EAB Group

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
EAB Group
Elitelogo.png
Yritysmuoto julkinen osakeyhtiö
Osake OMXH: EABGB
Markkina-arvo 59,58 milj. euroa (20.12.2018)[1]
ISIN FI4000157441
Toimitusjohtaja Daniel Pasternack
Puheenjohtaja Therese Cedercreutz
Kotipaikka Suomi Helsinki[2]
Toimiala finanssipalvelut[1]
Kotisivu Elite Alfred Berg

EAB-konserni on suomalainen finanssipalveluita tarjoava yritys. Konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konsernin hallinnollisena emoyhtiönä toimii EAB Group Oyj, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. [3]

Elite Alfred Bergin palveluihin kuuluvat varainhoito, sijoitusrahastot, kiinteistörahastot, pääomarahastot, lakipalvelut ja vakuutukset. Lisäksi Elite Alfred Berg tarjoaa yrityksille ja julkishallinnolle palkitsemispalveluita sekä muille sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöille konsultti- ja back office -palveluja, kuten arvonlaskentaa.[4]

Toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

EAB:n liiketoiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: yksityisasiakkaat ja instituutioasiakkaat.[5] Elite Alfred Bergillä on yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta se hoitaa lähes 4 miljardin euron varallisuutta. Konserni tekee salkunhoitoyhteistyötä Norjan ja Ruotsin Alfred Bergin kanssa, ja niiden yhteenlaskettu pohjoismainen asiakasvarallisuus on yli 15 miljardia euroa. Konserni on myös Suomen johtava henkilöstörahastojen tarjoaja ja palvelee 95 000 henkilöstörahastojäsentä. Elite Alfred Bergillä työskentelee yli 100 sijoitusalan ammattilaista 13 paikkakunnalla ympäri Suomea.[6]

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

EAB Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Therese Cedercreutz[7] ja toimitusjohtajana Daniel Pasternack.[8] Cedercreutzia ennen EAB Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuodesta 2012 syyskuuhun 2019 Kari Juurakko, yksi Elite Alfred Bergin perustajista. Juurakko kuului tuolloin yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin.[9][10]

EAB-konserniin kuuluvat tällä hetkellä seuraavat yhtiöt: EAB Palvelu Oy, EAB Rahastoyhtiö, EAB Varainhoito Oy, Elite Palkitsemispalvelut Oy, Elite Rahoitus Oy, Elite Sijoitus Oy, Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Thermo Power Finland Oy.[11]

Elite Alfred Berg on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.[12] Elite Alfred Bergin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.[13]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elite Varainhoito syntyi 1.4.2014 Eufex Pankki Oyj:n sekä Elite Pankkiiriliike Oy:n fuusioitumisen seurauksena. Yhtiöt olivat toimineet erillään 2000-luvun alusta. Fuusioitumisen seurauksena syntynyt yritys listautui marraskuussa 2015 Helsingin First North Finland -markkinapaikalle.[14]

Tammikuussa 2016 konserni laajensi toimintaansa asiakasyritysten henkilöstön palkitsemispalveluihin perustamalla uuden tytäryhtiön, Elite Palkitsemispalvelut Oy:n. Elite Palkitsemispalvelut saavutti markkinajohtajuuden henkilöstörahastojen jäsenmäärällä mitattuna loppuvuoden 2016 aikana. Huhtikuussa 2016 Elite osti vähemmistöosuuden yrityslainoja välittävästä Nousu Capital Oy:stä (nykyinen Elite Rahoitus Oy) ja alkoi kehittää pk-yrityslainojen välitystoimintaa sekä tähän liittyvää lainarahastoa. Toukokuussa 2016 yhtiö sopi OX Finance Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Samassa kuussa Elite osti 60 %:n omistusosuuden energiatehokkuushankkeisiin erikoistuneesta Thermo Power Finland Oy:stä. Thermo Power Finland -kaupan myötä konserni aloitti panostukset energiatehokkuus- ja ympäristösijoituksiin, ja pian se lanseerasi ensimmäinen energiatehokkuusrahaston Elite Älyenergian marraskuussa 2016. Joulukuussa 2016 Elite osti 97,7 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista yhdessä Oma Säästöpankki Oyj:n kanssa. SAV-Rahoitus on vuodesta 2000 toiminut rahoitusyhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille autorahoitusta sekä lainaa autovakuutta vastaan.[15]

Huhtikuussa 2017 Elite Varainhoito sopi Omameklari Oy:n kanssa rahoittavansa Omameklarin kasvua vaihtovelkakirjalainalla. Sovittu järjestely saattaa tulevaisuudessa johtaa Eliten enemmistöomistukseen Omameklarissa. Omameklari on vuonna 2015 perustettu suomalainen vakuutusmeklari- ja hoitotalo, joka tarjoaa vakuutustenhoitopalvelua pääasiassa pk-yrityksille ja maatalouteen. Elokuussa 2017 Elite osti Alfred Bergin Suomen toiminnot, Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n ja Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n. Samalla Elite alkoi tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa. Kaupan jälkeen BNP Paribas Asset Management omistaa 19 prosenttia Elite Varainhoidon osakkeista. Elokuussa 2017 Elite Varainhoidon tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki Auta Invest Oy:n ja Smart Money Oy:n kaikki osakkeet. Yrityskauppa liittyy Eliten strategiaan, jonka mukaisesti se pyrkii kasvattamaan asiakastyötä ja -myyntiä tekevää organisaatiotaan maanlaajuisesti.[16]

Elite Varainhoito Oyj osti Alfred Bergin Suomen toiminnot, Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n ja Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n, elokuussa 2017. Samalla yhtiö alkoi tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa ja BNP Paribasista tuli yhtiön merkittävä omistaja.[17]

Elokuussa 2017 Elite Varainhoidon tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki Auta Invest Oy:n ja Smart Money Oy:n kaikki osakkeet. Yrityskauppa liittyy Eliten strategiaan, jonka mukaisesti se pyrkii kasvattamaan asiakastyötä ja -myyntiä tekevää organisaatiotaan maanlaajuisesti.[18] Keväällä 2018 Elite Varainhoito Oyj muutti nimekseen EAB Group Oyj. Kesäkuussa 2018 EAB jatkoi konsernirakenteen yksinkertaistamista keskittämällä sijoituspalvelutoiminnan tytäryhtiöön EAB Varainhoito Oy:hyn (entinen Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy). Emoyhtiö jatkoi Konsernin hallinnollisena emoyhtiönä.[19] Elokuussa 2018 yhtiö alkoi valmistella siirtymistä Nasdaq Helsingin First North Finland -markkinapaikalta pörssin päälistalle. Loppuvuonna 2018 emoyhtiö siirtyi kansainväliseen IFRS-raportointiin.[20]

Huhtikuussa 2018 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön toiminimi päätettiin muuttaa EAB Group Oyj:ksi. [21]

EAB Group Oyj siirtyi Nasdaq Helsingin First North -listalta pörssin päälistalle 2.5.2019.[22][23]

Elokuussa 2020 Elite Alfred Berg sekä Norjan ja Ruotsin Alfred Berg ilmoittivat perustavansa yhteispohjoismaisen salkunhoitotiimin.[24]

Eufex[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eufex Oy:n perustivat vuonna 2000 Anders Ekholm ja Daniel Pasternack. Ennen työskentelyään Eufexissa Ekholm ja Pasternack väittelivät molemmat tohtoreiksi Svenska handelshögskolanissa rahoituksen alalta. Pasternack oli toiminut Nordean riskienhallintatehtävissä ja Ekholm Aros Securities -pankkiiriliikkeessä kvantitatiivisena analyytikkona. Eufexin toiminta keskittyi heti perustamisen jälkeen erityisesti sijoitusrahastojen seurantaan ja tutkimukseen. Eufex lanseerasi ensimmäisen version rahastovälityspalvelustaan vuonna 2003 ja vuonna 2006 yhtiö laajensi tuotevalikoimaansa varainhoitopalveluihin. Helmikuussa 2008 perustettiin Eufexin tytäryhtiö Eufex Rahastohallinto Oy, joka tarjoaa rahastojen hallinnointipalveluja. Toukokuussa 2011 Finanssivalvonta myönsi Eufexille pankkitoimiluvan, jonka johdosta yhtiön nimi muuttui Eufex Pankki Oyj:ksi. Marraskuussa 2011 perustettiin Eufex Pankki Oyj:n osakkuusyhtiö Eufex Yhteisöpalvelut Oy, joka vastaa konsernin instituutionaalisten asiakkaiden hoidosta.

Vuodesta 2007 kevääseen 2010 Eufex oli Aurator Varainhoito Oy:n tytäryhtiö, jonka jälkeen se on ollut Aurator Varainhoito Oy:n osakkuusyhtiö vuoden 2012 loppuun saakka. Aurator Varainhoito on siirtänyt osittaisjakautumisella osuutensa Eufex Pankki Oyj:ssä kokonaan uuteen yhtiöön nimeltä Aurada sen jälkeen kun Evli Pankin osti 90 % Aurator Varainhoito Oy:stä.

Pankin toimitusjohtajaksi valittiin 16.4.2012 Jyri Suonpää[25], joka siirtyi tehtävään Aurator Varainhoito Oy:n varainhoitajan tehtävästä.

Aikajana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1991 Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy (nykyinen EAB Varainhoito Oy) perustetaan.

1992 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy perustetaan.

2000 Eufex Oy perustetaan.

2001 Elite Life Oy ja Seva Finland Oy (myöhemmin SEK Oy) perustetaan.

2003 Eufex Oy perustaa Suomen ensimmäisen internetissä toimivan rahastojen välityspalvelun, jossa välitetään useiden kotimaisten ja ulkomaisten rahastoyhtiöiden rahastoja.

2005 Eufex Oy aloittaa täyden valtakirjan varainhoitopalvelun sekä ammatti- että yksityissijoittajille.

2008 Eufex Rahastohallinto Oy (myöhemmin Elite Rahastohallinto Oy) perustetaan.

2009 Elite Life Oy ja SEK yhdistyvät.

2011 Omaisuudenhoitotoimiluvan myötä Elite Life ottaa käyttöön nimen Elite Pankkiiriliike.

2012 Eliten omistajat ostavat Bon Pankkiiriliike -konsernin.

2013 Bon Pankkiiriliike sulautetaan Elite Pankkiiriliikkeeseen. Eliten omistajat ostavat Eufex Pankin.

2014 Eufex Pankki sulautuu Elite Pankkiiriliikkeeseen ja yhtiön nimeksi otetaan Elite Varainhoito.

2015 Elite listautuu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

2016 Elite tekee kahdeksan yrityskauppaa tai –järjestelyä (mm. Elite ostaa Kiinteistökehitysrahaston Quorum Rahastoyhtiöltä ja perustaa Elite Palkitsemispalvelut Oy:n).

2017 Elite ostaa Alfred Bergin Suomen toiminnot. Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy sulautuu Elite Rahastohallinto Oy:hyn (nykyinen EAB Rahastoyhtiö Oy).

2018 Konsernin markkinointinimeksi otetaan Elite Alfred Berg. Elite Varainhoito Oyj:n nimeksi tulee EAB Group Oyj. Sijoituspalvelutoiminta keskitetään tytäryhtiöille.

2019 EAB Group Oyj siirtyi Nasdaq Helsingin First North -listalta pörssin päälistalle 2.5.2019.

2020 Elite Alfred Berg sekä Norjan ja Ruotsin Alfred Berg ilmoittivat 21.8.2020 perustavansa yhteispohjoismaisen salkunhoitotiimin.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b ELVHB NASDAQ. Viitattu 20.2.2016. (englanniksi)
 2. Elite Varainhoito Oyj Taloussanomat. Arkistoitu 8.3.2016. Viitattu 20.2.2016.
 3. EAB-konserni Elite Alfred Berg verkkosivut. 11.8.2019. Elite Alfred Berg. Viitattu 18.3.2019.
 4. EAB-konserni https://www.eabgroup.fi/eab-konserni. Viitattu 18.3.2019.
 5. EAB Group Oyj: Siirtyminen kahteen liiketoiminta-alueeseen ja muutoksia johtoryhmässä http://www.globenewswire.com. 19.12.2018. EAB Group Oyj. Viitattu 18.3.2019.
 6. Elite Alfred Berg: https://www.eabgroup.fi/eab-konserni Elite Alfred Bergin verkkosivut. 28.4.2021.
 7. Hallitus Elite Alfred Berg. 9.12.2019. Viitattu 9.12.2019. [vanhentunut linkki]
 8. Toimitusjohtaja Elite Alfred Berg. 12.10.2017. Viitattu 18.3.2019. [vanhentunut linkki]
 9. Kari Juurakko EAB Group Oyj:n verkkosivu. 2019. Arkistoitu 16.12.2019. Viitattu 16.12.2019.
 10. Tuominen, Jyri: EAB:n voimahahmo eroaa hallituksesta. Kari Juurakko oli syyskuuhun asti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arvopaperi. 27.11.2019. Alma Media Oyj. Viitattu 16.12.2019.
 11. EAB-konserni Elite Alfred Berg. 6.7.2017. Viitattu 9.12.2019.
 12. Vastuullisuus Elite Alfred Berg. 6.7.2017. Arkistoitu 5.8.2020. Viitattu 18.3.2019.
 13. Tietoa palveluntarjoajasta Elite Alfred Berg. 13.1.2016. Viitattu 18.3.2019.
 14. Elite Varainhoito listautuu First North Finland -markkinapaikalle Osakesijoittaja. Arkistoitu 8.12.2015. Viitattu 20.2.2016.
 15. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 elitevarainhoito.fi. Arkistoitu 20.10.2017.
 16. Osavuosikatsaus 2017 elitevarainhoito.fi. Arkistoitu 21.10.2017.
 17. Print - Elite Varainhoito Oyj ostaa Alfred Bergin Suomen toiminnot ja alkaa tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa www.globenewswire.com. Viitattu 18.3.2019.
 18. Elite Varainhoito Oyj - Elite Varainhoito Oyj:n tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy ostaa Auta Invest Oy:n ja Smart Money Oy:n cws.huginonline.com. Viitattu 25.10.2017.
 19. EAB Group Plc: EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 - Liiketoiminta kehittyi suotuisasti, asiakasvarat kasvoivat 12 % ja käyttökate oli odotusten mukainen GlobeNewswire News Room. 24.8.2018. Viitattu 18.3.2019.
 20. EAB Group Plc: EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 - Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto** kasvoi 23 % ja asiakasvarojen määrä 8 % GlobeNewswire News Room. 28.2.2019. Viitattu 18.3.2019.
 21. http://cws.huginonline.com/E/171341/PR/201804/2181729_4.html
 22. EAB Group Oyj, Pörssitiedote 26.4.2019 EAB Group Oyj:n listalleottohakemus on hyväksytty ja yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröidään.
 23. Elite Alfred Berg, Lehdistötiedote 2.5.2019 EAB Group siirtyy Nasdaq Helsingin päälistalle.
 24. Elite Alfred Berg, Lehdistötiedote 21.8.2020 Elite Alfred Berg ja Norjan ja Ruotsin Alfred Berg perustavat yhteispohjoismaisen salkunhoitotiimin.
 25. Eufex Pankin uudeksi toimitusjohtajaksi Jyri Suonpää Cicionwire 18.4.2012