EAB Group

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Elite Varainhoito)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
EAB Group
Elitelogo.png
Yritysmuoto julkinen osakeyhtiö
Osake OMXH: EABGB
Markkina-arvo 59,58 milj. euroa (20.12.2018)[1]
Toimitusjohtaja Daniel Pasternack
Puheenjohtaja Kari Juurakko
Kotipaikka Suomen lippu Helsinki[2]
Toimiala finanssipalvelut[1]
Kotisivu Elite Alfred Berg

EAB Group (entinen Elite Varainhoito) on suomalainen sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg toimii Suomessa 14 paikkakunnalla, ja sillä on yli 10 000 asiakasta. EAB-konsernin hoidossa olevat asiakasvarat ovat noin 3 miljardia euroa.[3] Yhtiön toiminta jakautuu asiakaslähtöisiin liiketoiminta-alueisiin: yksityisasiakkaat, yritykset ja yrittäjät sekä ammattisijoittajat.[4] Syksyllä 2017 näiden rinnalle perustettiin neljäs liiketoiminta-alue Premium-asiakkaat.[5]

Elite Alfred Bergin palveluihin kuuluvat varainhoito, sijoitusrahastot, kiinteistörahastot, pääomarahastot, lakipalvelut ja vakuutukset.[6]

Elite Alfred Bergin puheenjohtajana toimii Kari Juurakko ja toimitusjohtajana Daniel Pasternack.[7]

Ensimmäinen edelleen EAB-konserniin kuuluva yhtiö perustettiin vuonna 2000. Nykyisen Elite-ryhmän muodostavat sijoituspalveluyhtiö Elite Varainhoito Oyj sekä vakuutusasiamiesyhtiöt Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Elite Life Oy. Lisäksi konserniin kuuluu pääomarahastotoimintaa harjoittava EPL Rahastot Oy, sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Elite Rahastohallinto Oy, lakiasiainpalveluita tarjoava Elite Laki Oy, henkilöstö- ja palkkiorahastojen hallinnointipalveluita tarjoava Elite Palkitsemispalvelut Oy sekä rahoituspalveluita yhteisöasiakkaille tarjoava Elite Yhteisöpalvelut Oy.

Elite Alfred Berg on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Eliten toimintaa valvoo Finanssivalvonta.[3]

Elokuussa 2017 Elite Varainhoidon kerrottiin ostavan Alfred Bergin Suomen toiminnot eli omaisuudenhoidon ja rahastoyhtiön BNP Paribas Asset Managementiltä. Samalla Elite alkaa tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa, ja BNP Paribasista tulee Eliten merkittävä omistaja 19 prosentin omistusosuudella.[8]

Elokuussa 2017 Elite Varainhoidon tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki Auta Invest Oy:n ja Smart Money Oy:n kaikki osakkeet. Yrityskauppa liittyy Eliten strategiaan, jonka mukaisesti se pyrkii kasvattamaan asiakastyötä ja -myyntiä tekevää organisaatiotaan maanlaajuisesti.[9]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elite Varainhoito syntyi 1.4.2014 Eufex Pankki Oyj:n sekä Elite Pankkiiriliike Oy:n fuusioitumisen seurauksena. Yhtiöt olivat toimineet erillään 2000-luvun alusta. Fuusioitumisen seurauksena syntynyt yritys listautui marraskuussa 2015 Helsingin First North Finland -markkinapaikalle.[10]

Tammikuussa 2016 konserni laajensi toimintaansa asiakasyritysten henkilöstön palkitsemispalveluihin perustamalla uuden tytäryhtiön, Elite Palkitsemispalvelut Oy:n. Elite Palkitsemispalvelut saavutti markkinajohtajuuden henkilöstörahastojen jäsenmäärällä mitattuna loppuvuoden 2016 aikana. 

Huhtikuussa 2016 Elite osti vähemmistöosuuden yrityslainoja välittävästä Nousu Capital Oy:stä (nykyinen Elite Rahoitus Oy) ja alkoi kehittää pk-yrityslainojen välitystoimintaa sekä tähän liittyvää lainarahastoa. Toukokuussa 2016 yhtiö sopi OX Finance Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Samassa kuussa Elite osti 60 %:n omistusosuuden energiatehokkuushankkeisiin erikoistuneesta Thermo Power Finland Oy:stä. Thermo Power Finland -kaupan myötä konserni aloitti panostukset energiatehokkuus- ja ympäristösijoituksiin, ja pian se lanseerasi ensimmäinen energiatehokkuusrahaston Elite Älyenergian marraskuussa 2016.

Joulukuussa 2016 Elite osti 97,7 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista yhdessä Oma Säästöpankki Oyj:n kanssa. SAV-Rahoitus on vuodesta 2000 toiminut rahoitusyhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille autorahoitusta sekä lainaa autovakuutta vastaan.[11]

Huhtikuussa 2017 Elite Varainhoito sopi Omameklari Oy:n kanssa rahoittavansa Omameklarin kasvua vaihtovelkakirjalainalla. Sovittu järjestely saattaa tulevaisuudessa johtaa Eliten enemmistöomistukseen Omameklarissa. Omameklari on vuonna 2015 perustettu suomalainen vakuutusmeklari- ja hoitotalo, joka tarjoaa vakuutustenhoitopalvelua pääasiassa pk-yrityksille ja maatalouteen. 

Elokuussa 2017 Elite osti Alfred Bergin Suomen toiminnot, Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n ja Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n. Samalla Elite alkoi tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa. Kaupan jälkeen BNP Paribas Asset Management omistaa 19 prosenttia Elite Varainhoidon osakkeista. 

Elokuussa 2017 Elite Varainhoidon tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki Auta Invest Oy:n ja Smart Money Oy:n kaikki osakkeet. Yrityskauppa liittyy Eliten strategiaan, jonka mukaisesti se pyrkii kasvattamaan asiakastyötä ja -myyntiä tekevää organisaatiotaan maanlaajuisesti.[12]

Huhtikuussa 2018 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön toiminimi päätettiin muuttaa EAB Groupiksi. [13]


Eufex[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eufex Oy:n perustivat vuonna 2000 Anders Ekholm ja Daniel Pasternack. Ennen työskentelyään Eufexissa Ekholm ja Pasternack väittelivät molemmat tohtoreiksi Svenska handelshögskolanissa rahoituksen alalta. Pasternack oli toiminut Nordean riskienhallintatehtävissä ja Ekholm Aros Securities -pankkiiriliikkeessä kvantitatiivisena analyytikkona. Eufexin toiminta keskittyi heti perustamisen jälkeen erityisesti sijoitusrahastojen seurantaan ja tutkimukseen. Eufex lanseerasi ensimmäisen version rahastovälityspalvelustaan vuonna 2003 ja vuonna 2006 yhtiö laajensi tuotevalikoimaansa varainhoitopalveluihin. Helmikuussa 2008 perustettiin Eufexin tytäryhtiö Eufex Rahastohallinto Oy, joka tarjoaa rahastojen hallinnointipalveluja. Toukokuussa 2011 Finanssivalvonta myönsi Eufexille pankkitoimiluvan, jonka johdosta yhtiön nimi muuttui Eufex Pankki Oyj:ksi. Marraskuussa 2011 perustettiin Eufex Pankki Oyj:n osakkuusyhtiö Eufex Yhteisöpalvelut Oy, joka vastaa konsernin instituutionaalisten asiakkaiden hoidosta.

Vuodesta 2007 kevääseen 2010 Eufex oli Aurator Varainhoito Oy:n tytäryhtiö, jonka jälkeen se on ollut Aurator Varainhoito Oy:n osakkuusyhtiö vuoden 2012 loppuun saakka. Aurator Varainhoito on siirtänyt osittaisjakautumisella osuutensa Eufex Pankki Oyj:ssä kokonaan uuteen yhtiöön nimeltä Aurada sen jälkeen kun Evli Pankin osti 90 % Aurator Varainhoito Oy:stä.

Pankin toimitusjohtajaksi valittiin 16.4.2012 Jyri Suonpää[14], joka siirtyi tehtävään Aurator Varainhoito Oy:n varainhoitajan tehtävästä.


Aikajana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1991 Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy (nykyinen EAB Varainhoito Oy) perustetaan.

1992 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy perustetaan.

2000 Eufex Oy perustetaan.

2001 Elite Life Oy ja Seva Finland Oy (myöhemmin SEK Oy) perustetaan.

2003 Eufex Oy perustaa Suomen ensimmäisen internetissä toimivan rahastojen välityspalvelun, jossa välitetään useiden kotimaisten ja ulkomaisten rahastoyhtiöiden rahastoja.

2005 Eufex Oy aloittaa täyden valtakirjan varainhoitopalvelun sekä ammatti- että yksityissijoittajille.

2008 Eufex Rahastohallinto Oy (myöhemmin Elite Rahastohallinto Oy) perustetaan.

2009 Elite Life Oy ja SEK yhdistyvät.

2011 Omaisuudenhoitotoimiluvan myötä Elite Life ottaa käyttöön nimen Elite Pankkiiriliike.

2012 Eliten omistajat ostavat Bon Pankkiiriliike -konsernin.

2013 Bon Pankkiiriliike sulautetaan Elite Pankkiiriliikkeeseen. Eliten omistajat ostavat Eufex Pankin.

2014 Eufex Pankki sulautuu Elite Pankkiiriliikkeeseen ja yhtiön nimeksi otetaan Elite Varainhoito.

2015 Elite listautuu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

2016 Elite tekee kahdeksan yrityskauppaa tai –järjestelyä (mm. Elite ostaa Kiinteistökehitysrahaston Quorum Rahastoyhtiöltä ja perustaa Elite Palkitsemispalvelut Oy:n).

2017 Elite ostaa Alfred Bergin Suomen toiminnot. Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy sulautuu Elite Rahastohallinto Oy:hyn (nykyinen EAB Rahastoyhtiö Oy).

2018 Konsernin markkinointinimeksi otetaan Elite Alfred Berg. Elite Varainhoito Oyj:n nimeksi tulee EAB Group Oyj. Sijoituspalvelutoiminta keskitetään tytäryhtiöille.

Elite Alfred Berg -konsernin yritykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • EAB Group Oyj
 • EAB Palvelu Oy
 • EAB Rahastoyhtiö Oy
 • EAB Varainhoito Oy
 • Elite Palkitsemispalvelut Oy
 • Elite Rahoitus Oy (ent. Nousu Capital)
 • Elite Sijoitus Oy
 • Elite Vakuutuspalvelu Oy
 • Auta Invest Oy
 • OX Finance Oy
 • SAV-Rahoitus Oyj
 • Smart Money Oy
 • Thermo Power Finland Oy
 • TL Trade Oy


Palvelut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksityishenkilöt Yritykset Instituutiot
VARAINHOITO

Kokonaisvaltaista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa varallisuuden hoitoa

RAHASTOT

Monipuoliset rahastot säästämiseen ja sijoittamiseen

KIINTEISTÖT

Kiinteistörahastot vaivattomaan ja hajautettuun sijoittamisen kiinteistömarkkinoille

PÄÄOMASIJOITTAMINEN

Ammattimaiset pääomasijoitusratkaisut listaamattomiin korko- ja osakesijoituksiin

LAKIPALVELUT

Kokonaisvarallisuuden suunnittelua ja lakipalveluita perheyhteisö huomioiden

VAKUUTUSRATKAISUT

Vakuutusratkaisuja säästämiseen ja sijoitus-varallisuuden joustavaan hoitamiseen

VARAINHOITO

Lyhyt- ja pitkäaikaiset sijoituspalvelut

PALKITSEMINEN

Palkitsemisjärjestelmien ja henkilöstörahastojen suunnittelu, toteutus ja hallinnointi

ENERGIATEHOKKUUSHANKKEET

Kiinteistöjen energiakonsultointi, investointien rahoitus ja energiamyynti

RAHOITUS

Kasvurahoituksen järjestäminen pk-yrityksille

CORPORATE FINANCE JA LAKIPALVELUT

Yritysjärjestelyt, lakipalvelut ja yritysverotus

VAKUUTUKSET

Yrityksen lakisääteiset vakuutukset ja yritystoiminnan vapaaehtoinen turvaaminen

VARAINHOITO

Kokonaisvaltaista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa varallisuuden hoitoa

RAHASTOT

Monipuoliset rahastot vaivattomaan sijoittamiseen

KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN

Kiinteistörahastoilla vaivatonta ja laajaa hajautusta reaaliomaisuussalkkuun

PÄÄOMASIJOITTAMINEN

Kokeneet salkunhoitotiimit vaativiin pääomasijoitus-ratkaisuihin

PALKITSEMINEN

Palkitsemisjärjestelmien ja henkilöstörahastojen suunnittelu, toteutus ja hallinnointi

RAHASTOHALLINTO

Sijoitusrahastojen hallinnointipalvelut ulkoistettuna


Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b ELVHB NASDAQ. Viitattu 20.2.2016. (englanniksi)
 2. Elite Varainhoito Oyj Taloussanomat. Viitattu 20.2.2016.
 3. a b TIETOA ELITESTÄ Elite Varainhoito. 11.8.2015. Viitattu 20.10.2017.
 4. Elite Varainhoito Oyj - Elite Varainhoito Oyj: Nimityksiä johtoryhmässä sekä siirtyminen asiakaslähtöiseen organisaatiomalliin cws.huginonline.com. Viitattu 20.10.2017.
 5. Elite Varainhoito Oyj - Elite Varainhoito Oyj: Muutoksia konsernin johtoryhmässä cws.huginonline.com. Viitattu 20.10.2017.
 6. Elite Varainhoito www.elitevarainhoito.fi. Viitattu 25.10.2017.
 7. Johto Elite Varainhoito. Viitattu 20.10.2017.
 8. Terhemaa, Ahti: Elite ostaa Alfred Bergin Suomen toiminnot Arvopaperi. 1.8.2017. Viitattu 5.10.2017.
 9. Elite Varainhoito Oyj - Elite Varainhoito Oyj:n tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy ostaa Auta Invest Oy:n ja Smart Money Oy:n cws.huginonline.com. Viitattu 25.10.2017.
 10. Elite Varainhoito listautuu First North Finland -markkinapaikalle Osakesijoittaja. Viitattu 20.2.2016.
 11. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 elitevarainhoito.fi.
 12. Osavuosikatsaus 2017 elitevarainhoito.fi.
 13. http://cws.huginonline.com/E/171341/PR/201804/2181729_4.html
 14. Eufex Pankin uudeksi toimitusjohtajaksi Jyri Suonpää Cicionwire 18.4.2012