Kaupparekisteri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kaupparekisteri on rekisteri suomalaisista yrityksistä. Sitä hallinnoi Patentti- ja rekisterihallitus. Kaupparekisteristä saa koko maan kattavat viralliset tiedot yrityksistä. Tunnistetietona kaupparekisterissä käytetään Y-tunnusta. Rekisterissä on tietoja vuodesta 1896 alkaen.

Kaupparekisteriin merkitään erillisen oikeussubjektin muodostavat yritykset, sekä myös ne, jotka toimivat luonnollisen henkilön nimissä (esim. toiminimi). Yritysten lisäksi kaupparekisteriin merkitään myös eräät muut yhteisöt, kuten asunto-osakeyhtiöt. Enemmistön yrityksistä muodostavat osakeyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat.

Yrityksen perustamisprosessin yhteydessä Kaupparekisterille tehdään yrityksen rekisteröintihakemus. Myöhemmin rekisterissä olevia tietoja ylläpidetään tekemällä rekisterinpitäjälle eräitä lakisääteisiä ilmoituksia.

Kaupparekisterissä olevilla tiedoilla on positiivinen luotettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmas osapuoli saa luottaa tietojen oikeellisuuteen (julkisuusvaikutus). Esimerkiksi kaupparekisteriin merkitty prokura antaa kolmannelle osapuolelle oikeuden luottaa siihen, että merkityllä henkilöllä todella on nimenkirjoitusoikeus. Tämä antaa suojaa mahdollisissa riitatilanteissa.

Kaupparekisteritiedot Virre-tietopalvelusta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Virre-tietopalvelu on kaikille avoin verkkopalvelu, josta saa yritysten kaupparekisteritietoja, otteita ja todistuksia sekä tilinpäätöksiä ympäri vuorokauden.

Kaupparekisteri-ilmoitukset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yritysten on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista.

Jokaisesta yrityksestä merkitään kaupparekisteriin yleensä vähintään

  • yrityksen nimi
  • kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan
  • toimiala
  • kuka tai ketkä edustavat yritystä
  • yrityksen osoite

Yritysmuodosta riippuen rekisteriin tehdään myös muita merkintöjä.

  • Kaupparekisteriin on tehtävä muutosilmoitus, jos rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, kuten toimialan muutos.
  • Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun rekisterissä ei ole merkintää esimerkiksi toimitusjohtajasta ja sellainen on valittu.
  • Kun yritys lopettaa toimintansa, on kaupparekisteriin tehtävä lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö lopetetaan tavallisesti selvitystilamenettelyn kautta.

Kaupparekisterin verkkosivuilla on kattavat ohjeet yrityksen perustamiseen, muutosilmoituksen tekemiseen sekä lopettamiseen liittyen. Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteisestä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saa ilmoituslomakkeet sekä perustietoa yrityksistä. Yritysten yhteystietomuutokset voi tehdä sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta.

Rekisteröinnin merkitys

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaupparekisteriin merkityn ja asianmukaisesti kuulutetun seikan katsotaan olevan yleisessä tiedossa. Julkisuusvaikutus on merkittävä yrityksen käytännön toimien kannalta. Kaupparekisteritietoja käytetään yritysten taustatietojen ja sopimuskumppaneiden tarkistamiseen. Ulkopuolinen voi luottaa lähtökohtaisesti esimerkiksi siihen, että yrityksen edustamisoikeus on kaupparekisteriin tähän asemaan merkityillä henkilöillä.

Tietyissä tilanteissa rekisteröinnillä on myös oikeutta luova vaikutus. Tällöin vasta rekisteriin merkittynä asia on oikeudellisesti syntynyt tai toteutunut. Esimerkiksi osakeyhtiö ja osuuskunta syntyvät, kun ne rekisteröidään. Myös muiden muassa osakeyhtiön osakepääoman korotus tai yhtiöjärjestyksen muutos tulevat voimaan vasta kaupparekisterimerkinnällä.

Toiminimen eli yrityksen nimen rekisteröinti antaa toiminimelle valtakunnallista suojaa.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]