunnat) Osuustoimintalehti, 1992, 83. vsk, nro 1, s. 5. Pellervo-seura ry. ISSN 1236-4835.
 • Euroopan unionin neuvosto: Neuvoston Direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä. (Direktiivi tunnetaan lyhyemmin nimellä yritysjärjestelydirektiivi.) Euroopan unionin virallinen lehti, 19.10.2009. Yritysjärjestelydirektiivi. Viitattu 16.1.2018.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Euroopan unioni: ”Liite A4: Lyhenneluettelo, S”, Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet, s. 197. Sitaatti: ”SCE eurooppaosuuskunta (societas cooperativa europaea)” julkaisukäsikirjan verkkosivut publications.europa.eu. . Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2011. ISSN 1831-5380. ISBN 978-92-78-40715-5. Teoksen verkkoversio (PDF) (viitattu 12.8.2018). doi:10.2830/41026.
 2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, I luku, Yleiset säännökset, 1 artikla: kohta 3, sitaatti: "SCE:n ensisijaisena tavoitteena on jäsentensä tarpeiden tyydyttäminen..."
 3. Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä Kaupparekisteri; Tilastot. 9.8.2019. Patentti- ja rekisterihallitus. Viitattu 2.11.2019.
 4. a b Libertas – European Institute
 5. Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä, Luku: Liite, 3.2. Maantieteellinen kartoitus, sitaatti s. 13: ”Rekisteröityjä SCE:itä on eniten – yhteensä seitsemän – Slovakiassa. Kuutta niistä voidaan kuitenkin pitää pöytälaatikko-SCE:inä, koska ne on rekisteröity samaan osoitteeseen ja niiden toiminta-ala on sama.”.
 6. Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2012, Luku 1.3.9 EU, Sitaatti: "Vuoden 2011 loppuun mennessä EU-maissa on perustettu hieman yli 20 eurooppaosuuskuntaa, joista vähintään yksi kolmasosa on toimimattomia pöytälaatikkoyrityksiä.") Finlex. 20.12.2012. Viitattu 2.11.2019.
 7. Fajardo, Gemma; Meira, Deolinda; Münkner, Hans-H. et al.: ”Chapter 8. Germany: 1.11. Cross-border cooperation – European cooperatives in Germany”, Principles of European Cooperative Law: Principles, Commentaries and National reports, s. 280–281. (Luvun kirjoittaja: Münkner), sitaatti: “In Germany, between 2005 and 2015, the total number of newly-formed registered cooperative societies was 2,379 including 12 SCEs, of which 6 were formed in 2014 and 2015.”. Cambridge: Intersentia, 2017. ISBN 978-1-78068-427-7. (englanniksi)
 8. a b c d e f Haavisto, Antti: Eurooppaosuuskunnat. (Kolumni: "Brysselin näkökulmasta: Eurooppaosuuskunnat", Sitaatti 1: "Euroopan yhteisöjen komissio tunnusti osuuskuntien merkityksen jäsenmaiden talouselämälle antamalla osuustoimintaa koskevat asiat vuonna 1989 XXIII pääosaston yhteyteen perustetun uuden osaston, Social Economy hoitoon.", Sitaatti 2: "Eurooppaosuuskunnan toimintaa säätelevät sekä EY:n asetus, että soveltuvin osin pääkonttorin sijaintimaan osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt." Sitaatti 3. "Asetuksen eurooppaosuuskunnista odotetaan ajan kuluessa johtavan myös EY:n jäsenmaiden osuustoimintalakien yhdenmukaistumiseen." Sitaatti 4, kappaleesta ”Eurooppaosuuskunnat eivät tunne rivijäseniä”: ”Tosin ehdotuksessa vaaditaan osuuskunnalta huomattavasti suurempaa vararahaston pitämistä kuin mitä esim. Suomen osuustoimintalaki vaatii.”) Osuustoimintalehti, 1992, 83. vsk, nro 1, s. 5. Pellervo-seura ry. ISSN 1236-4835.
 9. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Euroopan komissio. Arkistoitu 16.1.2018. Viitattu 16.1.2018.
 10. Tiivistelmä lainsäädännöstä (Sitaatti: "PO XXIII – yrityspolitiikka, kaupallinen yritys, matkailu ja osuuskunnat") eur-lex.europa.eu. 19.6.1991. Viitattu 16.1.2018.
 11. Komissio: Euro Info Centre -verkon rakenteen osittainen uudelleenjärjestely: verkon laajentaminen Keski- ja Itä-Euroopan maihin (Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Puola, Slovakia ja Slovenia). (Luku: 5. Hakumenettely, sitaatti: "Euroopan yhteisöjen komissio, Pääosasto XXIII, Yrityspolitiikka, kauppa, matkailu ja sosiaalitalous, Yksikkö B/1,") Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 22.12.1998, nro C 400, s. 31. Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 16.1.2018.
 12. Komissio: Innovatiiviset toimet, jotka lisäävät eurooppalaisten pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa kolmansien maiden markkinoilla. (Luku: 1. Myöntävä viranomainen:, sitaatti: "Euroopan komissio, yrityspolitiikka, kauppa, matkailu sekä osuus- ja yhteisötalous (PO XXIII),") Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 15.7.1998, nro C 219, s. 23. Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 16.1.2017.
 13. Euroopan yhteisöjen komissio […], Luku: Proposal for a Council Regulation on the statute for a European cooperative society, Article 14, s. 23, sitaatti: "2 . The capital of an SCE shall amount to not less than ECU 100 000 or the equivalent in national currency."
 14. Euroopan yhteisöjen komissio […], Luku: Proposal for a Council Regulation on the statute for a European cooperative society, Article 53 s. 31, sitaatti: "Until such time as the legal reserve is equal to the capital of the SCE, the amount allocated to it may not be less than 15 % of the surplus."
 15. a b ”16 luku: Varojen jakaminen, 7 § – Vararahasto”, Osuuskuntalaki 14.6.2013/421. Sitaatti: "1 momentti on kumottu L:lla 8.2.2019/186, joka tulee voimaan 1.7.2019. Aiempi sanamuoto kuuluu: Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kerrytettävä vähintään 2 500 euroon.". Oikeusministeriö & Edita Publishing Oy, 2013. Finlex: Osuuskuntalaki (viitattu 16.1.2018).
 16. a b Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003
 17. Nummi, Markku: Järjestelyt rajojen yli helpottuvat: Eurooppaosuuskuntia voi perustaa ja rekisteröidä marraskuun alusta lähtien. (Sitaatti: "EU:n eurooppaosuuskunta-asetusta täydentävä eurooppaosuuskuntalaki tulee Suomessa voimaan 1. marraskuuta 2006.") Viikko-Pellervo, 24.10.2006, nro 41. Osuustoimintakeskus Pellervo. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 2.11.2019.
 18. a b Eurooppaosuuskuntalaki (836/2017)
 19. Eurooppaosuuskunnan perustaminen mahdolliseksi marraskuun alusta (Oikeusministeriön tiedote) 19.10.2006. Oikeusministeriö. Viitattu 2.11.2019.
 20. Artjoki, Jyri: Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona, S. 2
 21. Patentti-ja rekisterihallitus: Osuuskunnan perustamisilmoitus prh.fi. 26.04.2017. Viitattu 2.11.2019.
 22. Helminen, Marjaana: EU-vero-oikeus: välitön verotus, (2018):, Luku: 4.2 Eurooppayhtiö ja eurooppaosuuskunta, 4.2.1 Perustaminen, 4.2.1.1 Yhtiöoikeudellinen tausta, sivu 248, sitaatti: ”Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kotipaikka voi siten olla EU-valtioiden lisäksi myös Norjassa, Liechtensteinissa tai Islannissa.” ja sivulta 249 sitaatti: ”Eurooppaosuuskunta voidaan perustaa viidellä eri tavalla. […] viiden sellaisen luonnollisen henkilön toimesta, jotka asuvat vähintään kahdessa jäsenvaltiossa. – – Täysin uuden osuuskunnan perustamisen lisäksi eurooppaosuuskunta voidaan perustaa jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettujen sellaisten osuuskuntien välisellä sulautumisella, joiden sääntömääräinen kotipaikka ja pääkonttori ovat EU-alueella edellyttäen, että vähintään kaksi osuuskunnista on eri jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisia.
 23. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, 2 artikla
 24. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, I luku, 3 artikla
 25. Artjoki, Jyri: Eurooppaosuuskuntien muna-kana ongelma - Miten eurooppaosuuskunta perustetaan, s. 1. Sitaatti: "Eurooppaosuuskuntien osuuspääoman täytyy olla 30 000 euroa viiden vuoden kuluttua niiden perustamisesta". Julkaisuarkisto JYX, Avoin tiede ja tutkimus, 2021. Artikkeli verkossa (PDF) (viitattu 10.6.2021).
 26. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, Eurooppaosuuskunta-asetuksen, 4 Artikla, 4 kohta.
 27. a b Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, Eurooppaosuuskunta-asetuksen, 4 Artikla, 4 kohta, sitaatti: "Käteissuoritusta vastaan liikkeeseen laskettavista osuuksista on merkintäpäivänä maksettava vähintään 25 prosenttia nimellisarvosta. Erotus on maksettava viiden vuoden kuluessa, jollei säännöissä määrätä lyhyemmästä ajasta."
 28. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, 1 artikla; 3.
 29. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, 1 artikla, Sitaatti: "Jos SCE:n jäsenillä on rajoitettu vastuu, SCE:n toiminimen on päätyttävä sanaan "rajoitettu vastuu"."
 30. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, 10 artikla
 31. a b Neuvoston direktiivi 2003/72/EY
 32. a b Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)
 33. Articles of Association of the Cultural Commons Collecting Society SCE mit beschränkter Haftung (C3S SCE). (Esimerkki eurooppaosuuskunnan säännöistä. Yritys on Cultural Commons Collecting Society SCE mit beschränkter Haftung) archive.c3s.cc, 16.7.2015. C3S SCE: eurooppaosuuskunnan säännöt (PDF). Viitattu 16.1.2018. (englanniksi) (Arkistoitu – Internet Archive)
 34. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, 17 artikla
 35. Eurooppaosuuskuntalaki 1 § (836/2017)
 36. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, Eurooppaosuuskunta-asetuksen johdannon 16 kohta.
 37. Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskeva tutkimus: tiivistelmä, Luku: 2. Sääntöjen tavoitteet, sitaatti s. 4: ”SCE-sääntöjen tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa osuuskuntien rajat ylittävää ja kansainvälistä toimintaa.”.
 38. Euroopan unionin neuvosto: Neuvoston Direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä. (Direktiivi tunnetaan lyhyemmin nimellä yritysjärjestelydirektiivi.) Euroopan unionin virallinen lehti, 19.10.2009. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 16.1.2018.
 39. Helminen, Marjaana: EU-vero-oikeus: välitön verotus, (2018), luku: 3.3.4 Eurooppayhtiön tai -osuuskunnan kotipaikan siirto, 3.3.4.1 Sääntelyn tausta ja merkitys, s. 216 sitaatti 1: ”Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kotipaikan siirtäminen EU- tai ETA-valtioista toiseen voidaan yhtiöoikeudellisesti toteuttaa purkamatta eurooppayhtiötä tai -osuuskuntaa. – – Tuloveroseuraamuksia ei synny, jos siihen valtioon, josta kotipaikka siirretään muualle, jää kiinteä toimipaikka.” ja luvusta 3.3.5 Veronkierto, 3.3.5.1 Keinotekoiset veronkiertojärjestelyt, s. 219–220 sitaatti 2:”Direktiiviedut voidaan evätä, jos yritysjärjestelyn pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veron välttäminen tai kiertäminen. Riittävää on, että veronkiertotarkoitus on yksi järjestelyn tai järjestelyn osan pääasiallisista tavoitteista. Veronkiertosäännöksen soveltaminen ei edellytä sen arvioimista, mikä järjestelyn syistä on tärkein. […] Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi toiminnan uudelleenjärjestely, rationalisointi, kilpailukyvyn parantuminen tai tuottavuuden lisääminen. Veron minimointi ei sen sijaan ole tällainen hyväksyttävä syy.
 40. Esipuhe: Lehto, Kari: Eurooppaosuuskuntalaki, s. 32. Sitaatti: "Eurooppaosuuskunta-asetuksessa säädetyt jäsenten äänioikeuden rajoitukset voivat olennaisesti vähentää yhtiömuodon käytettävyyttä suomalaisten osuuspankkien ja osuuskauppojen kannalta.". Helsinki: Pellervo-Seura ry, 2007. ISBN 978-952-5276-19-0.
 41. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1435/2003, 59 artikla, Äänioikeus, sitaatti: "1. SCE:n kullakin jäsenellä on yksi ääni riippumatta hänen hallussaan olevien osuuksien määrästä. [...] 2. Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenen äänimäärä voi määräytyä sen mukaisesti kuin jäsen on muutoin kuin pääomaosuutena osallistunut osuustoimintaan, jos tämä sallitaan SCE:n sääntömääräisen kotipaikan jäsenvaltion lainsäädännössä. Tämä äänimäärä saa olla korkeintaan viisi ääntä jäsentä kohti tai 30 prosenttia kaikista äänioikeuksista riippuen siitä, kumpi on alhaisempi."]
 42. a b c Suojanen, Kalevi & Savolainen, Hanna: ”2 Yritystoiminta; 2.2 Yritysmuodot: Eurooppaosuuskunta”, Opi kaupan ja hallinnon oikeutta, s. 101–102. Sitaatti, s. 102: ”Kuten eurooppayhtiön, myös eurooppaosuuskunnan verotuksen toimittaa Konserniverokeskus.”, teoksen 10. painos. Helsinki: KS-Kustannus Oy, 2013. ISBN 978-952-5563-13-9.
 43. Osuustoiminnan kehityksestä ja jäsenten omistajahallinnosta, sitaatti s. 58: "Jokaisessa SCE:ssä on päätettävä henkilöstöedustusta koskevista järjestelyistä liittyen tiedotukseen, kuulemiseen ja osallistumiseen.".
 44. Artjoki, Jyri: Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona. (Kohta: Lyhenteet/käsitteet ja määritelmät, sitaatti: "Eurooppaosuuspankki on jäsentensä omistama pankkitoimintaa harjoittava eurooppaosuuskuntamuotoinen liikeyritys.") Pienoistutkielma, Joulukuu 2018. Helsinki: Osuustoimintakeskus Pellervo, Jyväskylän yliopisto; Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Artikkelin verkkoversio (PDF). Viitattu 2.11.2019.
 45. YTJ Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (Eurooppaosuuspankki on yksi yritysmuodoista, joka löytyy luettelosta.) Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto. YTJ. Viitattu 27.12.2017.
 46. a b Lag (2006:595) om europakooperativ. (Eurooppaosuuskuntalaki Ruotsissa.) riksdagen.se, 19.10.2006. Tukholma: Sveriges riksdag. Lag om europakooperativ (HTML). Viitattu 2.11.2019. (ruotsiksi)
 47. Lag om europaandelslag. (Eurooppaosuuskuntalaki suomenruotsiksi.) Finlex, 2006. Helsinki: Oikeusministeriö. Artikkelin verkkoversio (HTML). Viitattu 27.12.2017. (ruotsiksi)
 48. a b Bolagsverket: Sök företagsfakta, Namn eller organisationsnummer, Hakusana: SCE, foretagsfakta.bolagsverket.se. 2021. Arkistoitu 27.9.2021. Viitattu 26.1.2021. (ruotsiksi)
 49. Esipuhe: Lehto, Kari: Eurooppaosuuskuntalaki, s. 25–26. Sitaatti: "Eurooppaosuuskunnan rekisteröintiin sovellettaisiin ehdotuksen mukaan Ruotsin osakeyhtiölakia. [..] Lisäksi ehdotuksessa on säännöksiä kaksitasoisesta hallintomallista, joka on Ruotsin osuuskuntalaille vieras. Yksitasoiseen hallintomalliin sovelletaan puolestaan Ruotsin osuuskuntalain säännöksiä.". Helsinki: Pellervo-Seura ry, 2007. ISBN 978-952-5276-19-0.
 50. Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE) Part II. National Reports, s. 954 sitaatti: "Secondly, two of these advantages were quite unconventional, by Swedish standards, namely: a. the availability of a dual governance structure (otherwise not endorsed by Swedish legislation)," (englanniksi)
 51. Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar). (EUR-Lex, eurooppaosuuskunta-asetus ruotsiksi, sitaatti: "Om medlemmarna i SCE-föreningen är begränsat ansvariga, skall SCE-föreningens firma innehålla orden "förening med begränsat ansvar" efter förkortningen SCE.") Euroopan unionin virallinen lehti, 22.7.2003. Bryssel: Euroopan unionin neuvosto. europakooperativ förordning. Viitattu 2.11.2019. (ruotsiksi)
 52. a b c Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE) Part II. National Reports, s. 953 sitaatti: "In Swedish national (company and association) law, liability limitations are contained in the incorporation form, and no additions are called for. The SCE refused to include this addition, arguing that it would reduce its credibility, since no other company in Sweden is required to have a disclaimer of this sort included in its name. After some discussion, Bolagsverket conceded, requesting instead that the matter be included in the SCEs bylaws. [...] Art 1 2§ mom2. The Swedish version stipulates the cumbersome ―förening med begränsad ansvar" (englanniksi)
 53. Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE) Part II. National Reports, s. 953 sitaatti: "... Campus ReDesign SCE established (founding Assembly) Oct 2008, registered 18 March 2009. " (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]