Energiankulutus maailmassa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli käsittelee energiankulutusta maailmassa. Energiavaroja käsittelee energiavarat maailmassa.

Energiankulutus asukasta kohti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

IEA:n mukaan maailman energiankulutukseen sisältyi vuonna 2007: öljyä 47 500 TWh, hiiltä 37 000 TWh ja maakaasua 29 000 TWh. IEA:n mukaan vuonna 2007 maailmanlaajuinen fossiilisen energian energiankulutus oli vuoteen 1990 verrattuna kasvanut seuraavien energialähteiden suhteen: öljy 27 %, hiili 43 % ja maakaasu 50 %. Vuosina 2000-2007 kasvu oli: öljy 11 % (5000 TWh), hiili 39 % (10 000 TWh) ja maakaasu 20 % (5000 TWh). Vuosina 2000-2007 maailman lisääntyneestä hiilen käytöstä oli 77 % Kiinassa.[1]

Energian käyttö maailmassa (kWh/asukas)[2]
Muu energia Sähkö Yhteensä Muutos 1990-2007
1990 2007 1990 2007 1990 2007 Sähkö Energia
 Yhdysvallat 62 883 62 644 9 688 11 090 72 571 73 734 14 % 2 %
 Euroopan unioni 35 079 34 852 5 184 6 388 40 263 41 240 23 % 2 %
Lähi-itä 17 773 29 952 1 672 3 252 19 445 33 204 94 % 71 %
 Kiina 8 356 14 866 529 2 346 8 885 17 212 343 % 94 %
Latin. Amerikka 10 022 12 060 1 178 1 838 11 200 13 898 56 % 24 %
Afrikka 6 700 7 098 450 578 7 150 7 676 28 % 7 %
 Intia 4 085 5 622 276 542 4 361 6 164 96 % 41 %
Maailma 17 312 18 416 2 064 2 751 19 376 21 167 33 % 9 %
Luvuissa primaarienergian mukaan lukien häviöt. Edellinen tilasto 1990/2004 oli ilman häviöitä. Edellisen tilaston 1990/2005 vuoden 1990 lukuja tarkistettu siten, että USA:n luvuissa noin 20 % vähennys edelliseen tilastoon verrattuna, Lähi-itä ero noin 4 % ja muut 2 % tai alle. Luvut ovat suuntaa antavia, muttei tarkkoja. Venäjä puuttuu taulukosta.

Perinteinen energia maittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Energiankulutus öljyekvivalentteina vuonna 2008 (miljoonaa tonnia yhteensä ja osuudet %)[3]
Alue Öljy Kaasu Hiili Ydin Vesi Yhteensä
 Yhdysvallat 38,5 % 26,1 % 24,6 % 8,4 % 2,5 % 2 299
 Kanada 30,9 % 27,3 % 10,0 % 6,4 % 25,3 % 330
 Euroopan unioni 40,7 % 25,5 % 17,4 % 12,3 % 4,1 % 1 728
 Japani 43,7 % 16,6 % 25,4 % 11,2 % 3,1 % 508
Etelä-Korea 43,0 % 14,9 % 27,5 % 14,2 % 0,4 % 240
 Kiina 18,8 % 3,6 % 70,2 % 0,8 % 6,6 % 2 003
 Intia 31,2 % 8,6 % 53,4 % 0,8 % 6,0 % 433
Lähi-itä 50,0 % 48,0 % 1,5 % 0 0,5 % 614
Afrikka 38,0 % 24,0 % 31,0 % 0,8 % 6,2 % 356
 Australia 35,9 % 17,9 % 43,4 % 0,0 % 2,9 % 118
 Venäjä 19,0 % 55,2 % 14,8 % 5,4 % 5,5 % 685
ent. Neuvostoliitto 18,4 % 53,3 % 17,2 % 5,8 % 5,2 % 1029
 Suomi 39,2 % 13,4 % 12,7 % 20,1 % 14,6 % 26,8
 Saksa 38,0 % 23,7 % 26,0 % 10,8 % 1,4 % 311
 Britannia 37,2 % 39,9 % 16,7 % 5,6 % 0,5 % 212
 Espanja 53,6 % 24,4 % 10,1 % 9,2 % 2,6 % 144
* HUOM: Taulukko ei sisällä aurinkovoimaa, tuulivoimaa, geotermistä voimaa, puuta, turvetta, maatalouden bioenergiaa tai jätettä.
Prosenttiosuudet on laskettu suhteessa kunkin maan vuoden 2008 kokonaisenergiankulutukseen

Vuoden 2008 tilasto maiden öljy-, kaasu-, hiili, ydin ja vesivoimasta öljyekvivalentteina kuvaa maiden energiapolitiikan eroja. Taulukko ei sisällä uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, geotermistä energiaa tai bioenergiaa kuten puuta, turvetta, maatalouden bioenergiaa, biokaasua tai jätettä.

Energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla on tilastollista merkitystä, jos se vähentää fossiilisen energian kulutusta. Yhden vuoden kulutus on vain suuntaa antava vuosivaihteluiden vuoksi. Maailman perinteisen energian kulutus kasvoi 1,7 % vuonna 2008. Kiinan kulutus öljyekvivalenttien kasvoi 7,5 % ja Lähi-idän 6,2 %. Globaalissa maailmassa teollisuuden omistus ja energiankulutus on kansainvälistä. Esimerkiksi kiinalainen teollisuus on merkittävästi myös ulkomaisten pörssiyhtiöiden hallinnassa. Toisena esimerkkinä Suomen metsäteollisuus siirsi tuotantoa Suomesta Kiinaan ja Etelä-Amerikkaan vuonna 2008, vähentäen merkittävästi metsäteollisuuden energiankulutusta Suomessa. Tämä kuvaa, miksi lukuja on aiheellista arvioida syvällisemmin.

 1. Fossiilisessa energiassa länsimaat ovat 40–50 %:sesti öljyriippuvaisia: USA, EU, Japani, Etelä-Korea, Lähi-itä, Saksa, UK, Espanja ja Suomi.
 2. Kanadassa on runsaat vesivarat.
 3. Kiinassa ja Intiassa hiilen osuus ylittää muiden maiden hiiliriippuvuuden. Australia ja USA ovat kuitenkin merkittäviä hiilen kuluttajia.
 4. Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton alueella kaasu vastaa yli puolta konventionaalisista energialähteistä. Suuresta potentiaalista huolimatta Venäjän tuulivoima on vähäistä.
 5. Suomessa on suuri ydinenergiariippuvaisuus: yli 20 % ja Areva-Siemens ydinreaktorin valmistuttua 32 %, jos kulutus pysyy vakiona.

Uusiutuva energia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uusiutuvan energia v. 2007 (TWh)* [4]
2007 Osuus
Pohjois-Amerikka 2 100 12 %
EU 1 672 9 %
Venäjä 260 1 %
Kiina 2 807 16 %
Aasia (-Kiina) 4 751 27 %
Afrikka 3 543 20 %
Latinalaisamerikka 1 957 11 %
Muu OECD 527 3 %
Yhteensä 17 617 100 %
*Uusiutuvaan energiaan sisältyy:
vesi, aurinko, tuuli, geoenergia ja biopolttoaineet

Hiili[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Energian kokonaistuotannosta hiilen osuus on noin neljännes[5].

Vuonna 2008 hiiltä käytettiin määrällisesti eniten Kiinassa 42 %, muualla Aasiassa 19 % ja Pohjois-Amerikassa 17 %. Kiina, USA ja Intia ovat suurimmat hiilen kuluttajamaat.[6]

IEA:n mukaan vuonna 2008 tuotettiin kivihiiltä 5845 miljoonaa tonnia ja ruskohiiltä 951 Mt. 10 suurinta kivihiilen tuottajamaata tuottivat 95 % kivihiilestä vuonna 2008. Suurimmat kivihiilen ja ruskohiilen tuottajamaat (87 % tuotannosta) olivat (miljoonaa tonnia): Kiina 2 761, USA 1076, Intia 521, Australia 397, Venäjä 323, Indonesia 284, Etelä-Afrikka 236, Kazakstan 108, Puola 144 ja Kolumbia 79.

Australia, Indonesia ja Venäjä ovat suurimmat hiilenviejämaat. Kivihiilestä myytiin ulkomaille 13 % tuotannosta (778Mt/5845Mt): Japani 186, Korea 100, Kiinan Taipei 66, Intia 58, Saksa 46, Britannia 43, Italia 25, Ranska 21, Turkki 19 ja Espanja 19.[7]

Hiilen energiakäyttö v. 2008[8]
TWh Osuus
Pohjois-Amerikka 6 573 17 %
EU 3 591 9 %
Venäjä 1 281 3 %
Kiina 16 055 42 %
Aasia (-Kiina) 7 408 19 %
Afrikka 1 282 3 %
Muut 1 736 5 %
Yhteensä 38 151 100 %

Öljy[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2008 öljyä käytettiin määrällisesti eniten Pohjois-Amerikassa 25 %, Euroopassa 17 %, Kiinassa 9 % ja muualla Aasiassa 18 %.

IEA:n mukaan vuonna 2008 maailman 3 941 miljoonan tonnin öljyntuotanto jakautui alueellisesti: Lähi-itä 32 %, OECD-maat 22 %, Afrikka 13 %, entisen Neuvostoliiton alue 16 %, Latinalainen Amerikka 9 %, Kiina 5 % ja muu Aasia 4 %. Vuonna 2008 öljyn suurimmat tuottajat olivat Saudi-Arabia 12,9 %, Venäjä 12,3 %, USA 7,6 %, Iran 5,4 %, Kiina 4,8 %, Meksiko 4 %, Kanada 3, 9 %, Kuwait 3,7 %, Venezuela 3,5 % ja Arabiemiraatit 3,8 %. Maailman öljyntuotannosta vain noin puolet myytiin ulkomaille. IEA:n mukaan 10 suurimman öljynostajamaan osuus oli 75 % (1576 Mt) koko vuoden 2007 öljyviennistä (2091 Mt). Suurimmat öljyntuojat maittain olivat (Mt): USA 573, Japani 206, Kiina 159, Intia 122, Korea 118, Saksa 106, Italia 94, Ranska 81, Espanja 59 ja Alankomaat 58.[9]


Öljyn kulutus v. 2008 (TWh)* [10]
2008 Osuus
Pohjois-Amerikka 12 155 25 %
EU 8 062 17 %
Venäjä 2 784 6 %
Kiina 4 090 9 %
Aasia (-Kiina) 8 523 18 %
Afrikka 1 616 3 %
Muut 10 537 22 %
Yhteensä 47 767 100 %

Maakaasu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2008 maakaasua käytettiin määrällisesti eniten Pohjois-Amerikassa 26 %, Euroopassa 17 % ja Venäjällä 14 %.

Maakaasun käyttö on vaatinut kaasuputkia. Etelä-Koreaan ja Japaniin on tuotu maakaasua nesteytettynä.[11]

IEA:n mukaan vuoden 2008 maakaasun tuotanto oli 3 149 mrd. kuutiota. Suurimmat tuottajamaat (65 %) olivat: Venäjä 21 %, USA 18,5 %, Kanada 5,6 %, Iran 3,8 %, Norja 3,3 %, Alankomaat 2,7 %, Algeria 2,6 %, Qatar 2,5 %, Indonesia 2,4 % ja Kiina 2,4 %. Vuonna 2008 kaasuntuotannosta 25 % (=783/3149) myytiin ulkomaille. 10 maata osti 73 % (569/783 milj. kuutiota) myynnistä (miljoonaa kuutiota): Japani 95, USA 84, Saksa 79, Italia 77, Ukraina 53, Ranska 44, Espanja 39, Turkki 36, Korea 36 ja Britannia 26.[12]

Kaasun kulutus v. 2008 (TWh)* [13]
2008 Osuus
Pohjois-Amerikka 7 870 26 %
EU 5 107 17 %
Venäjä 4 188 14 %
Kiina 826 3 %
Aasia (-Kiina) 4 157 14 %
Afrikka 1 022 3 %
Latinalaisamerikka 1 294 4 %
Muut 5 575 19 %
Yhteensä 30 039 100 %

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Energiläget i siffror 2008 (Arkistoitu – Internet Archive) ET2008:20 Energimyndigheten
 2. i siffror 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) Energimyndigheten Ruotsi
 3. Global oil reserves and fossil fuel consumption The Guardian 2.9.2009
 4. Energiläget i siffror 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) Energimyndigheten Ruotsi
 5. hiilitieto.fi (Arkistoitu – Internet Archive)
 6. Energy in Sweden 2008 (Arkistoitu – Internet Archive) 2009 Coal markets s. 107-108, IPCC s.141
 7. Key world energy statistics 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) öljy s. 10-11, kaasu 13, kivihiili s. 15
 8. Energiläget i siffror 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) Table for figure 52: Total world use of coal 1990-2008, TWh Energimyndigheten Ruotsi
 9. Key world energy statistics 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) öljy s. 10-11, kaasu 13, kivihiili s. 15
 10. i siffror 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) Energimyndigheten Ruotsi
 11. Energy in Sweden 2008 (Arkistoitu – Internet Archive) 2009
 12. Key world energy statistics 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) öljy s. 10-11, kaasu 13, kivihiili s. 15
 13. i siffror 2009 (Arkistoitu – Internet Archive) Energimyndigheten Ruotsi